назад

Нові надходження (грудень 2020)

005.8

К937

     Курс лекцій з навчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої освіти. Спеціальність 275 "Транспортні технології на автомобільному транспорті)", освітні програми: "Управління дорожнім рухом", : "Тр-ні системи міст", "Тр-ні системи вантажних перевезень та логістичне управління", "Тр-ні технології та упр-ння на авт. тр-ті", "Організація міжнародних перевезень", "Митна справа у тр-ній галузі", "Розумний тр-т і логістика для міст Smalog". Ч. ІІ. Методичні основи проведення маркетингового аналізу проектів в процесах бізнес-планування. Розд. 1. Аналіз потреб покупців / розробники : Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, І. І. Галак, В. А. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. транспортного права та логістики. – К. : НТУ, 2019. – 32 с. – Бібліогр. : с. 32. – 7грн.61к.

(30 прим.)

 

005.8

К937

     Курс лекцій з навчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої освіти. Спеціальність 275 "Транспортні технології на автомобільному транспорті)", освітні програми: "Управління дорожнім рухом", : "Тр-ні системи міст", "Тр-ні системи вантажних перевезень та логістичне управління", "Тр-ні технології та упр-ння на авт. тр-ті", "Організація міжнародних перевезень", "Митна справа у тр-ній галузі", "Розумний тр-т і логістика для міст Smalog". Ч. ІІ. Методичні основи проведення маркетингового аналізу проектів в процесах бізнес-планування. Розд. 3. Розроблення маркетингового комплексу / розробники : Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, А. М. Дмитриченко, А. В. Петунін ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. транспортного права та логістики. – К. : НТУ, 2019. – 80 с. – Бібліогр. : с. 76-77. – 14грн.66к.

(15 прим.)

 

005.8

К937

     Курс лекцій з навчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої освіти. Спеціальність 275 "Транспортні технології на автомобільному транспорті)", освітні програми: "Управління дорожнім рухом", : "Тр-ні системи міст", "Тр-ні системи вантажних перевезень та логістичне управління", "Тр-ні технології та упр-ння на авт. тр-ті", "Організація міжнародних перевезень", "Митна справа у тр-ній галузі", "Розумний тр-т і логістика для міст Smalog". Ч. ІІ. Методичні основи проведення маркетингового аналізу проектів в процесах бізнес-планування. Розд. 4. Прогнозування в маркетинговому аналізі. Проведення маркетингових досліджень / розробники : Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, А. М. Дмитриченко, І. І. Халацька ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. транспортного права та логістики. – К. : НТУ, 2019. – 52 с. – Бібліогр. : с. 50. – 10грн.48к.

(15 прим.)

 

006.1

О-753

     Основи стандартизації та сертифікації : підручник для студентів ВНЗ / О. М. Величко [та ін.] ; за ред. О. М. Величка ; М-во освіти і науки України, Вінницький національний технічний ун-т. – Стереотип. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 364 с. – Бібліогр. : с. 315-316. – 150грн.00к.

(1 прим.)

 

620.2

А949

     Афтанділянц, Є. Г.  Матеріалознавство : підручник для студентів ВНЗ / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – Стереотип. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 612 с. – Бібліогр. : с. 455-456. – 365грн.00к.

(1 прим.)

 

911.5

К194

     Канівець, В. І.  Основи ландшафтознавства і охорони земель : навчальний посібник / В. І. Канівець, М. М. Пархоменко, С. В. Канівець ; Чернігівський національний технологічний ун-т, Національний науковий центр "Ін-т грунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського". – 2-ге вид., виправ. і доп. – К. : Каравела, 2019. – 140 с. : іл. – Бібліогр. : с. 133-139. – 185грн.00к.

(2 прим.)

 

65.018

К893

     Кузьміна, Т. О.  Системи управління якістю : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. О. Кузьміна, В. В. Євтушенко. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 500 с. – Бібліогр. : с. 495-499. – 380грн.00к.

(1 прим.)

 

624.01

Ч-37

     Чеканович, М. Г.  Розрахунок будівельних конструкцій : навчальний посібник / М. Г. Чеканович, О. Є. Янін ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 160 с. – Бібліогр. : с. 155-156. – 165грн.00к.

(1 прим.)