назад

Повнотекстові видання Факультету Автомеханічного (2020 рік)

КАФЕДРА 

ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

620.2(07)

М545

     Дулеба, А. Д.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Дефекти кристалічної гратки" : для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" / А. Д. Дулеба, О. В. Мельник, В. Г. Нікітін ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с.

 

620.2(07)

М545

     Дулеба, А. Д.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Технологічні процеси і комплекси зміцнення та відновлення" : для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" / А. Д. Дулеба, В. Г. Нікітін ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 27 с.

 

620.2(07)

М545

     Дулеба, А. Д.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Технологія виробництва та обробки матеріалів" : для студентів спеціальності "Матеріалознавство" денної форми навчання / А. Д. Дулеба, О. Л. Педан ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 48 с.

 

378.2(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 освітньої програми "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / Н. А. Зубрецька, С. С. Федін, М. Ф. Ковальов, Г. І. Войченко ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 52 с.

 

621.81(07)

М545

     Лодяков, С. І.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи проектування дільниць і цехів по відновленню деталей машин» : для студентів з напряму підготовки 131 «Прикладна механіка» / С. І. Лодяков, А. М. Савчук, А. М. Бобро ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 47 с.

 

669.017(07)

М545

     Мельник, О. В.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальних дисциплін "Металознавство", "ТКМ та матеріалознавство", "Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні" : для студентів спеціальнотей: 132 - "Матеріалознавство", 015 "Професійна освіта" (транспорт), 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 183 "Технологія захисту навколишнього середовища" (денна та заочна форми) / О. В. Мельник, О. О. Глухонець ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 11 с.

 

620.2(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Неметалеві матеріали" : для студентів за спеціальністю 132 - "Матеріалознавство" (денна та заочна форми) / О. В. Мельник, Р. В. Кондратенко, С. І. Лодяков, В. Г. Кошелєв ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с.

 

669.017(07)

М545

     Посвятенко, Е. К.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Металознавство". Галузь знань - 13 "Механічна інженерія". Спеціальність 132 "Матеріалознавство" : денна та заочна форми / Е. К. Посвятенко, О. В. Мельник, О. О. Глухонець ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 18 с.

 

669.14(07)

М545

     Посвятенко, Е. К.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Теорія та практика термічної обробки вуглецевих та легованих сталей" для студентів спеціальності "Матеріалознавство" : денна та заочна форми / Е. К. Посвятенко, О. В. Мельник, В. Г. Кошелєв ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 37 c.

 

КАФЕДРА

ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ

 

001.8(07)

М545

     Лісовал, А. А.  Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для підготовки фахівців спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" : що навчаються за освітніми програмами "Автомобільні двигуни" та "Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів" для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / А. А. Лісовал, М. І. Гуменчук ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.

 

621.43(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Альтернативні палива ДВЗ» : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми: “Автомобільні двигуни” / О. В. Сирота, Л. П. Мержиєвська, Д. М. Тріфонов, Є. В. Шуба ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с.

 

621.43(07)

М545

     Тріфонов, Д. М.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Діагностика технічного стану двигуна внутрішнього згорання з використанням сучасних компютерних технологій» : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» / Д. М. Тріфонов, О. В. Сирота ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

КАФЕДРА 

ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

378.2(07)

М545

     Методичні вказівки до проведення виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / В. І. Зюзюн, В. О. Хрутьба, Л. І. Крюковська, Н. М. Харитонова ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2020. – 19 с.

 

378.2(07)

М545

     Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Л. І. Крюковська, В. І. Зюзюн, В. О. Хрутьба та ін. ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2020. – 25 с.

 

502(07)

М545

     Лук'янова, В. В.  Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни "Оцінка впливу на довкілля" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія", освітня програма "Екологія"; 183 "Технології захисту навколишнього середовища", освітня програма "Екологічна інженерія автотранспортної діяльності" / В. В. Лук'янова, О. В. Спасіченко ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2020. – 39 с.

 

504

П691

     Практикум з навчальної дисципліни "Техноекологія" : для студентів закладів вищої освіти денної і заочної форми навчання за спеціальностями: - 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища / С. Т. Сусло, В. І. Зюзюн, А. О. Глухонець, І. В. Самойленко ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2020. – 96 с.

