15-04-2021

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ТА ПАМ'ЯТНИХ ДАТ

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ СВЯТА

15 квітня – знаменний день для всієї світової культури. Саме цього дня в 1935 році було підписано міжнародний договір «Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам ‘яток», який ще називають Пактом Реріха.

Договір підписали у Вашингтоні представники 21 країни на чолі з президентом США Ф. Рузвельтом.

Докладніше

 

Пакт Реріха відомий ще як Червоний Хрест Культури. Відомий філософ, художник, письменник, мандрівник Микола Реріх закликав його підписати ще під час першої світової війни, 1914 року,  і його тоді підтримали такі відомі письменники та науковці, як Ромен Роллан, Бернард Шоу, Альберт Ейнштейн, Герберт Уеллс, та інші.

 

У Пакті містяться загальні принципові положення про захист культурних цінностей та повагу, яку їм слід надавати. Це – універсальний документ, який може застосовуватися в мирний час та в разі збройного конфлікту.

 

Микола Реріх запропонував спеціальний знак – стяг миру для ідентифікації об ‘єктів охорони: біле полотно з червоним колом, у якому були зображені ще три червоні кола. Символізують минуле, сьогодення й майбутнє та об’єднуються кільцем вічності. Стяг миру – символ миру та об’єднання людей для високих гуманних цілей.

 

Такий знак зустрічається на багатьох пам ‘ятниках культури різних епох в різних куточках земної кулі.

 

Засуджуючи війну, громадський діяч Микола Реріх звернувся до всього світу із закликом вберегти пам’ятки культури від варварського руйнування.

 

До речі, Реріх дуже любив та поважав Україну. У Петербурзі він закінчив Академію мистецтв у класі професора Архипа Куїнджі – відомого українського живописця-пейзажиста.

 

Також змалечку перебував під впливом таких видатних українців, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Микола Костомаров, Данило Мордовцев, Михайло Микешин, який, до речі, утримував меморіальну майстерню Шевченка і давав якраз у ній уроки юному Реріху. Там він і побачив твори Шевченка, які вразили його на все життя. З тих пір він не розлучався з «Кобзарем» Шевченка, де б не був.

 

Ось як про це згадував його син Юрій: «„Кобзар“ належав до улюблених книжок батька і часто читався в сімейному колі Реріхів. Батько впродовж всього життя дуже любив Шевченка. Реріх багато подорожував і захоплювався Україною, її мовою і культурою.  „Я не знаю таких співучих і музикальних народів, як український і прибалтійський“ — писав він на схилі життя».

 

Тож  зі святом нас, друзі! Людина не може жити без хліба не лише земного, але й духовного. Культура наповнює  позитивною енергією все людство, допомагає творити, зберігати надбання та відкривати нове.

Без духовних цінностей абсолютно неможливе існування людства, тому берегти їх необхідно навіть у найважчі часи!

 14-04-2021

БІБЛІОТЕКА - НАУКОВЦЯМ

 

НАУКОВО-ПУБЛІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: РЕЦЕНЗОВАНІ ЖУРНАЛИ ПРОТИ ХИЖАЦЬКИХ

У науково-публікаційному середовищі функціонує велика кількість журналів. Науковець прагне популяризувати та інтернаціоналізувати результати свого дослідження. Однак, в епоху, коли розвиваються електронні видання, і діє політика відкритого доступу, формується сприятливе середовище для розвитку хижацьких видань. Унаслідок цього виникає проблема порушення етики наукових публікацій, прийняті статті не індексуються у міжнародній базі даних Scopus або Web of Science Core Collection. Тому постає актуальність вивчення екології взаємовідносин між науковцем та редакцією журналу для того, щоб не потрапити до хижацького журналу, що веде нестабільну, недобросовісну діяльність, а іноді дублює авторитетні міжнародні видання.

Докладніше

 
Розглянемо детальніше принцип роботи видань хижацького типу. Модель бізнесу такої групи журналів має лише комерційну мету, інакше кажучи, Ви нам заплатіть, а ми зі свого боку, без надання рецензії чи з тією, що Ви самостійно напишете – опублікуємо будь-який матеріал у стислі терміни. Отже, виникає попит на швидку публікацію та функціонування хижацьких журналів. З огляду на сказане вище, постає питання: «Як розпізнати якісний журнал від хижацького?» Я вважаю, що у цьому контексті необхідно розглянути критерії хижацьких журналів, публікаційний процес, бізнес-моделі видань та діяльність міжнародних організацій і баз даних, які періодично здійснюють моніторинг на відповідність вимогам якості журналів.
 
