назад

Новинки Електронної бібліотеки (жовтень 2021)

 

 КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Урбоекологія» : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітньою програмою «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності» / В. І. Зюзюн ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 35 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Дулеба, Н. В.  Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Економічна безпека" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 051 "Економіка" / Н. В. Дулеба, І. С. Клименко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 69 с.

 

Дулеба, Н. В.  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання : за спеціальностями: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність, 081 Правознавство / Н. В. Дулеба, Л. Г. Рябоштан ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 42 c.

 

Дулеба, Н. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Макроекономіка" : для студентів за спеціальністю 051 Економіка, 071 "Облік та оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" / Н. В. Дулеба, І. С. Клименко, Н. М. Васільцова ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 39 с.

 

Дулеба, Н. В.  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Економічна безпека" для студентів за спеціальністю 051 "Економіка" / Н. В. Дулеба, І. С. Клименко, С. В. Кривошеєва ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 45 с.

 

Дулеба, Н. В.  Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Економічна теорія" : для студентів денної форми навчання за спеціальностями: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність, 081 Правознавство / Н. В. Дулеба, Л. Г. Рябоштан ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 97 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з дисципліни «Національна економіка» : для студентів спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 26 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Бондар, А. В.  Ділова іноземна мова : методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" за освітньою програмою "Правознавство" / А. В. Бондар, Н. М. Горідько, О. М. Самар ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 131 с.

 

Дуброва, О. М.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні вказівки для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" за освітньою програмою "Управління та адміністрування" / О. М. Дуброва, Н. М. Фурманчук ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 49 с.

 

Поневчинська, Н. В.  Методичні розробки до практичних занять з другої іноземної мови / Н. В. Поневчинська, Т. В. Сахнюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 25 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Диференціальні рівняння» : для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань «Інформаційні технології» спеціальності «Системний аналіз». Частина 1. Диференціальні рівняння першого порядку / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Ю. А. Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2021. – 78 с.

 

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Елементи теорії функцій та функціональний аналіз» : для студентів спеціальності 124 "Системний аналіз" денної форми навчання за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу. Частина 1. Теорія множин / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Ю. А. Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2021. – 48 с.

 

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Математичне моделювання в наукових дослідженнях» : для аспірантів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Ю. А. Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2021. – 75 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Кудін, С. В.  Теорія держави і права : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми здобуття вищої освіти (перший (бакалаврський) рівень) галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" / С. В. Кудін ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

Дегтярьова, О. М.  Методичні вказівки з дисципліни "Господарське та фінансове право" для ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О. М. Дегтярьова, О. Ю. Сопоцько ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2021. – 36 с.