назад

Нові надходження (вересень-жовтень 2016)

621.3(07)

А585

     Альтернативні енергоустановки : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни Ін-ту заочного та дистанційного навчання та Ін-ту економіки та бізнесу на транспорті : за переліком напрямів підготовки станом на 2006 рік 6.070106 - Автомобільний транспорт, за переліком спеціальностей станом на 2015 рік 274 - Автомобільний транспорт / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка", укладачі : Д. М. Тріфонов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27. – 3грн.89к.

(15 прим.)

 

336.71(07)

Б231

     Банківські операції : навчально-методичні матеріали з дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (згідно переліку 2010 р.) 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (згідно переліку 2015 р.) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит" ; укладачі : А. В. Базилюк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 36-39. – 5грн.47к.

(15 прим.)

 

620.9

Б63

     Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практичний посібник / за заг. ред. Ю. Р. Тормосова. – Київ : ТОВ "Поліграф плюс", 2015. – 208 с., іл. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 3. 3 березня - 10 квітня 2015 року № 12 - 27 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 735 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 3. 4 червня - 5 липня 2013 року № 29 - 46 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 871 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : третя сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 4. 3 вересня - 10 жовтня 2013 року № 1 - 16 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 847 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : третя сесія. Позачергова сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 5. 22 жовтня 2013 року - 16 січня 2014 року № 17 - 43, 28 - 29 січня 2014 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 783 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : перша сесія ; друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 1. 12 грудня 2012 року - 11 січня 2013 року № 1 - 6 ; 22 лютого - 17 квітня 2013 року № 1 - 13 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 751 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 2. 18 квітня - 24 травня 2013 року № 14 - 28 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 784 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : десята сесія. Позачергова сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 40. 19 червня - 6 липня 2012 року № 48 - 59, 30 липня 2012 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 719 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : одинадцята сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 41. 4 вересня - 6 грудня 2012 року № 1 - 15 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 935 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : дев'ята сесія : стенографічний звіт. Т. 35. 20 грудня 2011 року - 13 січня 2012 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2015. – 648 с. – б/ц.

(3 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : десята сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 39. 22 травня - 8 червня 2012 року № 37 - 47 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 679 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : дев'ята сесія : стенографічний звіт. Т. 34. 3 листопада - 9 грудня 2011 року / редакційна колегія : В. О. Зайчук [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2015. – 808 с. – б/ц.

(3 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : десята сесія : стенографічний звіт. Т. 36. 7 лютого - 14 березня 2012 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2015. – 800 с. – б/ц.

(3 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : десята сесія : стенографічний звіт. Т. 37. 15 березня - 11 квітня 2012 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2015. – 784 с. – б/ц.

(3 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : десята сесія : стенографічний звіт. Т. 38. 12 квітня - 18 травня 2012 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2015. – 800 с. – б/ц.

(3 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : десята сесія : стенографічний звіт. Т. 1. 27 листопада 2014 року - 3 лютого 2015 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2015. – 856 с. – б/ц.

(3 прим.)

 

651.4(07)

Д462

     Діловодство та Комп’ютерні технології в діловодстві : методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з навчальних дисциплін : для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» (за переліком 2011 року), 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (за переліком 2015 року) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра електроніки та обчислювальної техніки ; укладачі : В. Д. Данчук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 32 с. – Бібліогр. : с. 22. – 3грн.78к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

Д509

     Діяльність туристичної самодіяльної організації : програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм", (спеціальності 242 "Туризм") / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет : економіка, менеджмент і права, Кафедра : туризму ; укладачі : О. К. Грищук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 17-18. – 2грн.68к.

(15 прим.)

 

656.11(07)

Д692

     Дорожні умови і безпека руху : програма та методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни на тему "Розробка заходів для підвищення безпеки руху на ділянках концентрації ДТП", для студентів денної форми навчання : спеціальність 8.07010104 "Організація і регулювання дорожнього руху" (за Переліком-2010); спеціальність 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", спеціалізації "Організація і регулювання дорожнього руху" (за Переліком-2015) / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет транспортних та інформаційних технологій ; укладачі : В. І. Єресов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 45-47. – 9грн.61к.

(15 прим.)

 

338.48(07)

Е457

     Економіка і ціноутворення в туризмі : робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямом: 6.140103 "Туризм" (перелік 2011 р.) за спеціальністю 242 "Туризм" (перелік 2015 р.) / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : О. М. Тарануха [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 55 с. – Бібліогр. : с. 46. – 6грн.90к.

(15 прим.)

 

658(07)

Е457

     Економіка підприємства : робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання за напрямом: 6.030508 "Фінанси і кредит" (перелік 2011 р.) за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (перелік 2015 р.) / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : О. М. Тарануха [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 23-24. – 3грн.87к.

(15 прим.)

