Міжвідомчий науково-технічний збірник "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні"

 

Має тематичну спрямованість в галузі технічних наук «Машинобудування», «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», «Динаміка і міцність машин», «Підйомно-транспортні машини», «Прилади і методи вимірювання механічних величин», «Системи і процеси управління», «Автоматизація управління».

Колекція призначена для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів і є авторитетним науковим виданням, яке охоплює фактичні результати теоретичних і експериментальних досліджень вчених. Входить до переліку фахових видань України.

 

Видавець: Львівська політехніка

 

Архів номерів

 

2022 : 56   2021 :  55  2020 :  54  

 

 

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Будівельне виробництво" 

Заснований у 1965 році

 

Розглянуто питання становлення саморегулювання в будівництві, економічної ефективності енергозберігаючих заходів у будівництві, механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств, удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловому і житловому будівництві, висвітлено нові напрями у технології будівельних процесів.

 

Видавець: ДП «НДІ будівельного виробництва ім. В.С. Балицького» й Академія будівництва України

 

Архів номерів

 

2020 : Том 2 № 70 Сайт видавця  Том 1 № 69 Сайт видавця    

2019 : Том 2 № 68 Сайт видавця  Том 1 № 67 Сайт видавця  Том 1 № 66  Сайт видавця  № 65 Сайт видавця    

2018 : Том 6 № 64 Сайт видавця       

 

  

Збірник наукових праць "Будівельні конструкції. Теорія і практика"

 

Заснований у 2017 році

 

Наведені результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.
Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельногонапрямку. Видання здійснює публікації за спеціальностями : 192 Будівництво та цивільна інженерія, 132 Матеріалознавство, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

 

Видавець: Київський національний університет будівництва і архітектури

 

Архів номерів

 

2022 : 10  11   2021 : 98    2020 : 67 

 

 

 

 

Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»

 

Заснований у 1964 році

 

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики.

 

Статті, опубліковані в збірнику «Геодезія, картографія і аерофотознімання», визнаються ДАК України для захисту кандидатських та докторських дисертацій як наукометричні.

 

Видавець: Львівська політехніка

 

Архів номерів

 

2022 : 95  96   2021 :  93  94   2020 :  91  92   

 

Збірник наукових праць "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини"

Заснований у 1965 році

 

Видавець: Київський національний університет будівництва і архітектури

Проблематика:

моделювання робочих процесів машин; гірничі та піднімально-транспортні машини; будівельні ма-шини і технологічне обладнання; землерийні, до-рожні та меліоративні машини; автоматизація і інформаційні технології

 

Архів номерів

 

2022 : 99   100   2021 : 98   97  2020 : 96  95 

 

 

Збірник наукових праць "Дороги і мости"

Заснований у 2003 році

 

Видавець:  Державний дорожній НДІ ім. М. П. Шульгіна

 

У збірнику публікуються результати наукових досліджень з питань проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і транспортних споруд на них, розробки нових матеріалів, конструкцій і засобів механізації, впровадження прогресивних методів організації та технології дорожнього будівництва.

 

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії:

* галузь науки – економічні, спеціальності: 051 Економіка, 073 Менеджмент (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409);

* галузь науки – технічні, спеціальності: 183 Технології захисту навколишнього середовища, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 Цивільна безпека (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886), 275 Транспортні технології (за видами) (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409).

 

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року, галузь науки – технічні.

 

 Архів номерів

 

2023 :  27   2021 :   26   25   2020 :  24   23

 

 

 

Науково-технічний збірник "Інженерна геодезія"

 

Заснований у 1965 році

 

ВидавецьКиївський національний університет будівництва і архітектури

 

У збірнику висвітлюються актуальні питання:

- теорії і практики геодезії

- інженерної геодезії

- фотограмметрії та дистанційного зондування

- геоінформаційних систем і технологій

- картографії - землеустрою і кадастру

- містобудування і управління територіями

- прикладної математики

 

 

Архів номерів

 

2019 :  67    2018 :  65    2017 :  64 

 

 

Науково-технічний збірник "Містобудування та територіальне планування"

Заснований у 1998 році

 

Видавець: Київський національний університет будівництва і архітектури

 

В збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

 

Визнаний ВАК України, як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанови президії ВАК України від 10 листопада 1999 р. №3-05/11 та 10 лютого 2010 р. №1-151).

 

Архів номерів

 

2023 : 82   2022 :  79  80  81   2021 :  76  77   78    2020 :  72  73  74  75  

 

Науково-технічний збірник "Опір матеріалів  і теорія споруд"

Заснований у 1965 році

 

Видавець: Київський національний університет будівництва і архітектури

 

Проблематика:

 

Розробка, розвиток і числова реалізація методів розрахунку напружено-деформованого стану просторових конструкцій з урахуванням:

-  силових, температурних, електромагнітних та інших навантажень;

-  фізично нелінійних властивостей і руйнування матеріалу;

-  геометрично нелінійного деформування;

-  складної структури розглядуваних об’єктів;

-  динамічних навантажень, включаючи випадкові та ударні впливи;

-  втрати стійкості і позакритичної поведінки

 

Архів номерів

 

2022 : 108   109   2021 : 106   107   2020 :  104   105

 

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Прикладна геометрія та інженерна графіка"

Видавець: Київський національний університет будівництва і архітектури

 

Журнал здійснює публікації за наступними напрямками:

 

-   дослідження кривих ліній та поверхонь;

-   способів їх формоутворення;

-   апроксимації;

-   зображення та практичного застосування;

-   теорія зображень;

-   геометричне моделювання об'єктів;

-   процесів та явищ, проблеми комп'ютерної графіки;

-   геометричні питання САПР;

-   деякі питання технічної естетики;

-   прикладна механіка;

-   комп’ютерні науки.

 

Архів номерів

 

2022 : 102   103   2021 :  100  101    2020 :  97  98  99 

 

Науково-технічний збірник «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки»

Заснований у 2002 році

 

Видавець: Київський національний університет будівництва і архітектури

 

Спеціальності:
183 - Технології захисту навколишнього середовища (24.09.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (24.09.2020)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (24.09.2020)

Галузь та проблематика

Внесений до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", наказ МОНУ 24.09.2020 р. № 1188. Індексується в  Google Scholar, Index Copernicus International.

 

За тематикою збірник охоплює:

- весь технологічний ланцюг систем міського водопостачання (водозабори поверхневих і підземних вод; водопровідні насосні станції І, ІІ та вищих підйомів; очистка природних вод; міські мережі водопостачання) та водовідведення (мережі господарсько-побутової та дощової каналізації; системи збору атмосферних вод; каналізаційні насосні станції; очистка міських стічних вод і переробка осадів й активного мулу; випуски очищених стічних вод до об’єктів природного водообігу);

-  гідротехнічні споруди на поверхневих водоймах та проблеми меліорації;

-  водопостачання та водовідведення промислових технологічних та стічних вод;

-  теоретичні та прикладні питання гідравліки, гідродинаміки та масопередачі (у тому числі в процесах механічної та біологічної очистки природних і стічних вод);

-  екологічні аспекти водокористування.

 

Архів номерів

 

2023 :  42   2022 :   38  39  40  41   2021 :  35    36   37  2020 :  33  34