ЯК ОПУБЛІКОВАТИ НАУКОВУ СТАТТЮ В SCOPUS? 

Що таке Scopus?

Scopus є однією з найбільших баз даних рефератів (анотацій) та цитувань рецензованої наукової літератури, зокрема наукових журналів, книг та конференцій, які включені до цієї бази даних. Вона була заснована у 2004 році компанією Elsevier, яка працює у сфері глобального інформаційно-аналітичного бізнесу.

Ця база даних охоплює загалом понад 41 тис. наукових видань як природничого, так і гуманітарного спрямування, з них більш ніж 38 тис. становлять наукові журнали. Перелік видань щороку оновлюються, тож до нього постійно додають нові видання, за умови, що вони відповідають жорстким критеріям науковості й пройшли доволі суворий експертний відбір. Видання, які втрачають відповідність цим критеріям переоцінюються й вилучаються. Перевірити, чи індексується журнал базою даних Scopus або обрати відповідний журнал для публікації статті можна безпосередньо на її веб-сторінці в розділі «Sources».

Відповідно базу даних можна використовувати для пошуку статей. З деякими статями можна ознайомитись безкоштовно, до інших можна отримати доступ за оплату. Користуючись базою можна також вийти на веб-сторінку відповідного видання та ознайомитись з вимогами до публікацій, перевірити кількість цитувань та ін.

 

Що потрібно знати для публікації статті?

 

До наукових статей у журналах, які індексуються в Scopus, ставиться низка різних вимог – формальних, змістовних, юридичних, лінгвістичних тощо. Зокрема, є вимоги щодо структури статті та оформлення бібліографічних посилань, які повинні відповідати вимогам конкретного журналу, а сам матеріал статті має бути викладений послідовно, переконливо та містити новий та цікавий науковий результат. Стаття повинна бути написана якісною англійською мовою із дотриманням авторських прав.

 

Отже, для того щоб стаття була опублікована, варто скористатись порадами вчених, які вже публікували статті у таких наукових журналах. Багато цікавої і необхідної для майбутньої публікації інформації можна також знайти на веб-сторінці та профілі у Facebook засновника Scopus – компанії Elsevier. Там, зокрема, можна ознайомитись з покроковим путівником з публікації статей, типовими причинами відхилення статей редакцією журналу, пройти короткий онлайн-курс про правильне структурування наукових статей, а також знайти багато інших ресурсів та корисної інформації.

 

Якою є процедура розгляду статті?

 

Процедура розгляду статті досить довга і може тривати до півроку, а інколи й довше. У різних журналах вона може мати певні відмінності. Спочатку статтю перевіряють на додержання формальних та інших вимог, лише потім її подають на розгляд головному редактору та надсилають рецензентам. До рецензування допускається лише близько 30-50% усіх статей, що надійшли до редакції журналу.

Якщо стаття успішно пройшла усі етапи перевірки та рецензування, то автору повідомляють про позитивне рішення редколегії та надсилають два-три відгуки анонімних рецензентів. Стаття буде опублікована лише у випадку врахування рекомендацій рецензентів або обґрунтованих пояснень, чому дані рекомендації не можуть чи не повинні бути виконані.

 

З яких причин стаття може бути відхилена?

 

Зі слів колишнього головного редактора наукового журналу Carbon Пітера Тровера можна виділити вісім основних причин, з яких стаття може бути відхилена.

1. Стаття не пройшла технічну перевірку. Відхилити статтю за цим критерієм можуть, якщо: у статті містяться елементи, які викликають підозру щодо плагіату або вона зараз рецензується в іншому журналі; рукопис статті не є повним, у ньому відсутні ключові елементи, такі як назва статті, автори та їх місце праці (афіліація), ключові слова, основний текст, посилання, таблиці та рисунки; англійська мова, якою написана стаття, є недостатньою для процесу експертної оцінки; наочні матеріали (рисунки, зображення, формули, розрахунки та ін.) не є повними або недостатньо чіткими для читання; стаття не відповідає вимогам журналу, до якого вона подається; посилання є неповними або неактуальними.

2. Стаття не відповідає цілям та сфері наукових інтересів журналу. Наприклад, якщо стаття торкається сфери наукового інтересу журналу (скажімо медицини), але зосереджена на іншій сфері (наприклад, на медичному праві), або ж не містить нових для даної сфери даних (тобто, не має наукової новизни).

