назад

Надходження до Електронної бібліотеки (липень 2023)

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економічна діагностика та аналітика" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Бізнес-аналітика" для денної та заочної форм навчання / В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 1,65 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 55 с.

 

Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства" для денної та заочної форм навчання / В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 1,56 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 52 с.

 

Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Економічна діагностика та аналітика" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Бізнес-аналітика" для денної та заочної форм навчання / В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 2,08 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 35 с.

 

Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Економічна діагностика" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства" для денної та заочної форм навчання / В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 2,08 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 35 с.

 

Червякова, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Контролінг бізнес-процесів" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Бізнес-аналітика" (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні текстові дані. 1,21 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 88 с.

 

Червякова, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Контролінг на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства" (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні текстові дані.1,04 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 87 с.

 

Червякова, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Контролінг" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Міжнародна економіка" (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні текстові дані. 1,22 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 100 с.

 

Червякова, В. В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Контролінг бізнес-процесів" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Бізнес-аналітика" (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні текстові дані. 935 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 64 с.

 

Червякова, В. В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Контролінг на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства" (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні текстові дані. 490 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 36 с.

 

Червякова, В. В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Контролінг" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Міжнародна економіка" (вибіркова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні текстові дані. 523 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 36 с.

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітньої програми "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" / В. В. Мозговий, С. А. Баран, О. М. Куцман та ін. ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Електронні дані. 192 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 48 с.

 

КАФЕДРА МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

 

Методичні вказівки з дисципліни «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія» : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Освітня програма "Мости та транспортні тунелі". Гідрологія / О. М. Паровенко, І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик та ін. ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Електронні дані. 1,41 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 37 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним спрямуванням : вправи та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою «Автомобільні транспортні засоби» / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Електронні дані. 725 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 46 с.

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Будниченко, В. Б.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Нормативно-правове забезпечення діяльності автосервісних підприємств" для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти : за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" освітньо-професійна програма "Автомобільний транспорт" / В. Б. Будниченко, О. С. Бугайчук, В. С. Подпіснов ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Електронні дані. 0,99 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 39 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

Харута, В. С.  Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Логістика" для здобувачів : рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), форма навчання - денна, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 075 "Маркетинг", освітньо-професійна програма "Маркетинг послуг" / В. С. Харута, О. В. Познякова ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Електронні дані. 2,98 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 74 с.

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Ципко, В. В.  Методичні вказівки для проходження виробничої (організаційно-економічної) практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Спеціальність: 242 "Туризм і рекреація". ОП "Туризм", "Міжнародний туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина ; НТУ, Кафедра туризму. – Електронні дані. 92,2 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 15 с.

 

Ципко, В. В.  Програма та методичні вказівки для проходження виробничої (організаційної) практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Спеціальність: 242 "Туризм і рекреація". ОП "Туризм", "Міжнародний туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина ; НТУ, Кафедра туризму. – Електронні дані. 105 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 23 с.