ЕЛЕКТРОННІ ПОВНОТЕКСТОВІ ВИДАННЯ  

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

ВИДАННЯ КАФЕДР 

 

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ 

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ 

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ МАШИН ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ 

 

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

 

КАФЕДРА МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД 

 

КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ І МАШИНОЗНАВСТВА 

 

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ГЕОДЕЗІЇ

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

  

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ 

 

 

Оновлено: 08.02.2024.