3. Стаття не є завершеним дослідженням. Такий висновок редакція може зробити, якщо стаття містить лише окремі спостереження, але не є повним дослідженням, або якщо у ній обговорюються наукові праці деяких авторів у цій галузі, але інші важливі праці ігноруються.

4. Процедури, методологія і/або аналіз даних є незадовільними. Наприклад, якщо у дослідженні бракує чітких контрольних груп або інших показників для порівняння; дослідження не відповідає визнаним процедурам чи методології, які можна повторити; аналіз не є статистично достовірним або не відповідає нормам, що діють у відповідній науковій сфері.

5. Висновки не можуть бути визнані достовірними на основі тексту статті. До такого висновку редакція може дійти, якщо викладені у статті аргументи є нелогічними, неструктурованими або недійсними, отримані дані не підтверджують висновків або ж висновки ігнорують велику частину літератури, що стосується наукової сфери статті.

6. Стаття є незначним продовженням (розширеним варіантом) іншої статті, зазвичай цього ж автора. Наприклад, вона є частиною іншого більшого дослідження автора, поділеного на частини, щоб зробити якомога більше статей, або ж наукові результати статті є незначними доповненнями та не розширюють наукову сферу дослідження.

7. Стаття незрозуміла, тобто мова, якою викладена стаття, структура статті чи використані у ній наочні матеріали (зображення, формули, розрахунки та ін.) настільки низького рівня, що стаття не може бути оцінена.

8. Стаття нецікава. Наприклад, якщо вона є неактуальною, не значимою чи маргінальною для сфери наукових досліджень; питання порушені у статті не становлять наукового інтересу або стаття не цікава читачам журналу.

Скільки коштує публікація статті у Scopus?

Вартість публікації статті залежить від конкретного журналу, а також від того, чи журнал викладає статті у вільний доступ. Якщо журналу немає у вільному доступі і він фінансується здебільшого за рахунок читачів та передплатників, то публікація статей у ньому зазвичай безкоштовна. Якщо ж журнал у вільному доступі, то він фінансується здебільшого за кошти авторів. А це означає, що більшість статей у ньому публікуються на платній основі.

 

Вартість публікації може бути різною. Так, за словами колишнього головного редактора журналу Journal of Economic Behavior and Organization Романа Шеремети, серед топ 100 економічних журналів близько 80% безкоштовні, а в інших 20% потрібно заплатити $50-$100.

Значно вищою може бути вартість у так званих "хижацьких журналах", для яких дохід є важливішим за якість та науковий рівень статей, що в них публікуються.

Якщо автор вирішив скористатись для публікації послугами фірм-посередників (наприклад, щодо пошуку потрібного журналу, перекладу та редагування статті, співпраці з редакцією та ін.), яких сьогодні в Україні багато, то вартість публікації подекуди може бути вищою у кілька разів ($200-$500 і більше).

 

Автор: Роман Шандра, доцент ЛНУ ім. Франка

 

 

 

 

ЯК ПІДІБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В SCOPUS?

Journal Finder - пошукова система бази даних Sсopus, що допоможе автору знайти журнал для публікації наукової статті 

Як знайти потрібний журнал у Sсopus?

Для того, щоб допомогти авторам підібрати журнал для публікації наукової статті, засновник науковометричної бази даних Sсopus компанія Elsevier розробила пошукову систему Journal Finder. Ця пошукова система допомагає знайти журнал, який буде повністю відповідати науковим інтересам автора. Про особливості роботи цієї пошукової системи можна дізнатися на сайті Elsevier.

Як користуватись системою пошуку журналів у Sсopus?

Для того, щоб знайти необхідний журнал автору потрібно ввести назву та реферат (анотацію) статті у відповідні поля пошуку в Journal Finder – «paper title» та «paper abstract». Для уточнення сфери пошуку можна також ввести дані у додаткові поля, що відповідають написаній автором статті. Наприклад, це може бути поле «keywords» (ключові слова), «field of research» (сфера дослідження), а також обмежити пошук журналів за допомогою поля «refine your search» (покращ свій пошук) та обирати журнали за типом доступу до публікацій, кількістю цитувань чи переглядів, часом видання, найкоротшим часом редагування.

Якщо автор хоче, щоб його стаття була у вільному доступі для інших, він також може відфільтрувати результати, щоб показувати лише журнали з відкритим доступом.

Після заповнення полів, потрібно натиснути «find journal» (знайти журнал) і система почне пошук журналів, які можуть підійти для публікації статті.

Як працює система пошуку журналів у Sсopus?