Діяльність Джеффрі Білла
Першим, хто привернув увагу до цієї проблеми у 2010 році та увів поняття «хижацькі видання», був американський бібліотекар – Джеффрі Білл. Саме він сформував список таких видань та видавців, який отримав назву «Список Білла». Однак, щоб не потрапити у воронку хижацьких журналів, чи варто посилатися на нього та вважати єдиним верифікованим джерелом? На мою думку, список Білла – це суб’єктивна вибірка і у цьому «чорному списку» міг опинитися будь-який журнал.  
 
Джеффрі Білл отримав вищу освіту з гуманітарних наук (іспанська та англійська мова), але не мав вченої ступені, не вів активну наукову діяльність, не був членом редакційної колегії, тому, рецензуючи видання з соціальних, медичних та інших наук, виникає питання, чи дійсно видання, що потрапили у список Білла – хижацькі?
 
Джеффрі Білл, формуючи свій список, зважав на два критерії: спам-розсилка про набір статей та оплата публікацій. Вибір цих критеріїв не аргументований, і я вважаю, що видавці можуть надсилати розсилку про можливість публікації у певному виданні з метою запрошення різних університетів до співпраці. Окрім цього, для того, щоб фінансово вижити, більшість видавців приймають публікаційний внесок. До речі, з 2017 року список Білла є недійсним.
 
Критерії аналізу недобросовісного видання
З огляду на актуальність проблематики, з’являються дедалі більше Інтернет-ресурсів, що займаються викриттям хижацьких видань. Вони виділяють такі основні критерії відбору недобросовісних журналів:
* відсутність рецензування або прийняття рецензії від автора;
* плагіат, 50 % самоцитування;
* збільшення обсягів публікацій.
 
Але й вони не надають наукову характеристику видання, а лише відображають ознаки, що вказують на некоректну редакційну політику. Водночас аналіз видань, що потрапляють у списки хижацьких, є поверхневим і суб’єктивним. Зазвичай аналізують окремі статті з різних номерів журналу, а не конкретного номеру, що істотно викривлює діяльність видання. Виникає питання «Лише певна кількість публікацій неякісна, а усі інші прийнятної якості?» Тому вважати такі ресурси єдиним достовірним джерелом, що викриває хижацькі журнали не варто.
 
Публікаційний процес
Для того, щоб не потрапити у пастку хижацьких видавців потрібно розуміти політику публікаційного процесу (рисунок 1):
 
 
Рисунок 1. Складові публікаційного процесу у фаховому виданні
 
З огляду на рисунок 1, обов’язковим критерієм фахового видання – є надання рецензії редакцією журналу на роботу автора, а вже потім сплата публікації. Тому платна публікація – це не завжди ознака хижацького журналу. Головне дотримуватися правильної послідовності як вказано на рисунку 1. Окрім цього, необхідно розуміти бізнес-модель журналу (таблиця 1).

Бізнес-моделі наукових журналів
 
Таблиця 1. Характеристика бізнес-моделей наукових журналів

 

Назва

 

 

Процес діяльності

 

 

Плата за публікацію

 

Традиційна модель

 

Подача статті – рецензування – прийняття / відхилення

 

 

Публікація безкоштовно, але доступ до статті платний

 

Відкритий доступ

 

Подача статті – рецензування – прийняття – публікаційний внесок

 

 

Публікація платна, а доступ до статті безкоштовний

 

Гібридна модель

 

Подача статті – рецензування – прийняття / відхилення

 

Автор самостійно вирішує, як буде поширюватися стаття: за традиційною моделлю чи відкритим доступом

 

 

Хижацька модель

 

Подача статті – прийняття

 

 

Платна публікація

 

Хто займається розпізнаванням хижацьких журналів?

