назад

Нові надходження (червень 2016)

378

Н34

     72 наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доповідей / редколегія : М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 547 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656

Р90

     Prace naukowe. Transport = Окремі наукові проблеми екології, організації та транспортної інфраструктури. Z. 106. Wybrane problemy badawcze ekologii, organizacji i infrastruktury transportu / Oficyna wydawnicza politechniki warszawskiej. – Warszawa : OWPW, 2015. – 96 c. – (Politechnika Warszawska). – б/ц.

(1 прим.)

 

656

Р90

     Prace naukowe. Transport = Окремі питання безпеки, екології та транспортної організації. Z. 107. Wybrane zagadnienia bezpieczenstwa, ekologii i organizacji transportu / Oficyna wydawnicza politechniki warszawskiej. – Warszawa : OWPW, 2015. – 98 c. – (Politechnika Warszawska). – б/ц.

(1 прим.)

 

656

Р90

     Prace naukowe. Transport = Окремі проблеми економічні, організаційні та технічні у транспорті. Z. 108. Wybrane problemy ekonomiczne, organizacyjne i techniczne w transporcie / Oficyna wydawnicza politechniki warszawskiej. – Warszawa : OWPW, 2015. – 137 c. – (Politechnika Warszawska). – б/ц.

(1 прим.)

 

656

Р90

     Prace naukowe. Transport = Аналіз, моделювання та моделювання транспортних систем і їх елементів. Z. 105. Analiza, modelowanie i symulacja systemow transportowych i ich elementow / Oficyna wydawnicza politechniki warszawskiej. – Warszawa : OWPW, 2015. – 113 c. – (Politechnika Warszawska). – б/ц.

(1 прим.)

 

656.13

А224

     Автомобильный транспорт = Automobile transport : collection of scientific works : сборник научных трудов. Вып. 36 / ред. коллегия : А. Н. Туренко [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьковский национальный автомобильно-дорожный ун-т, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – 168 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.13

А224

     Автомобильный транспорт = Automobile transport : collection of scientific works : сборник научных трудов. Вып. 37 / ред. коллегия : А. Н. Туренко [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьковский национальный автомобильно-дорожный ун-т, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – 198 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

625.7

В387

     Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkov national automobile and highway university: Collection of Scientific Works : сборник научных трудов. Вып. 69 / ред. коллегия : В. А. Богомолов [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьковский национальный автомобильно-дорожный ун-т, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – 140 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

625.7

В387

     Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkov national automobile and highway university: Collection of Scientific Works : сборник научных трудов. Вып. 70 / ред. коллегия : В. А. Богомолов [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьковский национальный автомобильно-дорожный ун-т, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – 148 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник. Вип. 3 (33) / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2015. – 288 с. – (Економічні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

53

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 804. Фізико-математичні науки / від. ред. П. І. Каленюк ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2014. – 188 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

72

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 816. Архітектура / від. ред. П. І. Каленюк ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2015. – 296 с. – б/ц.

(2 прим.)

 

658

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1966 р. № 819. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / від. ред. О. Є. Кузьмін ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2015. – 476 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

62

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 820. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / ред. колегія : І. В. Кузьо [та ін.]; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2015. – 124 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

62

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 822. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / ред. колегія : З. А. Стоцько [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2015. – 108 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

528(07)

Г355

     Геодезія : методичні вказівки до проведення навчальної та виробничої практики (ІІІ курс) : з дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія картографія та землеустрій" за переліком 2006 р. галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" за переліком 2015 р. / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укл. Д. О. Ляшенко. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 14. – 2грн.36к.

(15 прим.)

 

528

Г355

     Геодезія, картографія і аерофотознімання : збірник наукових праць = Geodesy, cartography and aerial photography : interdepartmental scientific and technical review : міжвідомчий науково-технічний збірник : видається з 1964 р. Вип. 81 / відповідальний ред. К. Р. Третяк ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2015. – 152 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

528

Г355

     Геодезія, картографія і аерофотознімання : збірник наукових праць = Geodesy, cartography and aerial photography : interdepartmental scientific and technical review : міжвідомчий науково-технічний збірник : видається з 1964 р. Вип. 82 / відповідальний ред. К. Р. Третяк ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2015. – 154 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

330(07)

Е457

     Економічний аналіз. Аналіз господарської діяльності. Техніко-економічний аналіз : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. для студентів заочної форми навчання: за переліком 2006 р.- галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напрям підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"; за переліком 2015 р.- галузь знань 07 ... / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит" ; укладач Т. Г. Турпак. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 18-19. – 3грн.32к.

(15 прим.)

 

330.34(07)

І-665

     Інноваційна діяльність та трансфер технологій : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : М. М. Дмитрієв [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 36 с. – Бібліогр. : с. 34-35. – 4грн.16к.

(15 прим.)

