назад

Повнотекстові видання Факультету Менеджменту, логістики та туризму (2020 рік)

КАФЕДРА

ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

811.111

А91

     Астаніна, Н. В.  Англійська мова наукового спілкування : навчальний посібник для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора філософії / Н. В. Астаніна, Н. М. Горідько, В. В. Мацепон ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2020. – 84 c.

 

811.111

А647

     Сахнюк, Т. В.  Англійська мова для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації "Мости і транспортні тунелі" : методичні вказівки / Т. В. Сахнюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2020. – 58 с.

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

339.138(07)

М545

     Бакалінський, О. В.  Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Маркетинг" : для студентів спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / О. В. Бакалінський, В. Ю. Ільченко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 54 с.

 

001.8(07)

М545

     Бузун, Т. М.  Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Математичні основи наукових досліджень в менеджменті» для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» третього (докторського) рівня вищої освіти / Т. М. Бузун ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 33 с.

 

656.073.436(07)

М545

     Іванов, В. Б.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління доставкою небезпечних вантажів» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент природоохоронної діяльності» денної форми навчання / В. Б. Іванов ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 12 с.

 

658(07)

М545

     Іванов, В. Б.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Менеджмент підприємницької діяльності» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)» денної форми навчання / В. Б. Іванов, І. Ф. Лаврик ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 17 с.

 

339.138(07)

М545

     Ільченко, В. Ю.  Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Маркетинг" : для студентів спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" заочної форми навчання, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / В. Ю. Ільченко, В. О. Артемчук, Т. М. Гончар ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 54 с.

 

658(07)

Р584

     Робоча програма курсу та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання / І. Ф. Лаврик, Л. О. Литвишко, Ю. А. Малахова, О. М. Височило ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 63 с.

 

658

Т367

     Тестові завдання для самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання / І. Ф. Лаврик, Л. О. Литвишко, Ю. А. Малахова, О. М. Височило ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

005.31(07)

М545

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Дослідження систем управління» : для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» третього (докторського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 52 с.

 

001.8

М34

     Математичні основи наукових досліджень : навчальний посібник для наукових спеціальностей: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 274 Автомобільний транспорт / О. М. Ложачевська, Т. М. Бузун, Л. Л. Сніжко, В. О. Разводовська ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 113 с.

 

519.8

П617

     Посібник-практикум до комплексної практичної і самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій і методи оптимізації» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, Т. М. Бузун, Л. Л. Сніжко, В. О. Разводовська ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 63 с.

 

338(07)

М545

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Реінженірінг бізнес-процесів» для студентів наукової спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, Л. О. Литвишко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 14 с.

 

338(07)

М545

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до практичної і самостійної роботи з дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» для студентів наукової спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, Л. О. Литвишко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 16 с.

 

658(07)

М545

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Маркетинг послуг» денної форми навчання / О. М. Ложачевська, Л. О. Литвишко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 13 с.

 

658(07)

М545

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до проведення практичної роботи з дисципліни «Антикризовий менеджмент» / О. М. Ложачевська, Л. О. Литвишко, К. А. Компанець ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 25 с.

 

339.56(07)

М545

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління операціями з експорту й імпорту» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання / О. М. Ложачевська, Ю. А. Малахова ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 35 с.

 

339.56(07)

П784

     Ложачевська, О. М.  Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління операціями з експорту й імпорту» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» заочної форми навчання / О. М. Ложачевська, Ю. А. Малахова ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 26 с.

 

339.56(07)

М545

     Ложачевська, О. М.  Робоча програма та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління операціями з експорту й імпорту» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання / О. М. Ложачевська, Ю. А. Малахова ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 31 с.

 

330.34(07)

М545

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «Інноваційний розвиток та інтелектуальний бізнес» для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» третього (докторського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. І. Порфіренко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

65.014(07)

М545

     Омельянович, О. Р.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічне управління" : для студентів денної та заочної форми навчання першого рівня вищої освіти, бакалаврський, спеціальності 073 "Менеджмент" / О. Р. Омельянович, М. М. Гребельник, О. М. Височило ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 45 с.

 

658(07)

М545

     Омельянович, О. Р.  Методичні вказівки до проведення практичних занять по дисципліні "Стратегічний менеджмент" : для студентів денної і заочної форми навчання, другий магістерський рівень, пеціальність: 242 "Туризм" / О. Р. Омельянович, М. М. Гребельник, О. М. Височило ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 75 с.

 

65.014(07)

М545

     Омельянович, О. Р.  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Стратегічние управління в організаційних системах» для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» третього (докторського) рівня вищої освіти / О. Р. Омельянович, Л. О. Литвишко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 58 с.

 

65.014(07)

М545

     Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління" : для студентів денної та заочної форми навчання, перший бакалаврський рівень вищої освіти, спеціальність 073 "Менеджмент" / О. Р. Омельянович, Л. О. Литвишко, М. М. Гребельник, О. М. Височило ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 79 с.

 

656.07(07)

М545

     Порфіренко, В. І.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація підприємництва на транспорті» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)» заочної форми навчання / В. І. Порфіренко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.

 

658.51(07)

М545

     Порфіренко, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організаційне моделювання виробничих процесів» : для студентів наукової спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти для освітньо-наукової програми «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)» / В. І. Порфіренко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 16 с.