Як розпізнати недобросовісні журнали та уникнути публікації у хижацькому журналі? Існує професійна Асоціація видавців відкритого доступу (OASPA), яка намагається виокремити рецензовані видання від хижацьких. Крім цього, є наукометричні бази індексації, такі як Scopus, Web of Sciences Core Collection, Index Copernicus (соціо-гуманітарні науки), PubMed (медичні науки) тощо. Scopus та Web of Sciences Core Collection здійснюють моніторинг журналів і видаляють тих, що порушують стандарти Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics), публікуючи списки таких видань на офіційних сайтах. Загалом є основні критерії, за якими можна визначити якісний журнал, насамперед це:

* чітко визначено цілі та проблематика журналу;

* відображення коефіцієнта прийняття статей, тобто співвідношення поданого матеріалу до прийнятого;

* прозорий процес рецензування; зазначення положень протидії плагіату;

* визначення політики відкритого доступу;

* визначення положень щодо своєї публікаційної етики;

* стабільна періодичність, приблизно однакова кількість статей та сторінок номеру;

* чітко визначені правила для авторів, процес прийняття та відкликання статті.

Тому, обираючи видання для публікації власного дослідження, варто зважати на згадані вище критерії та перевіряти індексацію певного журналу у згаданих вище базах, актуальні списки виключених видань із цих баз. Авторитетні журнали обов’язково дотримуються процесу рецензування (від двох тижнів до півроку) та політики протидії плагіату, публікуючи оригінальні дослідження, у яких унікальність статті становить понад 80 %.

Катерина Сосєдко

Автор журналу «Наука та метрика», експерт у сфері наукового редагування.

 10-04-2021

ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ НТУ НА ДОПОМОГУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Звертаємо увагу наших шановних користувачів, що попри складний час пандемії коронавірусу та відповідних обмежень для суспільства  життя у сфері навчання й науки триває.

Карантинні обмеження внесли свої корективи в нашу роботу і додали незручностей, але бібліотека і далі продовжує надавати доступ до електронних  ресурсів, якими ви можете скористатися дистанційно.

Подаємо короткий огляд ресурсів, найбільш популярних серед користувачів.

Докладніше

 

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ

Каталог містить бібліографічну інформацію і розкриває склад та зміст бібліотечного фонду друкованих (книги, брошури, періодичні видання, нормативно-технічні документи, дисертації, автореферати дисертацій, тощо), електронних документів (повнотекстові видання викладачів НТУ), бібліографічні описи статей і слугує для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку.

 

Електронний каталог періодичних видань містить бібліографічну інформацію про періодичні видання з фонду бібліотеки. Інформація про періодичні видання представлена за період з 2002 року по поточний рік.

 

Електронна картотека статей містить бібліографічні описи статей з журналів та збірників, що знаходяться в бібліотечному фонді з 2003 року.

 

Швидкість та оперативність пошуку, доступність 24 години на добу, 7 днів на тиждень роблять електронний каталог бібліотеки одним із найзатребуваніших ресурсів.

Доступ до електронного каталогу Бібліотеки НТУ здійснюється цілодобово за умов авторизації.

 

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПОВНОТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НТУ

 

Мета створення електронної бібліотеки НТУ полягає в наступному: збереження та організація використання власних електронних інформаційних ресурсів в різних галузях знань та надання доступу до них користувачам бібліотеки із використанням засобів сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності і якості освітнього процесу.

 

Електронна бібліотека є універсальною за змістом. Тематичний склад ресурсів визначається відповідно до освітнього та  наукового процесів університету.

 

Інформаційні ресурси Електронної бібліотеки містять у собі:

  • електронні аналоги (версії) друкованих видань (навчальні підручники та посібники, курси лекцій, навчально-методичні комплекси, методичні вказівки до виконання лабораторних та курсових робіт, монографії та ін.), що були передані до Бібліотеки НТУ авторами (правовласниками);
  • електронні видання, які були передані до Бібліотеки редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету;
  • авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування.

Рівень доступності:

  • локальний доступ (інформаційні ресурси, доступ до яких є тільки в локальній мережі НТУ).

З метою дотримання принципів академічної доброчесності та норм законодавства про авторське і суміжні права, доступ до електронних видань університету організовано за умов авторизації.

Для початку роботи з електронною бібліотекою (через електронний каталог)  необхідно авторизуватися.

 

Що таке «авторизація» і для чого вона потрібна?

Мається на увазі перевірка, що здійснюється комп'ютерною системою або сайтом для ідентифікації користувача перед отриманням їм права доступу до системи або інтернет-ресурсу. Авторизований користувач може виконувати в системі певні дії, не доступні іншим особам.

Авторизація потрібна для того щоб система змогла пізнати Вас, як свого користувача і допустити до своїх ресурсів.

