назад

Надходження до Електронної бібліотеки (травень 2023)

 

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Колісник, Л. В.  Владислав Городецький - майстер київського епатажу. До 160-річчя від дня народження : тематичний дайджест / Л. В. Колісник, Н. Д. Валітова ; НТУ, Бібліотека. – Електронні текстові дані. 4,04 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 24 с.

 

Колісник, Л. В. Останній гетьман України. До 150 – річчя від дня народження Павла Петровича Скоропадського : бібліографічний огляд / Л. В. Колісник, Н. Д. Валітова ; НТУ, Бібліотека. – Електронні дані. 1,15 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 22 с.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ

 

Беккет, С.  Ендшпіль : абсурдна п'єса / С. Беккет. – Електронні текстові дані. 659 КБ. – 1957. – 39 с.

 

Беккет, С.  Чекаючи на Ґодо : трагікомедія на дві дії / С. Беккет. – Електронні текстові дані. 1,11 МБ. – 1952. – 68 с.

 

Гюго, В.  Знедолені. Т. 1 / В. Гюго. – Електронні дані. 9,06 МБ. – OpenBook, 2022. – 989 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Віктор Гюго. Знедолені. Том перший. - Київ : Молодий більшовик, 1938.

 

Гюго, В.  Знедолені. Т. 2 / В. Гюго. – Електронні дані. 6,32 МБ. – OpenBook, 2023. – 710 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Віктор Гюго. Знедолені. Том другий. - . Київ : Молодий більшовик, 1940.

 

Гюго, В.  Собор Паризької Богоматері / В. Гюго. – Електронні дані. 5,15 МБ. – OpenBook, 2022. – 529 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Віктор Гюго. Собор Паризької Богоматері. - К, : Дніпро, 1989. - Серія «Вершини світового письменства». - Т. 64.

 

Дефо, Д.  Робінзон Крузо / Д. Дефо. – Електронні дані. 3,41 МБ. – OpenBook, 2022. – 274 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Дефо Д. Робінзон Крузо. - Київ : Дніпро, 1985. - Серія: «Вершини світового письменства». Т. 53.

 

Керрол, Л.  Аліса в країні чудес / Л. Керрол. – Електронні дані. 5,80 МБ. – OpenBook, 2021. – 133 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Л. Керролл. Аліса в країні чудес. Казки. Київ : Радянський письменник,1960.

 

Манн, Г.  Молоді літа короля Генріха IV : роман / Г. Манн. – Електронні текстові дані. 19,5 МБ. – Київ : Дніпро, 1975. – 593 с.

 

Пчілка, О.  Байки / О. Пчілка. – Електронні дані. 704 КБ. – OpenBook, 2019. – 37 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Пчілка Олена. Годі, діточки, вам спать!: вірші, оповідання, казки, фольклорні записи. - Київ : Веселка, 1991.

 

Пчілка, О.  Вірші / О. Пчілка. – Електронні дані. 736 КБ. – OpenBook, 2019. – 58 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Пчілка Олена. Годі, діточки, вам спать!: вірші, оповідання, казки, фольклорні записи. - Київ : Веселка, 1991.

 

Свіфт, Д.  Мандри Гулівера / Д. Свіфт. – Електронні дані 4,81 МБ. – OpenBook, 2016. – 284 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Свіфт Дж. Мандри Гулівера. - Київ : Дніпро, 1983. - Серія "Вершини світового письменства". - Т. 47.

 

Сковорода, Г. С.  Байки Харківські / Г. С. Сковорода. – Електронні дані. 811 МБ. – OpenBook, 2023. – 56 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Григорій Сковорода. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. - Київ : Наукова думка, 1983. - Серія "Бібліотека української літератури".

 

Сковорода, Г. С.  Вірші. Пісні / Г. С. Сковорода. – Електронні дані. 810 КБ. – OpenBook, 2023. – 62 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Григорій Сковорода. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. - Київ : Наукова думка, 1983. - Серія "Бібліотека української літератури".

 

Сковорода, Г. С.  Сад божественних пісень / Г. С. Сковорода. – Електронні дані. 876 КБ. – OpenBook, 2023. – 69 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Григорій Сковорода. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. - Київ : Наукова думка, 1983. - Серія "Бібліотека української літератури".

 

Старицький, М. П.  Поетичні твори / М. П. Старицький. – Електронні текстові дані. 1,85 МБ. – Київ : Відкрита книга, 2022. – 232 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Старицький М. П. Поетичні твори. Драматичні твори. - Київ: Наукова думка, 1987. - Серія "Бібліотека української літератури".

 

Хвильовий, М.  Вальдшнепи / М. Хвильовий. – Електронні дані. 1,08 МБ. – OpenBook, 2022. – 78 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Хвильовий М. Новели, оповідання. Повість про санаторійну зону. Вальдшнепи. - Київ : Наукова думка, 1995. - Серія "Бібліотека української літератури".

 

Хвильовий, М.  Новели. Оповідання / М. Хвильовий. – Електронні дані. 5,55 МБ. – OpenBook, 2022. – 647 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Хвильовий М. Новели, оповідання. Повість про санаторійну зону. Вальдшнепи. - Київ : Наукова думка, 1995. - Серія "Бібліотека української літератури".

 

Хвильовий, М.  Повість про санаторійну зону / М. Хвильовий. – Електронні дані. 1,33 МБ. – OpenBook, 2022. – 117 с. – Друкований текст для вичитування взято з: Хвильовий М. Новели, оповідання. Повість про санаторійну зону. Вальдшнепи. - Київ : Наукова думка, 1995. - Серія "Бібліотека української літератури".

