назад

Повнотекстові видання Кафедри Транспортного будівництва та управління майном (2012-2019). Частина 1

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

625.712

Б903

     Аленіч, М. Д.  Будівництво та експлуатація міських та сільськогосподарських доріг : навчальний посібник / М. Д. Аленіч, О. І. Булах, В. Я. Савенко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2018. – 103 с.

 

625.7

Л655

     Лихоступ, М. М.  Кошторисна справа у дорожньому виробництві : навчальний посібник для студентів вищих начальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" / М. М. Лихоступ, Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2014. – 124 с.

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

69

К65

     Соколова, Н. М.  Конспект лекцій по дисципліні "Економіка будівництва" / Н. М. Соколова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2018. – 52 с.

 

331.45

О-753

     Харченко, А. М.  Основи охорони праці. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій для підготовки студентів першого (бакалаврської) рівня вищої освіти усіх спеціальностей факультету транспортного будівництва / А. М. Харченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2018. – 84 с.

 

ПРОГРАМИ

 

625.7(07)

Р584

   Аленіч, М. Д.  Робоча програма навчальної дисципліни "Будівництво та експлуатація міських та сільськогосподарських доріг" : для студентів денної форми навчання для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / М. Д. Аленіч ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 15 с.

 

625.76(07)

Р584

  Аленіч, М. Д.  Робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація автомобільних доріг» : для студентів денної форми навчання для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура / М. Д. Аленіч ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 17 с.

 

336.1(07)

Р584

     Канін, О. П.  Робоча програма з навчальної дисципліни «Кошторисна справа» : навчання для освітніх програм «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», «Мости і транспортні тунелі»... за спеціальністю 192 галузі знань 19 / О. П. Канін ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 17 с.

 

336.1(07)

Р584

     Канін, О. П.  Робоча програма навчальної дисципліни "Кошторисна справа" для студентів денної форми навчання для освітньо-професійної програми "Мости і транспортні тунелі" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : на базі повної загальної середньої освіти та зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 192 галузі знань 19 / О. П. Канін, О. Ю. Усиченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 16 с.

 

625.746(07)

Р584

   Кизима, С. С.  Робоча програма “Експлуатація автомобільних доріг” : для студентів для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" Галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2020. – 27 с.

 

69(07)

Р584

     Кушнірова, О. М.  Робоча програма з навчальної дисципліни ПП.В.05 “Контент технічної документації з будівництва та управління” : для студентів денної форми навчання для освітньої програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» для першого (бакалаврського)рівня вищої освіти спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”... / О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 15 с.

 

69(07)

Р584

     Кушнірова, О. М.  Робоча програма з навчальної дисципліни ПП.В.05 “Контент технічної документації з будівництва та управління” для студентів денної форми навчання для освітньої програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 192 галузь знань 19 / О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 15 с.

 

69(07)

Р584

   Лихоступ, М. М.  Робоча програма дисципліни "Організація будівництва з основами системного аналізу" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізацій "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"... / М. М. Лихоступ ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 17 с.

 

656(07)

Р584

    Прокопчук, Н. А.  Робоча програма з вибіркової дисципліни "Транспорт і шляхи сполучення. Інженерно-транспортне обладнання доріг" : для студентів денної форми навчання для освітньої програми«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 192 галузі знань 19 / Н. А. Прокопчук ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 29 с.

 

625.74(07)

Р584

     Робоча програма навчальної дисципліни "Технологія будівництва доріг. Будівництво малих штучних споруд" для студентів денної форми навчання для освітньо-професійної програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" : першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво / В. Я. Савенко, В. В. Петрович, В. І. Каськів, О. Ю. Усиченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 18 с.

 

625.74(07)

Р584

   Славінська, О. С.  Робоча програма навчальної дисципліни ПП.В.1.02 "Будівництво та експлуатація інженерних мереж" : для студентів денної форми навчання для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 галузь знань 19 / О. С. Славінська ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

625.74(07)

Р584

   Славінська, О. С.  Робоча програма навчальної дисципліни ПП.В.1.02 "Будівництво та експлуатація інженерних мереж" : для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 на основі ОКР молодшого спеціаліста / О. С. Славінська ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

69(07)

Р584

   Соколова, Н. М.  Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка будівництва" для студентів освітніх програм "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", "Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди", "Мости і транспортні тунелі"... : першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" / Н. М. Соколова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 17 с.

 

72(07)

Р584

     Фещенко, А. М.  Робоча програма з ї дисципліни обов'язкових компонентів "Архітектура будівель та споруд. Технологія будівельного виробництва" : для студентів денної форми навчання для освітніх програм "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів / Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди / Мости і транспортні тунелі / Технології будівельних конструкцій, виробів..." / А. М. Фещенко, М. М. Малько ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 21 с.

 

504(07)

Р584

  Харченко, А. М.  Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці» : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітні програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»... / А. М. Харченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 26 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

65.018(07)

М545

   Аленіч, М. Д.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення модульного контролю, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "Управління якістю дорожньо-будівельної продукції" : для підготовки студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.06010101 "Будівництво" за кредитно-модульною системою / М. Д. Аленіч ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 15 с.

 

625.76(07)

М545

     Аленіч, М. Д.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" на основі ОКР молодшого спеціаліста / М. Д. Аленіч ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2018. – 29 с.

 

65.018(07)

М545

  Аленіч, М. Д.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни "Управління якістю дорожньо-будівельної продукції" : для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки бакалаврів 6.06010101 "Будівництво" / М. Д. Аленіч ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 49 с.

 

65.018(07)

У677

     Аленіч, М. Д.  Управління якістю дорожньо-будівельної продукції : методичні вказівки до вивчення дисципліни та проведення модульного контролю за кредитно-модульною системою : для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.06010101 "Будівництво" / М. Д. Аленіч ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 10 с.

 

625.7(07)

М545

     Каськів, В. І.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Сучасні технології будівництва" (програма, організація самостійної роботи студентів, порядок оцінювання знань та контрольні заходи) : для підготовки студентів денної форми навчання за спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / В. І. Каськів ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 14 с.

 

625.7(07)

М545

     Каськів, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології будівництва" : для студентів денної форми навчання спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 1 / В. І. Каськів, О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с.

 

625.7(07)

М545

     Каськів, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології будівництва" : для студентів заочної форми навчання спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 1 / В. І. Каськів, О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с.

 

625.7(07)

М545

     Каськів, В. І.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Будівництво малих штучних споруд" : для студентів денної форми навчання спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / В. І. Каськів, О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 36 с.

 

625.746(07)

М545

     Кизима, С. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Експлуатація автомобільних доріг” : всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 26 с.

 

625.746(07)

М545

     Кизима, С. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Сучасні технології в експлуатації автомобільних доріг” : всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с.

 

625.746(07)

М545

   Кизима, С. С.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології в експлуатації автомобільних доріг" : для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 41 с.

 

625.746(07)

М545

   Кизима, С. С.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології в експлуатації автомобільних доріг" на тему "Організація зимового утримання автомобільної дороги" : для слухачів Інституту економіки і бізнесу на транспорті НТУ з отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 37 с.

 

625.746(07)

М545

   Кизима, С. С.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" : для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 31 с.

 

625.746(07)

М545

     Кизима, С. С.  Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" : для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 30 с.

 

625.746(07)

М545

     Кизима, С. С.  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" : для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с.

 

625.746

С916

     Кизима, С. С.  Сучасні технології в експлуатації автомобільних доріг : методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с.