Програмне забезпечення, що використовується у Journal Finder, аналізує введений автором текст на підставі ключових слів та використаних автором термінів. Після цього система порівнює їх з аналогічними даними інших статей у базі даних Scopus та обирає з них 200 найбільш релевантних статей у різних журналах. Таким чином система формує перелік журналів, у яких публікуються статті з відповідної тематики. В якості останнього кроку Journal Finder рекомендує з цього переліку до 10 журналів, які найбільше підходять для публікації статті.

 

 

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ SCOPUS. ЯК ПІДГОТУВАТИ НАУКОВУ РОБОТУ, ЩО ПРОЙДЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

 

Публікація в Scopus – це довготривалий процес, який вимагає від вченого ретельної підготовки та розуміння усіх вимог до наукового контенту, бо ця база даних  – серйозне джерело наукової бібліографії, де індексується література світового рівня. Для цього сервісу надважливо, щоб всі журнали, що входять в Scopus, публікували якісний та новітній контент.

То, що потрібно знати першочергово, щоб опублікувати свої дослідницькі статті в Scopus?

Вимоги до статей Scopus

Вимоги до наукових видань дуже високі, і кожен дослідник має розуміти це перш ніж подавати свою роботу на рецензування.

Журнали, що входять в цю базу даних, постійно проходять щорічні кола перевірки та підтверджують своє право індексації. Відповідно ці видання пред’являють серйозні вимоги до наукових статей.

У Scopus працює Експертна рада (Content Selection & Advisory Board, CSAB), яка займається розглядом пропозицій на включення нового контенту. CSAB складається з групи вчених та бібліотекарів, які несуть відповідальність за аналіз усіх найменувань, які претендують на включення в цю базу даних. Експертна рада приймає рішення, розставляє пріоритети у відборі нових матеріалів, підтримуючи високі стандарти.

Який контент цікавить Scopus?

1. Науковий внесок в дисципліну, в якій працює вчений.

2. Чітка та зрозуміла анотація.

3. Якість роботи та її відповідність до цілей наукового видання.

4. Читабельність статей.

Але наше завдання копнути далі та зробити все можливе і підготувати статтю таким чином, щоб у рецензентів не було жодних питань і її гарантовано прийняли до публікації.

Тема наукової статті

Дуже важливо, щоб Ваша стаття була оригінальною та несла новітній характер. Необхідно моніторити, які відкриття в тій чи іншій темі зараз на хвилі, відстежувати наукові запити сьогодення та що є актуальним для Вашого напрямку роботи. Продумати з якими галузями можлива кооперація. Необхідно постійно відслідковувати, які відкриття відбуваються у Вашій сфері, мислити стратегічно і намагатися випереджати час, будуючи свій науково-публікаційний план.

Підбір наукового журналу по Вашій тематиці

Для того, щоб підвищити шанси публікації, потрібно підібрати журнал, який найкращим чином підійде для Вашої теми. Для пошуку можна скористатися джерелом Scimago, але обов’язково перевірити, чи індексується обраний журнал в базі даних Scopus. Ретельно передивіться його сайт, щоб уникнути можливості потрапити на «хижака». Прочитайте про журнал та зверніть увагу на його тематичне охоплення, зрозумійте в яких напрямках працює видання. Передивіться архів журналу, якщо він відкритий, оцініть опубліковані статті та зробіть висновки.

З'ясуйте вимоги, які журнал висуває до статті Scopus

Обов’язково перш ніж відправляти статтю на первинне рецензування до редакції журналу, необхідно ознайомитися з усіма його вимогами та перевірити роботу на дотримання цих критеріїв. Також можна піти іншим шляхом: перш ніж оформлювати статтю, знайти відповідне видання, дізнатися про його вимоги та вже зі знанням, що вимагає журнал для прийняття рукопису, розпочинати оформлювати своє дослідження.

Оформлення публікації

До кожної статті, яка претендує на включення в журнал з індексацією в Scopus, пред’являють високі вимоги, про які ми поговоримо далі більш детально. Усі критерії розроблені для того, щоб максимально полегшити пошук цитованих робіт.

1. Ваша робота є оригінальною, без публікації в іншому виданні. 

2. Текст має бути логічно побудований.

3. Наукове дослідження потрібно перекласти академічною англійською мовою. Краще, якщо це зробить професіонал.

