назад

Надходження до Електронної бібліотеки (вересень 2023)

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ

 

82.Герм

М235

     Манн, Томас  Будденброки / Т. Манн. – Електронні текстові дані. 1, 59 МБ. – Київ : Дніпро, 1973. – 421 с.

 

82.У

Н596

     Нечуй-Левицький, І. С.  Кайдашева сім'я : повість / І. С. Нечуй-Левицький. – Електронні текстові дані. 1,55 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2023. – 151 с.

 

82.Фр

С315

     Сент-, Екзюпері Антуан Сент  Маленький принц / Е. А. Сент-. – Електронні текстові дані. 3,93 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2016. – 83 с.

 

82.Вел

У131

     Уайльд, О.  Портрет Доріана Грея / О. Уайльд. – Електронні текстові дані. 571 КБ. – Київ : Школа, 2003. – 146 с.

 

82.США

С449

     Фіцджеральд, Френсіс Скотт  Великий Гетсбі : роман / Ф. С. Фіцджеральд. – Електронні текстові дані. 1,53 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2016. – 165 с.

 

82.США

С449

   Фіцджеральд, Френсіс Скотт  Повернення до Вавилона : новела / Ф. С. Фіцджеральд. – Електронні текстові дані. 700 КБ. – [б.м.] : OpenBook, 2016. – 28 с.

 

82.США

С449

  Фіцджеральд, Френсіс Скотт  Цікавий випадок Бенджаміна Баттона : оповідання / Ф. С. Фіцджеральд. – Електронні текстові дані. 762 КБ. – [б.м.] : OpenBook, 2016. – 37 с.

 

82.Анг

Ш416

     Шекспір, Вільям  Гамлет, принц датський / В. Шекспір. – Електронні текстові дані. 2,30 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2021. – 237 с.

 

82.Анг

Ш416

    Шекспір, Вільям  Король лір / В. Шекспір. – Електронні текстові дані. 2,13 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2021. – 225 с.

 

82.Анг

Ш416

     Шекспір, Вільям  Макбет / В. Шекспір. – Електронні текстові дані. 1,79 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2021. – 156 с.

 

82.Анг

Ш416

   Шекспір, Вільям  Отелло, венеційський мавр / В. Шекспір. – Електронні текстові дані. 2,20 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2021. – 233 с.

 

82.Анг

Ш416

     Шекспір, Вільям  Ромео і Джульєтта / В. Шекспір. – Електронні текстові дані. 2,16 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2021. – 205 с.

 

КНИГИ ВИДАВНИЦТВА «АКАДЕМПЕРІОДИКА»

 

Прихована загроза в питній воді : життєздатні некультурабельні мікроорганізми / О. С. Болгова, М. М. Саприкіна, В. Р. Муравйов, В. В. Гончарук ; Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, НАН України. – Електронні текстові дані. 1,86 МБ. – Київ : Академперіодика, 2022. – 136 с. – (Наука для всіх).

 

Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990—2019) : монографія / В. Головко, Л. Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. – Електронні текстові дані.4,29 МБ. – Київ : Академперіодика, 2021. – 594 с. – (Україна. Нариси історії).

 

Україна в епіцентрі протистояння світових систем (1939— 1990) : монографія / В. Даниленко, В. Крупина, С. Кульчицький та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Електронні текстові дані.4,49 МБ. – Київ : Академперіодика, 2021. – 546 с. – (Україна. Нариси історії).

 

Україна й українці в постімперську добу (1917—1939) : монографія / Г. Єфіменко, С. Кульчицький, І. Пиріг та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Електронні текстові дані.4,37 МБ. – Київ : Академперіодика, 2021. – 622 с. – (Україна. Нариси історії).

 

Україна в XIX столітті: доба модернізації / В. Шандра, О. Аркуша ; НАН України, Ін-т історії України. – Електронні текстові дані. 14,7 МБ. – Київ : Академперіодика, 2022. – 846 с. – (Україна. Нариси історії).

 

Україна в XIX столітті: людність та імперії / В. Шандра, О. Аркуша ; НАН України, Ін-т історії України. – Електронні текстові дані.6,44 МБ. – Київ : Академперіодика, 2022. – 534 с. – (Україна. Нариси історії).

 

Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) / Ю. М. Капіца, К. С. Шахбазян, Д. С. Махновський та ін. – Електронні текстові дані. 361 КБ. – Київ : Академперіодика, 2017. – 112 с.


Головко, В.  Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990—2019) : монографія / В. Головко, Л. Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. – Електронні текстові дані.4,29 МБ. – Київ : Академперіодика, 2021. – 594 с. – (Україна. Нариси історії).

 

Кондратюк, С. Є.  Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; НАН України, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів. – Електронні текстові дані. 11,6 МБ. – Київ : Академперіодика, 2015. – 206 с. – (Наука для всіх).

 

Лавріненко, В. І.  Інструментальні матеріали: від природного каменю до штучних алмазів / В. І. Лавріненко ; НАН України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. – Електронні текстові дані. 6,27 МБ. – Київ : Академперіодика, 2023. – 338 с. – (Наука для всіх).

 

Латиш, І. К.  Геологія і ми / І. К. Латиш, І. А. Падалка ; НАН України. – Електронні текстові дані. 2,84 МБ. – Київ : Академперіодика, 2010. – 180 с. – (Наука для всіх).

