ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ЖОВТНІ МІСЯЦІ  

 

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ

 

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Автомобільні транспортні засоби» / НТУ, Кафедра автомобілів ; укладачі : В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с. 

 

Програма та методичні розробки до проведення науково-дослідницької практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Автомобільні транспортні засоби» / НТУ, Кафедра автомобілів ; укладачі : В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с.  

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

  

Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни "Метрологія" : для студентів першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : доктор технічних наук, професор Н. А. Зубрецька, кандидат технічних наук, професор М. Ф. Ковальов. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.  

 

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

 

Методичні вказівки для виконання курсових, бакалаврських випускових робіт та самостійної роботи по дисципліні «Машини для земляних робіт» : для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (перелік 2015 р.). Скрепери / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : В. Д. Мусійко, А. Б. Коваль, Є. В. Високович [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. 

  

Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт "Безпечна робота кранів" з дисципліни "Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка" : для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : М. О. Білякович, Ю. А. Макій, Н. І. Посвятенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 48 с. 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Заповнювачі для бетонів. Бетони і будівельні розчини" : для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, П. П. Борковський, І. О. Опрощенко. – Київ : НТУ, 2019. – 46 c. 

  

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технології виготовлення і застосування будівельних матеріалів", : для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, П. П. Борковський, І. О. Опрощенко. – Київ : НТУ, 2019. – 15 c. 

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Автоматизоване проектування інженерних об'єктів" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : О. М. Куцман, С. А. Баран, І. О. Опрощенко. – Київ : НТУ, 2019. – 29 с. 

  

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Заповнювачі для бетонів. Бетони і будівельні розчини" : для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, П. П. Борковський, І. О. Опрощенко. – Київ : НТУ, 2019. – 121 c. 

  

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Інженерна геологія. Грунтознавство та механіка грунтів" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів". Частина 1. Інженерна геологія / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, І. О. Опрощенко. – Київ : НТУ, 2019. – 50 с.

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Вступ до фаху" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач В. В. Лук'янова. – Київ : НТУ, 2019. – 76 с. 

 

Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізації “Екологічна інженерія автотранспортної діяльності” / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач канд. техн. наук, доцент В. І. Зюзюн. – Київ : НТУ, 2019. – 20 с. 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Международная экономическая деятельность Украины" : для студентов Центра международного обучения дневной и заочной формы обучения специальности 051 "Экономика"... / НТУ, Кафедра экономики ; составитель кандидат экономических наук Е. Г. Парфентьева. – Киев : НТУ, 2019. – 43 с.

 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Микроэкономика" : для студентов специальностей 051 "Экономика", 071 "Учет и налогообложение", 072 "Финансы, банковское дело и страхование", 076 "Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность" / НТУ, Кафедра экономики ; составители : доктор экономических наук А. П. Гречан, кандидат экономических наук Е. Г. Парфентьева. – Киев : НТУ, 2019. – 38 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Мікроекономіка" : для студентів спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : доктор економічних наук, професор А. П. Гречан, старший викладач кафедри, кандидат економічних наук О. Г. Парфентьєва. – Київ : НТУ, 2019. – 37 с.

  

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Проектний аналіз" для студентів денної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : проф. Л. С. Козак, доцент В. В. Бойко. – Київ : НТУ, 2019. – 30 с. 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Проектний аналіз" для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладач канд. екон. наук, доц. В. В. Бойко. – Київ : НТУ, 2019. – 28 с. 

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ

 

Методичні вказівки до виконання науково-дослідної та педагогічної практики магістрів для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, В. П. Тименко. – Київ : НТУ, 2019. – 29 с. 

 

Методичні вказівки до навчальної дисципліни "Комплексне проектування". Вплив аеродинаміки на дизайн автомобіля : для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, П. М. Татіївський, І. Ю. Мартинюк. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с. 

 

Методичні вказівки до навчальної дисципліни "Комплексне проектування" для студентів спеціальності 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, В. П. Тименко, П. М. Татіївський [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 30 с. 

  

Методичні вказівки до науково-дослідницької практики : для студентів магістерської підготовки галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 022 "Дизайн" автомеханічного факультету / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, М. О. Пристайло, Г. М. Мачишин. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. 

  

Методичні вказівки з дисципліни "Макетування" для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, П. М. Татіївський, О. А. Городецький [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 50 с. 

  

Методичні вказівки "Методика підготовки та оформлення магістерського проєкту" : для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, П. М. Татіївський, В. В. Пушкар. – Київ : НТУ, 2019. – 21 с. 

  

Методичні вказівки "Основи наукових досліджень" : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, В. М. Мадзігон, В. П. Тименко. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с. 

 

Методичні рекомендації до дипломного проектування та захисту дипломних проектів випускників Національного транспортного університету галузі знань 02 "Культура і мистецтво", спеціальності 022 "Дизайн" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладач доцент М. М. Чорноус. – Київ : НТУ, 2019. – 91 с. 

  

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Академічний живопис" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : А. М. Буртовий, М. М. Чорноус. – Київ : НТУ, 2019. – 15 с. 

  

Кузьмінець, М. П.  Ландшафтний дизайн. Організація простору та благоустрій територій : навчальний посібник для студентів магістрів спеціальності 022 "Дизайн" / М. П. Кузьмінець, Ю. І. Дубовенко. – Київ : НТУ, 2019. – 100 с.  

 

Кузьмінець, М. П.  Макетування : навчальний посібник / М. П. Кузьмінець, А. С. Сімонік, В. П. Тименко. – Київ : НТУ, 2019. – 116 с.

 

Яковенко, В. Б.  Моделювання технічних систем керування у просторі станів : монографія / В. Б. Яковенко, М. П. Кузьмінець. – Київ : НТУ, 2019. – 101 с. 

  

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності " : для студентів денної форми навчання освітнього рівня бакалавра за спеціальністю "Менеджмент" / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : кандидат економічних наук, доцент В. Г. Сєдой, Т. О. Дяченко. – Київ : НТУ, 2018. – 42 с. 

 

Методичні вказівки до комплексної практичної та самостійної роботи студента з дисципліни "Економетрія" освітнього рівня бакалавра : для галузі знань 07 "Управління і адміністрування" за спеціальностями: 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та галузі знань 05 "Суспільні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка"... / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : Т. М. Бузун, Л. Л. Сніжко, В. О. Разводовська. – Київ : НТУ, 2019. – 29 c. 

  

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1, № 2, № 3, № 4 "Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства" з дисципліни "Управлінський аналіз господарської діяльності" : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач кандидат економічних наук Т. Г. Турпак. – Київ : НТУ, 2019. 

  

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення стану систем запалювання з механічним розподілом високої напруги» : для студентів автомеханічного факультету спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування», 015 «Професійна освіта. Транспорт» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : П. Д. Годованюк, О. Є. Січко, А. В. Камінський [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.