 

378.2(07)

М545

     Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / В. О. Хрутьба, Л. І. Крюковська, Р. С. Лисак та ін. ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2020. – 34 с.

 

КАФЕДРА 

ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

001.8(07)

М545

     Андрусенко, С. І.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» : для здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування", 274 "Автомобільний транспорт" / С. І. Андрусенко, В. Б. Будниченко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 56 с.

 

629.3.016(07)

М545

     Березняцький, В. В.  Методичні вказівки до лабораторної роботи №7 "Випробування тягово-швидкісних характеристик автомобілів" для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" : 015 з дисципліни "Експлуатація транспортних машин", 133 з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" / В. В. Березняцький, М. М. Гордієнко, О. О. Пархоменко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 31 с.

 

629.3.05(07)

М545

     Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 "Організація діагностування автомобілів з вмонтованими системами керування за допомогою діагностичного сканера VAS 5051" з дисципліни "Основи технічної діагностики автомобілів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт", 015 "Професійна освіта (транспорт)" / В. О. Білецький, С. Ю. Гутаревич, О. М. Іванушко, М. М. Гордієнко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

629.3.067(07)

М545

     Білецький, В. О.  Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 "Контроль відповідності технічного стану систем, вузлів та агрегатів автомобілів до вимог безпеки дорожнього руху на лінії інструментального контролю компанії "енерготест" з дисципліни "Основи технічної : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт", 015 "Професійна освіта (транспорт)" / В. О. Білецький, Ю. М. Клименко, М. М. Гордієнко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

629.05(07)

М545

     Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 "Перевірка стану та технічне обслуговування рульового керування та коліс автомобілів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів", 015 "Професійна освіта (транспорт)" з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів"... / П. І. Бортницький, В. В. Березняцький, О. М. Іванушко та ін. ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с.

 

656(07)

М545

     Будниченко, В. Б.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Вступ до спеціальності» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (транспорт)» / В. Б. Будниченко, В. С. Подпіснов ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 61 с.

 

629.3(07)

П784

     Будниченко, В. Б.  Програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Організація державного обліку та контролю технічного стану транспортних засобів" : для студентів заочної форми здобуття вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / В. Б. Будниченко, В. С. Подпіснов ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 27 с.

 

331.45(07)

П784

     Савін, Ю. Х.  Програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі та цивільний захист" : для студентів заочної форми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / Ю. Х. Савін ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 52 с.

 

656.96(07)

П784

     Савін, Ю. Х.  Програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту" : для студентів денної та заочної форм навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / Ю. Х. Савін ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 44 с.

 

656.13(07)

П784

     Савін, Ю. Х.  Програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту" : для студентів денної форми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 015 "Професійна освіта (транспорт)" / Ю. Х. Савін ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

625.08(07)

М545

     Савін, Ю. Х.  Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Визначення кількісних показників надійності дорожніх транспортних засобів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів"; 133 "Галузеве машинобудування"; 142 "Енергетичне машинобудування" ... / Ю. Х. Савін, О. С. Бугайчук, В. С. Подпіснов ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.

 

629.3.064(07)

М545

     Січко, О. Є.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Електричне та електронне обладнання будівельних і дорожніх машин»... : за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування» / О. Є. Січко, П. Д. Годованюк ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с.

 

629.3.064(07)

М545

     Січко, О. Є.  Програма та методичні вказівки до вивчення і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електронне та електричне обладнання автомобілів» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти : для студентів заочної форми здобуття вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» розроблені на основі індивідуального навчального плану ЦЗДН на 2018-2019 навчальний рік, освітній рівень - бакалавр / О. Є. Січко, М. М. Ященко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 23 с.

 

331.45(07)

П784

     Ященко, М. М.  Програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі і цивільний захист" : для студентів заочної форми здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем (спеціальності 073 "Менеджмент", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 242 "Туризм", 275 "Транспортні технології") / М. М. Ященко, О. Є. Січко, О. С. Бугайчук ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.