назад

Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України. Частина 9 (1999-1996)

1999 рік

 

 

625.7(03)

Б618

Білятинський, О. А. Російсько-український словник автодорожника / О. А. Білятинський. - 2-ге вид., доп. - Київ : Вища школа, 1999. - 236 с. - ISBN 5-11-004812-6 

 

Словник (1-ше вид. - 1993 р.) містить близько 9000 термінів з дисциплін і галузей знань, які необхідні сучасному фахівцю - інженеру з проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Для студентів, викладачів автодорожніх навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656.13

В524

Виробничі системи на транспорті : навчальний посібник для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" / М-во освіти УКраїни, Ін-т змісту і методів навчання, Український транспортний ун-т ; П. І. Білецький, П. І. Бортницький, С. Ю. Гутаревич, В. П. Зюзіна, В. М. Колмаков, І. П. Курніков, Л. С. Козак, О. Д. Марков, Ю. Х. Савін, О. Є. Січко, М. М. Ященков. - Київ : УТУ, 1999. - 181 с. - Бібліогр. : с. 176-178.  

 

 

 

 

 

 

625.7(058)

Г657

Гончаренко, Ф. П. Експлуатаційне утримання та ремонт автомобільних доріг за складних погодних та екологічних умов : навчальний посібник для студентів ВНЗ освіти спец. "Будівництво автомобільних доріг та аеродромів" / Ф. П. Гончаренко, Є. Д. Прусенко, В. Ф. Скорченко. - Київ : УТУ, 1999. - 264 с. - Бібліогр. : с. 252-260. - ISBN 5-8238-0678-7

 

В посібнику викладені принципи і методи експлуатаційного утримання та ремонту автомобільних доріг за складних погодних умов

 

 

 

 

 

 

 

621.43

Д64

Долганов, К. Є. Тепловий розрахунок поршневих двигунів внутрішнього згорання на ПЕОМ : навчальний посібник / К. Є. Долганов, А. А. Лісовал, Л. П. Мержиєвська ; МВ і ССО України, УТУ. - Київ : УТУ, 1999. - 76 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

625.7.0025

Н15

Навчальний посібник. Машини та обладнання для будівництва підземних транспортних споруд для студентів спеціальності 8.092106 "Мости і транспортні тунелі" : навчальний посібни / М-во освіти України, УТУ ; укладач О. В. Підгорний. - Київ : УТУ, 1999. - 117 с. - Бібліогр. : с. 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519.2

О-753

Основы математического моделирования. Основные положения теории систем, системного подхода и анализа : пособие для аспирантов и соискателей / В. И. Вишневецкий ; под ред. Г. В. Карандакова ; М-во образования Украины, УТУ. - Киев : УТУ, 1999. - 69 с. - Библиогр. : с. 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519.2

О-753

Основы математического моделирования. Вероятностные и статистические модели : пособие для аспирантов / В. И. Вишневецкий, под общ. ред. Г. В. Карандакова ; М-во образования Украины, УТУ. - Киев : УТУ, 1999. - 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519.2

О-753

Основы математического моделирования. Математические модели оптимизации распределения ресурсов методами линейного программирования : методическое руководство для аспирантов и соискателей / В. И. Вишневецкий, под общ. ред. Г. В. Карандакова ; М-во образования Украины, УТУ. - Киев : УТУ, 1999. - 72 с. - Библиогр. : с. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

519.2

О-753

Основы математического моделирования. Игровые модели и методы обоснования решений : пособие для аспирантов и соискателей / В. И. Вишневецкий, под общ. ред. Г. В. Карандакова ; М-во образования Украины, УТУ. - Киев : УТУ, 1999. - 72 с. - Библиогр. : с. 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

І-741

Інформатика : посібник для студентів-заочників з інженерних спеціальностей / М-во освіти і науки, УТУ ; К. М. Алексєєнко [та ін.]. - Київ : УТУ, 1999. - 137 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

629.113

К19

Канарчук, В. Е. Експлуатаційна надійність автомобілів : підручник для студ. техніч. спец. ВНЗ. Кн. 2. Ч. 1 / В. Е. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець. - 2-ге вид., стереотип. - Київ : Вища школа, 1999. - 458 с. : іл. - Бібліогр. : с. 437-438. - ISBN 5-11-004866-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

629.113

К19

Канарчук, В. Е. Експлуатаційна надійність автомобілів : підручник для студ. техніч. спец. ВНЗ. Кн. 1. Ч. 1 / В. Е. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець. - 2-ге вид., стереотип. - Київ : Вища школа, 1999. - 609 с. 

