назад

Нові надходження (жовтень 2020)

378

Н34

     75 наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доповідей / редколегія : М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. М. Білякович ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 600 с. – 108грн.99к.

(3 прим.)

 

378

Н34

     75 наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : запрошення та програма конференції / редколегія : М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. М. Білякович ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 129 с. – 28грн.35к.

(2 прим.)

 

658.1(07)

А64

     Аналіз господарської діяльності : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування" / укладач Т. Г. Турпак ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 36 с. – Бібліогр. : с. 29. – 13грн.27к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

А647

     Англійська мова для економістів та фінансистів : методичні вказівки для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр") за спеціальністю 051 Економіка з дисципліни "Англійська мова" / укладачі : Н. М. Горідько, Т. М. Новохатня ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 100 с. – Бібліогр. : с. 98. – 21грн.72к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

В181

   Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни туризмознавчого циклу : для студентів п'ятого курсу заочної форми навчання Центр заочного та дистанційного навчання спеціальність - 242 "Туризм" / укладачі : В. В. Ципко [та ін.] ; М-во науки і освіти України, НТУ, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2019. – 76 с. – 18грн.58к.

(15 прим.)

 

629.3

В535

   Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. № 3 (45) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 193 с. – (Технічні науки). – 118грн.74к.

(5 прим.)

 

629.3

В535

   Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. № 1 (43) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 197 с. – (Технічні науки). – 94грн.70к.

(5 прим.)

 

629.3

В535

   Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. № 2 (44) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 185 с. – (Економічні науки). – 89грн.71к.

(5 прим.)

 

316.77(07)

Д462

     Ділові комунікації : плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 029 "інформатика, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" / укладач О. О. Балагура ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 19. – 9грн.70к.

(15 прим.)

 

657(07)

З-133

     Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 "Теоретичні основи бухобліку і аудиту в Україні" : з дисципліни "Бухоблік і аудит" для студентів спеціальності 051 "Економіка" / укладач Н. В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 16 с. – Бібліогр. : с. 13-15. – 7грн.90к.

(15 прим.)

 

657.3(07)

З-133

     Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 2 "Складання оборотно-сальдової відомості за перший місяць поточного року" : з дисципліни "Бухоблік і аудит" для студентів спеціальності 051 "Економіка" / укладач Н. В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 32 с. – Бібліогр. : с. 24-26. – 12грн.10к.

(15 прим.)

 

657.3(07)

З-133

   Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 3 "Складання оборотно-сальдової відомості за другий місяць поточного року" з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів спеціальності 051 "Економіка" / укладач Н. В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 32 с. – Бібліогр. : с. 26-28. – 12грн.10к.

(15 прим.)

 

657.3(07)

З-133

   Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 4 "Складання балансу станом на 31.03 п.р." з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студенті спеціальності 051 "Економіка" / укладач Н. В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 40 с. – Бібліогр. : с. 31-33. – 14грн.19к.

(15 прим.)

 

378

Н34

     Національному транспортному університету - 75 років : матеріали доповідей спеціальної секції LXXV-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Т. 1 / редкол. : М. Ф. Дмитриченко, М. О. Білякович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 132 с. – 37грн.20к.

(4 прим.)

 

657(07)

О-176

     Облік та звітність в оподаткуванні : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік та оподаткування" / укладач Н. В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 40 с. – Бібліогр. : с. 27-29. – 14грн.19к.

(15 прим.)

 

656(07)

О-753

     Основи теорії транспортних процесів і систем : методичні вказівки до організації та проведення самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" денної форми навчання / укладачі : С. М. Шарай [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Міжнародні перевезення та митний контроль". – Київ : НТУ, 2019. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28. – 7грн.94к.

(15 прим.)

 

81'25(07)

П692

     Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька мова) : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни : для студентів IV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки". Ч. 1 / укладачі : Г. М. Лейцюсь, Л. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. – Бібліогр. : с. 44. – 10грн.69к.

(15 прим.)

 

811.112.2(07)

П692

     Практичний курс другої іноземної мови (німецька) : методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи : з дисципліни для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" / укладачі : Л. О. Васильківська, А. П. Джурило ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. – 10грн.69к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

П692

     Практичний курс основної іноземної мови (англійська) : методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання : та самостійної роботи з дисципліни для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)" галузь знань 03" Гуманітарні науки" / укладачі : Л. М. Мошковська, Л. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 40 с. – 10грн.02к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

П692

     Практичний курс основної іноземної мови (англійська) : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять : та самостійної роботи з дисципліни для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки". Ч. 2 / укладачі : А. В. Єгорова, Я. О. Мозгова ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. – 10грн.69к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

П692

     Практичний курс основної іноземної мови (англійська) : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять : та самостійної роботи з дисципліни для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки". Ч. 1 / укладачі : А. В. Єгорова, Я. О. Мозгова ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 64 с. – 15грн.22к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

П692

     Практичний курс основної іноземної мови (граматика) : методичні вказівки до організації практичних занять та самостійної роботи з дисципліни : для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" / укладачі : В. І. Довганець, А. В. Джурило ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 52 с. – 12грн.86к.

(15 прим.)

 

658.78(07)

П791

     Проектування транспортно-складських комплексів : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / укладач І. В. Лисенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39-40. – 14грн.02к.

(15 прим.)

 

1

Ф565

     Філософія : підручник для студентів ВНЗ / за ред. Л. В. Губерського. – 2-ге, перероб. і доп. – Харків : Фоліо, 2018. – 621 с. – 210грн.00к.

(1 прим.)

 

1(07)

Ф561

     Філософія глобальних проблем сучасності : тести, вправи і завдання для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування" / укладач Ю. Д. Доброносова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. – Бібліогр. : с. 40-42. – 14грн.09к.

(15 прим.)

 

629.3.027

Г248

     Гащук, П.  Автомобіль. Теорія колісного рушія : навчальний посібник / П. Гащук. – Київ : Кондор, 2018. – 328 с. : 191+5 іл., 3 табл. – Бібліогр. : с. 318-320. – 260грн.00к.

(1 прим.)

 

008

Г94

     Гула, Р. В.  Історія української культури у схемах, таблицях та ілюстраціях : навчальний посібник / Р. В. Гула, І. Г. Передерій, Л. І. Дерев'янко. – Київ : Каравела, 2019. – 180 с. – Бібліогр. : с. 178-179. – 215грн.00к.

(1 прим.)

 

001.894

Т363

     Тесла, Н.  Мої винаходи. Автобіографія / Н. Тесла ; Пер.англ. О. Гординчук. – Львів : Вид-во Старого лева, 2018. – 132 с. – 100грн.00к.

(1 прим.)

 

621.43

Т676

   Триньов, О. В.  Локальне охолодження теплонапружених деталей ДВЗ : навчальний посібник за курсом "Перспективні конструкції ДВЗ" для студентів спеціальності 142 - "Енергетичне машинобудування", спеціалізація 142.04 - "Двигуни внутрішнього згоряння" / О. В. Триньов ; М-во освіти і науки України, Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Київ : Кондор, 2018. – 212 с. : іл. (92), табл. (18). – 140грн.00к.

(1 прим.)

 

669

Ф326

     Федірко, П. П.  Матеріалознавство і слюсарна справа : навчальний посібник для вищих технічних закладів України / П. П. Федірко, В. О. Кроль. – Київ : Кондор, 2018. – 384 с. – Бібліогр. : с. 302-303. – 275грн.00к.

(1 прим.)