назад

Нові надходження (вересень 2023)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. № 1 (48) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2021. – 496 с. – (Технічні науки). – 200грн.00к.

(2 прим.)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. № 2 (49) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2021. – 240 с. – (Економічні науки). – 150грн.00к.

(3 прим.)

 

621.3

М545

     Методи та засоби контролю стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів / Левицький А.С. [та ін.]; Національна академія наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2023. – 139 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 122-132. – 1642грн.43к.

(1 прим.)

 

621.86

М55

     Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навчальний посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лізаряна, Національний авіаційний ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2020. – 400 с. – Бібліогр. : с. 378-381. – 380грн.00к.

(1 прим.)

 

640.41

О-641

     Організація готельного господарства : навчальний посібник / О. М. Головко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Мукачівський державний ун-т. – Київ : Кондор, 2020. – 410 с. – Бібліогр.: с. 401-405. – 330грн.00к.

(1 прим.)

 

658.1

Ф591

     Фінанси підприємств : підручник / О. Б. Курило [та ін.]; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Київ : Кондор, 2020. – 340 с. – Бібліогр. : с. 320-325. – 330грн.00к.

(1 прим.)

 

34

Б483

     Бердан, І. Ю.  Приватна юридична практика / І. Ю. Бердан, А. В. Москаленко. – Київ : Кондор, 2020. – 184 с. – 300грн.00к.

(3 прим.)

 

379.85

Б825

     Борисова, О. В.  Спеціалізований туризм : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Туризм» / О. В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Київ : Кондор, 2020. – 360 с. – Бібліогр. : с. 351-356. – 320грн.00к.

(1 прим.)

 

1

Г56

     Гнатюк, Я. С.  Аналітика філософії : навчальний посібник / Я. С. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника". – Київ : Кондор, 2020. – 236 с. – Бібліогр.: с. 233-234. – 240грн.00к.

(1 прим.)

 

811.133.1

Г577

     Говоруха, Н. В.  Навчальний посібник для вивчення французької мови за професійним спрямуванням (спеціалізації «Графічний дизайн», «Фотовідеодизайн», «Дизайн одягу») / Н. В. Говоруха. – Київ : Кондор, 2021. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-248. – 195грн.00к.

(1 прим.)

 

808

К125

     Кавера, Н. В.  Практикум з риторики : навчальний посібник / Н. В. Кавера. – Київ : Кондор, 2020. – 178 с. – Бібліогр. : с. 174-177. – 140грн.00к.

(1 прим.)

 

339.138

К445

     Кислюк, К. В.  Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / К. В. Кислюк. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2020. – 172 с. – Бібліогр. : с. 170-171. – 140грн.00к.

(1 прим.)

 

531

К727

     Костюк, В. С.  Прикладна механіка та основи конструювання : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, Є. В. Костюк ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. – Київ : Кондор, 2020. – 226 с. : 170 іл., 5 табл. – Бібліогр.: с. 225. – 255грн.00к.

(1 прим.)

 

658

К959

     Кучеренко, Д. Г.  Менеджмент. Курс лекцій / Д. Г. Кучеренко ; Науково-дослідний ін-т соціально-економічного розвитку. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 184 с. – Бібліогр. : с. 181-182. – 100грн.00к.

(7 прим.)

 

811.161.2

Л885

     Линчак, І. М.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму підготовки "Туризм" / І. М. Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 330 с. – Бібліогр. : с. 324-329. – 265грн.00к.

(2 прим.)

 

355.40

Л634

     Лісовський, П. М.  Контррозвідка: квантова безпека та громадськість : навчальний посібник / П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2020. – 188 с. – Бібліогр. : с. 165-171. – 150грн.00к.

(1 прим.)

 

025.5

С247

     Свістельник, І.  Інформаційна культура студента : навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту / І. Свістельник. – Київ : Кондор, 2020. – 182 с. – Бібліогр. : с. 162-163. – 145грн.00к.

(4 прим.)