4. У кожного видання свої вимоги до оформлення. Перш ніж починати формувати статтю, ознайомтесь з цими критеріями (кількість сторінок, в якому форматі подавати статтю, яким шрифтом друкувати, як вирівнювати текст, який інтервал застосовувати тощо).

5. Заголовок статті потрібно виділити посередині і жирним шрифтом. Він не має бути більше десяти слів.

6. Після назви статті пишемо інформацію про автора (ПІБ автора чи авторів, установа, в якій працює чи працюють та її поштова адреса, країна, e-mail, контактний телефон).

7. Анотація відіграє важливу роль. Вона допомагає вирішити вченому: читати всю статтю чи ні. Вона має бути гарно структурована (актуальність, мета, методи, результати). Буде добре вказати рекомендації для кого ця стаття буде корисною. Обов’язково перекладіть її англійською, щоб з нею могли ознайомитись велика кількість міжнародних колег.

8. Ключові слова ( 4-6 слів та словосполучень). Потрібно грамотно сформувати та розташувати їх одразу після анотації. Завдяки ним Вашу статтю буде легше знайти.

9. Роботу краще структурувати згідно з IMRAD – стандарт оформлення наукової статті.

 

Introduction – вступ;

Materials and methods – матеріали та методи;

Results – результати;

Discussion – обговорення.

І в кінці – обов’язково Conclusions – висновки.

 

Бібліографію оформлюють у вигляді списку, в якому є всі джерела, що згадуються протягом роботи. Їх потрібно написати в алфавітному порядку або таким чином, як вони були оформлені у тексті. Оформлювати літературу необхідно згідно з the АРА 6th edition. До цього потрібно дуже серйозно підійти, бо заради списку використаних джерел існують наукометричні бази даних. Намагайтесь вписувати не менше 20 посилань, і декілька з них на роботи, які були опубліковані в останні роки.

Вимоги до оформлення графіків

Оформлюйте всю графічну інформацію у високій якості згідно з вимогами журналу. Таблиці і рисунки вписуються в текст і мають арабську нумерацію в хронологічному порядку. Весь текст оформлюють латинськими буквами та англійською мовою.

Заголовок розміщуюйте над таблицею. Інформація в рисунку чи таблиці не повторюється у тексті. Обов’язково напишіть посилання на джерело, з якого були взяті дані.

У публікації має бути не більше п'яти малюнків і до 10 формул (якщо формул більше, то вартість розміщення статті збільшується). Кількість таблиць не обмежується.

У статті не повинно бути більше 5 рисунків та 10 формул, бо тоді ціна публікації буде вищою. На кількість таблиць обмежень немає.

Додаткові підказки

Заголовки та підзаголовки: вирівнювання по лівому краю.

Абзаци: виставлені автоматично

Пробіли: одинарні

Абревіатура: перша абревіатура обов’язково розшифровується

Лапки: використовуйте тільки англійську розкладку

​Відправлення статті на рецензування

Після багатоетапної підготовки статті, яка б відповідала усім вимогам бази даних Scopus, настає момент її відправки на рецензування. Цей етап дуже важливий для кожного журналу та бази даних, бо він показує якість роботи та виконання усіх публікаційних вимог. 

Індексація статті в Scopus

Після того, як статтю приймають на публікацію, важливо відслідкувати її індексацію у базі даних. Це можна зробити, якщо у Вас є підписка до Scopus. Проіндексована робота може з’явитися лише через 4 тижні, але іноді цей період може затягнутися через причини, які не залежать від журналу. Якщо Ви не можете відслідкувати свою статтю, зверніться до редакції, можливо виникли якісь проблеми. Інколи публікацію можуть відхилити в останній момент через помилки в даних автора. Існує певна традиція оформлення ПІБ вченого, назві посади та організації, де працює автор.

Scopus відповідає світовим мультидисциплінарним стандартам і забезпечує наукову спільноту індексацією високоякісних публікацій. Тому, якщо Вам необхідно опублікувати свою роботу в цій базі даних, потрібно ретельно підготувати опис Ваших результатів. 

 

SCOPUS - ДОКЛАДНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВЧЕНОГО

https://ua.publ.science/uk/blog/scopus---podrobnaya-instruktsiya-dlya-uchenogo

 

 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОШУКОВОЮ СИСТЕМОЮ SCOPUS

СЕКРЕТНІ ФУНКЦІЇ БАЗИ ДАНИХ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FRUe1NLaRyI&feature=emb_logo

 

 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА SCOPUS

http://www.бібліотекар.укр/2010/03/scopus.html