 

Як виконати авторизацію?

Пройдіть за посиланням http://lib.ntu.edu.ua/catalog/login.html.

Перед Вами з'явиться вікно авторизації.

Початково є два поля, в яких введені користувачем дані перевіряються автоматично.

Поля форми авторизації повинні бути обов'язково заповнені. Потрібно ввести логін та пароль.

В поле "Логін" вводимо – ntu (маленькими літерами), а у поле "Пароль" –  ідентифікаційний податковий номер (складається з 10 цифр). Після цього натискаємо кнопку «Увійти».

Таким чином користувач потрапляє на сторінку інформаційно-пошукової системи електронного каталогу бібліотеки НТУ.

 

Що відбувається при введенні невірних даних?

Помилка при авторизації блокує відвідувача.

Помилка авторизації – це невірне введення логіна або пароля. При наборі кодових слів, користувач повинен звертати увагу на правильний порядок символів, регістр, встановлену розкладку клавіатури.

 

Як знайти повнотекстове видання викладача?

В поле «Автор» інформаційно-пошукової системи електронного каталогу потрібно ввести прізвище автора  електронного документа. 

Поставити позначку у вікні «Електронна копія» (в нижній частині сторінки) і здійснити запуск кнопкою «Вибрати».

Після відкриття переліку бібліографічних описів навчально-методичних посібників певного автора вибрати потрібний документ і здійснити запуск гіперпосилання.

 

У випадку виникнення проблем при входженні до електронного каталогу просимо звертатися до Інформаційно-обчислювального центру НТУ за тел. +38 (044) 280-28-31

 

УВАГА! Документи з фонду Електронної бібліотеки призначені лише для особистого використання користувачів бібліотеки та не передбачають подальшого поширення, копіювання, публікації, тиражування будь-якими засобами, передачі іншим особам, використання з комерційною метою, розміщення на інших веб-сторінках, розсилання та ін. За порушення цієї вимоги користувачі несуть особисту відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

 

Статтею 444 Цивільного кодексу України визначено, що твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою, як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою.

 

Отже, працюємо спільно, будемо на зв’язку й надалі.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ бібліотеки

Рассказова В. А.

 

 09-04-2021

БІБЛІОТЕКА - НАУКОВЦЯМ

 

ЩО ТАКЕ ISSN? ЯК ОДЕРЖАТИ ISSN?

ISSN (англ. The International Standard Serial Number, Міжнародний стандартний номер серіального видання) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на серіальних виданнях (періодичних, продовжуваних, серійних) незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу, інших продовжуваних ресурсах. ISSN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

ISSN однозначно та безпомилково ідентифікує лише одне серіальне видання (як у друкованому, так і в електронному вигляді), є неповторним і використовується тільки для цього видання. ISSN — це ключ для пошуку необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях. Використання ISSN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, розповсюдження та інформаційне обслуговування.

ISSN є обов'язковим елементом вихідних відомостей серіального видання.

Докладніше

 
ISSN призначений для ідентифікації всіх продовжуваних ресурсів незалежно від носія (друкованого чи електронного):

● газет;

● журналів;

● щорічників;

● колекцій;

● вебсайтів (окремих видів);

● баз даних (окремих видів);

● блогів (окремих видів) тощо.

 

Міжнародний стандартний номер серіального видання складається з абревіатури ISSN (незалежно від мови видання) й восьми цифр. Для позначення цифрової частини ISSN застосовують арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISSN складається з двох груп цифр, які містять однакову кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом. Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISSN проміжком. Дві групи цифр ISSN розміщуються в такій послідовності:

● перша група — містить чотири цифри;

● друга група — містить цифри, остання з яких є контрольною;

● для позначення контрольної цифри може використовуватися римська цифра X, якою позначають число 10.

Наприклад:

ISSN 2222-0437

ISSN 1050-124X

 

ISSN у штриховому коді символіки EAN-13

ISSN ідентичний глобальному номеру товарної позиції GTIN структури EAN/UCC-13.

977 — префікс GS1 для серіального видання.

ISSN може бути представлений у вигляді штрихового коду символіки EAN-13.

