ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

З СЕКТОРАМИ:

 

комплектування документів і обліку;

списання документів.

 

(НБК, 8 поверх, 806 кімната)

 

Особливість комплектування фонду бібліотеки - це його поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету.

 

Відділ комплектування документів здійснює повне та оперативне комплектування фонду бібліотеки, співпрацюючи з книговидавничими та книгорозповсюджуючими організаціями:

 

www.znannia.com.ua - Видавництво «Знання»

 

www.cul.com.ua - Видавництво «Центр навчальної літератури»

 

www.vlp.com.ua - Видавництво «Львівська політехніка»

 

www.ndumka.kiev.ua - Видавництво «Наукова думка»

 

www.lira-k.com.ua - Видавництво Ліра-К

 

www.condor-books.com.ua - Видавництво «Кондор».

 

Всі питання, пов'язані з комплектуванням фонду вирішуються на основі письмових замовлень від представників кафедр.

 

Штат 2 співробітника:

 1. Мойсеєнко Галина Львівна - завідуюча сектором;

 2. Зименко Дарія Сергіївна - бібліотекар.

 

 

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

І ОРГАНІЗАЦІЇ КАТАЛОГІВ З СЕКТОРАМИ:

 

каталогізації;

періодичних видань;

пропаганди каталогів і консультації користувачів.

 

 

Завідуюча відділом

Асадчева Ніна Степанівна

 

У 1985 році закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут.

Працює в бібліотеці з 1976 року.

 

(НБК, 8 поверх, 805 кімната)

 

Відділ каталогізації та наукової обробки літератури забезпечує повне та оперативне відображення фонду бібліотеки в системі каталогів та картотек бібліотеки.

 

Основні напрямки роботи відділу:

 • облік та реєстрація видань, які надходять до бібліотеки;
 • класифікація літератури у відповідності з таблицями УДК;
 • наукова обробка нових надходжень;
 • організація системи каталогів та картотек;
 • підтримка власних електронних бібліографічних баз даних.

Штат 5 співробітників:

 1. Асадчева Ніна Степанівна - завідуюча відділом;

 2. Олійник Тамара Макарівна - завідуюча сектором;

 3. Ткаченко Галина Ігорівна - провідний бібліотекар;

 4. Борута Неоніла Борисівна - бібліотекар 1 категорії;

 5. Бухта Ольга Сергіївна – бібліотекар.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

З СЕКТОРАМИ:

 

інформаційно-бібліографічного обслуговування;

наукової бібліографії.

 

 

 

Завідуюча відділом

Колісник Лариса Володимирівна

 

У 1979 р. закінчила Київський державний інститут культури

ім. О.Є.Корнійчука.

Присвоєно кваліфікацію бібліотекар – бібліограф.

Працює в бібліотеці з 1979 року.

 

(НБК, 9 поверх, 904 кімната)

 

 Основні напрямки роботи відділу:

 • організація та ведення довідково-бібліографічного апарату;
 • довідково-бібліографічне обслуговування читачів;
 • складання бібліографічних матеріалів різного змісту та призначення;
 • бібліографічне інформування з використанням різноманітних форм та методів;
 • пропаганда бібліографічних знань.

 

Бібліографи відділу надають користувачам бібліотеки такі послуги:

 • консультації по роботі з каталогами та картотеками;
 • консультації по оформленню списків використаної літератури для курсових та дипломних робіт;
 • консультації по індексації наукових праць за допомогою таблиць УДК;
 • різні види довідок: тематичні, адресно-бібліографічні, на уточнення бібліографічних даних, про місцезнаходження літератури потрібної читачеві, для викладачів – письмові довідки.

 

У відділі знаходиться фонд, який складається з енциклопедій, довідників, словників, покажчиків літератури, Літописів книг і журнальних статей Книжкової палати України, реферативних журналів ВІНІТІ.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ має авторський фонд, який налічує понад 2000 примірників. Це – учбові посібники, монографії та публікації з періодичних видань професорсько-викладацького складу університету.

 

 Штат 3 співробітника:

 1. Колісник Лариса Володимирівна - завідуюча відділом;

 2. Валітова Наталія Дмитрівна - головний бібліограф;

 3. Самойленко Світлана Миколаївна - головний бібліотекар.

 

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

З СЕКТОРАМИ:

 

підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення;

комп'ютерного забезпечення.

 

 

Завідуюча відділом

Рассказова Вікторія Альфредівна

е-mail: raskasvic@ukr.net

 

1991 р. - закінчила Новгородське обласне училище культури.

1996 р. – закінчила Київський державний інститут культури.

Присвоєно кваліфікацію – бібліотекар – бібліограф.

Працює в бібліотеці з 1986 року.

 

(НБК, 9 поверх, 903 кімната)

 

Відділ інформаційних технологій здійснює комплекс робіт, пов'язаних з освоєнням, адаптацією, впровадженням та використанням інформаційних технологій у бібліотечних процесах.

 

 Основні задачі відділу :

 • впроваджувати нові сучасні інформаційні технології у виробничі процеси бібліотеки з ціллю удосконалення обслуговування читачів;
 • управляти процесом обладнання бібліотеки засобами автоматизації, їх успішною експлуатацією та підвищувати продуктивність праці співробітників бібліотеки з ціллю оперативного обслуговування читачів;
 • удосконалювати усі види бібліотечних послуг на основі сучасного технічного обладнання.

Основними напрямами роботи відділу є:

 • підтримка і впровадження нових інформаційних технологій в бібліотеці НТУ;
 • організація і забезпечення функціонування основних технологічних процесів бібліотеки НТУ на основі АБІС «УФД/Бібліотека»;
 • координація роботи відділів бібліотеки по автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів;
 • організація роботи комп'ютерної мережі бібліотеки для користувачів і співробітників НТУ;
 • підтримка Web-сайту бібліотеки;
 • прийом та розміщення електронних варіантів навчально-методичних видань викладачів НТУ на бібліотечному сайті.

 

СЕКТОР НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

 

Завідуюча сектором 

Григор'єва Наталія Іванівна

 

(НБК, 9 поверх, 902 кімната)

 

  

Основне призначення сектора НТД – забезпечення інформаційного обслуговування всіх категорій читачів у відповідності з направленням учбової та наукової роботи університету.

 

Фонд нормативних документів складається з міждержавних стандартів, державних стандартів України, керівних нормативних документів, галузевих стандартів, міждержавних стандартів ISO, інформацію про які можна знайти в річних покажчиках та каталогах.

 

В фонді також зберігаються НД, які втратили чинність, але мають інформаційну цінність: ОСТ, СНиП, ЕНиР , РД. Сектор задовольняє запити читачів на нормативні документи наявні у фонді, а також відсутні у його фонді (приймає замовлення на придбання відповідних документів).

 

Обслуговування читачів відбувається в читальному залі сектора.

 

Основні завдання сектора НТД:

 • оперативне, науково обґрунтоване комплектування фонду через відділ комплектування;
 • надання інформації щодо чинності державних та міждержавних нормативних документів, скасування, заміни та наявність змін до них;
 • інформації про порядок застосування в Україні нормативних документів, міждержавних стандартів, європейських НД та їх впровадження;
 • актуалізація діючого фонду, систематичне вивчення потреб читачів в НД;
 • організація фонду, контроль, облік, систематизація та використання.

Сектор НТД надає копії нормативних документів відповідно до запитів читачів.

 

 Штат 2 співробітника:

 1. Григор'єва Наталія Іванівна - завідуюча сектором;

 2. Куцман Ірина Вікторівна - бібліотекар.