17-01-2022

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Вашій увазі пропонується бібліографічний покажчик Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету транспортного будівництва за 2021 рік / В. А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. - Київ : НТУ, 2022. - 16 с.

 

Покажчики містять бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ, які Бібліотека отримала у 2021 році.

Переглянути повні тексти видань ви можете у Електронній бібліотеці (ЕБ) Національного транспортного університету. Для початку роботи з ЕБ необхідно авторизуватися у електронному каталозі.

 17-01-2022

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НТУ

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

З січня 2022 року Бібліотека пропонує Вашій увазі творчі роботи кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну. Переглянути матеріали Ви можете в Електронній бібліотеці (ЕБ) Національного транспортного університету авторизувавшись у електронному каталозі.

 

 

 

 

 

 10-01-2022

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ «ДЯКУЮ»

Це один із найввічливіших днів у році. 11 січня у світі відзначають Міжнародний день слова «дякую».

Щодня люди вимовляють слово «дякую» мільйони разів, але чи замислюються вони про те, як це слово з'явилося в нашій мові, що означає і наскільки потужну енергетику має? Пам'ятайте, що слова подяки володіють чарівними властивостями - люди за їх допомоги дарують радість один одному, висловлюють увагу і передають позитивні емоції, тому не скупіться на добрі і теплі слова, подякуйте у цей день всім, кого ви любите і цінуєте. 

Докладніше

 
Всесвітній день «дякую», який покликаний нагадати людям про цінність хороших манер, заснований за ініціативи ЮНЕСКО і ООН. Вперше вислів «дякую» зафіксовано у словнику-розмовнику, виданому в Парижі в 1586 році.
 

Саме світле і ввічливе свято покликане навчити нас не боятися і не соромитися дякувати оточуючим, світу і самим собі. Слова вдячності здатні покращити настрій, підвищити взаєморозуміння і зарядити позитивними емоціями.

Слово «дякую», як вважають психологи, володіє магічними властивостями, воно може заспокоїти і зігріти своєю теплотою. Слово «дякую» є своєрідним усним «погладжуванням». Вираз подяки, на думку фахівців, покращує здоров'я як адресату, так і тому, хто виражає свої почуття. Однак справжня вдячність, яка може принести користь, повинна йти тільки від чистого серця.

Слова подяки, особливо «дякую», позитивно впливають на емоційний стан та розумову діяльність людини. Вираз «дякую» застосовувати в житті легко, він дуже простий і щирий і є провідником встановлення теплих доброзичливих відносин. Як писала відомий американський психолог Вірджинія Сатір, людям для виживання потрібно чотири обійми на день, для підтримки — вісім обіймів, а для росту — дванадцять обіймів на день.

 

Не соромтеся подякувати мамі або дружині за приготований сніданок, випадкового перехожого – за те, що притримав перед вами двері, колегу – за надану послугу. Як і в будь-якій справі, тут важлива практика. Чим частіше ви будете дякувати, тим більш вільно і щиро буде звучати ваше «дякую».

 10-01-2022

ДОСЛІДНИКАМ

 

РОЛЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПРИ ВСТУПІ ТА НАВЧАННІ В АСПІРАНТУРІ / ДОКТОРАНТУРІ

Аспірантура та докторантура є важливим етапом реалізації наукового потенціалу. Після її закінчення науковці захищають дисертаційні дослідження, що є основою отримання вчених ступенів. Навчання на аспірантурі/докторантурі виступає третім (освітньо-науковим) рівнем, після здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра.

Докладніше

 

Чи є правила вступу стандартизованими?

Вступ до аспірантури чи докторантури в Україні регулюється Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти (наукової установи). Крім цього, існують правила прийому, що визначаються закладом вищої освіти в індивідуальному порядку.

Кожна наукова установа формує власні Правила прийому до закладу вищої освіти, спираючись на норми національного законодавства. Такі положення приймаються вченою радою організації та оприлюднюються на офіційному вебсайті.

 

Правила прийому визначають:

 ⦿ порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури закладу вищої освіти (наукової установи);

 ⦿ зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

 

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, доктора наук – два роки.

 

Чи важливі наукові праці та винаходи?