Для зазначення додаткової інформації про видання використовується "розширення": 2-розрядна версія штрихового коду, що призначена для кодування додаткової цифрової інформації (add-on) і розміщується праворуч від основного штрихового коду. У "розширенні" у вигляді візуально-прочитуваних цифр над штриховим кодом  може бути зазначена інформація щодо порядкового номера окремого випуску серіального видання та ін.

Наявність штрихового коду на виданні є обов'язковою. Порядок надання ISSN в Україні регламентується відповідними інструктивно-методичними документами.

 

Неструктуроване проставлення ISSN неприпустимо. В такому разі ISSN як Міжнародний стандартний номер серіального видання вважається недійсним!

 

Звертаємо вашу увагу на те, що наступна видача ISSN відбуватиметься за наявності: обов'язкових примірників серіальних видань у Книжковій палаті України (згідно із Законами України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства України", "Про обов'язковий примірник документів", додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608); звітів редакції друкованих ЗМІ або інших установ, що виконують їхні функції з підготовки і випуску у світ друкованих та електронних ЗМІ, про випуск серіальних видань за формою № 1-В (ЗМІ) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" (піврічна).
 
УВАГА!

Суб'єкти видавничої справи, суб'єкти друкованих засобів масової інформації, інформаційної діяльності, зареєстровані в національному центрі ISSN, при повторному зверненні щодо одержання ISSN для вчасного отримання рахунків-фактур на оплату послуг з надання номерів надсилають листи-заявки електронною поштою (e-mail: issn@ukrbook.net), проте зобов'язуючись упродовж п'яти робочих днів надати або надіслати їх оригінали поштою рекомендованим листом.

Інститути, університети, установи, що можуть здійснити оплату послуг з ISSN тільки згідно з Договором, надсилають його в Книжкову палату України у двох примірниках (підписаних та завірених печаткою).

 

Вартість послуги з надання одного номера ISSN становить:
 840 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 20 робочих днів після оплати);
 1680 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 5 робочих днів після оплати).

 Вартість послуги з надання сертифікату становить:
 900 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 5 робочих днів)

 

Книжкова палата України

 


09-04-2021

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ISSN В УКРАЇНІ РОЗПОЧАВ РОБОТУ

11 березня 2021 року розпочав роботу Національний центр ISSN в Україні (НЦ ISSN України), функції якого виконує Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". Функціонування Національного центру ISSN в Україні організовано на виконання Постанови Кабінету Міністрів України та робочої угоди, підписаної Міжнародним центром ISSN та Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" в 2020 р.

Приєднання до Міжнародної системи даних серіальних видань відкриває Україні нові можливості щодо інтеграції серіальних видань України в структуру світового інформаційного простору та введення їх до міжнародного інформаційного обігу; репрезентації на міжнародному рівні національної бібліографії серіальних видань, зокрема наукових; використання ISSN для впровадження штрихового кодування інформаційної продукції.

У своїй роботі НЦ ISSN України керується вимогами чинного законодавства України, Міжнародним стандартом 3297-2020 "Information and documentation — International standard serial number (ISSN)", інструктивно-методичними документами Міжнародного центру ISSN.

На Національний центр ISSN в Україні покладено функції: впровадження системи ISSN на території України, забезпечення її подальшого функціонування, присвоєння Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN); підготовка та поширення відповідних інструктивно-методичних матеріалів, надання консультацій з питань отримання і застосування ISSN та штрихового кодування.

 01-04-2021

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ТА ПАМ'ЯТНИХ ДАТ

 

ДЕНЬ ЇСТІВНОЇ КНИГИ (МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЇСТІВНИХ КНИЖОК)

«Деякі книги потрібно спробувати, інші проковтнути, а треті - розжувати і перетравити», - сказав якось сер Френсіс Бекон. Схоже, деякі люди сприйняли його слова буквально і почали практикувати це регулярно. Точніше, раз на рік.
Міжнародний фестиваль їстівної книги, також відомий як День їстівної книги, - це щорічний захід, який проводиться 1 квітня або в найближчі до цієї дати дні в різних країнах світу. І це не першоквітневий жарт, а дуже важлива подія. Вона об’єднує видавців, письменників, ілюстраторів, бібліотекарів і всіх бажаючих любителів книг, які збираються, щоб оцінити їх ... «поживну цінність». Учасники створюють «їстівні книги», які виставляють, фотографують, обговорюють, а потім - з’їдають в той же день.

