Весна 1944 року. Страшна, небачена в історії за масштабами та втратами війна. Запеклі бої за визволення Криму. Під п'ятою німецько-фашистських загарбників Західна Україна В руїнах красень Київ. Ще далеко до свята Перемоги, але Уряд республіки, поряд з всебічною допомогою фронту, вживає заходів з відбудови народного господарства і житлового фонду, відновлення культурного життя, створення необхідної бази для майбутнього розвитку України. І в тій напруженій роботі значне місце відводиться розвитку автомобільного транспорту, відновленню шосейних шляхів, відбудови мостів, розвитку мережі автомобільних доріг і кваліфікованому забезпеченню їх утримання. Для цього ж необхідно було відновити і розширити підготовку інженерів відповідного профілю.  

  

Історія бібліотеки Національного транспортного університету розпочинається з 7 листопада 1944 року, коли за ініціативою Уряду України Рада Народних Комісарів СРСР прийняла Постанову № 21106-р про створення у місті Києві автомобільно-дорожнього інституту. Першим приміщенням бібліотеки було горище навчального корпусу КАДІ по вул. Суворова 1, загальною площею 30 кв.м.

 

 

                        

 

 

Штат бібліотеки у 1945 році - три працівники: Тило М.І. - завідуюча бібліотекою,Ніколаєвська Ф.І. - старший бібліотекар, Атурова О.О. - бібліотекар. У перші роки після війни працівники бібліотеки розпочали роботу у складних умовах - приміщення остаточно не відремонтовано,погано опалювалося, жіночому колективу було дуже важко готувати свою бібліотеку до роботи в зимовий період. Але, незважаючи на труднощі, бібліотека працює та розвивається. 

На момент відкриття фонд бібліотеки складав близько 17 500 друкованих одиниць. Це були книги, які нам передали зі своїх книжкових фондів бібліотеки споріднених за профілем вищих навчальних закладів - Московського, Ленінградського та Сибірського автомобільно-дорожніх та Київського політехнічного інститутів. Перші читачі бібліотеки - 247 студентів і 49 професорів, доцентів та викладачів. 

Внаслідок планового комплектування навчальний фонд поповнюється необхідною літературою з книжкових і букіністичних магазинів м. Києва. Завдяки проведеній роботі, студенти були забезпечені літературою з дисциплін, які вивчали в інституті. З 1948 році бібліотека займала кімнату площею 90 кв.м на другому поверсі інституту. Там розміщувалися високі стелажі з книжковим фондом, що за декілька років поповнився придбаною літературою і в 1955 році становив 61,5 тис. Друкованих одиниць. Частину кімнати відвели під читальний зал на 30 посадочних місць.

  

В 1948 році в бібліотеці почала працювати Катасонова В.С. В 1950 році бібліотеку очолила Розенгауз П.С. На той час колектив бібліотеки налічував лише чотири працівники. З 1952 року бібліотека почала здійснювати внутрішній та зовнішній книгообмін. Згідно з заявками кафедр за тематичними планами видавництв здійснювалось регулярне комплектування, поліпшувалось забезпечення навчального процесу програмною літературою, розширювалась тематика комплектування фонду. Основними джерелами комплектування були: обласний бібліотечний колектор, українське відділення видавництва "Транспорт", магазин "Технічна книга" № 1, магазин підписних видань, "Союздрук", відомчі організаціі - "НАМИ", "НАТИ", "НИИНАВТОПРОМ", "ЦНИТЭСТРОЙМАШ", "ГПНТБ", "СОЮЗДОРНИИ", "УКРДОРНИИ" та інші. 

Вся література, яка надходить до бібліотеки підлягає науковій та технічній обробці. До послуг читачів - система каталогів (систематичний, алфавітний читацький, каталог назв творів художньої літератури, реєстраційна картотека періодичних видань). 