 

Для аспірантури:

Окрім Правил прийому до закладу вищої освіти, наукова установа формує Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення. Це означає, що вступник отримує певну кількість балів за основні вступні випробування (іспит, співбесіда, перевірка рівня іноземної мови та ін.) та може здобути додаткові бали шляхом наявності навчальних та наукових досягнень.

 

Найчастіше, до них відносять:

 ⦿ публікації у фахових виданнях;

 ⦿ публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

 ⦿ призові місця на міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіадах;

 ⦿ наявність патентів.

 

Найбільше додаткових балів надається саме за публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (в середньому 25-30 балів).

 

Для докторантури:

Необхідною умовою для вступу в докторантуру є наявність публікацій за спеціальністю, зокрема у міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах. Для зарахування кожен вступник подає розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи або інформацію про обсяг наукової роботи. Структурний підрозділ, що відповідальний за зарахування, заслуховує наукові доповіді та подає висновки на розгляд вченої ради.

Обов’язковою умовою для вступу є подання письмової характеристики наукової діяльності вступника, складеної доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного закладу вищої освіти (наукової установи).

Крім цього, вступник подає список опублікованих наукових праць.

 

У чому специфіка наукової діяльності аспірантів та докторантів?

Стаття 9 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) визначає особливості наукової та науково-освітньої діяльності аспірантів та докторантів.

Підготовка передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми закладу вищої освіти та проведення власного наукового дослідження. Неодмінною умовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Підготовка та публікація наукових статей повинна відповідати індивідуальному плану наукових робіт. Він визначає зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, строки захисту дисертації.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим, він має бути погодженим науковим керівником і затвердженим вченою радою закладу вищої освіти.

 

©Publ.Science

 10-01-2022

ДОСЛІДНИКАМ

 

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВІЙ СТАТТІ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ВИДАННЯ?

Для успішної публікації вченому необхідно сконцентрувати свою увагу на багатьох факторах під час написання наукової статті, особливо, якщо він планує співпрацювати з журналами, що індексуються Scopus та Web of Science. На рішення рецензентів під час експертного розгляду істотно впливає структурування бібліографії.

Докладніше

 

Чому так важливо коректно оформити список літератури?

Некоректне оформлення цитування може стати причиною відмови рецензентами у публікації статті. Тому вченому важливо підійти до цього питання вкрай ретельно.

 

Для того, щоб бібліографія була актуальною та цікавою для інших вчених, важливо постійно аналізувати вітчизняні та міжнародні досягнення в предметній галузі, переглядати журнали, які корисні для Ваших досліджень та професійного розвитку. Підготовка огляду літератури сприяє розумінню, які журнали є цільовими для публікації власних робіт.

 

Після того як Ви обрали видання для публікації, уважно ознайомтеся з правилами структурування статті, де мають бути прописані й критерії оформлення бібліографії. Їх необхідно виконати, інакше Вашу роботу одразу повернуть. Орієнтуватися у загальних вимогах необхідно, особливо, коли тільки пишете статтю. Як правило, інструкції великих міжнародних видавництв (Elsevier, Springer, Nature, Wiley, Taylor&Francis, Sage, Emerald тощо) мають схожі пункти. Але після того, як видання обране необхідно доопрацювати текст та поглибити зміст згідно з критеріями обраного журналу.

 

Види оформлення цитування

Сьогодні існує великий список стилів оформлення наукової літератури. Ми звернулися до наказу МОН «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», в якому поданий рекомендований перелік стилів оформлення списку наукових публікацій.

 • MLA (Modern Language Association) style.
 • APA-1,2 (American Psychological Association) style.
 • Chicago/Turabianstyle-1.
 • Harvard style-1.
 • ACS (American Chemical Society) style.
 • AIP (American Institute of Physics) style.
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
 • Vancouver style-1.
 • OSCOLA.
 • APS (American Physics Society) style-1.
 • Springer MathPhys Style-1.

¹Springer Style

² Эльзевирский стиль

 

Список літератури у дисертації може оформлюватися з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або за допомогою одного з вищезазначених стилів.

 

Основні поради щодо оформлення бібліографії

Бібліографія допомагає науковцю демонструвати актуальність статті, її новітність. У списку повинні бути посилання на нові дослідження у галузі, а також посилання на фундаментальні результати вчених.

