ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У СІЧНІ - ЛЮТОМУ МІСЯЦІ   

 

 

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ

 

Поляков, В. М.  Робоча програма та методичні розробки до проведення навчальної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (спеціалізація 015.38 «Професійна освіта (транспорт)», освітньо-професійна програма «Професійна освіта (транспорт)») / В. М. Поляков, Г. А. Філіпова, О. О. Разбойніков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2020. – 27 с.

 

Філіпова, Г. А.  Методичні розробки до проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи розвитку, розрахунку і конструювання транспортних машин» : для студентів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 015 «Професійна освіта». Основи конструкції автомобіля / Г. А. Філіпова ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с.

 

Філіпова, Г. А.  Методичні розробки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (розрахунково-графічних робіт) та практичних робіт з дисципліни «Основи розвитку, розрахунку і конструювання транспортних машин» : для студентів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 015 «Професійна освіта». Робочі процеси та основи розрахунку автомобіля / Г. А. Філіпова, В. В. Федоров ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2020. – 66 с.

 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Мозговий, В. В.  Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати промислових технологій" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 129 c.

 

Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Процеси та апарати промислових технологій" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с.

 

Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Будівельне матеріалознавство" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії". Частина 1. Природні кам'яні матеріали / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. О. Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 71 с.

 

Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Грунтознавство" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. О. Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 137 с.

 

Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Утворення та утилізація промислових відходів по галузям виробництва" " для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 26 с.

 

Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Утворення та утилізація промислових відходів по галузям виробництва" " для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с.

 

Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Інженерна геологія" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, І. О. Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 73 с.

 

Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Технологія виробництва і застосування будівельних матеріалів. Технологія компаундів для поховання токсичних матеріалів" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, І. О. Опрощенко, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 35 с.

 

Мудрак, К. В.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімія" : для студентів денної форми навчання зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / К. В. Мудрак, Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 51 с.

 

Мудрак, К. В.  Навчальні (контрольні) завдання для самостійної роботи з курсу "Хімія" : для студентів денної форми навчання зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії". Частина 2 / К. В. Мудрак, Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с.

 

Мудрак, К. В.  Навчальні (контрольні) завдання для самостійної роботи з курсу "Хімія" : для студентів денної форми навчання зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії". Частина 1 / К. В. Мудрак, Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с.

 

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна географія» : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», освітньою програмою «Екологія» / В. І. Зюзюн, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 43 с.

 

Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна і соціальна географія» : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітньою програмою «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності» / В. І. Зюзюн, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 43 с.

 

Хрутьба, В. О.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економіка природокористування» : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм здобуття вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», освітньою програмою «Екологія» / В. О. Хрутьба, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 43 с.

 

Хрутьба, В. О.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економіка природокористування» : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітньою програмою «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності» / В. О. Хрутьба, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 43 с.

 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" : для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Логістика" (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) / В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 46 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління витратами на підприємствах транспорту» : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за ОПП «Економіка підприємства» (спеціальність 051 «Економіка») денної форми здобуття освіти / Л. С. Козак, О. В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 39 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління витратами на підприємствах транспорту» : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») денної форми здобуття освіти / Л. С. Козак, О. В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 39 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства та інтелектуальний бізнес» : для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за ОПП «Економіка підприємства» (спеціальність 051 «Економіка») / Л. С. Козак, О. В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства та інтелектуальний бізнес» : для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за ОПП «Управління персоналом та економіка праці» (спеціальність 051 «Економіка») / Л. С. Козак, О. В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» : для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за ОПП «Бізнес-аналітика» (спеціальність 051 «Економіка») / Л. С. Козак, О. В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» : для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за ОПП «Міжнародна економіка» (спеціальність 051 «Економіка») / Л. С. Козак, О. В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи економічної теорії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти : за ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Логістика» (спеціальність 073 «Менеджмент» / Л. С. Козак, Н. О. Редько, О. В. Комчатних ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 27 с.

 

Козак, Л. С.  Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи економічної теорії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти : за ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Логістика» (спеціальність 073 «Менеджмент» заочної форми здобуття освіти / Л. С. Козак, Н. О. Редько, О. В. Комчатних ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Планування і контроль на підприємстві" : для студентів заочної форми здобуття вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" / Л. С. Козак, В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 64 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Реінжиніринг бізнес-процесів управління персоналом" : для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми "Управління персоналом та економіка праці" / Л. С. Козак, В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 61 с.

 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

Бондар, А. В.  Англійська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для студентів спеціальності 193 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" за освітньою програмою "Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві" / А. В. Бондар, Н. М. Фурманчук ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2020. – 37 с.

 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Джурило, А. П.  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька)" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / А. П. Джурило, Г. М. Лейцюсь ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 44 с.

 

Джурило, А. П.  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Перекладацькі німецькомовні студії" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / А. П. Джурило, Г. М. Лейцюсь ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 49 с.

 

Сілютіна, І. О.  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Комунікативні стратегії англійської мови" : для студентів ІІІ курсу за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" денної форми навчання / І. О. Сілютіна ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 46 с.

 

Шеверун, Н. В.  Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни "Порівняльна лексикологія англійської та української мов" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Н. В. Шеверун ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с.

 

Шеверун, Н. В.  Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни "Порівняльна лексикологія англійської та української мов" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Н. В. Шеверун, Я. О. Мозгова ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 40 с.

 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Інформаційні системи та мережі : підготовлений для допомоги студентам зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", а також споріднені дисципліни в області інформаційних технологій / А. Н. Аль-Амморі, В. П. Лясковський, Л. С. Попова та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 196 с.

 

Кривенко, В. І.  Навчальний посібник з дисципліни "Системи штучного інтелекту" : для студентів спеціальності «Системний аналіз» за освітньою програмою «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» / В. І. Кривенко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 216 с.

 

Кривенко, В. І.  Навчальний посібник з дисципліни «Архітектура комп‘ютера» : за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра зі спеціальності 121 - «Інженерія програмного забезпечення» для студентів НТУ / В. І. Кривенко, А. Н. Аль-Амморі ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 212 с.

 

Кривенко, В. І.  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Системи штучного інтелекту» : для студентів денної форми навчання спеціальності «Системний аналіз» за освітньою програмою «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» / В. І. Кривенко, А. О. Дегтярьова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 86 с.

 

Лясковський, В. П.  Курс лекцій та лабораторний практикум з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" : для студентів спеціальностей: 275 Транспортні технології на автомобільному транспорті / В. П. Лясковський, Л. С. Попова, М. К. Покотілов ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 224 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним спрямуванням : вправи та завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 132"Матеріалознавство", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним спрямуванням : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів всіх спеціальностей Центру заочного та дистанційного навчання / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2020. – 59 с.

 

Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання : спеціальностей: 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2020. – 54 с.

 

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Контроль технічного стану системи АВS» з дисципліни «Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів» : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / В. О. Білецький, С. Ю. Гутаревич, О. М. Іванушко, Ю. М. Клименко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2021. – 33 с.

 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Теорія управління. Управління персоналом" : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Підприємництво в сфері управління нерухомим майном") / Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2020. – 15 с.

 

Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Організація і управління виробництвом" : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Підприємництво в сфері управління нерухомим майном") / Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2020. – 12 с.

 

Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до вивчення курсу дисципліни "Теорія управління. Управління персоналом" : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Підприємництво в сфері управління нерухомим майном") / Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2020. – 42 с.

 

Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до вивчення курсу дисципліни "Організація і управління виробництвом" : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Підприємництво в сфері управління нерухомим майном") / Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2020. – 26 с.