назад

Повнотекстові видання Кафедри Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки (2005-2019). Частина 1

 

ПІДРУЧНИКИ

 

656(07)

Д195

     Данчук, В. Д.  Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті : підручник для вузів транспортного профілю / В. Д. Данчук ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 264 с. 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

004

А56

     Аль-Амморі, Алі  Елементи теорії надійності комп’ютеризованих систем : навчальний посібник з розв’язанням задач у Mathcad / А. Аль-Амморі ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 240 с.

 

004

С568

     Современные компьютерные технологии : учебное пособие для студентов иностранцев специальности "Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)" / А. Аль-Аммори, Я. А. Лудченко, Е. П. Тимченко и др. ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2019. – 136 с. 

 

004.65

О-641

     Булига, О. А.  Організація та управління базами даних в середовищі Microsoft Access 2016. Лабораторний практикум : навчальний посібник / О. А. Булига, К. Б. Булига ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 96 с.

 

004

В554

     Вишневецький, В. І.  Основи інформатики і математичного моделювання : навчальний посібник призначений для аспірантів і майбутніх специалістів-менеджерів відповідних спеціальностей / В. І. Вишневецький ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2005. – 20 с.

 

004

О-753

   Основи інформатики : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Ч. 1. Основи комп'ютерної технології математичних розрахунків в середовищі MathCAD / В. І. Вишневецький, В. П. Лясковський, О. П. Тимченко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2006. – 145 с.

 

53

Ф503

     Фізика : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Кн. 1 / Ю. П. Гололобов, Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2011. – 55 с.

 

53

Ф503

     Фізика : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Кн. 2 / Ю. П. Гололобов, Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2011. – 51 с.

 

53

Ф503

     Фізика : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Кн. 3 / Ю. П. Гололобов, Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2011. – 44 с.

 

004

І-741

     Інформаційні системи та технології : навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності ”Менеджмент” та ”Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / В. Д. Данчук, А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, Н. Ю. Зозуля ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 151 с.

 

316.77

К639

     Комунікаційні технології зв’язків з громадськістю : навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / В. Д. Данчук, А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, Н. Ю. Зозуля ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 159 с.

 

004

К637

     Компьютерные и информационные технологии : учебное пособие для студентов иностранцев специальности «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» / В. Д. Данчук, А. Аль-Аммори, Е. П. Тимченко и др. ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Київ : НТУ, 2018. – 156 с. 

 

004

О-753

     Основи алгоритмізації та програмування Turbo Paskal 7.0 : навчальний посібник з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" для студентів денної форми навчання спец. 7.080401 "Інформаційні управляючі системи і технології" / В. Д. Данчук, О. А. Булига, К. Б. Булига, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2006. – 156 с.

 

004

Д195

     Данчук, В. Д.  Елементи теорії баз даних та системи управління базами даних : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / В. Д. Данчук, В. П. Лясковський, О. П. Тимченко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2004. – 81 с.

 

004

І-741

     Данчук, В. Д.  Інформаційні системи та технології : навчальний посібник : для студентів денної форми навчання напряму "Менеджмент". Ч. 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2012. – 190 с.

 

004

Д195

     Данчук, В. Д.  Основи інформатики : навчальний посібник до курсу "Основи інформатики" для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання напряму "Менеджмент" : Частина 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2008. – 208 с.

 

004

Д195

     Данчук, В. Д.  Основи інформатики : навчальний посібник до курсу "Основи інформатики" для студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання напряму "Менеджмент". Ч. 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2008. – 246 с.

 

004.7

Т384

     Данчук, В. Д.  Технологія інформаційного пошуку у Всесвітній павутині : навчальний посібник з дисциплін "Комп'ютерні мережі та телекомунікації", "Основи інформатики", "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів напрямів підготовки "Менеджмент", "Транспортні технології" / В. Д. Данчук, Л. В. Осіпа ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 109 с.

 

004(076)

М744

     Моделі, методи і алгоритми розв’язання задач теорії ігор : навчальний посібник / В. Д. Данчук, Г. С. Прокудін, О. I. Цуканов, А. Аль-Амморі ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 292 с.

 

004

І-741

     Данчук, В. Д.  Інформатика та системологія : навчальний посібник / В. Д. Данчук, В. С. Садовенко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – 2-ге вид., оновл. і допов. – Київ : НТУ, 2017. – 180 с.

 

004

В428

     Visual Basic 6.0. Основи алгоритмізації та програмування : навчальний посібник до курсу "Інформатика" для студентів інженерних спеціальностей денної форми навчання / Данчук, Д. В, К. С. Величко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2009. – 180 с.

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформатика : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напрямів: ”Міжнародна економіка” та ”Економіка підприємства”. Ч. 1. Office 2007. Microsoft word, Microsoft excel / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2015. – 140 c.

 

004(07)

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформатика : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напряму ”Економіка підприємства” / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2013. – 213 с.

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформатика : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напрямів: ”Міжнародна економіка” та ”Економіка підприємства”. Ч. 2. Office 2007. Microsoft access / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2015. – 138 c.

 

004

Н-342

     Наумова, Н. М.  Інформаційні системи та технології : навчальний посібник : для студентів денної форми навчання напряму "Менеджмент". Частина 2 / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2012. – 150 с.