Використовуйте у списку літератури іноземні джерела, які Ви опрацьовуєте у статті.

Об’єм списку має бути достатнім з огляду журналу (дізнайтеся середній показник об’єму літератури з Вашого напрямку)

Не захоплюйтеся надмірним самоцитуванням, але не виключайте цей вид цитування, якщо воно є продовженням попередніх публікацій.

 

©Publ.Science

 04-01-2022

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Вашій увазі пропонуються бібліографічні покажчики:

1. Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету автомеханічного за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова. – Київ : НТУ, 2022. – 13 с.

2. Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету економіки та права за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с.

3. Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету менеджменту, логістики та туризму за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова – Київ : НТУ, 2022. – 14 с.

 

Покажчики містять бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ, які Бібліотека отримала у 2021 році.

 

Переглянути повні тексти видань ви можете у Електронній бібліотеці (ЕБ) Національного транспортного університету. Для початку роботи з ЕБ необхідно авторизуватися у електронному каталозі.

 

 01-01-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

Шановні користувачі!

До 130 річниці з дня народження Джона Рональда Толкіна - відомого англійського письменника, лінгвіста, поета, професора Оксфордського університету, батька сучасної фентезі-літератури, було підготовлено віртуальну виставку «Ми не обираємо часи, ми можемо лише вирішувати, як жити в ті часи, що обрали нас». Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки».

 

 

 30-12-2021

ВІТАЄМО

 

 

ЩИРО ВІТАЄМО З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Бажаємо, щоб у кожного в житті був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій! Любові і підтримки  рідних, тільки хороших новин і веселих свят!

 

З повагою,

колектив бібліотеки НТУ

 

 28-12-2021

БІБЛІОТЕКА СЬОГОДНІ

 

         

 

Сесія в навчальному закладі – гаряча пора для студентів. Саме цей період вважається найскладнішим в житті учнів. Будь–яка сесія вимагає не тільки підтягти «хвости» з деяких предметів, але і показати своїм викладачам всі свої знання, накопичені за семестр, а також успішно скласти іспити, щоб продовжити навчання у закладі вищої освіти. 

 

Запрошуємо до читальних залів бібліотеки, де Вам нададуть допомогу в пошуку необхідної інформації.

 22-12-2021

ЦІКАВО ЗНАТИ

 

41 УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ ВКЛЮЧЕНО ДО РЕГІОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

Глобальним науково-дослідним консультаційним центром QS Quacquarelli Symonds оприлюднено щорічний перелік з 450 найкращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються.

Цього року до QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings включено 41 заклад вищої освіти з України, що на 16 більше ніж минулого року.

Для складання регіонального рейтингу університетів QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings враховуються десять показників: академічна репутація університету, його репутація серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, кількість публікацій на одного викладача і співробітника, кількість цитувань на одну публікацію, частка іноземних викладачів і співробітників, частка іноземних студентів, частка викладачів та співробітників з ученим ступенем, глибина міжнародних наукових колаборацій та присутність закладу освіти в онлайн-середовищі.

Докладніше

 

За словами директора аналітичного центру QS Quacquarelli Symonds Бена Саутера, кількість українських закладів вищої освіти серед найкращих у Східній Європі та Центральній Азії зросла до 41, що є абсолютним рекордом в історії цього регіонального рейтингу.

Водночас присутність України у топ-100 рейтингу скоротилася з чотирьох до трьох університетів на фонi загального зниження їхніх репутаційних та наукометричних показників.

До переліку 100 найкращих університетів цьогорічного рейтингу включено 3 українських заклади: Київський національний університет ім. Шевченка – 35 місце (33 місце у 2021 р.), НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського» – 63 місце (66 місце у 2021 р.) та Харківський національний університет ім. Каразіна – 69 місце (67 місце у 2021 р.).

Загалом, 16 університетів вперше увійшли до рейтингу, 4 університети поліпшили позиції порівняно з позиціями минулого року та 7 університетів зберегли позиції у порівнянні з минулим роком.

 

Рейтинг университетов QS EECA 2022

 
Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19