 

502(07)

М545

     Порфіренко, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація підприємництва в природоохоронній діяльності» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент природоохоронної діяльності» денної форми навчання / В. І. Порфіренко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 19 с.

 

656(07)

М545

     Порфіренко, В. І.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація підприємництва на транспорті» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)» денної форми навчання / В. І. Порфіренко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

338.24(07)

М545

     Порфіренко, В. І.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управлінське рішення» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)» денної форми навчання / В. І. Порфіренко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

658.51(07)

П784

     Порфіренко, В. І.  Програма курсу та методичні вказівки до практичної і самостійної роботи з дисципліни «Організаційне моделювання виробничих процесів» : для студентів наукової спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти для освітньо-наукової програми «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)» / В. І. Порфіренко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 47 с.

 

339.9(07)

М545

     Сєдой, В. Г.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" для студентів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіт за спеціальністю 073 "Менеджмент" / В. Г. Сєдой ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 43 с.

 

004.77(07)

П784

     Сєдой, В. Г.  Програма курсу та методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Інструментарій куратора контенту» для здобувачів спеціальності 073 "Менеджмент" третього (докторського) рівня вищої освіти / В. Г. Сєдой ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 17 с.

 

656.03(07)

М545

     Смагін, В. Л.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління тарифною політикою на транспорті» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)» / В. Л. Смагін, К. Л. Железняк, В. О. Разводовська ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2020. – 39 с.

 

КАФЕДРА

ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

347.763(07)

Р584

     Довженко, Є. В.  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Транспортне право" : для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" за скороченим терміном навчання / Є. В. Довженко, А. М. Чечет ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 42 с.

 

347.763(07)

Р584

     Довженко, Є. В.  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Транспортне право": навчально-методичні матеріали : для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / Є. В. Довженко, А. М. Чечет ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 37 с.

 

346.9(07)

К65

     Медведська, В. В.  Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Господарський процес": навчально-методичні матеріали : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 "Право". Особлива частина / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 131 с.

 

346.9(07)

К65

     Медведська, В. В.  Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Господарський процес": навчально-методичні матеріали : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 "Право". Загальна частина / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 89 с.

 

346.9(07)

М545

     Медведська, В. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Господарський процес": навчально-методичні матеріали : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 "Право" / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 43 с.

 

346(07)

П784

     Медведська, В. В.  Програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Господарський процес" : для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 "Право" / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 58 с.

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

379.85

T84

     Ratajczak, Jadwiga  Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : collective Scientific Monograph / J. Ratajczak, V. Tsypko. – Opole, 2020. – 217 c.

 

379.85(07)

М545

     Бугайчук, О. С.  Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Охорона праці та цивільний захист в туризмі" : для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 "Туризм" факультету менеджменту, логістики та туризму / О. С. Бугайчук, В. О. Хаврук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 59 с.

 

338.48-32(07)

М545

     Васильчук, В. М.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екскурсологія" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / В. М. Васильчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 31 с.

 

338.48-32(07)

М545

     Васильчук, В. М.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Екскурсологія" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / В. М. Васильчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

379.85(07)

М545

     Горячко, К. К.  Методичні рекомендації для забезпечення вивчення дисципліни "Інвестиційна діяльність в індустрії туризму"[ : для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". Спеціальність "Туризм" / К. К. Горячко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 13 с.

 

379.85(07)

М545

     Горячко, К. К.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" : для студентів Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / К. К. Горячко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 30 с.

 

379.85(07)

М545

     Іванчук, С. І.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Курортна справа" : для студентів напряму підготовки 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

379.85(07)

М545

     Іванчук, С. І.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Курортна справа" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

379.85(07)

М545

     Івасишина, Н. В.  Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Логістика в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі" : для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 242 "Туризм" / Н. В. Івасишина ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.

 

379.85(07)

М545

     Парубець, О. В.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Міжнародний туризм" : для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". Спеціальність: 242 "Туризм" / О. В. Парубець ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 19 с.

 

379.85

С916

     Ципко, В. В.  Сучасні тенденції та напрями інноваційного розвитку індустрії туризму : навчально-методичний посібник / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 232 с. 

 

379.85(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Транспортне забезпечення в туризмі" : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, О. К. Грищук, С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 21 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Транспортне забезпечення в туризмі" : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 35 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки для проходження виробничої практики : для студентів для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 14 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 11 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом в туризмі" : для студентів денної та заочної ,форми навчання освітнього ступеня "Магістр" Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

005.35(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Корпоративне управління" : для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 18 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Сервісологія та сервісна діяльність" : для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня "Магістр" 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Управління персоналом в туризмі" : для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра НТУ. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

379.85(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" Спеціальність: 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, Н. О. Щербакова, О. М. Мамонтова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

379.85(07)

М545

     Щербакова, Н. О.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів з дисципліни "Подієвий туризм" : спеціальність 242 - "Туризм" освітній ступінь магістр / Н. О. Щербакова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 18 с.

 

379.85(07)

М545

     Щербакова, Н. О.  Методичні вказівки до проведення аудиторних практичних занять з дисципліни "Подієвий туризм" : для студентів спеціальності 242 "Туризм" / Н. О. Щербакова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 23 с.

 

379.85(07)

П784

     Щербакова, Н. О.  Програма курсу та методичні вказівки до проведення аудиторних практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Управління проектами у туризмі" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Н. О. Щербакова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 31 с.