ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ОФІЦІЙНИЙ WEB-САЙТ БІБЛІОТЕКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

I. Загальні положення

 

1.1. Дане положення про офіційний web-сайт (далі – Сайт  Бібліотеки) визначає основні принципи організаційно-технічного супроводу і підтримки в актуальному стані Сайту Бібліотеки НТУ.

1.2. Сайт Бібліотеки є офіційним і включений в єдиний інформаційний простір мережі Інтернет як загальнодоступний ресурс з мережевою адресою: http://www.library.ntu.edu.ua.

1.3. Сайт Бібліотеки призначений для оперативного задоволення універсальних інформаційних потреб усіх категорій користувачів незалежно від їх місцезнаходження у режимі онлайн загальнодоступними електронними інформаційними ресурсами бібліотеки.

1.4. Функціонування Сайту Бібліотеки регламентується чинним законодавством, Положенням про Бібліотеку, нормативно-методичними документами Бібліотеки, а також даним Положенням.

 

II. Основні завдання сайту

 

2.1. Активна реалізація інформаційних, освітніх та навчальних функцій Бібліотеки, розвиток нових інформаційних послуг шляхом належного представлення в мережі Інтернет інформаційних ресурсів Бібліотеки.

2.2. Надання вільного доступу широкому колу користувачів мережі до інформаційних ресурсів Бібліотеки.

2.3. Організація доступу користувачів до інформаційно-освітніх ресурсів мережі Інтернет шляхом їхнього представлення на Сайті Бібліотеки.

2.4. Просування та рекламування діяльності та послуг Бібліотеки у міжнародному інформаційному співтоваристві Інтернет.

2.5. Сприяння обміну фаховою інформацією між бібліотечними спеціалістами.

 

III. Інформаційні ресурси

 

3.1. Інформаційні ресурси Сайту Бібліотеки — результат сукупної діяльності усіх підрозділів Бібліотеки, що використовують комп’ютерні технології та створюють їх бібліотечну складову.

3.2. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

3.2.1. Електронний каталог, який відображає бібліотечний фонд (підручники, методичні посібники, довідники, словники, енциклопедії, монографії,  автореферати дисертацій тощо) за такими складовими:

3.2.1.1. поточні надходження (з 2002 року);

3.2.1.2. ретрокаталог (ретровведення з каталожної картки абеткового каталогу);

3.2.1.3. аналітичний розпис статей з періодичних видань;

3.2.1.4. каталог авторефератів дисертацій;

3.2.1.5. каталог дисертацій.

3.2.2. Фонд повнотекстових видань професорсько-викладацького складу Національного транспортного університету.

3.2.3. Довідкова інформація про Бібліотеку (функції, структура, фонди, пошуковий апарат, читальні зали, історія, новини тощо).

 

IV. Організація роботи

 

4.1. Організація роботи  Сайту Бібліотеки грунтується на оперативності, об’єктивності, максимальній точності і стислості інформації.

4.2. Інформаційне наповнення і актуалізація Сайту Бібліотеки здійснюється спільними зусиллями структурних підрозділів Бібліотеки університету.

4.3. По кожному розділу Сайту визначаються підрозділи (посадові особи) відповідальні за добірку і надання відповідної інформації. Перелік інформації, що обов’язково надається, і зон відповідальності підрозділів, що виникають у зв’язку з цим, приведений в додатку до цього Положення.

4.4. Інформація для розміщення на Сайті Бібліотеки подається спеціалісту Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Бібліотеки.

4.5. Керівники структурних підрозділів Бібліотеки можуть вносити пропозиції, що стосуються розвитку структури, функціональності і інформаційного наповнення Сайту по відповідних аспектах.

4.6. Забезпечення функціонування Сайту Бібліотеки і його програмно-технічна підтримка покладається на Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Бібліотеки.

4.7. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення забезпечує якісне виконання усіх видів робіт на програмному рівні, безпосередньо пов’язаних з експлуатацією Сайту :

4.7.1. зміна дизайну і структури сайту;

4.7.2. розміщення нової і видалення застарілої інформації;

4.7.3. розробка нових web-сторінок;

4.7.4. ухвалення рішень про залучення (при необхідності) інших підрозділів університету для реалізації загальноуніверситетських завдань;

4.7.5. консультації з робочих питань з усіма особами, відповідальними за розміщення інформації на веб-сайті з метою проведення єдиної політики за уявленням бібліотеки університету у світовому інформаційному просторі.

4.8. Роботи по інформаційному наповненню Сайту проводять відповідальні фахівці, що призначаються розпорядженням Директора Бібліотеки НТУ.

 

V. Контроль і звітність

 

5.1. Контроль і перевірка функціонування Сайту здійснюється Дирекцією Бібліотеки НТУ  у встановленому порядку.

5.2. Загальна координація робіт по розвитку сайту, контроль виконання обов’язків керівниками структурних підрозділів Бібліотеки,  які відповідають за надання інформації для розміщення на сайті, контроль виконання обов’язків особами, що беруть участь в процесах інформаційного наповнення, актуалізації і програмно-технічного супроводу сайту, покладається на Директора Бібліотеки.

5.3. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення щорічно звітує про функціонування сайту шляхом підготовки та подання в кінці року даних до звіту про діяльність Бібліотеки.

 

VI. Реорганізація та ліквідація

 

6.1. Сайт не підлягає ліквідації.

6.2. Реорганізація структури Сайту Бібліотеки здійснюється за пропозицією Відділу  інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки, що затверджується Директором Бібліотеки.