 

658.8(07)

М266

     Маркетинг : методические указания к проведению практических занятий и индивидуальной и самостоятельной работы студентов по дисциплине для отрасли знаний 0305 - "Экономика и предпринимательство" по направлениям: 6.030503 - "Международная экономика" : 6.030504 - "Экономика предприятия", 6.030508 - "Финансы и кредит", 6.030509 - "Учет и аудит" дневной формы обучения в пределах кредитно-модульной системы в организации учебного процесса / М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра "Менеджмента" ; составители : М. Н. Бедняк [и др.]. – Киев : НТУ, 2016. – 36 с. – Библиогр. : с. 34. – 5грн.03к.

(15 прим.)

 

339.92(07)

М431

     Международная экономическая безопасность : методические указания по изучению дисциплины и выполнению курсовой работы для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 051 "Экономика", специализация "Международная экономика", Центр международного образования / М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра "Экономика" ; составители : Л. С. Козак [и др.]. – Киев : НТУ, 2016. – 92 с. – Библиогр. : с. 75-79. – 10грн.90к.

(15 прим.)

 

339.9(07)

М433

     Международные стратегии экономического развития : методические указания по изучению дисциплины для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 051 «Экономика», специализация «Международная экономика», Центр международного образования / М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра "Экономики" ; составители : Л. С. Козак [и др.]. – Киев : НТУ, 2016. – 98 с. – Библиогр. : с. 94-98. – 11грн.73к.

(15 прим.)

 

336(07)

М545

     Методические рекомендации по прохождению производственной практики для студентов дневной формы обучения по направлениям подготовки : 6.030508 "Финансы и кредит", 6.030509 "Учет и аудит" (согласно перечня 2010г.), 071 "Учет и налогообложение", 072 "Финансы, банковское дело и страхование" (согласно перечня 2015г.) / М-во образования Украины, НТУ, Кафедра "Финансы, учет и аудит" ; составители : А. В. Базылюк [и др.]. – Киев : НТУ, 2016. – 16 с. – 2грн.71к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" (напряму підготовки 6.140103 "Туризм") / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет : економіки, менеджменту і права, Кафедра "Туризм" ; укладачі : О. К. Грищук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 32 с. – 3грн.81к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання магістерських (дипломних) робіт : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм", спеціалізації "Туризмознавство" (згідно переліку спеціальностей 2015 р.), спеціальності "Туризмознавство" (згідно переліку спеціальностей 2010 р.) / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: економіки, менеджменту і права, Кафедра "Туризм" ; укладачі : О. К. Грищук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 16 с. – 4грн.17к.

(15 прим.)

 

656.073

М581

     Міжнародні перевезення : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко [та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний транспортний ун-т, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 308 с. – Бібліогр. : с. 301-303. – 46грн.00к.

(1 прим.)

 

54(07)

О-644

     Органічна хімія : методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу для студентів денної форми навчання за переліком 2010 року: Будівництво та архітектура, спеціальності: 7.060101104 , 8.060101104 : спеціалізація "Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів (ТК)"; за переліком 2015 року: галузь знань "Архітектура та будівництво" спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізація (ТК) / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : Н. Г. Пархоменко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 35 с. – Бібліогр. : с. 34. – 4грн.73к.

(15 прим.)

 

54(07)

О-644

     Органічна хімія : навчальні (контрольні) завдання для самостійної роботи студентів з курсу для студентів денної форми навчання за переліком 2010 року: Будівництво та архітектура, спеціальності: 7.060101104 , 8.060101104 : спеціалізація "Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів (ТК)"; за переліком 2015 року: галузь знань "Архітектура та будівництво" спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізація (ТК) / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : Н. Г. Пархоменко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19. – 3грн.02к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основи менеджменту : програма та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.070101 - "Транспортні технології" спеціальностей ОР, ВП, ТСМ денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права , Кафедра менеджменту ; розробники : М. Н. Бідняк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46. – 6грн.16к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основи менеджменту : тестові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни напряму підготовки 6.070101 - "Транспортні технології" спеціальностей ОРт/ск, УТт/ск, денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права , Кафедра менеджменту ; розробники : І. Ф. Лаврик [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39. – 5грн.29к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основи менеджменту : тестові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни напряму підготовки 6.070101 - "Транспортні технології" спеціальностей ОР, ВП, ТСМ денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права , Кафедра менеджменту ; розробники : М. Н. Бідняк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39. – 5грн.29к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основи менеджменту : тестові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни напряму підготовки 6.070101 - "Транспортні технології" спеціальностей УТ, МП, МК денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права , Кафедра менеджменту ; розробники : І. Ф. Лаврик [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39. – 5грн.29к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основи менеджменту : програма та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології" спеціальностей УТ, МП, МК денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права , Кафедра менеджменту ; розробники : І. Ф. Лаврик [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46. – 6грн.16к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основи менеджменту : програма та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології" спеціальностей ОРт/ск, УТт/ск, денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права , Кафедра менеджменту ; розробники : М. Н. Бідняк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46. – 6грн.18к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

П784

     Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» (274 «Автомобільний транспорт» за Переліком 2015 року) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; розробники : С. І. Андрусенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 23 с. – Бібліогр. : с. 13. – 3грн.12к.

