назад

Надходження до Електронної бібліотеки (серпень 2022)

 

 КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

Основи енерготехнологій в екологістичному аспекті : навчальний посібник для здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» : за освітніми програмами "Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем", "Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів" спеціальностей 141, 144 / С. В. Бойченко, О. Е. Максименко, А. В. Яковлєва та ін. ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 229 с.

 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Національна економіка» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спец. 051 «Економіка» освітніх програм «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-економіка», «Економіко-правове забезпечення бізнесу» / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 26 с.

 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Українська мова за професійним спрямуванням. Завдання для самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" / А. В. Шкода ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2022. – 77 с.

 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 

 

Методичні вказівки та програма для проходження науково-дослідницької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом» : галузь знань 27 Транспорт за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / В. Поліщук, О. Гульчак, О. Коцюк та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 16 с.

 

 

Методичні вказівки та програма для проходження науково-дослідницької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Розумний транспорт і логістика для міст» : галузь знань 27 Транспорт за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / В. Поліщук, О. Гульчак, О. Коцюк та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 16 с.

 

 

Методичні вказівки та програма для проходження науково-дослідницької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень» : галузь знань 27 Транспорт за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / В. Поліщук, О. Гульчак, О. Коцюк та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 16 с.

 

 

Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма «Транспортно–логістичні системи вантажних автомобільних перевезень», галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному траснспорті)» / Л. В. Сауляк, І. Б. Осадчук, О. В. Семенченко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 25 с.

 

 

Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма «Транспортна логістика міста», галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному траснспорті)» / Л. В. Сауляк, І. Б. Осадчук, О. В. Семенченко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с.

 

 

Методичні вказівки та програма проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма «Транспортно–логістичні системи вантажних автомобільних перевезень», галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному траснспорті)» / Л. В. Сауляк, І. Б. Осадчук, О. В. Семенченко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 22 с.

 

 

Методичні вказівки та програма проведення навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма «Транспортна логістика міста», галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному траснспорті)» / Л. В. Сауляк, І. Б. Осадчук, О. В. Семенченко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 22 с.

 

 

Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом», галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному траснспорті)» / О. В. Семенченко, С. О. Котова, О. О. Коляда та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с.

 

 

Методичні вказівки та програма проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом», галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному траснспорті)» / О. В. Семенченко, С. О. Котова, О. О. Коляда та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с.

 

 

ВИДАННЯ ІНШИХ УСТАНОВ

 

 

Бездрабко, В. В.  Управлінське документознавство : навчальний посібник / В. В. Бездрабко ; Київський національний університет культури і мистецтв, Інститут державного управління і права. – Київ, 2006. – 209 с.

 

 

MARC 21 формат для бібліографічних даних : методичні рекомендації : скорочений варіант / О. Бруй, О. Малецька, Т. Чорна, І. Баньковська ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"... – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2021. – 506 с.

 

 

Варенко, В. М.  Інформаційно-аналітична діяльність : навчальний посібник / В. М. Варенко ; НАУ. – Київ : Університет «Україна», 2014. – 417 с.

 

 

Власова, Г. В.  Аналітико-синтетична переробка інформації : навчальний посібник / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова ; ДАКККіМ. – Киев : ДАКККіМ, 2006. – 298 с.

 

 

Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / Н. Г. Грабар, В. О. Ільганаєва, Л. В. Кислюк та ін. ; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – 204 с.

 

 

Дурняк, Б. В.  Стандарти в поліграфії та видавничій справі : довідник / Б. В. Дурняк, В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 320 с.

 

 

Захарова, І. В.  Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навчальний посібник для студентів ВНЗ / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.

 

 

Організація та логістика перевезень : підручник / М. С. Ізтелеуова, І. В. Грицук, П. М. Арімбекова, Л. А. Тарандушка. – Черкаси : Олді-Плюс, 2021. – 265 с.

 

 

Калакура, Я. С.  Архівознавство : підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Я. С. Калакура. – Київ, 1998. – 229 с.

 

 

Калакура, Я. С.  Архівознавство : підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Я. С. Калакура, І. Б. Матяш. – Київ : Академія, 2002. – 268 с.

 

 

Комова, М. В.  Керування документаційними процесами : навчальний посібник / М. В. Комова, А. М. Пелещишин, Т. М. Білущак ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2013. – 188 с.

 

 

Кушнаренко, Н. Н.  Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – Киев : Знання, 2008. – 459 с.

 

 

Литвинська, С. В.  Лінгвістичні основи документознавства : навчальний посібник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ВНЗ / С. В. Литвинська ; Національний авіаційний університет. – Київ : Талком, 2020. – 128 с.

 

 

Матвієнко, О.  Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник / О. Матвієнко, М. Цивін. – Київ : Центр учбової літератури,, 2008. – 116 с.

 

 

Українські архівісти XIX–XX ст. : біобібліогр. довідник / І. Б. Матяш, С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. ; Держкомархів України, УНДІАСД. – Київ, 2007. – 752 с.

 

 

Олійник, С. В.  Архівознавство : конспект лекцій для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України / С. В. Олійник. – Кам'янець-Подільський, 2014. – 144 с.

 

 

Ткач, А. І.  Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : курс лекцій : для студентів, що навчаються за напрямами "Економічна кібернетика" та “Фінанси” / А. І. Ткач, І. І. Ткач ; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – 129 с.

 

 

Тур, О. М.  Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації : монографія / О. М. Тур ; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – 301 с.

 

 

Царьова, І. В.  Юридичне документознавство : навчальний посібник / І. В. Царьова ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2017. – 172 с.

 

 

Чуканова, С. О.  Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США : монографія / С. О. Чуканова ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2018. – 288 с.

 

 

Шевченко, Р. Ю.  Геоінформаційні системи в екології: електронний підручник для здобувачів другого та третього рівня вищої освіти : галузей знань 10 - "Природничі науки", спец. 101, 103, 106; 12 - "Інформаційні технології", спец. 126; 18 - "Виробництво та технології", спец. 183; 19 - "Архітектура та будівництво", спец. 193 / Р. Ю. Шевченко. – Київ, 2022. – 224 с.