 

Нагорний, В. П.  Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / В. П. Нагорний, В. М. Глоба. – Електронні текстові дані. 15,7 МБ. – Київ : Академперіодика, 2014. – 328 с. – (Наука для всіх).

 

Радченко, А. І.  Методичні рекомендації щодо нового стандарту "Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" (ДСТУ 8302:2015) / А. І. Радченко ; ВД «Академперіодика», НАН України. – 2-ге видання, доповнене. – Електронні текстові дані. 169 КБ. – Київ : Академперіодика, 2017. – 18 с.

 

Радченко, А. І.  Методичні рекомендації щодо присвоєння цифрових ідентифікаторів (DOI) науковим публікаціям / А. І. Радченко, Т. М. Яцків ; ВД «Академперіодика», НАН України, ПА «Укрінформнаука». – 2-ге вид., доповн. – Електронні текстові дані. 5,22 МБ. – Київ : Академперіодика, 2016. – 24 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Гайдай, Г. Г.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка» (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття вищої освіти) / Г. Г. Гайдай ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 1,17 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 119 с.

 

Гайдай, Г. Г.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства» (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття вищої освіти) / Г. Г. Гайдай, О. М. Дзюба, В. П. Зюзіна ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 1,17 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 119 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти : галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг послуг» (обов'язкова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Г. Г. Гайдай, Л. В. Швець, С. І. Петровська, Т. В. Дудка ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 451 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 27 с.

 

Дзюба, О. М.  Методичні рекомендації для вивчення дисципліни, самостійної роботи, виконання курсової та контрольної роботи з дисципліни "Соціальна відповідальність підприємств ДТК", другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства". Тип дисципліни - обов'язкова. Форма здобуття вищої освіти - денна/заочна. / О. М. Дзюба ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 656 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 29 с.

 

Дзюба, О. М.  Методичні рекомендації для вивчення дисципліни, самостійної роботи, виконання контрольної роботи "Корпоративна соціальна відповідальність", другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Міжнародна економіка". Тип дисципліни - вибіркова. Форма здобуття вищої освіти - денна/заочна. / О. М. Дзюба, Г. Г. Гайдай ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 580 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 22 с.

 

Дзюба, О. М.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни, самостійної роботи, виконання контрольної роботи "Міжнародні бізнес-комунікації", другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Міжнародна економіка". Тип дисципліни - вибіркова. Форма здобуття вищої освіти - денна/заочна. / О. М. Дзюба, Г. І. Лаврик ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 672 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 20 с.

 

Дзюба, О. М.  Методичні рекомендації для вивчення дисципліни, самостійної роботи, виконання курсової та контрольної роботи з дисципліни "Соціальна відповідальність бізнесу", другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Бізнес-аналітика". Тип дисципліни - вибіркова. Форма здобуття вищої освіти - денна/заочна / О. М. Дзюба, О. С. Левіщенко ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 644 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 31 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економічна безпека бізнесу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Бізнес-аналітика» (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 638 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 53 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економічна безпека підприємств дорожньо-транспортного комплексу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства» (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 653 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 54 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кадрове адміністрування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства» (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 865 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 88 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кадрове адміністрування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіко-правове забезпечення бізнесу» (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 874 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 88 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічна безпека підприємств дорожньо-транспортного комплексу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства» (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 564 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 28 с.

 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» / Л. С. Козак, Н. М. Бондар, А. П. Гречан, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 701 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 45 с.

 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» / Л. С. Козак, Н. М. Бондар, А. П. Гречан, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 720 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 45 с.

 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Економіко-правове забезпечення бізнесу» / Л. С. Козак, Н. М. Бондар, А. П. Гречан, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 703 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 45 с.

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Прокудін, Г. С.  Конспект лекцій з дисципліни "Управління ризиками в митній справі" для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Галузі знань 27 "Транспорт" : спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", спец. 275 "Транспортні технології (за видами), ОПП "Митна справа в транспортній галузі" (у рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Г. С. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Електронні дані. 1,85 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 99 с.

 

Прокудін, Г. С.  Конспект лекцій з дисципліни "Управління ризиками в міжнародних перевезеннях" для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Галузі знань 27 "Транспорт" : спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", спец. 275 "Транспортні технології (за видами), ОПП "Організація міжнародних перевезень" / Г. С. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Електронні дані. 1,68 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 82 с.

 

Прокудін, Г. С.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання з навчальної дисципліни "Управління ризиками в митній справі" для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Галузі знань 27 "Транспорт" : спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", спец. 275 "Транспортні технології (за видами), ОПП "Митна справа в транспортній галузі" (у рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Г. С. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Електронні дані. 1,75 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 36 с.

 

Прокудін, Г. С.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання з навчальної дисципліни "Управління ризиками в міжнародних перевезеннях" для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Галузі знань 27 "Транспорт" : спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", спец. 275 "Транспортні технології (за видами), ОПП "Організація міжнародних перевезень" (у рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Г. С. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Електронні дані. 1,76 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 36 с.

 

КАФЕДРА МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

 

Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма "Мости та транспортні тунелі" / О. М. Паровенко, Ю. Б. Євсейчик, К. В. Медведєв, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Електронні текстові та графічні дані. 3,71 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 91 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Шліхта, І. В.  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія всесвітньої культури» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання : за спеціальністю 075 Маркетинг, освітньою програмою «Маркетинг послуг» / І. В. Шліхта ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Електронні текстові дані. 671 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 45 с.