ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Рівень доступності Електронної бібліотеки - вільний. 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ         НАДХОДЖЕННЯ ЗА 2022 РІК

 

 

ВИДАННЯ КАФЕДР 

 

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ 

 

КАФЕДРА АЕРОПОРТІВ 

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ 

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ МАШИН ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ 

 

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

 

КАФЕДРА МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД 

 

КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ І МАШИНОЗНАВСТВА 

 

КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

  

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ 

 

 

Оновлено: 01.02.2023.