назад

Воркут Анатолій Іванович: до 90-ї річниці з дня народження

 

 

Кандидат технічних наук (1968 рік), доктор технічних наук (1988 рік), доцент (1969 рік), професор (1990 рік), академік Транспортної академії України, Заслужений працівник транспорту України (1994 рік),  Відмінник освіти України (2002 рік).

 

А.І. Воркут відзначався енциклопедичними знаннями та величезною працездатністю. Створив та очолював наукову школу з теорії транспортного процесу, підготував десять кандидатів наук, мав понад 150 друкованих праць, серед них – п’ять монографій та два підручники, в яких викладено фундаментальні положення теорії транспортного процесу. Його монографії стали популярними підручниками для студентів та довідниками для спеціалістів. Фундаментальний підручник «Грузовые автомобильные перевозки» широко використовується в Україні та багатьох країнах, які утворились після розвалу колишнього СРСР, і по теперішній час.

 

 

Транспортно-експедиторська діяльність : навчальний посібник / А. І. Воркут [та ін.] ; М-во освіти України, Український транспортний ун-т. – Київ  : УТУ, 1998. - 264 с. : іл. - Бібліогр. : с. 264.

 

Робоча програма і методичні вказівки до виконання контрольних робот з курсу "Технологія, організація та управління вантажними автомобільними перевезеннями" / М-во освіти України, УТУ ; укл. А. І. Воркут, А. В. Петрик, С. М. Шарай. - Київ : УТУ, 1994. - 24 с. - Бібліогр.: с. 23.

 

Пособие руководителя сельского автотранспортного предприятия / А. А. Лудченко, А. В. Рощенко, А. Ф. Бойко, Л. С. Козак, А. А. Карлов, Б. Д. Семенов, Л. Ю. Яцкивский ; под ред. А. А. Лудченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Урожай, 1988. - 272 с. - Библиогр. : с. 269.

 

Рабочая программа и методические указания к проведению второй технологической практике производственной по эксплуатации автомобильного транспорта на грузовых автотранспортных предприятиях : для студ. ІV курса спец. 11617 / МВ и ССО УССР КАДИ ; Сост. : А.И. Воркут, А. Г. Калинин, Н. В. Кибардина. – Киев : КАДИ, 1986. -   11 с.

 

Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз / А. И. Воркут, А. Г.Калинин, А. Г.Ковалик, А. С. Рудык. – Киев : Техніка, 1985. – 112 с. : ил. – Библиогр. : с. 112.

 

                               

 

Воркут А. И.Организация таксомоторных перевозок / А. И. Воркут, В. Б. Зубарев. - Киев : Техніка, 1982. - 47 с.

 

Организация междугородных контейнерных перевозок автомобильным транспортом / А. И. Воркут [и др.] ; под ред. А. И. Воркута. – Киев : Техника, 1987. – 115 с.- [2] с. : схем. - Библиогр. : с. 115-116.

 

Пассажирские автомобильные перевозки : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Эксплуатация автомобильного транспорта" / Л. Л. Афанасьев [и др.] ; под ред. Н. Б. Островского. – Москва : Транспорт, 1986. - 220 с.

 

Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки: учебник для вузов / А. И. Воркут. - 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1986. - 447 с.

 

Воркут А. И.  Грузовые автомобильные перевозки (Основы теории транспортного процесса) : учебное пособие для студентов автомобильно-дорожных институтов / А. И. Воркут. - Киев : Вища школа, 1979. - 392 с.

 

                               

 

Воркут А. И.  Комплексные задачи оптимизации автомобильных перевозок / А. И. Воркут, В. В. Гомолко, А. Г. Ковалик. - Киев : Знание, 1978. - 25 с.

 

Воркут А. И., Кибардина Н. В. Расчет потребного количества автобусов и анализ показателей их использования. - Киев, 1977. – 23 с.

 

Воркут А. И. Моделирование процессов накапливания грузов и пассажиров в транспортных системах. – Киев, 1977.- 24 с..

 

Воркут А. И. Организация автомобильных перевозок негабаритных тяжеловесных грузов / А. И. Воркут ; Общество "Знание" Украинской ССР. - Киев : Знание, 1975. - 25 с.

 

Воркут А. И. Автомобильные перевозки партионных грузов : учебное пособие для студентов вузов специальности " Экономика и организация автомобильного транспорта" / А. И. Воркут. - Киев : Вища школа, 1974. - 184 с. : ил., табл. - Библиогр. : с.178-180.

 

                              

 

Воркут А. И. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине "Организация автомобильных перевозок" : для студентов заочн. формы обучения, спец. "Экономика и организация автотранспорта" (1725) / А. И. Воркут, Н. В. Кибардина ; МВиССО УССР, КАДИ, каф. "Автомобильные перевозки и безопасность движения". - Киев : КАДИ, 1974. - 9 с.