(15 прим.)

 

531(07)

Т338

     Теоретична механіка : методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Статика / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Теоретичної та прикладної механіки" ; укладачі : Л. С. Рожок [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 44 с. – Бібліогр. : с. 41. – 4грн.77к.

(15 прим.)

 

621.39(07)

Т338

     Теорія оптимізації технічних систем : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Автомобілі" ; укладачі : В. П. Сахно [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 45-46. – 6грн.03к.

(15 прим.)

 

528(07)

Т384

     Технологія створення інфраструктур просторових даних : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і написання курсової роботи з навчальної дисципліни. Галузь знань - 0801 "Геодезія та землеустрій". Спеціальність - 8.08010101 "Геодезія" : (перелік 2010р.) Галузь знань - 19 "Архітектура та будівництво" Спеціальність - 193 "Геодезія та землеустрій" Спеціалізація - "Геодезія" Другий (магістерський) рівень вищої освіти (перелік 2015 р.) Для студентів денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ ; розробник Е. Л. Бондаренко. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 22-23. – 3грн.44к.

(15 прим.)

 

65.016(07)

У677

     Управління фінансовою санацією : навчально-методичні матеріали з дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (згідно переліку 2010 р.) 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (згідно переліку 2015 р.) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит" ; укладачі : А. В. Базилюк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 44 с. – Бібліогр. : с. 42-43. – 5грн.94к.

(15 прим.)

 

691(07)

Ф503

     Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів денної форми навчання (за переліком 2015 року) галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" : спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (за переліком 2010 р.) "Будівництво та архітектура" 7.06010104 (ТК) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : Н. О. Березіна [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 12 с. – Бібліогр. : с. 9-11. – 2грн.14к.

(15 прим.)

 

378

Ф796

     Форми та зміст курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти : за результатами дослідно-експериментальної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області / під заг. ред. В. В. Супруна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників. – Хмельницький : ПП Цюпак А. А., 2012. – 720 с. – Бібліогр. : с. 709-714. – 3грн.00к.

(1 прим.)

 

54(07)

Х462

     Хімія : методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу для студентів денної форми навчання Галузь знань: 27. Транспорт Спеціалізація: 275. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (ТТ) / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : Н. Г. Пархоменко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22. – 2грн.45к.

(15 прим.)

 

528

Ц752

     Цифрова картографія : конспект лекцій з навчальної дисципліни. Галузь знань - 0801 "Геодезія та землеустрій" Напрям підготовки - 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" (перелік 2006 р.) : галузь знань - 19 "Архітектура та будівництво" Спеціальність - 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізація - "Геодезія" Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (перелік 2015 р.) Для студентів денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ ; розробник Е. Л. Бондаренко. – Київ : НТУ, 2016. – 56 с. – Бібліогр. : с. 14. – 3грн.42к.

(15 прим.)

 

528(07)

Ц752

     Цифрова картографія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни. Галузь знань - 0801 "Геодезія та землеустрій" Напрям підготовки - 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" (перелік 2006 р.) : галузь знань - 19 "Архітектура та будівництво" Спеціальність - 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізація - "Геодезія" Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (перелік 2015 р.) Для студентів денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ ; розробник Е. Л. Бондаренко. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 14. – 6грн.87к.

(15 прим.)

 

338.48(07)

Э457

     Экономика и ценообразование в туризме : методические указания по изучению учебной дисциплины для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 242 "Туризм" Ин-та доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества / М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра "Экономики" ; составители : Е. Н. Тарануха [и др.]. – Киев : НТУ, 2016. – 60 с. – Библиогр. : с. 59. – 7грн.31к.

(15 прим.)

 

556(07)

Я456

     Якість води та методи її покращення : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (перелік 2006 р.) спеціальність 101 "Екологія" (перелік 2015 р.) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач В. В. Лук'янова. – Київ : НТУ, 2015. – 23 с. – Бібліогр. : с. 16-18. – 3грн.44к.

(15 прим.)

 

666.97

Д243

     Дворкін, Л. Й.  Проектування складів бетонів : монографія / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2015. – 353 с. – Бібліогр. : с. 349-353. – б/ц.

(1 прим.)

 

343.22

Т829

     Туляков, В. О.  Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : навчально-методичний посібник / В. О. Туляков, Є. Ю. Полянський, М. М. Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Одеська юридична академія", Кафедра кримінального права. – Одеса : Фенікс, 2015. – 44 с. – (Навчально-методичний посібник). – Бібліогр. : с. 28-42. – 12грн.00к.

(1 прим.)