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Основи інформатики та обчислювальної техніки : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напряму ”Право”, фахового спрямування ”Транспортне право” / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 125 с.

 

81'25

С409

     Осіпа, Л. В.  Системи автоматизованого перекладу : навчальний посібник з дисципліни «Система автоматизованого перекладу» для студентів спец. «Філологія» / Л. В. Осіпа ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с. 

 

004(07)

Ч-456

     Червякова, Т. І.  Система обробки текстових даних Microsoft Word : навчальний посібник до вивчення розділу дисциплін "Інформатика", "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів усіх форм навчання, що навчаються за кредитно-модульною системою / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2012. – 151 с.

 

КУРСИ ЛЕКЦІЙ

 

004

Л976

     Лясковський, В. П.  Курс лекцій "Комп'ютерна техніка" / В. П. Лясковський ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2008. – 32 с.

 

004

Л976

     Лясковський, В. П.  Курс лекцій "Комп'ютерні мережі" / В. П. Лясковський ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2009. – 57 с.

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

502

К652

     Концепції сучасного природознавства : конспект лекцій для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 "Менеджмент" (спеціальність підготовки бакалаврів - 6.030601 "Менеджмент") / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2015. – 54 с.

 

53

И982

     Ищенко, Р. Н.  Физика. Конспект лекций : учебное пособие для студентов-иностранцев Института доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества, обучающихся по направлению подготовки 6.070101 "Транспортные технологии" / Р. Н. Ищенко, Д. Ю. Манько ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2015. – 140 с. 

 

53

Ф503

     Ісаєнко, Г. Л.  Фізика : конспект лекцій. Модуль 1. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 84 с.

 

53

Ф503

     Ісаєнко, Г. Л.  Фізика : конспект лекцій. Модуль 2. Електрика та магнетизм / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 67 с.

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Комп’ютерна техніка та програмування : конспект лекцій : навчальний посібник. Ч. 1 / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2011. – 214 с.

 

ПРАКТИКУМИ

 

004

Д195

     Данчук, В. Д.  MathCAD : лабораторний практикум з дисципліни "Інформатика" для студентів денної форми навчання напрямів "Автомобільний транспорт", "Машинобудування", "Зварювання" та "Професійна освіта" / В. Д. Данчук, А. П. Кравчук, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2010. – 162 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

681.5(07)

М545

     Аль-Амморі, Алі  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: "Засоби автоматики та телемеханіки" : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальністю "Транспортні технології" / А. Аль-Амморі, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 56 с.

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки до проведення комп'ютерного тестування знань студентів з дисципліни "Фізика" у рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Ю. П. Гололобов, Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2006. – 66 с.

 

53(07)

М545

     Методические указания для самостоятельной работы по физике : для студентов Института доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества. Ч. 2 / Ю. П. Гололобов, Р. Н. Ищенко, Г. Л. Исаенко, Н. И. Малыш ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2012. – 87 с.

 

53(07)

М545

     Методические указания по физике : для студентов заочной формы обучения Института доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества / Ю. П. Гололобов, Р. Н. Ищенко, Г. Л. Исаенко, Н. И. Малыш ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2013. – 120 с. 

 

53(07)

П648

     Похибки вимірювання фізичних величин : методичні вказівки для студентів денної форми навчання в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2008. – 35 с.

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів денної форми навчання. Ч. 1 / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2009. – 51 с.

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів денної форми навчання. Ч. 2 / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2009. – 37 с.

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки для самостійної роботи та комп'ютерного контролю знань студентів з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 274 "Автомобільний транспорт", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 193 "Геодезія та землеустрій" та 132 "Матеріалознавство" / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2016. – 89 с.

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки для самостійної роботи та комп'ютерного контролю знань студентів із дисципліни "Фізика" : для студентів, що навчаються за спеціальностями 275 "Транспортні технології", 101 "Екологія" / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2016. – 73 с.

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки з фізики для самостійної роботи студентів, які вивчають курс фізики протягом одного семестру : для студентів, що навчаються за спеціальностями 275 "Транспортні технології", 101 "Екологія" / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 40 c.

 

53(07)

Ф503

     Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"... Ч. 1 / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 85 с.

 

53(07)

Ф503

     Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"... Ч. 2 / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 100 с. 

 

53(07)

Ф503

     Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання Інституту економіки та бізнесу на транспорті. Ч. 1 / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 88 с. 

 

53(07)

Ф503

     Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання Інституту економіки та бізнесу на транспорті. Ч. 2 / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 93 с. 

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 6.100400 "Транспортні технології", 6.070800 "Екологія" / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, В. І. Карташева та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2009. – 58 с.

 

502(07)

М545

     Гололобов, Ю. П.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з використанням комп'ютерного експерименту з дисципліни "Концепції сучасного природознавства" : для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Т. Д. Шатній ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2007. – 37 с.

 

53(07)

М545

     Методические указания для самостоятельной работы по физике : для студентов Института доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества. Ч. 1 / Ю. П. Гололобов, Т. Д. Шатний, Р. Н. Ищенко и др. ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2011. – 68 с.

 

53(07)

М545

     Методические указания к выполнению лабораторных работ по физике : для студентов Института доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества / Ю. П. Гололобов, Т. Д. Шатний, Р. Н. Ищенко и др. ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2011. – 51 с.