ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ

 

Мірошник Олена Миколаївна 

 

телефон. :  +38 (044) 285-77-90

e-mail: mirochnik@ntu.edu.ua

            library.ntu@ukr.net

 

НБК, 9 поверх, 905 кім.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ

 

 Кучерява Наталія Анатоліївна 

 

телефон. :  +38 (044) 285-77-90

e-mail: kutcheryva@ntu.edu.ua

 

НБК, 9 поверх, 907 кім.

 

 

 

 

 

 

ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ 

  

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

 

Місце розташування: НБК, 9 поверх, 902 кім.

 

Години роботи:

Щодня з 09.30 до 17.00

Вихідні дні  – субота та неділя

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ З СЕКТОРАМИ:

 

* інформаційно-бібліографічного обслуговування;

* наукової бібліографії.

 

Місце розташування: НБК, 9 поверх, 904 кімната

 

Завідуюча відділом - Колісник Лариса Володимирівна

телефон. :  +38 (044) 285-77-90

e-mail: bibliographer@ntu.edu.ua

 

Основні напрямки роботи відділу:

 • організація та ведення довідково-бібліографічного апарату;
 • довідково-бібліографічне обслуговування читачів;
 • складання бібліографічних матеріалів різного змісту та призначення;
 • бібліографічне інформування з використанням різноманітних форм та методів;
 • пропаганда бібліографічних знань.

Бібліографи відділу надають користувачам бібліотеки такі послуги:

 • консультації по роботі з каталогами та картотеками;
 • консультації по оформленню списків використаної літератури для курсових та дипломних робіт;
 • консультації по індексації наукових праць за допомогою таблиць УДК;
 • різні види довідок: тематичні, адресно-бібліографічні, на уточнення бібліографічних даних, про місцезнаходження літератури потрібної читачеві, для викладачів – письмові довідки.

У відділі знаходиться фонд, який складається з енциклопедій, довідників, словників, покажчиків літератури, Літописів книг і журнальних статей Книжкової палати України, реферативних журналів ВІНІТІ.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ має авторський фонд, який налічує понад 2000 примірників. Це – навчальні посібники, монографії та публікації з періодичних видань професорсько-викладацького складу університету.

 

 

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З СЕКТОРАМИ:

 

* підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення;

* комп'ютерного забезпечення.

 

Місце розташування: НБК, 9 поверх, 903 кімната

 

Завідуюча відділом - Рассказова Вікторія Альфредівна

телефон. :  +38 (044) 284-70-13

e-mail: vike-victory@ukr.net

 

Відділ інформаційних технологій здійснює комплекс робіт, пов'язаних з освоєнням, адаптацією, впровадженням та використанням інформаційних технологій у бібліотечних процесах.

 

Основні задачі відділу :

 • впроваджувати нові сучасні інформаційні технології у виробничі процеси бібліотеки з ціллю удосконалення обслуговування читачів;
 • управляти процесом обладнання бібліотеки засобами автоматизації, їх успішною експлуатацією та підвищувати продуктивність праці співробітників бібліотеки з ціллю оперативного обслуговування читачів;
 • удосконалювати усі види бібліотечних послуг на основі сучасного технічного обладнання.

Основними напрямами роботи відділу є:

 • підтримка і впровадження нових інформаційних технологій в бібліотеці НТУ;
 • адміністрування та обслуговування АБІС «УФД/Бібліотека»;

 • координація роботи відділів бібліотеки з автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів;
 • організація роботи комп'ютерної мережі бібліотеки для користувачів і співробітників НТУ;
 • адміністрування, супроводження та наповнення контентом веб-сайту бібліотеки з метою надання онлайнових інформації та послуг користувачам;
 • формування фонду Електронної бібліотеки та надання доступу користувачам до її ресурсів для сприяння розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету.

АБОНЕМЕНТИ

 

Абонемент навчальної літератури - НБК, 9 поверх, 907 кім.

Абонемент наукової літератури - НБК, 9 поверх, 906 кім.

Абонемент художньої літератури - НБК, 8 поверх, 803 кім.

 

ЧИТАЛЬНІ ЗАЛИ

 

Завідуюча читальними залами - Ширшова Лариса Петрівна 

телефон. :  +38 (044) 285-24-27

 

Читальний зал навчальної літератури - НБК, 8 поверх, 804 кім. 

Читальний зал наукової літератури - НБК, 8 поверх, 802 кім. 

Зал періодичних видань - НБК, 8 поверх, 801 кім. 

Довідковий читальний зал - 3 поверх, 345 кім. по вул. Омеляновича-Павленка, 1.

 

 

 

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ З СЕКТОРАМИ:

 

* комплектування документів і обліку;

* списання документів.

 

Місце розташування: НБК, 8 поверх, 806 кімната

 

Завідуюча відділом - Мойсеєнко Галина Львівна

телефон. :  +38 (044) 285-24-27

e-mail: komplektovanie@ntu.edu.ua

 

Особливість комплектування фонду бібліотеки - це його поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету.

Відділ комплектування документів здійснює повне та оперативне комплектування фонду бібліотеки, співпрацюючи з книговидавничими та книгорозповсюджуючими організаціями.

Всі питання, пов'язані з комплектуванням фонду вирішуються на основі письмових замовлень від представників кафедр.

   

 

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ І ОРГАНІЗАЦІЇ КАТАЛОГІВ З СЕКТОРАМИ:

 

* каталогізації;

* періодичних видань;

* пропаганди каталогів і консультації користувачів.

 

Місце розташування: НБК, 8 поверх, 805 кімната

 

Завідуюча відділомАсадчева Ніна Степанівна

 

e-mail: asadcheva@ntu.edu.ua

 

Відділ каталогізації та наукової обробки літератури забезпечує повне та оперативне відображення фонду бібліотеки в системі каталогів та картотек бібліотеки.

 

Основні напрямки роботи відділу:

 • облік та реєстрація видань, які надходять до бібліотеки;
 • класифікація літератури у відповідності з таблицями УДК;
 • наукова обробка нових надходжень;
 • організація системи каталогів та картотек;
 • підтримка власних електронних бібліографічних баз даних.

 

Оновлено: 28.02.2024