Докладніше

 
Перший подібний захід було організовано Джудіт А. Хоффберг і Беатрис Корон у 2000 році, щоб відзначити день народження французького гастроному Жана Антельм Брілат-Саварина (1755-1826), відомого завдяки своїй книзі «Фізіологія смаку: дотепна медитація на їжу», хоча і сама дата 1 квітня, за твердженням ініціаторів свята, також має до нього відношення, бо є ідеальним днем для того, щоб «з’їсти свої слова» (англ. ідіома "to eat one’s words" - взяти свої слова назад).
 
З тих пір День їстівної книги встиг здобути широку популярність і зараз відзначається по всьому світу. Великі і маленькі заходи проводяться в різних його частинах. Шанувальники книг з Великобританії, США, Австралії, Бразилії, Мексики, Індії, Люксембургу, Марокко, Нідерландів, Італії, Україні, Канаді, Росії, Японії, Гонконгу та інших країн об’єднуються, щоб насолодитися одночасно мистецтвом книжкової справи і майстерністю кулінарів.
 
Бібліотеки та книгарні часто відзначають цю подію, проводячи конкурси їстівних книжок. Зазвичай для таких конкурсів існує два загальних правила: експонати повинні бути їстівними і повинні мати якесь відношення до книг. Вони можуть візуально нагадувати книгу, або щось розповідати про історію книги, або ж, якщо не вистачило фантазії на більше, просто містити текст. Їх оцінюють суворі судді і запрошена публіка. Нагороди традиційно присуджують в таких категоріях, як: «Найбільш креативна», «Найменш їстівна», «Найкращий смак», «Найсмачніша на вигляд», «Найкращий роман», «Найкраща дитяча книга» і т.п.
У Сполучених Штатах День їстівної книги часто відзначають в зв’язку з Національним тижнем бібліотек, що також проходить у квітні.
 


01-04-2021

СПІВПРАЦЯ

 

Висловлюємо подяку «Українському інституту книги» за надання бібліотеці НТУ повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах з нагоди 150-річчя від  дня народження  видатної письменниці.

 

 

 31-03-2021

БІБЛІОТЕКА - НАУКОВЦЯМ

 

ДЕ ПУБЛІКУВАТИСЯ? ТРАДИЦІЙНА МОДЕЛЬ ЧИ ВІДКРИТИЙ ДОСТУП?

Науково-навчальний центр компанії «Наукові публікації» підготував нове інформаційне відео, де освітив тему публікації статей у журналах відкритого доступу. Якщо Ви ще не знаєте, яке значення має "Open Access" для світових досліджень, запрошуємо переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=kkBsk14F2wo

 

Після перегляду Ви дізнаєтесь

 

* Що таке журнали відкритого доступу (Open Access)?

* Причини появи "Open Access" та ключові етапи розвитку.

* Скільки журналів відкритого доступу на цей момент індексується у Scopus?

* Що означає для вчених публікація в "Open Access"?

* У чому відмінність між публікацією у звичайному журналі та журналі відкритого доступу?

* Як обрати видання відкритого типу для публікації?

 30-03-2021

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ТА ПАМ'ЯТНИХ ДАТ

 

31 БЕРЕЗНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ (ДЕНЬ БЕКАПА)

Створення резервних копій (бекап) - це створення копії важливих даних на носії (жорсткому диску, флеш-карті, CD-диску та інших носіях), призначеному для відновлення даних у разі їх пошкодження або втрати на основному носії.

 

У наше століття забезпечення збереження значимої інформації набуває все більшого значення. Втрата фінансових відомостей, баз даних або інформації сайту може призвести до великих проблем в організації та відчутно «вдарити по гаманцю». Тому, замість того, щоб зберігати інформацію в одному місці (наприклад, на вашому комп'ютері), ви ставите ще одну копію всієї важливої ​​інформації в надійне сховище.

 

Міжнародний день резервного копіювання якраз покликаний привернути увагу громадськості до питань забезпечення збереження інформації, а також поширити інформацію про необхідність захисту від втрати даних.

 

День бекапа був встановлений за ініціативою користувачів сайту соціальних новин Редді і невипадково був призначений на 31 березня. У комп'ютерному середовищі відомі випадки втрати інформації саме 1 квітня (ось такі «жарти») - існує навіть ціла група першоквітневих вірусів, які активізуються саме в цей день. Результат їх нещадного дії - збій в роботі системи або втрата інформації.