 

Воркут А. И. Производительность автомобиля на развозочных маршрутах / Мин-во автомобильного транспорта и шоссейных дорог УССР, сост. А. И. Воркут. – Киев, 1968. – 21 с.

 

 

CТАТТІ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

 

Журнал «Автошляховик України»

 

Воркут А. И., Танцюра Е. В., Заенчик Л. Г.. Небожатко Я. А.  Международные автотранспортные перевозки: проблемы и перспективы // Автошляховик Украины. - 2000. - № 1. - С. 2-7.

 

Воркут  А. І.  Завдання, пріоритети і структуризація відділення «Автомобільний транспорт та інтегровані системи» // Автошляховик України. – 1998.- № 1. - С. 3.

 

Воркут А. І.  Сучасна концепція і еволюція логістичних систем // Автошляховик України. – 1998. - № 1. –  С. 13.

 

Воркут А. И., Калинин А. Г.  Формирование систем доставки грузов в смешанных сообщениях // Автодорожник Украины. – 1998. - №  2. –  С. 10-12.

 

Воркут А. И., Калинин А. Г. Ученые пришли на производство // Автодорожник Украины. – 1989. - № 2. –  С. 10.

 

Воркут А. И.  Топливная экономичность перевозок на развозочных маршрутах // Автодорожник Украины. - 1984. - №  4. –  С. 17-19.

 

Воркут А. И. Формирование структуры парка автомобилей для перевозки металлопродукции // Автодорожник Украины. – 1983. - №  3.-  С. 10-12.

 

Байдюков Г. П., Воркут А. И., Гришина Г. А. Анализ рентабельности перевозок с помощью ЭЦВМ // Автодорожник Украины. – 1968. - №  1. – С. 42-45.

 

Воркут А. И. Метод анализа влияния эксплуатационно-технических показателей на размер прибыли // Автодорожник Украины. – 1967. -  №  2. – С. 9-13.

 

Воркут А. И.  Методика разработки графика работы автомобилей на развозочных маршрутах // Автодорожник Украины. – 1966. - №  1. –  С. 13-16.

 

Воркут А. И. Выбор подвижного состава оптимальной грузоподъемности на развозочных маршрутах // Автодорожник Украины. – 1964. - №  4. –  С. 5.

 

Воркут А. І. Завдання, пріоритети і структуризація відділення «Автомобільний транспорт та інтегровані системи» // Автошляховик України. Вісник центрального наукового центру Транспортної  Академії України. – 1998. - №  1. –  С. 3-5.

 

Воркут А. І.  Сучасна концепція і еволюція логістичних систем // Автошляховик України. Вісник центрального наукового центру Транспортної Академії України. – 1998. - №  1. - С.  13-16.

 

Воркут В. І., Хабутдінов Р. А.  Теорія аналізу енергоресурсозберігаючих стратегій на ринку автомобілів // Автошляховик України. Вісник  центального наукового центру Транспортної Академії України. – 1998. - №  1. – С. 32-33.

 

 

Журнал «Автомобільний транспорт»

 

Воркут А. И., Зубарев В.  Обслуживание пассажиров аэропортов таксомоторным транспортом // Автомобильный транспорт. – 1982. - №  3. – С. 18-19.

 

Воркут А. И. Расчет транспортной работы и показателей использования подвижного состава // Автомобильный транспорт. – 1974. - №  6. – С. 14-16.

 

Воркут А. И.  Расчет сменно-суточных заданий на приборе // Автомобильный транспорт. – 1964. - №  9. – С. 19-21.

 

                                                           

 

 

CТАТТІ У НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

 

Автомобільний транспорт: республіканський міжвідомчий науково-технічний збірник

 

Воркут А. И., Цуканов И. Н., Волянский С. В. Моделирование контейнеропотоков при международных перевозках // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1992. – Вып. 29. –  С. 3-6.

 

Воркут А. И. Моделирование эффективности территориальной концентрации перевозок партионных грузов // Автомобильный  транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1986. – Вып. 23. – С. 3-5.

 

Воркут А. И. Классификация перевозок грузов по  партионности // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1984. – Вып. 21. – С. 7-11.

 

Воркут А. И., Ковалик А. Г. Факторный анализ использования почасовых автомобилей // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техніка, 1983. – Вып. 20. – С. 27-29.

 

Воркут А. И., Старостина Р. А. Обоснование системы оплаты труда водителей и расценок при партионных перевозках // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1982. – Вып. 19. – С. 12.

 

Воркут А. И. Структура и систематизация циклов перевозок // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. –Киев : Техника, 1978. -  Вып. 15. – С. 3-9.

