назад

Повнотекстові видання Факультету Транспортного будівництва (2020 рік)

 КАФЕДРА

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

691.3(07)

М545

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Асфальтобетон" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми (ОП) "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. О. Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 88 с.

 

691.32(07)

М545

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Заповнювачі для бетонів. Бетони і будівельні розчини " : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми (ОП) "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / В. В. Мозговий, П. П. Борковський, І. О. Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 21 с.

 

624.01(07)

М545

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Технології виготовлення та застосування будівельних матеріалів в транспортному будівництві" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми (ОП) "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / В. В. Мозговий, П. П. Борковський, І. О. Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

625.06(07)

М545

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Органічні в'яжучі матеріали" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми (ОП) "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / В. В. Мозговий, О. М. Куцман, С. А. Баран ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 85 с.

 

656.6(07)

М545

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Контент екологізації виконання технологічних операцій на автозаправних комплексах" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

504(07)

М545

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Організація природоохоронних заходів" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с.

 

658.567(07)

М545

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Утворення та утилізація промислових відходів по галузях виробництва" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 53 с.

 

54(07)

М545

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімія" для студентів факультету транспортного будівництва за спеціальністями : 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", освітня програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 31 с.

 

54(07)

М545

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімія" для студентів факультету транспортного будівництва за спеціальністями : 192 " Будівництво та цивільна інженерія", освітні програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" (БД); " Мости і транспортні тунелі" (МТ); "Технологія виробів, конструкцій і матеріалів" (ТК) / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 31 с.

 

658.567(07)

Т367

     Мудрак, К. В.  Тестові завдання до курсу "Утворення та утилізація промислових відходів по галузях виробництва" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 14 с.

 

54(07)

Н156

     Навчальні (контрольні) завдання для самостійної роботи з курсу "Хімія" для студентів автомеханічного факультету за спеціальностю 183 "Технологія захисту навколишнього середовища" (ТЗ) : освітня програма "Екологічна інженерія автотранспортної діяльності" / О. Н. Мустяца, Н. Г. Пархоменко, Н. І. Мельник та ін. ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 96 с.

 

54(07)

Н156

     Навчальні (контрольні) завдання для самостійної роботи з курсу "Хімія" для студентів автомеханічного факультету за спеціальностями : 131 "Прикладна механіка" (ПМ), 132 "Матеріалознавство" (МЗ), 142 "Енергетичне машинобудування" (ЕМ), 152 / О. Н. Мустяца, Н. Г. Пархоменко, Н. І. Мельник та ін. ; Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 96 c.

 

54(07)

Н156

     Навчальні (контрольні) завдання для самостійної роботи з курсу "Хімія" для студентів автомеханічного факультету за спеціальностями : 274 "Автомобільний транспорт" (АА), освітня програма "Автомобільний транспорт"; 133 "Галузеве машино-будування" : освітні програми : "Будівельні та дорожні иашини і устаткування", "Експлуатація, випробування та сервіс машин", "Автомобільні та транспортні засоби" / Н. Г. Пархоменко, Н. І. Мельник, К. В. Мудрак та ін. ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 96 с.

 

КАФЕДРА

МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

 

532(07)

М545

     Башкевич, І. В.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка" : для студентів спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології спеціалізації "Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. Н. Паровенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 24 с.

 

532(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка, гідро і пневмопривод" до розділу "Гідро і пневмопривод" : для студентів спеціальності "Автомобільний транспорт" освітньої програми "Автомобільний транспорт та автомобільне господарство" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. Н. Паровенко та ін. ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

532(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", освітньої програми "Мости і транспортні тунелі" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. Н. Паровенко та ін. ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 24 с.

 

532(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Мости і транспортні тунелі" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. Н. Паровенко та ін. ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 24 с.

 

625.74(07)

М545

     Снитко, В. П.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Транспортні споруди на дорогах" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" / В. П. Снитко, А. В. Рубльов ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с.

 

624.2(07)

М545

     Снитко, В. П.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Залізобетонний міст" з дисципліни "Транспортні споруди на дорогах" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" / В. П. Снитко, А. В. Рубльов ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 79 с.

 

КАФЕДРА

ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ І МАШИНОЗНАВСТВА

 

69.04(07)

М545

     Марчук, О. В.  Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт "Розрахунок статично невизначуваних рам методом сил та методом переміщень з використанням програмного середовища "MATCAD" з дисципліни:"Будівельна механіка" : для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності "192 Будівництво та цивільна інженерія" / О. В. Марчук ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 45 с.

 

620.17

Л125

     Цибульський, В. М.  Лабораторний практикум з виконання експериментальних робіт з опору матеріалів : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія / В. М. Цибульський ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с.

 

КАФЕДРА

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

512(07)

М545

     Методичні вказівки до вивчення та виконання практичних завдань з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» : для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз» / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Ю. А. Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2020. – 73 с.

 

531(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» : для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальностей 192 " Будівництво та цивільна інженерія", 194 " Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"... Розділ «Динаміка та аналітична механіка» / Л. С. Рожок, Л. А. Крук, Ю. А. Глущенко, І. А. Лоза ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2020. – 45 с.

 

КАФЕДРА

ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

625.746(07)

Р584

     Кизима, С. С.  Робоча програма “Експлуатація автомобільних доріг” : для студентів для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" Галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2020. – 27 с.