 

 

 

 

 

 

 

001

Л835

 

Лудченко, А. А. Основы научных исследований : учебное пособие для студентов вузов / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. - Киев : УТУ, 1999. - 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

629.113

М39

Маяк, Н. М. Самоучитель экономичного управления легковым автомобилем : уроки для начинающих / Н. М. Маяк, Г. Б. Безбородова. - Киев : КВИЦ, 1999. - 271 с. 

 

 

 

 

 

 

1998 рік

 

 

 

 

625.7

А484

Аленіч, М. Д. Інженерне обладнання автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів спеціальності "Автомоб. дороги і аеропорти" / М. Д. Аленіч, В. Я. Савенко, О. М. Титаренко ; Мін-во освіти Укр., УТУ. - Киів : УТУ, 1998. - 128 с. : іл. - Бібліогр. : с. 125. - ISBN 5-8238-0568-3 

 

 

 

 

 

 

 

625.7и-п

Б618

Білятинський, О. А. Проектування автомобільних доріг : підручник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальностями "Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів" та "Мости і транспортні тунелі"; у 2 ч. Ч. 2 / О. А. Білятинський, В. П. Старовойда, Я. В. Хом'як ; за ред. О. А. Білятинського, Я. В. Хом'яка. - Київ : Вища школа, 1998. - 416 с. : іл. - Бібліогр. : с. 412. - ISBN 5-11-004752-9 

 

У другій частині підручника викладено питання, пов'язані з економікою і технічним розвідуванням автомобільних доріг, особливостями проектування доріг у складних природних умовах.

 

 

 

 

 

 

 

656.13

І-264

Ігнатенко, О. С. Організація автобусних перевезень у містах : навчальний посібник / О. С. Ігнатенко, В. С. Марунич. - Київ : УТУ, 1998. - 196 с. : іл. - ISBN 5-8238-0609-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656.13

К65

Конспект лекцій з дисципліни "Технічні засоби організації дорожнього руху" : для студентів за фахом 7.100402 "Організація дорожнього руху" / В. І. Ересов ; М-во освіти України, УТУ. - Київ : УТУ, 1998. - 90 с. - Бібліогр. : с. 88. 

 

Наведений матеріал являє собою скорочений курс лекцій з дисципліни "Технічні засоби організації дорожнього руху"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

629.113к

К76

Кошарний, М. Ф. Діагностика ходової частини автомобіля : навчальний посібник / М. Ф. Кошарний. - Київ : УТУ, 1998. - 72 с. : іл. - Бібліогр. : с. 66-67. - ISBN 58238-0616-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

629.113к

О-751

Основенко, М. Ю. Трансмісія автомобіля : навчальний посібник / М. Ю. Основенко, Г. А. Філіпова ; Міністерство освіти України, Український транспортний ун-т. - Київ : УТУ, 1998. - 156с. : іл. - Бібліогр. : с. 154. - ISBN 5-8230-0591-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.13

П509

Поліщук, В. П. Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху : Навч.посібник / В. П. Поліщук, Н. Т. Кунда. - Київ : УТУ, 1998. - 132 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656.13

Т654

Транспортно-експедиторська діяльність : навчальний посібник / М-во освіти України, Український транспортний ун-т ; А. І. Воркут [та ін.]. - Київ : УТУ, 1998. - 265 с. : іл. - Бібліогр. : с. 264. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 рік

 

 

 

 

656.13(08)

А224

Автомобилем за границу : справочник / Л. М. Костюченко, В. Е. Канарчук, В. М. Рева и др. - Киев : Юмана, 1997. - 336 с. - ISBN 966-7005-39-9 

 

В пособии представлены основные сведения о странах, куда осуществляются перевозки пассажиров и грузов, а также путешествия на автомобиля

 

 

 

 

 

 

 

 

656

К19

Канарчук, В. Є. Виробничі системи на транспорті : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються пза спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" / В. Є. Канарчук, I. П. Курніков. - Київ : Вища школа, 1997. - 359 с. : іл. - Бібліогр. : с.355-356. - ISBN 5-11-004580-1  

 

 

 

 

 

 

 

629.113

К76

Кошарний, М. Ф. Технічні засоби транспорту : навчальний посібник для студентів спеціальності "Організація перевезень і управління на транспорті", "Транспортні системи вантажних перевезень", "Транспортний менеджмент", "Економіка підприємства" ВНЗ України / М. Ф. Кошарний, О. М. Кошарний ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Український транспортний ун-т. - Київ : Вища школа, 1997. - 122 с. - Бібліогр. : с.122. - ISBN 5-7763-8928-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

О-753

Основи фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах : навчальний посібник / УТУ; Л. С. Чеснакова, Н. А. Боровик, В. В. Концева та ін. - Київ : УТУ, 1997. - 195 с. 