 

Воркут А. И. Вероятностное моделирование потоков партионных грузов // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1977. – Вып. 14. – С. 3-6.

 

Воркут А. И. Гомолко В. В.  Оптимизация контейнерного парка в системе материально-технического снабжения// Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1977. – Вып. 14. – С. 6-10.

 

Воркут А. И., Калинин А. Г.  Оптимизация автомобильных партионных перевозок в смешанном сообщении // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1976. – Вып. 13. – С. 8-15.

 

Воркут А. И., Калинин А. Г. Моделирование обслуживания станции автомобильным транспортом как накапливающей системы // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1975. – Вып. 12. – С. 24-31.

 

Воркут А. И. Влияние эксплуатационных факторов на себестоимость партионных перевозок // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1973. – Вып. 10. – С. 22-30.

 

Воркут А. И. Анализ влияния експлуатационных факторов на производительность автомобиля при партинных перевозках // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1972. – Вып.  9. – С. 3-10.

 

Воркут А. И. Выбор подвижного состава оптимальной грузоподъемности на развозочных маршрутах // Автомобильный транспорт: республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Техника, 1966. – Вып.  2. – С. 3-15.

 

                                                

 

Вісник: збірник наукових праць НТУ та ТАУ

 

Воркут А. І., Бакуліч О. О., Коцюк О. Я.  Формування стандарту освіти підготовки фахівців з напрямку «Транспортні технології» // Вісник: збірник наукових праць НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2002. – Вип.  7. – С.  44-47.

 

Воркут А. І.  Алгоритм оптимізації кількості транспортних засобів при випадковому попиті // Вісник: збірник наукових праць НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2002. – Вип.  7. – С.  170-175.

 

Воркут А. І.  Комплексні транспортні проблеми як поле діяльності відділення «Автомобільний транспорт та інтегровані системи» ТАУ //Вісник: збірник наукових праць НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2002. –Вип. 6. – С. 53-59.

 

Воркут А. І.  Кадрове забезпечення логістичних систем // Вісник: збірник наукових праць НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2001. – Вип. 5. – Вип.  5. – С. 145-148.

 

Воркут А. І.  Логістика: перспективи розвитку національної системи і формування освітніх програм // Вісник: збірник наукових праць НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 1999. – Вип.  3. – С. 23-28.

 

Воркут А. І.  Логістичне управління в полі зору Транспортної Академії України // Вісник: збірник наукових праць НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 1998. – Вип.  2. – С. 26-29.

 

Воркут А. І.  Реалізація в Українському транспортному університеті ступеневої підготовки фахівців: економіка, менеджмент, управління на транспорті // Вісник: збірник наукових праць НТУ та ТАУ. – Київ: НТУ, 1997. – Вип.  1. – С. 17-20.

 

Воркут А. І.  Основні напрями діяльності відділення «Автомобільний транспорт та інтегровані системи» // Вісник Північного наукового центру ТАУ. Автошляховик України: Окремий випуск . – Київ, 2002. - №  5. – С. 7-8.

 

Воркут А. І., Петрик А. В.  Основні напрямки вирішення наукових проблем в Україні як транзитній державі відділенням «Автомобільний транспорт та інтегровані системи» // Вісник Центрального наукового центру ТАУ : збірник наукових праць. – Київ, 2001. - №  4. – С. 3-4.

 

Воркут А. І. Вирішення проблем автомобільного транспорту на основі реалізації нових концептуальних підходів // Вісник Центрального наукового центру ТАУ : збірник наукових праць.- Київ,2000.- №  3. – С. 7-9.

 

Воркут А. І. Відділення «Автомобільний транспорт та інтегровані системи» ТАУ: напрямки діяльності і наукові форуми  // Вісник Центрального наукового центру ТАУ: збірник наукових праць. –Київ, 1999. - №  2. – С. 3-4.

 

 

Наука і техніка в міському господарстві: науковий збірник

 

Воркут А. И. Выбор рациональных форм организации перевозок массовых мелкопартионных грузов // Наука и техника в городском хозяйстве: научный сборник. – Киев : Будівельник, 1966. – Вып. V. – С. 71-79.

 

 

Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: збірник наукових праць УТУ та ТАУ

 

Воркут А. І. Обгрунтування концентрації автомобільних партіонних перевезень в міжнародному сполученні // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: збірник наукових праць УТУ та ТАУ. –Київ : 1997. – Вип.  4. – С. 124-127.

 

Воркут А. І., Коцюк О. Я., Лебідь І. Вантажний термінал як система масового обслуговування // Системні интоди керування, технологія перевезень та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : збірник наукових праць УТУ та ТАУ. – Київ : 1997. – Вип.  5. – С. 11-15.

 

 

 

Виставку підготували: 

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.


Головний бібліограф Валітова Н.Д.