назад

Повнотекстові видання Кафедри Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки (2013-2019). Частина 2

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

002(07)

М545

     Методичні вказівки до переддипломної практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» (за переліком 2011 року) : галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (за переліком 2015 року) / В. Д. Данчук, А. Н. Аль-Амморі, Н. Ю. Зозуля, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 27 с.

 

004(07)

М597

     Данчук, В. Д.  Microsoft Office. Текстовый редактор Word. Электронные таблицы Excel : методические указания к выполнению лабораторных работ и контрольной работы по дисциплинам "Информатика и компьютерная техника", "Компьютерная техника и программирование" : для студентов направлений подготовки "Туризм", "Транспортные технологии" Института доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества (заочное отделение) / В. Д. Данчук, М. М. Дехтяр, Л. В. Осипа ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2014. – 74 с.

 

004(07)

М597

     Microsoft office. Текстовый редактор Word. Электронные таблицы Excel. Программа для создания презентаций Power рoint : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам "Информатика и компьютерная техника", "Компьютерная техника и программирование" для студентов направлений подготовки "Економика предприятий", "Транспортные технологии", "Туризм" .. / В. Д. Данчук, Л. В. Осипа, М. М. Дехтяр, К. М. Алексеенко ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2015. – 142 с.

 

53(07)

М545

     Іщенко, Р. М.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів, що навчаються за напрямами підготовки "Транспортні технології", "Комп'ютерні науки" та "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Р. М. Іщенко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2015. – 58 c.

 

69(07)

М545

     Карандаков, Г. В.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної форми навчання, напрям підготовки «Будівництво» / Г. В. Карандаков, О. П. Пальчик, В. К. Суботіна ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 32 с. 

 

621.3(07)

М545

     Карандаков, Г. В.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка». Модулі «Електротехніка», «Електроніка» : для студентів денної форми навчання, напрями підготовки «Автомобільний транспорт», «Машинобудування» / Г. В. Карандаков, О. П. Пальчик, В. К. Суботіна ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 44 с. 

 

621.3(07)

М545

     Кривенко, В. І.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка, електроніка та МПТ" в межах системи Electronics Work Bench : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальностями: "Автомобільний транспорт", "Галузеве машинобудування", "Енергетичне машинобудування" / В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 151 с.

 

004(07)

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформаційні системи та технології : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму ”Менеджмент” / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2013. – 97 с.

 

004

М456

     Червякова, Т. І.  Mathcad : методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2016. – 153 с.

 

004(07)

М68

     Червякова, Т. І.  Microsoft Office. Презентація PowerPoint : методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисциплін «Інформатика», «Комп’ютерні технології в діловодстві» : для студентів денної форми навчання галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»... / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 43 с.

 

004

К637

     Червякова, Т. І.  Комп‘ютерна техніка і програмування : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» центру заочного та дистанційного навчання / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2016. – 117 с.

 

004(07)

С408

     Червякова, Т. І.  Системи обробки текстових даних. Текстовий процесор Microsoft : методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт : для студентів денної форми навчання, що навчаються за кредитно-модульною системою фахового спрямування “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті” / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2013. – 116 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

004.01(07)

М545

     Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Мовні технології документаційного забезпечення" / А. Н. Аль-Амморі, Л. В. Осіпа, А. Є. Клочан, І. В. Туманова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 28 с.

 

004(07)

М545

     Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для лабораторних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування». Мова програмування С++ / О. А. Булига, К. Б. Булига, І. І. Прокудіна, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 96 с.

 

004

М545

     Данчук, В. Д.  Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврської (дипломної) роботи студентами за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / В. Д. Данчук, А. Н. Аль-Амморі, Н. Ю. Зозуля ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 45 с.

 

621.3(07)

М545

     Кривенко, В. І.  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" в межах системи Electronics Work Bench : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальностями: "Автомобільний транспорт", "Галузеве машинобудування", "Енергетичне машинобудування" / В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 151 с.

 

621.3(07)

М545

     Кривенко, В. І.  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" в межах системи Electronics Work Bench : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальністю "Професійна освіта (транспорт)" / В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 151 с.

 

621.3(07)

М545

     Кривенко, В. І.  Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка з основами автоматизації виробничих процесів в будівництві" в межах системи Electronics Work Bench : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" "Будівництво та цивільна інженерія" / В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 68 с.

 

621.3(07)

М545

     Кривенко, В. І.  Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка і електроніка" : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальністю "Прикладна механіка" / В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 104 с.

 

6213(07)

М545

     Кривенко, В. І.  Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальностями: "Автомобільний транспорт", "Галузеве машинобудування", "Енергетичне машинобудування" / В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 142 с.

 

6213(07)

М545

     Кривенко, В. І.  Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальністю "Професійна освіта (транспорт)" / В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 131 с.

 

621.3(07)

М545

     Кривенко, В. І.  Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальностями: "Автомобільний транспорт", "Галузеве машинобудування", "Енергетичне машинобудування" / В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 151 с.