ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОННИХ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НТУ ДО БІБЛІОТЕКИ

 

 

 Електронні копії методичних вказівок і курсів лекцій викладачів НТУ розташовуються на web-сайті бібліотеки на підставі рішення університету.

 

 1. Навчально-методичні матеріали у вигляді файлу або файлів з розширенням – DOC, PDF, RTF передаються у відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки (НБК, 9 поверх, кімната 903)  на матеріальному носії (диску).

 2. Бібліотека в електронному каталозі чітко визначає ім'я автора твору і не вносить ніяких змін до твору.

     Cкладові частини твору (титульний лист + текст + рекомендована література) повинні йти одним файлом.

 3. Представник відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки приймає матеріальний носій і складає акт прийому-передачі, який потім видається викладачу.

 4. Викладач заповнює Авторський договір – приєднання про передачу невиключних прав на використання твору.

 Невиключні права:

 • розміщення твору, на бібліотечному сайті, для відкритого доступу в мережі Інтернет (в локальній комп'ютерній мережі НТУ);

 • внесення твору у базу даних електронного каталогу бібліотеки НТУ;

 • використання творів студентами НТУ в електронному читальному залі бібліотеки НТУ.

 5. Договір складається у двох примірниках, один з яких знаходиться у автора, другий - в бібліотеці.

 

  

ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРИДБАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Всі питання, пов'язані з комплектуванням фонду бібліотеки університету вирішуються на основі письмових замовлень від представників кафедр. Замовлення на навчальну та наукову літературу можна подавати протягом року з урахуванням  потреб навчального процесу.

 

Кількість підручників та навчальних посібників замовляється відповідно до контингенту  студентів з розрахунку (згідно з додатком до наказу МОН №26 від 19.01.2006 р.):

  • цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 1 книга : 2 студента;
  • цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – 1 : 2;
  • цикл фахових дисциплін – 1 : 1;
  • додаткова література – 1 : 5.

В бібліотеці розроблена спеціальна заявка для оформлення замовлення на придбання літератури. Замовлення повинно бути засвідчено підписом завідуючого кафедри, а також першим проректором НТУ Біляковичем М. О.

 

В заявці крім автора, назви книги і її вихідних даних, потрібно вказати дисципліну, по якій буде рекомендуватися книга, спеціальність, курс, а також кількість студентів вивчаючих цю дисципліну.

 

Заявки на навчальну і наукову літературу приймаються зав. відділом Затравкіною Кларисою Миколаївною (НБК по вул. Кіквідзе. 42, кім. 806) у відділі комплектування документів.