назад

ЮВІЛЯРИ-ФУНДАТОРИ НТУ

 

 

 

ХОМ'ЯК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧдо 100-річчя з дня народження

 

Керівник знаної далеко за межами України наукової школи, з якої вийшло більше сорока кандидатів та докторів наук. Автор 17 монографій та навчальних посібників, більше ніж 250 наукових та методичних праць. Розроблена професором Я.В. Хом’яком методика проектування мереж автомобільних доріг знайшла широке впровадження як в Україні та республіках колишнього Радянського Союзу, так і за кордоном.

 

Дата створення: 2023 рік

 

 

 

ДМИТРИЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ: до 70-ї річниці з дня народження

 

Наукові дослідження, що проводять під керівництвом М. Ф. Дмитриченка, спрямовані на підвищення зносостійкості та покращення антифрикційності вузлів тертя машин і механізмів; покращення триботехнічних якостей мастильних матеріалів; вдосконалення та розробку нових методик оцінки параметрів мастильного шару електричними й оптичними методами; розробку теоретичних і практичних аспектів еластогідродинамічного зосередженого контакту; аналіз і прогнозування стану поверхневого шару металу контактних поверхонь методами металографії; розробку методів прогнозування роботоспроможності ультрадисперсних мастильних шарів у нестаціонарних і екстремальних умовах тертя; розробка методів математичного моделювання трибологічних процесів. 

 

Дата створення: 2022 рік

 

 

  

 

 

СОВА ІВАН ПЕТРОВИЧ: до 100-ї річниці з дня народження

 

Основний напрямок наукової роботи І.П. Сови – технічна експлуатація і ремонт автомобільного транспорту. Він займався дослідженнями та розробкою прогресивних технологій і економічних заходів з підвищення ефективності ремонту автотранспортної техніки. 

 

 Дата створення: 2022 рік

 

 

 

 

 

 

БЕЗБОРОДОВА ГОРИСЛАВА БОРИСІВНА: до 100-ї річниці з дня народження

 

Розробила математичні  методи й стохастичні моделі для відтворення на ЕОМ методом Монте-Карло процесу руху автомобіля та розрахунку його оціночних параметрів. Провела випробування з метою оптимізації параметрів шин і трансмісії для багатоколісних автомобілів високої прохідності на ґрунтових шляхах та чорноземних  ґрунтах України з урахуванням широкого діапазону їх змінної вологості, визначеної статичними параметрами.

 

Дата створення: 2022 рік

 

 

 

 

ЛІСІЦИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ: до 90-ї річниці з дня народження

 

Фахівець у галузі обчислювальної техніки та будівельної механіки. Основні напрямки його наукової діяльності: дослідження попередньо напружених у двох напрямках залізобетонних плит і шатрових панелей; розрахунок плит на пружній основі методом визначних станів; метод визначних станів, його застосування до розвитку деяких класів теорії пружності; задачі теплопровідності і термопружності з урахуванням неоднорідності середовища; розрахунок неоднорідних і багатошарових пластин в постановці теорії пружності в просторі.

 

Дата створення: 2022 рік

 

 

 

 

 

 

ВОРКУТ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ: до 90-ї річниці з дня народження

 

Досліджував науково-технічні проблеми забезпечення оптимізації організації транспортного процесу у його взаємодії з процесами виробництва, накопичення і розподілу продуктів.

 

 Дата створення: 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

СТАСОВСЬКА ОКСАНА АРТЕМІВНА: до 100-ї річниці з дня народження

 

Багаторічний досвід педагогічної діяльності надихнув О.А. Стасовську зайнятись науковими дослідженнями з проблем вищої школи. 

Свій життєвий шлях, багатий науковий і викладацький досвід О.А. Стасовська присвятила розвитку творчих досліджень, підготовці висококваліфікованих фахівців з числа молоді.

 

Дата створення: 2022 рік

 

 

 

 

 

САХНО ВОЛОДИМИР ПРОХОРОВИЧ: до 80-ї річниці з дня народження

 

Сфери наукових інтересів – керованість та стійкість автомобільних поїздів, тягово-швидкісні властивості та паливна економічність автомобілів та автопоїздів.

 

 Дата створення: 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССКАЗОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ: до 80-ї річниці з дня народження

 

Заснував наукову школу з теорії і методів розрахунку багатошарових оболонок і пластин. 

 

 Дата створення: 2021 рік

 

 

 

 

 

 

ГУТАРЕВИЧ ЮРІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ: до 80-ї річниці з дня народження

 

Розробив математичні моделі системи водій–автомобіль–дорога, схеми і конструкції регуляторів частоти обертання дизелів, універсальні системи живлення ДВЗ, системи регулювання багатоциліндрових бензинових ДВЗ шляхом відключення групи циліндрів, технології діагностування технічного стану автомобіля.

 

Дата створення: 2021 рік