назад

Надходження до Електронної бібліотеки (червень 2022)

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» галузі знань 18 «Виробництво і технології» / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 47 с.

 

Методичні вказівки та програма до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво і технології» / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 27 с.

 

Методичні вказівки та програма технологічної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво і технології» / В. В. Мозговий, С. А. Баран, О. О. Густєлєв, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 28 с.

 

Методичні вказівки та програма передкваліфікаційної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво і технології» / В. В. Мозговий, С. А. Баран, О. О. Густєлєв та ін. ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 29 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Грунтознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво і технології» / В. В. Мозговий, С. А. Баран, О. М. Куцман ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 53 с.

 

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання : освітньо-професійної програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» / В. В. Мозговий, О. О. Густєлєв, С. А. Баран, О. М. Куцман ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 47 с.

 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт та РГР з курсу «Контент екологізації виконання технологічних операцій на автозаправних комплексах» для студентів денної форми навчання : спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» (ТЗ) / К. В. Мудрак, В. В. Мозговий ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 14 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства" / Н. М. Бондар, В. В. Бойко, О. М. Дзюба ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 30 с.

 

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Механізм державно-приватного партнерства в управлінні розвитком транспортної інфраструктури" : для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти (доктора філософії у галузі економіки) за освітньо-науковою програмою "Економіка". Спеціальність 051 "Економіка" денної форми навчання / Н. М. Бондар, В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с.

 

Програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання курсової роботи з тренінг-курсу "Бізнес-моделі компаній" : для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньої програмою "Управління персоналом та економіка праці" спеціальності 051 Економіка за денною та заочною формою навчання / О. М. Дзюба, О. С. Левіщенко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 19 с.

 

Програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з тренінг-курсу "Бізнес-моделі компаній" : для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньої програмою "Економіка підприємства" і "Міжнародна економіка" спеціальності 051 Економіка за денною та заочною формою навчання / О. М. Дзюба, О. С. Левіщенко, Г. І. Лаврик ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Мікроекономіка" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : за освітніми програмами "Облік і оподаткування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" та "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за заочною формою навчання / О. С. Левіщенко, О. В. Комчатних, Н. К. Амеліна, С. В. Кривошеєва ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 28 с.

 

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ МАШИН ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Будівельні і дорожні машини» для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньою програмою «Будівельні та дорожні машини і устаткування» : у двох частинах / В. В. Мороз ; НТУ, Кафедра інженерії машин транспортного будівництва. – Київ : НТУ, 2022. – 71 с.

 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні машини транспортного будівництва» для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньою програмою «Експлуатація, випробування та сервіс машин» : у двох частинах / В. В. Мороз ; НТУ, Кафедра інженерії машин транспортного будівництва. – Київ : НТУ, 2022. – 73 с.

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Державно-приватне партнерство" : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітньою програми "Підприємництво в сфері управління нерухомим майном" / Н. М. Бондар, В. М. Сукманюк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 28 с.

 

Методичні вказівки до виконання самостійних та практичних робіт з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. В. Ігнатюк, К. Л. Железняк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 52 с.

 

Методичні вказівки до виконання самостійних та практичних робіт з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. В. Ігнатюк, Ю. В. Малахова ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 51 с.

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Програма та методичні вказівки до науково-дослідницької практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти : зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт», освітньо-наукова програма «Автомобільний транспорт») / С. І. Андрусенко, В. Б. Будниченко, О. С. Бугайчук та ін. ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 20 с.

 

Програма та методичні вказівки до виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти : зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт», освітньо-наукова програма «Автомобільний транспорт») / С. І. Андрусенко, В. Б. Будниченко, Ю. Х. Савін, В. С. Подпіснов ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 27 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення технічного стану системи впорскування бензинового двигуна, технічне обслуговування та ремонт» з дисципліни «Особливості ТО і ремонту автомобілів з електронними системами керування» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / П. Д. Годованюк, О. М. Іванушко, О. О. Пархоменко ; НТУ, Кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс». – Київ : НТУ, 2022. – 27 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення технічного стану системи запалювання, технічне обслуговування та ремонт» з дисципліни «Особливості ТО і ремонту автомобілів з електронними системами керування» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / П. Д. Годованюк, О. М. Іванушко, О. О. Пархоменко ; НТУ, Кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс». – Київ : НТУ, 2022. – 27 с.

 

Програма та методичні вказівки до технологічної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт») / М. М. Ященко, В. С. Подпіснов, А. М. Чуб, О. О. Пархоменко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 27 с.

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Tsypko, Victoriіa  Modern tourism: global challenges and civilizing values : монографія / V. Tsypko, M. Wierzbik-Stronska. – Katowice, 2022. – 328 с.

 

Методичні вказівки до проходження виробничої (організаційно-економічної) практики бакалаврів студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Спеціальність: 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина. – Київ : НТУ, 2022. – 17 с.

 

Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальність 242 «Туризм» / В. В. Ципко, С. І. Іванчук, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2022. – 19 с.

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Бахтіярова, Х. Ш.  Педагогіка вищої школи : навчальний наочний посібник для здобувачів освіти, які навчаються за програмами бакалаврської, магістерської підготовки, аспірантів та слухачів курсів ФПК / Х. Ш. Бахтіярова, Н. В. Кулалаєва ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2022. – 97 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Soft skills: соціально-психологічні аспекти професійних компетентностей" : для здобувачів освіти спеціальності 073 "Менеджмент", ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", ОПП "Менеджмент природоохоронної діяльності" / А. А. Загородня, І. А. Середіна ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2022. – 39 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Чинники працевлаштування і кар'єрного росту" : для здобувачів освіти спеціальності 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" спеціалізація 015.38 "Професійна освіта (транспорт)", ОПП "Професійна освіта" (транспорт) / О. А. Лавринович, К. І. Алєксєєва ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2022. – 30 с.

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Методичні вказівки з дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / А. В. Базилюк, Г. Ю. Кучерук ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2022. – 29 c.