назад

Нові надходження (січень 2020)

347.77

І-73

     Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу : підручник / О. Б. Вовк [та ін.] ; за ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 317, [3] с. – (Комп'ютинг). – Бібліогр. : с. 287-290. – 200грн.00к.

(2 прим.)

 

711.4

К639

     Комфортне місто: як спланувати велосипедну інфраструктуру : посібник. – Київ : Асоціація велосипедистів Києва, 2017. – 50 с. : іл. – Бібліогр. : с. 50. – б/ц.

(1 прим.)

 

531(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з динаміки механічних систем : для студентів денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» / укладачі : К. Г. Хорошев [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2018. – 80 с. – Бібліогр. : с. 15. – 25грн.76к.

(2 прим.)

 

378.2

О-641

     Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навчальний посібник / А. Ю. Берко [та ін.] ; за ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 282 с. – (Комп'ютинг). – Бібліогр. : с. 272-280. – 260грн.00к.

(5 прим.)

 

656

Т654

     Транспортна стратегія України на період до 2020 року. – [б. м.] : [б. в.], [2019?]. – 23 с. – 5грн.00к.

(2 прим.)

 

004.94

В432

     Виклюк, Я. І.  Моделювання складних систем : навчальний посібник / Я. І. Виклюк, Р. М. Камінський, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 404 с. – (Комп'ютинг). – Бібліогр. : с. 400-403. – 270грн.00к.

(2 прим.)

 

666.97

Д243

     Дворкін, Л. Й.  Проектування складів бетонів (методи, приклади, вправи) : навчальний посібник / Л. Й. Дворкін. – Київ : Кондор, 2018. – 616 с. – Бібліогр. : с. 589-593. – 390грн.00к.

(1 прим.)

 

338.28

К296

     Катренко, А. В.  Управління ІТ-проектами : підручник. Кн. 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; за ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 550 с. – (Комп'ютинг). – Бібліогр. : с. 545-549. – 280грн.00к.

(2 прим.)

 

005.53

К296

     Катренко, А. В.  Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; за ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 447, [1] с. – (Комп'ютинг). – Бібліогр. : с. 444-446. – 280грн.00к.

(5 прим.)

 

005

К554

     Кобилін, А. М.  Інформаційний менеджмент : навчальний посібник / А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 216 с. – Бібліогр. : с. 215. – 180грн.00к.

(5 прим.)

 

004.4

К59

     Козак, Л. І.  Основи програмування : навчальний посібник / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. : с. 324-325. – 180грн.00к.

(5 прим.)

 

004

К893

     Кузьмін, О. Є.  Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. О. Жовтанецька, Н. О. Заяць ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 227 с. – Бібліогр. : с. 225-226. – 200грн.00к.

(5 прим.)

 

004.89

Л641

     Литвин, В. В.  Інтелектуальні системи : підручник / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 406 с. – (Вища освіта в Україні. Комп'ютинг). – Бібліогр. : с. 384-402. – 280грн.00к.

(2 прим.)

 

004.4

Р573

     Ришковець, Ю. В.  Алгоритмізація та програмування : навчальний посібник. Ч. 1 / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 337 с. – (Комп’ютинг). – Бібліогр. : с. 334-336. – 200грн.00к.

(5 прим.)

 

004.4

Р573

     Ришковець, Ю. В.  Алгоритмізація та програмування : навчальний посібник. Ч. 2 / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 314 с. – (Комп’ютинг). – Бібліогр. : с. 310-314. – 300грн.00к.

(5 прим.)

 

94(477)

С246

     Світлична, В. В.  Історія України : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. В. Світлична. – 8-е вид., доп. – Київ : Каравела, 2018. – 404 с. – Бібліогр. : с. 374-385. – 250грн.00к.

(1 прим.)

 

339.166.5

Ф792

     Фордзюн, Ю. І.  Основи інтелектуальної власності : навчальний посібник / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Мукачівський державний ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 208 с. – Бібліогр. : с. 187-189. – 200грн.00к.

(1 прим.)

 

004

Ш321

     Шаховська, Н. Б.  Сховища та простори даних : підручник. Кн. 2. Простори даних / Н. Б. Шаховська, Н. Е. Кунанець ; за ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 361 с. – (Комп'ютинг). – Бібліогр. : с. 333-360. – 250грн.00к.

(2 прим.)