 

656.2

І-741

     Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті = Informacijno-keruuci sistemi na zaliznicnjmu transporti : науково-технічний журнал : видається з 23 квітня 1996 р. 6 (109)' 2014 / ред. рада журнала : М. М. Бабаєв [та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2014. – 87 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.2

І-741

     Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті = Informacijno-keruuci sistemi na zaliznicnjmu transporti : науково-технічний журнал : видається з 23 квітня 1996 р. 5 (108)' 2014 / ред. рада журнала : М. М. Бабаєв [та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2014. – 81 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.2

І-741

     Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті = Informacijno-keruuci sistemi na zaliznicnjmu transporti : науково-технічний журнал : видається з 23 квітня 1996 р. 6 (115)' 2015 / ред. колегія : Г. В. Альошин [та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2015. – 72 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.2

І-741

     Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті = Informacijno-keruuci sistemi na zaliznicnjmu transporti : науково-технічний журнал : видається з 23 квітня 1996 р. 5 (114)' 2015 / ред. колегія : Г. В. Альошин [та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2015. – 76 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.2

І-741

     Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті = Informacijno-keruuci sistemi na zaliznicnjmu transporti : науково-технічний журнал : видається з 23 квітня 1996 р. 4 (113)' 2015 / ред. колегія : Г. В. Альошин [та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2015. – 85 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.2

І-741

     Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті = Informacijno-keruuci sistemi na zaliznicnjmu transporti : науково-технічний журнал : видається з 23 квітня 1996 р. : матеріали стендових доповідей та виступів учасників конференції. 4 (додаток)' 2015 / ред. колегія : Г. В. Альошин [та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2015. – 64 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.2

І-741

     Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті = Informacijno-keruuci sistemi na zaliznicnjmu transporti : науково-технічний журнал : видається з 23 квітня 1996 р. 3 (112)' 2015 / ред. колегія : Г. В. Альошин [та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2015. – 82 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.2

І-741

     Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті = Informacijno-keruuci sistemi na zaliznicnjmu transporti : науково-технічний журнал : видається з 23 квітня 1996 р. 2 (111)' 2015 / ред. колегія : Г. В. Альошин [та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2015. – 86 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

504(07)

К296

     Картографічні методи в екології : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія", спеціалізації 6.080101 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : С. К. Омельчук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27. – 3грн.42к.

(15 прим.)

 

164(07)

Л694

     Логістика : методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальність 073 "Менеджмент", фахове спрямування "логістика" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; розробники : Т. А. Воркут [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 41. – 5грн.28к.

(15 прим.)

 

336(07)

М545

     Методические рекомендации по прохождению учебной практики для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки : 6.030508 "Финансы и кредит", 6.030509 "Учет и аудит" (согласно перечня 2010 г.), 071 "Учет и налогообложение", 072 "Финансы, банковское дело и страхование" (согласно перечня 2015 г.) / М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра финансов, учета и аудита ; составители : И. В. Горобинская [и др.]. – Киев : НТУ, 2016. – 20 с. – 3грн.17к.

(15 прим.)

 

72(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи : галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія", фахове спрямування (спеціалізація) "Будівництво та експлуатація аеродромів" / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : М. М. Дмитрієв [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 52 с. – Бібліогр. : с. 48-49. – 5грн.62к.

(15 прим.)

 

528.7(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з спецкурсу "Цифрова фотограмметрія" : для студентів напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій", галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укл. С. П. Бондар. – Київ : НТУ, 2016. – 88 с. – Бібліогр. : с. 85. – 8грн.96к.

(15 прим.)

 

528(07)

М545

     Методичні вказівки до проходження літньої навчальної практики з інженерної геодезії : для студентів другого курсу напряму підготовки : галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" (денна форма навчання) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Економіка"; укладачі : С. К. Омельчук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 32 с. – 3грн.79к.

(15 прим.)

 

712

М656

     Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. Вип. 58 / відп. ред. М. М. Осєтрін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2015. – 556 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

712

М656

     Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. Вип. 59 / відп. ред. М. М. Осєтрін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2016. – 516 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

379.85(07)

Р364

     Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу : методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет : економіки, менеджменту і права, Кафедра : туризму ; укладачі : О. К. Грищук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15. – 2грн.32к.

(15 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. Вип. 40 / відпов. ред. М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2015. – 488 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. Вип. 41 / відпов. ред. М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2015. – 252 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. Вип. 42 / відпов. ред. М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2016. – 360 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

528.9(07)

Т583

     Топографічне креслення : методичні вказівки до виконання практичних робіт : з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій", галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" (денна форма навчання) / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : С. К. Омельчук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 18. – 2грн.69к.

(15 прим.)

 

629.3

У677

     Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. Вип. 16. Ч. 2 / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 132 с. – (Економічні науки). – б/ц.

(1 прим.)