ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У СІЧНІ МІСЯЦІ

 

 

КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Екологізація ДВЗ» : для магістрантів освітніх програм: Енергетичні установки транспортних засобів та Технічне обслуговування і діагностика двигунів внутрішнього згорання / НТУ, Кафедра “Двигуни і теплотехніка”; укладачі : О. В. Сирота, Л. П. Мержиєвська, Д. М. Тріфонов. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс другої іноземної мови (німецька)" : для студентів IІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : Л. О. Васильківська, А. П. Джурило. – Київ : НТУ, 2019. – 54 с. 

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька мова) (частина I)" : для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : доцент, канд. філолог. наук Г. М. Лейцюсь, доцент, канд. пед. наук Л. О. Шевчук. – Київ : НТУ, 2019. – 57 с. 

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни "Практичний курс англійської мови" : для студентів І і IІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)", галузь знань 03 "Гуманітарні науки". Частина 2 / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : доцент О. Є. Мартиненко, к. пед .н., доцент Л. О. Шевчук. – Київ : НТУ, 2019. – 50 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування транспортно-складських комплексів" : для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / НТУ, Кафедра транспортних технологій ; укладач старший викладач кафедри І. В. Лисенко. – Київ : НТУ, 2018. – 41 с.