ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ВЕРЕСНІ МІСЯЦІ  

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні вказівки до виконання циклу розрахункових робіт з дисципліни "Економіка підприємства" : для студентів денної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : канд. екон. наук, проф. Л. В. Швець, доц. Т. В. Дудка, старший викладач Г. Г. Гайдай [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання на першому "бакалаврському" рівні вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" / НТУ, Кафедра іноземних мов ; укладачі : М. Є. Бабич, Т. В. Сахнюк. – Київ : НТУ, 2019. – 53 с.

 

Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня доктора філософії [Електронний ресурс] : Спеціальність: 051 "Економіка", ОНП "Економіка" (на матеріалі англійської мови) / НТУ, Кафедра іноземних мов ; укладач професор, доктор педагогічних наук Н. А. Сура. – Київ : НТУ, 2019. – 41 с.

 

Методичні розробки з англійської мови до самостійної роботи студентів денної форми навчання на першому "бакалаврському" рівні вищої освіти [Електронний ресурс] / НТУ, Кафедра іноземних мов ; укладачі : старший викладач М. Є. Бабич, старший викладач О. М. Самар. – Київ : НТУ, 2019. – 88 с.

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Рисунок". Рисунок натюрморту з кількох предметів побуту, драперії, контрастних за тоном : для студентів автомеханічного факультету галузь знань 02 "Культура і мистецтво", спеціальність 022 "Дизайн" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : асистент В. О. Долгіх, старший викладач Є. П. Верградський. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с. 

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

Лекції з динаміки механічних систем : для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» / НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки ; укладачі : К. Г. Хорошев, С. В. Кикоть. – Київ : НТУ, 2019. – 102 с. 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Діяльність туристської самодіяльної організації" : для галузі знань 1401 "Сфера обслуговування", спеціальності 242 "Туризм", спеціалізації "Туризм" денної та заочної форм навчання в межах кредитно-модульної системи / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко, К. О. Мороз. – Київ : НТУ, 2019. – 13 с. 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Організація та технологія туристської діяльності" : для студентів напряму підготовки 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко, К. О. Мороз. – Київ : НТУ, 2019. – 40 с. 

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Курортна справа" : для студентів напряму підготовки 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко, К. О. Мороз. – Київ : НТУ, 2019. – 33 с.