З 1959 року завідуючою бібліотекою стала Ісай (Шийко) Надія Терентіївна. В роки Великої Вітчизняної війни вона знаходилася у підпіллі, була зв'язковою. Псевдонім "Чайка" отримала за спритність, кмітливість, з якими вона виконувала завдання, що завжди були пов'язані з великим ризиком для життя. Шість разів вона переходила лінію фронту. За мужність та героїзм, проявлені в роки війни, Надія Терентіївна нагороджена орденами Жовтневої революції, Червоного прапора, Вітчизняної війни 2 ступеня, медаллю "Партизану Великої Вітчизняної війни 1 ступеня", Почесною Грамотою Верховної Ради УРСР та багатьма іншими урядовими нагородами. У 1960 році після надбудови приміщення інституту бібліотека отримала нове приміщення - 360 кв.м, зокрема: двох'ярусне книгосховище - 160 кв.м, читальний зал - 180 кв.м, кімнату для каталогів - 20 кв.м. У гуртожитку № 3 (по вул. Кіквідзе, 36) організовано філіал бібліотеки з книгосховищем - 60 кв.м., а у гуртожитках № 1, № 2, № 3 - читальні зали. На кафедрах та у лабораторіях існує 25 пересувних бібліотек. Влітку, в спортивно-оздоровчому таборі, теж працює пересувка. 

Пізніше бібліотека зросла ще на одну кімнату - 45 кв.м, де були розміщені відділи: комплектування та обробки літератури, довідково-бібліографічний відділ та його фонд. Бібліотека мала 14 міжбібліотечних абонементів - 6 абонементів у м.Києві і 8 абонементів у місцях Радянського Союзу. Порівняно з 1960 роком МБА зріс у 4 рази. У 1969 році МБА користувалися 72 викладачі та 16 аспірантів, виконано - 138 заказів. Бібліотека обслуговує 10 організацій, вислано - 329 книг.

 

З 1984 року колектив бібліотеки очолила Коваленко Людмила Володимирівна, змінивши на цій посаді Ісай Н.Т., яка 25 років була незмінною завідуючою бібліотеки КАДІ. 

З плином років у бібліотеці збільшуються кількість читачів, фонд і штат, і тому у 1989 році бібліотека отримує нове приміщення загальною площею 1340 кв. м. в навчально-бібліотечному корпусі (НБК) по вул. Кіквідзе, 42. 

На початку 90-х років відбулося багато змін у вищій школі. КАДІ став університетом і бібліотека отримала статус Університетської. В країні змінилася бібліотечна політика. Працювати стало складніше. Не стало централізованого книгопостачання бібліотек. Через брак коштів скоротився потік нових надходжень. Бібліотека пристосовувалася до нових умов. 

 

 

 

Бібліотека НТУ сьогодні є навчальним, науковим, культурно-освітнім та інформаційним підрозділом вузу.

Наша місія – сприяння цілісному розвитку гармонійної особистості, забезпеченню її навчальних, наукових, культурних потреб шляхом створення сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього середовища університету.

Візія бібліотеки – підвищення рівня і якості бібліотечно-інформаційного обслуговування навчального процесу, наукової та інноваційної діяльності; створення єдиного інформаційно-комунікативного середовища університету та інтеграція бібліотечних ресурсів у світову мережу освітніх послуг і наукових комунікацій.

 

Бібліотека розташована у НБК по вул. М. Бойчука, 42 (8, 9 поверхи). До послуг читачів три абонементи (навчальний, науковий, художньої літератури) і п'ять читальних залів: комп'ютерний читальний зал на 6 місць при секторі нормативно-технічної документації (902 кімната), читальні зали наукової та навчальної літератури, зал періодичних видань, довідковий читальний зал по вул. Омеляновича-Павленка,1.

Деякі читачі вважають, що у бібліотеці тільки книжки видаються. У дійсності ж бібліотека має цілий комплекс відділів, що спільно забезпечують її діяльність. Крім абонементів  та читальних залiв працюють відділи : комплектування документів, наукової обробки документів і організації каталогів, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ інформаційних технологій і комп'ютерного забезпечення, сектор нормативно-технічної документації.