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

Зміцнення та захист поверхневих шарів деталей гальванічним покриттям : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, М. Ф. Ковальов, О. І. Мельниченко та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Електронні дані. 4,77 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 191 с.

 

Мельниченко, О. І.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів» для студентів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми здобуття вищої освіти : спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» / О. І. Мельниченко, Ю. О. Сопоцько, О. М. Свєтазаров ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Електронні дані. 3,76 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 68 с.

 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Вища математика» за розділами «Лінійна алгебра», «Векторна алгебра» та «Аналітична геометрія» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : ОПП «Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень». Спеціальності «275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Галузі знань «27 Транспорт» / Ю. А. Мейш, Л. В. Шевчук, Л. В. Левківська та ін. ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Електронні дані. 1,41 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 76 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою «Інтегральне числення функцій багатьох змінних» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : ОПП «Автомобільні транспортні засоби». Спеціальності «133 Галузеве машинобудування». Галузі знань «13 Механічна інженерія» / Л. В. Шевчук, Ю. А. Мейш, Н. В. Шлюнь та ін. ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Електронні дані. 1,36 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 82 с.

 

Горбунович, І. В.  Раціональні рівняння та нерівності : навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів, абітурієнтів та студентів-бакалаврів І курсу технічних ЗВО : електронно-мережеве видання / І. В. Горбунович, Ю. А. Мейш ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Електронні текстові та графічні дані. 726 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 114 с.

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Березіна, Н. О.  Методичні вказівки та програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» : спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», галузі знань 18 «Виробництво і технології» / Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Електронні дані. 662 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 25 с.

 

Мудрак, К. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація природоохоронних заходів» для студентів денної форми навчання. Галузь знань 18 «Виробництво та технології» : спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», ОП «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» / К. В. Мудрак, Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Електронні дані. 687 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 20 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Гречан, А. П. Методичні рекомендації для вивчення курсу та самостійної роботи з дисципліни «Діагностика та прогнозування розвитку бізнес-структур» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» : спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Бізнес-аналітика» (обов’язкова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / А. П. Гречан ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 1.13 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 39 с.

 

Програма та методичні рекомендації до проведення виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Міжнародна економіка" (обов'язкова дисципліна для всіх форм здобуття вищої освіти) / А. П. Гречан, Л. В. Швець, Г. Г. Гайдай та ін. ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні текстові дані. – Київ : НТУ, 2023.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємствами дорожньо-транспортного комплексу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» : спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка» (обов’язкова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 779 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 64 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» : спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка» (обов’язкова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 1,01 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 91 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» : спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка» (обов’язкова дисципліна для всіх форм здобуття освіти) / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 530 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 29 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Мошковська, Л. М.  Методичні рекомендації для вивчення курсу та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська). Усний/письмовий» для студентів IIІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : за спеціальністю 035 "Філологія", спеціалізацією 035.041 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми здобуття вищої освіти, ОПП "Філологія". Ч. 2 / Л. М. Мошковська, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Електронні дані. 0,97 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 67 с.

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Планування природоохоронної діяльності транспортних підприємств" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" : освітньо-професійної програми: "Менеджмент природоохоронної діяльності" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання / О. М. Ложачевська, Л. О. Литвишко, Ю. А. Малахова ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Електронні дані. 277 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 16 с.

 

Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до проведення навчальної практики "Вступ до фаху" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійних програм: "Менеджмент організацій і адміністрування (транспортний менеджмент)", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент природоохоронної діяльності" / О. М. Ложачевська, О. С. Парохненко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Електронні дані. 455 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 19 с.

 

Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до проведення навчальної практики "Вступ до фаху" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності "Маркетинг" для освітньо-професійної програми: "Маркетинг послуг" / О. М. Ложачевська, О. С. Парохненко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Електронні дані. 452 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 19 с.

 

Смагін, В. Л.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Планування природоохоронної діяльності транспортних підприємств" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" : освітньо-професійної програми: "Менеджмент природоохоронної діяльності" денної форми навчання / В. Л. Смагін, І. Ф. Лаврик, Л. О. Литвишко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Електронні дані. 439 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 27 с.

 

КАФЕДРА МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Гідрологія та гідрометрія" для студентів спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" : спеціалізації "Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві", ОП "Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві". Гідрологія / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, К. В. Медведєв та ін. ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Електронні дані. 1,33 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 33 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

Лоза, І. А.  Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання лабораторних робіт з дисципліни "Чисельні методи" для студентів денної форми здобуття освіти : спеціальності 124 "Системний аналіз" освітньо-професійної програми "Системний аналіз в транспортній інфраструктурі" / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Електронні дані. 2,66 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 65 с.

 

Лоза, І. А.  Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання семестрових контрольних робіт з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт", освітньої програми "Автомобільний транспорт" заочної форми здобуття освіти / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Електронні дані. 3,75 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 73 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Логістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійні програми: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Економіко-правове забезпечення бізнесу» / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, Л. Ю. , К. С. Пеньківська, О. В. Костюченко ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Електронні текстові дані. 773 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 45 с.

 

Дмитриченко, А. М.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Товарознавство» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Логістика» / А. М. Дмитриченко ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Електронні дані. 482 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 28 с.

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Іванчук, С. І.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 242 «Туризм» / С. І. Іванчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Електронні текстові дані. 496 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 19 с.

 

Іванчук, С. І.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління в туризмі» : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 242 «Туризм» / С. І. Іванчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Електронні текстові дані. 520 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 27 с.