АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

 

Випуск 1. Як мені писати без академічного плагіату?

Випуск 2. Плагіат = порушення авторських прав?

Випуск 3. Як вижити без самоплагіату?

Випуск 4. Скільки відсотків можна? (Як користуватися антиплагіатними програмами?)

Випуск 5. Студентський плагіат, частина 1. Хто винен?

Випуск 6. Студентський плагіат, частина 2. Що робити?

Випуск 7. Як підвищити якість оцінювання?

Випуск 8. Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Випуск 9. Як поліпшити (не)дистанційне викладання?

Випуск 10. Як формулювати результати навчання?

Випуск 11. Як підготувати якісний силабус?

Випуск 12. Як посилити політику доброчесності закладу вищої освіти?

Випуск 13. Як протидіяти неправдивому авторству?

Випуск 14. Як запобігати аутсорсингу завдань?

Випуск 15. Як реагувати на порушення доброчесності?

Випуск 16. Якими бувають фальсифікації та фабрикації?

Випуск 17. Що сприяє недоброчесності?

Випуск 18. Як рецензувати дипломну роботу?

Випуск 19. Чому слід зважати на конфлікти інтересів?

Випуск 20. Які корупційні ризики можуть мати місце у закладі вищої освіти?

Випуск 21. Що нам слід змінити?

Випуск 22. Як відновити викладання?

Випуск 23. В якій формі провести семестровий екзамен?

 

 

Оновлено 2022-05-13