 

Сьогодні існує безліч різних підходів, засобів і програм, що забезпечують грамотну систему резервного копіювання. Як організувати цей процес - справа кожного користувача. Ви можете здійснити відповідні дії самостійно або звернутися до фахівців з даного питання. Але не варто пускати ситуацію на самоплив і вважати, що ця проблема вас ніколи не торкнеться. Все можливо.

 

Відзначити свято можна дуже простим способом - створити резервну копію своїх даних з комп'ютера і зберегти її на надійному ресурсі. І, звичайно ж, розповісти про це всім своїм друзям і знайомим, щоб вони зробили також.

 18-02-2021

КНИЖКОВА ВИСТАВКА

 

 

150-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 


Творчість Лариси Петрівни Косач-Квітки найбільш ретельно досліджували Оксана Забужко та Соломія Павличко. Науковиці певні: на загал лише зрідка потрапляють поодинокі факти, без яких немає Лесі України ані як письменниці, ані як особистості. Ми зібрали ТОП маловідомих фактів про найвідомішу жінку української літератури.

 

1. Леся Українка ввела в українську мову такі слова, як «напровесні» та «промінь». А Олена Пчілка, мати Лесі, дала життя слову «мистецтво». З її легкої руки в нашій мові прижилися також «переможець», «палкий» та інші слова.

2. У 26-ть вона познайомилася з другом по хворобливому нещастю – Сергієм Мержинським, який давно боровся із затяжними сухотами. Її болі в кістках і нирках та його тяжкий стан поєднали молодих людей у спільному горі: Леся попри свої потреби доглядала хворого. Сергій помер у дівчини на руках, після чого вона до самої смерті не знімала траурної одежі, незважаючи на офіційне подальше заміжжя. І хоча Леся була біля його смертного ложа, Мержинський не кохав її. У свій останній день при пам’яті він попросив Лесю записати прощальний лист до іншої жінки, що насправді була в його серці усе життя.

3. У 10-річному віці після операції з видалення вражених хворобою кісток, її обидві руки та одну ногу зафіксували у гіпс. Вільною залишалася лише одна нога, пальцями ступні якої вона навчилася грати на фортепіано. Зараз її рояль знаходиться у музеї села Колодяжне, що у Ковельському районі Волинської області.

4. Офіційний чоловік Климент Квітка був молодшим від Лесі на 9 років, хворів туберкульозом, не мав статків. Лесині батьки не сприйняли такого союзу, однак письменниця зреклася їхньої фінансової допомоги і вийшла заміж за Климента. Парубок поступово почав продавати усе, що нажив: від меблів до книжок, аби оплатити лікування дружини. Після смерті поетеси Климент прожив ще 40 років.

5. Климент Квітка зберіг записи, на яких можна почути голос поетеси. Вони дійшли до наших днів.

6. На честь Лесі Українки названо астероїд №2616.

7. Зараз в Україні не залишилось жодного нащадка Лесі Українки. У Швейцарії проживає Роберто Гааб – внучатий племінник, онук Лесиної сестри Оксани Косач-Шимановської, а в США мешкає Ольга Лютон-Петрова – онука Лесиної сестри Ізидори Косач-Борисової.

8. У Луцьку, біля В’їзної вежі замку Любарта, є дерево, яке іменують Лесиним ясеном. Воно одне з найстаріших дерев міста. Вважається, що саме під ним мала Леся написала свого першого вірша. Нині ж у місті вирішується проблема з деревом, адже воно аварійне й може впасти, зашкодивши перехожим.

9. В останні роки життя очі Лесі змінили свій колір. Вони з темно–сірих стали насичено–блакитними. Це дуже дивувало знайомих поетеси. Про цей маловідомий факт згадує у листах її мати Олена Пчілка, яка була з дочкою до її останніх хвилин.
10. Ім'я Лесі Українки входить до символічної тріади Т. Шевченко - І. Франко - Л. Українка.

 

Матеріал підготувала Головний бібліотекар Ушакова Л. С.

 

З нагоди Дня народження поетеси в бібліотеці НТУ розгорнута тематична виставка. До уваги читачів представлені твори Лесі Українки, книги про її життя та творчість, життя її рідних та друзів.

Виставка експонується за адресою: НБК по вул. М. Бойчука, 42, поверх 8, кім. 803.

Термін експонування: 19 – 29 лютого 2021 р.

 
Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12