назад

Повнотекстові видання Кафедри Транспортного права та логістики (2009-2019)

КУРС ЛЕКЦІЙ

 

330.32

К937

    Курс лекцій з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої освіти : спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітні програми : «Управління дорожнім рухом», «Транспортні системи міст», «Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління»... Частина 2. Методичні основи проведення маркетингового аналізу проектів в процесах бізнес-планування / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, І. І. Галак, В. А. Ткаченко ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2019. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ

 

164

Н-156

    Карпенко, О. А.  Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Логістика" : для студентів денної форми навчання 1004 напрям "Транспортні технології" фахове спрямування "Організація перевезень і управління на транспорті" / О. А. Карпенко ; НТУ, Кафедра транспортного права і логістики. – Киев : НТУ, 2009. – 21 с.

 

164

Н-156

     Карпенко, О. А.  Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Функціональна логістика" : для студентів заочної форми навчання 0502 напрям "Менеджмент", 0306 напрям "Менеджмент і адміністрування" фахове спрямування "Логістика" / О. А. Карпенко ; НТУ, Кафедра транспортного права і логістики. – Київ : НТУ, 2009. – 18 с.

 

ПРОГРАМИ

 

164(07)

П784

     Програма курсу та методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Логістичні проекти та методи їх оптимізації" : для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.03060107 "Логістика" (за Переліком-2010); спеціальністю 073 "Менеджмент", спеціалізація "Логістика" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, Н. М. Цимбал та ін. ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2016. – 55 с.

 

658(07)

П784

     Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" фахового спрямування "Логістика" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, Т. І. Міськова, К. С. Пеньківська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 20 с.

 

656.13(07)

П791

     Проектування систем міського пасажирського транспорту : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни : для студентів денної форми навчання за напрямком 6.070101 "Транспортні технології (за видами транспорту)" / В. С. Марунич, І. М. Вакарчук, В. С. Харута, С. О. Ковальчук ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 80 с.

 

656.13(07)

Р584

     Робоча програма, методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Проектування систем міського пасажирського транспорту" : для студентів денної форми навчання за напрямком 6.070101 "Транспортні технології (за видами транспорту)" / В. С. Марунич, І. М. Вакарчук, В. С. Харута, С. О. Ковальчук ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 41 с.

 

658(07)

П784

    Воркут, Т. А.  Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики. Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент". Фахове спрямування "Логістика" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, Ю. О. Третиниченко ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 16 с.

 

658(07)

П784

   Воркут, Т. А.  Програма та методичні вказівки до проходження другої виробничої практики. Напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент". Фахове спрямування "Логістика" / Т. А. Воркут, Л. М. Волинець, Ю. В. Довженко ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 16 с.

 

656.025(07)

П784

     Марунич, В. С.  Програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація міжнародних пасажирських автомобільних перевезень" : для студентів, які навчаються за напрямком підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" (за Переліком-2010); спеціальністю 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" (за Переліком-2015) / В. С. Марунич, І. М. Вакарчук, В. С. Харута ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2016. – 60 с.

 

346(07)

Г722

   Медведська, В. В.  Господарський процес : робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 7.03040101, 8.03040101 "Правознавство" / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 44 с. 

 

346(07)

П784

     Медведська, В. В.  Програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Господарський процес" : для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 "Право" / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 58 с.

 

346.9(07)

Р584

   Медведська, В. В.  Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Господарський процес" : для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03040101, 8.03040101 "Правознавство" за кредитно-модульною системою / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2011. – 50 с.

 

656.11(07)

Р584

    Мельниченко, О. І.  Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Експертиза ДТП" : для студентів заочної форми навчання : напрям підготовки: 6.070101 "Транспортні технології (за видами транспорту)" за кредитно-модульною системою / О. І. Мельниченко, І. І. Галак ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 72 с.

 

347.73

Р584

    Сопоцько, О. Ю.  Робоча програма з навчальної дисципліни "Біржове право" для студентів напряму 0601 "Право" фахове спрямування "Правознавство" : в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу / О. Ю. Сопоцько ; НТУ, Кафедра транспортного права і логістики. – Київ : НТУ, 2009. – 15 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

330.32(07)

М545

  Методичні рекомендації до виконання циклу розрахункових робіт з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів денної форми навчання : спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітні програми: "Управління дорожнім рухом", "Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління", "Транспортні системи міст"... / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, І. І. Галак, Т. І. Міськова ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2019. – 39 с. 

