ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПОВНОТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ

 

Електронна бібліотека Національного транспортного університету призначена для накопичення, систематизації, зберігання та забезпечення довготривалого, постійного, надійного доступу до власних та світових електронних видань із використанням засобів сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності і якості освітнього процесу.

 

ЕБ є універсальною за змістом. Тематичний склад ресурсів визначається відповідно до освітнього та наукового процесів університету.

 

Фонд Електронної бібліотеки містить у собі:

 • навчальні видання – підручники, посібники, курси та конспекти лекцій, навчально-методичні комплекси, практикуми, словники професорсько-викладацького складу університету;
 • наукові видання – автореферати дисертацій, монографії, що передані до Бібліотеки авторами (правовласниками);
 • науково-технічні збірники НТУ;
 • матеріали та тези доповідей наукових конференцій професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ;
 • видання, які були передані до Бібліотеки редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету;
 • авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування;
 • власні електронні ресурси Бібліотеки (бібліографічні та повнотекстові бази даних, що сформовані зусиллями співробітників бібліотеки).

З переліком електронних видань кафедр, які були передані до Бібліотеки протягом місяця, можна ознайомитися переглянувши розділ сайту "Ресурси бібліотеки / Нові надходження / Нові надходження до Електронної бібліотеки".  

 

З повнотекстовими виданнями кафедр, за весь період існування ЕБ можна ознайомитися переглянувши розділ сайту «Ресурси бібліотеки / Нові надходження». Інформація розміщена по факультетам.

 

Скориставшись Електронним каталогом Бібліотеки, користувачі мають можливість переглянути повні тексти видань професорсько-викладацького складу університету, які передали е-версії до Бібліотеки. Рівень доступності Електронної бібліотеки - локальний.

 

Електронні документи та електронні версії друкованих видань, що представлені в Електронній бібліотеці, є об’єктами авторського права та охороняються міжнародними конвенціями і законодавством України. Правовласники документів зберігають за собою виключне право дозволяти, здійснювати та визначати умови їх використання.

 

УВАГА! Документи з фонду Електронної бібліотеки призначені лише для особистого використання користувачів бібліотеки та не передбачають подальшого поширення, копіювання, публікації, тиражування будь-якими засобами, передачі іншим особам, використання з комерційною метою, розміщення на інших веб-сторінках, розсилання та ін. За порушення цієї вимоги користувачі несуть особисту відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

 

Статтею 444 Цивільного кодексу України визначено, що твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою, як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою.

 

 

 

ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

1. Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється цілодобово. 

2. Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу НТУ надаються через авторизацію в електронному каталозі :

    в поле "Логін" вводимо – ntu (маленькими літерами), а у поле "Пароль" –  ідентифікаційний податковий номер.

    Після цього натискаємо кнопку «Увійти».

3. В поле «Автор» ввести прізвище автора  електронного документа. 

4. Поставити позначку у вікні «Електронна копія» (в нижній частині сторінки) і здійснити запуск кнопкою «Вибрати».

5. Після відкриття переліку бібліографічних описів навчально-методичних посібників певного автора вибрати потрібний документ і здійснити запуск гіперпосилання.

 

У випадку виникнення проблем при входженні до електронного каталогу

просимо звертатися до Інформаційно-обчислювального центру НТУ

за тел. +38 (044) 280-28-31

 

 

 

ПОРЯДОК

ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ

ЕЛЕКТРОННИХ КОПІЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ТА НАУКОВИХ ВИДАНЬ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НТУ

У БІБЛІОТЕЦІ

 1. Передавання повнотекстових видань їх авторами до Електронної бібліотеки НТУ започатковується з метою їх надання в загальний доступ у режимі online.
 2. Автор видання подає до відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки (НБК, 9 поверх, кімната 903)  електронну копію друкованого видання на компакт-диску або USB Flash-накопичувачі.
 3. Електронні версії підручників, навчальних посібників, робочих навчальних програм, лекційних матеріалів, контрольних (модульних) завдань, тестів та наукових видань приймаються у форматах: DOC, PDF, RTF.
 4. Cкладові частини видання (титульний лист + текст + рекомендована література) повинні йти одним файлом.
 5. Автору надається акт прийому-передачі електронного навчально-методичного видання до Бібліотеки.
 6. Бібліотека розміщує на своєму сайті електронні копії видань викладачів НТУ та забезпечує до них, спільно з Інформаційно-обчислювальним центром, безкоштовний доступ на підставі рішення університету.
 7. Якщо потрібно, автор має право вносити зміни та доповнення до видання, після чого версія електронного ресурсу має бути поновлена працівниками відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки.
 8. З плином часу видання можуть застарівати. Таким чином, кафедри університету повинні надавати до відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки списки повнотекстових видань, які слід видалити з електронного каталогу як застарілі.