 

 

 

 

 

 

 

625.7и-п

П791

Проектування автомобільних доріг : у 2 ч. : підручник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальностями "Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів" та "Мости і транспортні тунелі". Ч. 1 / О. А. Білятинський, В. Й. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом'як ; за ред. О. А. Білятинського, Я. В. Хом'яка. - Київ : Вища школа, 1997. - 518 с. : іл. - Бібліогр. : с. 513. - ISBN 5-11-004713-8 

 

Підручник містить теоретичні основи і практичні методи розвідування та проектування автомобільних доріг.

 

 

 

 

629.35

С409

Системні методи та інформаційна технологія вдосконалення експлуатаційних властивостей автомобілів-самоскидів : учбовий посібник для студентів спеціальності 7.090215 (1505), 7.090214 (1504), 7.092304 (1206), 7.100401 (2401), 7.050208 (0711) / В. Є. Канарчук, П. Р. Левковець, М. Ф. Ковальов, М. М. Дмітрієв, М. Д. Сендак, І. К. Римаренко ; М-во освіти України, Ін-т системних досліджень освіти, Український транспортний ун-т. - Київ : ІСДО, 1997. - 240 с. - Бібліогр. : с. 229-237. - ISBN 5-7763-8286-6 

 

Викладені системні методи формування експлуатаційних властивостей автомобілів-самоскидів. Основні напрямки розробки інформаційної технології управління виробничими процесами виготовлення та  цільового використання за призначенням автомобілів-самоскидів.

 

 

 

 

 

656.13

Х124

Хабутдінов, Р. А. Енергоресурсна ефективність автомобіля : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Р. А. Хабутдінов, О. Я. Коцюк ; Мін-во освіти України, Український транспортний ун-т. - Київ : УТУ, 1997. - 137 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с.134-137. 

 

 

 

 

 

 

 

1996 рік

 

 

 

 

 

624.19

А36

Айвазов, Ю. М. Розрахунок склепистих оправ на інтегральне навантаження в курсовому і дипломному проектуванні з дисципліни "Проектування і будівництво підземних транспортних споруд " : навчальний посібник / Ю. М. Айвазов, А. I. Горленко ; Міністерство освіти України, УТУ. - Київ : УТУ, 1996. - 88 с. - Бібліогр. : с. 86. - ISBN 5-8238-0423-7 

 

 

 

 

 

 

656.13э

А663

Андрусенко, С. I. Організація фірмового обслуговування : навчальний посібник для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" / С. I. Андрусенко ; М-во освіти України, Інститут змісту і методів навчання, Український транспортний ун-т. - Київ : ІЗМН, 1996. - 216 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 213. 

 

 

626.83

К958

Куценко, Ю. Е. Виброакустическая диагностика машин и механизмов при сервисном обслуживании мелиоративных объектов / Ю. Е. Куценко. - 1-е изд. - Киев : Фирма "Випол", 1996. - 112 с. : ил. 

 

 

 

 

338(08)

К938

Куценко, Ю. Е. Кодекс поведения предпринимателя в странах с развитой рыночной экономикой : справочник : инструктивный материал / Ю. Е. Куценко, О. П. Куценко, А. Ф. Цюра ; Ю. Е. Куценко, О. П. Куценко, А. Ф. Цюра. - Киев : НПФ " Злен ", 1996. - 72 с. - (Справочник предпринимателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

625.7и-п(08)

П791

Проектирование и строительство автомобильных дорог : справочник / В.И.Заворицкий, В.П.Ставойда, О.А.Билятынский и др.; под ред. В.И.Заворицкого. - Киев : Техника, 1996. - 383 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531

С129

Савенко, В. Я. Теоретична механіка. Статика : навчальний посібник для студентів ВНЗ дисц." Теоретична механіка " / В. Я. Савенко ; УТУ. - Київ : Вища школа, 1996. - 104 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 531

Т338

Теоретична механіка. Динаміка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних технічних закладів / В. Я. Савенко, С. М. Гавриленко, Л. А. Даниленко, Ю. В. Парахнюк ; М-во освіти України, Ін-и змісту і методів навчання, УТУ. - Київ : ІЗМН, 1996. - 312 с. - Бібліогр. : с. 308. - ISBN 5-7763-9584-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

656

Т654

Транспорт і шляхи сполучення : навчальний підручник для студентів спеціальності "Будівництво і експлуатація автомобільних шляхів та аеродромів" / В. Й.Заворицький, С. С. Кизима, В. М. Ткачук, Т. А. Воркут ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, УТУ. - Київ : Вища школа, 1996. - 172 с. : іл. - Бібліогр. : с. 169. - ISBN 5-7763-9412-0 

 

 

 

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.

 

Головний бібліотекар Самойленко С. М.