 

164(07)

М545

   Воркут, Т. А.  Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Логістика" : для студентів денної форми навчання, спеціальність 073 "Менеджмент", фахове спрямування "Логістика" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, І. І. Халацька ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с.

 

349.2(07)

М545

    Дегтярьова, О. М.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Трудове право" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 "Право" / О. М. Дегтярьова ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

164(07)

Л694

     Логістичне обслуговування : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Т. А. Воркут, О. І. Мельниченко, А. В. Бубела та ін. ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2015. – 17 с.

 

658(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи : для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 073 "Менеджмент" фахове спрямування "Логістика" / Т. А. Воркут, Л. М. Волинець, Ю. О. Божок, І. І. Халацька ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2016. – 35 с.

 

164(07)

М545

  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Логістика". Напрям підготовки 6.070101 "Транспортні технології" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, Н. Г. Авдєєва, К. С. Пеньківська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 77 с.

 

656.13(07)

П791

   Проектування систем міського пасажирського транспорту : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни : для студентів денної форми навчання за напрямком 6.070101 "Транспортні технології (за видами транспорту)" / В. С. Марунич, І. М. Вакарчук, В. С. Харута, С. О. Ковальчук ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 80 с.

 

34(07)

М545

     Барановська, Н. О.  Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / Н. О. Барановська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 21 с. 

 

346(07)

М545

    Барановська, Н. О.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Господарське право" : для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" / Н. О. Барановська, В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 68 с.

 

164(07)

М545

    Воркут, Т. А.  Методичні вказівки до виконання науково-дослідницької практики за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060107 "Логістика" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2013. – 24 с.

 

164(07)

М545

     Воркут, Т. А.  Методичні вказівки до виконання переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03060107 "Логістика" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 23 с.

 

338(07)

М545

   Воркут, Т. А.  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, А. В. Бубела ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 32 с.

 

338.26(07)

М545

     Воркут, Т. А.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Планування проектної діяльності" : для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, А. В. Петунін ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 24 с.

 

338.26(07)

М545

  Воркут, Т. А.  Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Планування проектної діяльності" : для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" / Т. А. Воркут, А. М. Дмитриченко, В. С. Харута ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 30 с.

 

331.4(07)

М545

     Воркут, Т. А.  Методичні вказівки до виконання розділу в дипломних роботах магістрів «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» : для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» денної форми навчання / Т. А. Воркут, В. П. Матейчик, В. О. Хрутьба ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 60 с. 

 

620.2(07)

О-753

  Воркут, Т. А.  Основи товарознавства : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.070101 "Транспортні технології"(за видами транспорту) / Т. А. Воркут, О. І. Мельниченко, А. В. Бубела ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2015. – 18 с.

 

164(07)

М545

   Горбенко, О. В.  Оптимізація логістичних рішень : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03060107 "Логістика" / О. В. Горбенко ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 32 с.

 

164(07)

М545

   Грисюк, Ю. С.  Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Логістика" : для студентів, що навчаються за напрямом 6.070106 "Автомобільний транспорт" / Ю. С. Грисюк, А. В. Лабута ; НТУ, Кафедра транспортного права і логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 58 с.

 

347(07)

М545

    Довженко, Є. В.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Транспортне право" : для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Є. В. Довженко, А. М. Чечет ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 28 с.

 

347(07)

М545

    Довженко, Є. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Транспортне право" : для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.03040101, 8.03040101 "Правознавство" за кредитно-модульною системою / Є. В. Довженко, А. М. Чечет ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 28 с.

 

658(07)

М545

   Довженко, Є. В.  Методичні вказівки з дисципліни "Правове регулювання проектної діяльності" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" за кредитно-модульною системою / Є. В. Довженко, А. М. Чечет, В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2014. – 20 с.

 

164

М545

   Карпенко, О. А.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Логістика" за напрямком «Транспортні технології» : навчально-методичні матеріали / О. А. Карпенко, С. О. Ковальчук, А. В. Петунін ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Киев : НТУ, 2014. – 48 с. 

 

164

М545

   Карпенко, О. А.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виконанння проектних дій» з спеціальності «Управління проектами» : навчально-методичні матеріали / О. А. Карпенко, С. О. Ковальчук, А. В. Петунін ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Киев : НТУ, 2014. – 36 с. 

 

34(07)

П685

   Сопоцько, О. Ю.  Правознавство : методичні вказівки до проходження студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 навчальної практики / О. Ю. Сопоцько ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2012. – 21 с.