ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У СІЧНІ МІСЯЦІ   

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи надійності і довговічності транспортних машин» : для студентів зі спеціальностей: 132 – «Матеріалознавство», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 015 – «Професійна освіта (транспорт)», 183 – «Технологія захисту навколишнього середовища» / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : О. І. Богданова. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. 

 

Управління якістю : методичні вказівки до лабораторних робіт для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : доктор технічних наук, професор Н. А. Зубрецька, доктор технічних наук, професор С. С. Федін. – Київ : НТУ, 2019. – 64 с. 

  

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

 

Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Деталі машин і основи конструювання» : для студентів спеціальності «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : професор, доктор техн. наук В. А. Дем’янюк, професор, доктор техн. наук В. Д. Мусійко. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с.

 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІХІМІЇ

 

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Утворення та утилізація промислових відходів по галузях виробництва" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ; укладачі кандидат хімічних наук, доцент К. В. Мудрак. – Київ : НТУ, 2020. – 53 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Оцінка потенціалу підприємства" : для студентів денної форми спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : кандидат економічних наук, доцент О. М. Дзюба, старший викладач Г. І. Лаврик. – Київ : НТУ, 2019. – 18 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Формування бізнес-моделей компаній" : для студентів денної форми навчання спеціальність 051 Економіка перший рівень вищої освіти ступінь бакалавр / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : кандидат економічних наук, доцент О. М. Дзюба, аспірант К. Т. Берідзе. – Київ : НТУ, 2019. – 22 с.

 

Методичні вказівки до підготовки до захисту розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни "Формування бізнес-моделей компаній" / НТУ, Кафедра економіки ; укладач кандидат економічних наук, доцент О. М. Дзюба. – Київ : НТУ, 2018. – 22 с.

 

Методичні рекомендації до підготовки до захисту розрахунково-графічних робіт для магістрів галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальності 051 Економіка з дисципліни "Соціальна відповідальність бізнесу" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : кандидат економічних наук, доцент О. М. Дзюба, старший викладач Г. І. Лаврик. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Англійська мова для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації "Мости і транспортні тунелі" : методичні вказівки / НТУ, Кафедра іноземних мов ; укладач Т. В. Сахнюк. – Київ : НТУ, 2020. – 58 с.

 

Англійська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" за освітньою програмою "Оцінка землі та нерухомого майна" / НТУ, Кафедра іноземних мов ; укладачі : А. В. Бондар, Н. В. Поневчинська, Н. М. Фурманчук. – Київ : НТУ, 2020. – 37 с.

   

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциплін "Технічна експлуатація транспортних засобів" та "Технічна експлуатація автомобілів і тракторів" : для студентів спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування" за фаховим спрямуванням "Колісні та гусеничні транспортні засоби" та 142 "Енергетичне машинобудування" за фаховим спрямуванням "Двигуни внутрішнього згоряння" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладач кандидат технічних наук, доцент М. М. Ященко. – Київ : НТУ, 2016. – 51 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Визначення законів розподілення напрацювання на відмову" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 : з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 133, 142; з дисципліни "Організація та управління технологічними процесами" для студентів першого ... / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : Ю. Х. Савін, О. С. Бугайчук, В. С. Подпіснов. – Київ : НТУ, 2019. – 29 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Управління віковим складом парку дорожніх транспортних засобів" з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 : з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 133, 142; з дисципліни "Організація та управління технологічними процесами" для студентів першого ... / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : Ю. Х. Савін, О. С. Бугайчук, В. С. Подпіснов. – Київ : НТУ, 2019. – 14 с.

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження мікропроцесорних систем запалювання» з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент П. Д. Годованюк, старший викладач О. М. Іванушко, А. В. Камінський. – Київ : НТУ, 2019. – 21 с.

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Створення коду готовності на автомобілях з електронними блоками керування діагностичним приладом VAS 5052» з дисциплін «Основи технічної діагностики автомобілів», «Екологічні аспекти транспортних засобів» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 101 «Екологія», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : В. О. Білецький, С. Ю. Гутаревич, О. С. Бугайчук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 37 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої освіти : спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітні програми : «Управління дорожнім рухом», «Транспортні системи міст», «Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління»... Частина 2. Методичні основи проведення маркетингового аналізу проектів в процесах бізнес-планування. Розділ 1, 2, 3, 4 / НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; укладачі : Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, І. І. Галак [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. 

 

Методичні рекомендації до виконання циклу розрахункових робіт з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів денної форми навчання : спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітні програми: "Управління дорожнім рухом", "Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління", "Транспортні системи міст"... / НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; укладачі : Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, І. І. Галак [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 39 с.