 

Сучасна університетська бібліотека, як важливий інформаційний центр, займає все більш важливе місце. Впровадження нових технологій  не просто віяння часу, а основна умова підвищення продуктивності і якості праці бібліотечних працівників, єдина  ефективна можливість оперативного забезпечення користувача необхідними йому даними на різних носіях інформації. Тому впровадження комп’ютерних технологій в роботу бібліотеки Національного транспортного університету є одним із пріоритетних напрямків її розвитку.

Ректоратом та відповідними підрозділами університету відповідно реформуванням, які відбуваються в освіти, був прийнятий ряд практичних заходів з розвитку бібліотеки, оновленню та збагаченню інформаційних ресурсів, впровадженню автоматизації бібліотечного обслуговування.

 

 

                                                 

 

Вже десять років у бібліотеці успішно функціонує автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС) «УФД/Бібліотека», яка відповідає міжнародним стандартам та створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки інформації. Система призначена для комплексної автоматизації бібліотеки, враховує всі основні виробничі цикли. 

За допомогою «УФД/Бібліотека» формується власний інформаційний ресурс - електронний каталог (ЕК), базовий інформаційний ресурс кожної бібліотечної мережі, незалежно від її величини, статусу і місця знаходження. Електронний каталог містить описи всіх видів документів: книг, брошур, методичних посібників, навчальних матеріалів, періодичних видань, дисертацій, авторефератів дисертацій, електронних видань НТУ тощо. На даний час база даних електронного каталогу складає 144 163 тис. записів. 

Реалізація процесів комплектування, обробки, систематизації, а в майбутньому і обслуговування читачів в автоматизованому режимі дозволяє говорити про комплексну автоматизацію бібліотеки НТУ, що поєднує в єдину систему всі бібліотечні процеси. В автоматизованому режимі обробляється увесь об'єм документів, що поступають у бібліотеку, включаючи видання на CD, ведеться інвентарний і безінвентарний облік, впроваджується технологія штрихового кодування літератури, створюється електронна картотека книгозабезпеченості, проводиться аналітичний розпис статей.

  

Історія нашої бібліотеки та її сьогодення - це люди - неординарні, самовіддані особистості, ентузіасти своєї справи. Це 45 висококваліфікованих фахівців. Більше 30-ти років у книгозбірні працюють - Асадчева Ніна Степанівна, Валітова Наталія Дмитрівна, Колісник Лариса Володимирівна, Кучерява Наталія Анатоліївна, Ушакова Людмила Степанівна, Ширшова Лариса Петрівна, Коваленко Людмила Володимирівна, 25 років - Олійник Тамара Макарівна, Рассказова Вікторія Альфредівна, Яценко Любов Володимирівна, Малиновська Світлана Леонтіївна.

 

 

 

Значний внесок у творчі здобутки бібліотеки зробили і наші ветерани, яких ми сьогодні згадуємо з вдячністю : Ф. І. Ніколаєвська, В. С. Катасонова, В. Г. Безугла, Н. Ф. Мірончик, Н. Т. Ісай, О. М. Козинська, А. С. Елісєєва та інші. Вони впродовж десятиліть віддавали свої серця студентам та молодим співробітникам бібліотеки. 

Позаду багато років складного шляху. За цей час змінилося не одне покоління бібліотекарів, сформувалися нові відділи, утворився багатий фонд, зроблені суттєві кроки по впровадженню новітніх технологій. А попереду - інші сміливі плани і проекти. Ми переконані, що лише разом з читачами зможемо досягти успіхів у нашій спільній справі. 

Запрошуємо Вас до співпраці та чекаємо на Ваші побажання та пропозиції! 

 

 


Матеріал підготувала 
зав. відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки 
Рассказова В. А.