ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ЖОВТНІ МІСЯЦІ   

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Національна економіка» : за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 73 с.

 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Національна економіка» : за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 71 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Історія перекладу" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / А. В. Єгорова, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 23 с.

 

Методичні рекомендації до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Теорія міжкультурної комунікації" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / О. М. Косіцька ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 37 с.

 

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Лексикологія німецької мови" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Г. М. Лейцюсь ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни "Лексикологія німецької мови" для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Г. М. Лейцюсь, Я. О. Мозгова ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни "Ділова іноземна мова" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" денної форми навчання / О. Є. Мартиненко, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова наукового спілкування" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво"денної форми навчання / О. Є. Мартиненко, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни "Наукова англійська мова" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / О. Є. Мартиненко, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 71 с.

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Методологія і технологія захисту інформації: до виконання лабораторних робіт із дисциплін: "Методологія захисту інформації" та "Технологія захисту інформації" / А. Н. Аль-Амморі, П. В. Дяченко, Н. М. Наумова та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 90 с.

 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Мовні технології документаційного забезпечення" / А. Н. Аль-Амморі, Л. В. Осіпа, А. Є. Клочан, І. В. Туманова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 28 с.

 

Об’єктно-орієнтовані технології обробки інформації : методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” / Н. М. Наумова, К. М. Алєксєєнко, А. Є. Клочан ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 47 с.

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Митне оформлення" : для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології, спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / В. В. Лебідь, Т. Г. Ануфрієва, Т. Г. Хоботня, Ю. О. Самофалова ; Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с.

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту" : для студентів денної форми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 015 "Професійна освіта (транспорт)" / Ю. Х. Савін ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БДР

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Загальний курс транспорту» : для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / О. М. Кошарний, О. В. Семенченко, О. О. Коляда, І. А. Виговська ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с.

 

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Економіка організації дорожнього руху” : для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за освітніми програмами: «Управління дорожнім рухом», «Транспорні системи вантажних перевезень та логістичне управління»... / О. Т. Лановий, І. А. Виговська ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

Методичні рекомендації до виконання циклу розрахункових робіт з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» : для студентів денної форми навчання Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / В. П. Поліщук, О. Я. Коцюк, О. Д. Гульчак та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Розумний транспорт та логістика для міст» : для студентів денної форми навчання, спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Л. В. Савченко, О. М. Кошарний, О. В. Семенченко ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» : для студентів заочної форми навчання, спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Л. В. Савченко, О. В. Семенченко ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с.

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

MEthodical guidelines for practical, settlement and graphic work for students, discipline "Innovative technologies in tourism" : for students of the Faculty of Management, Logistics and Tourism in the specialty 242 "Tourism" / K. K. Horiachko. – 25 с.

 

Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : collective Scientific Monograph / J. Ratajczak, V. Tsypko. – Opole, 2020. – 217 c.

 

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Охорона праці та цивільний захист в туризмі" : для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 "Туризм" факультету менеджменту, логістики та туризму / О. С. Бугайчук, В. О. Хаврук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 59 с.

 

International Tourism = Міжнародний туризм : навчальний посібник з дисципліни "Ділова іноземна мова професійного спрямування" для студентів ІІ-ІІІ курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 "Туризм" / А. В. Варлакова, О. Л. Колесникова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2013. – 159 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екскурсологія" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / В. М. Васильчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Екскурсологія" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / В. М. Васильчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

Методичні рекомендації для забезпечення вивчення дисципліни "Інвестиційна діяльність в індустрії туризму"[ : для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". Спеціальність "Туризм" / К. К. Горячко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 13 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" : для студентів Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / К. К. Горячко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 30 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Курортна справа" : для студентів напряму підготовки 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Курортна справа" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Логістика в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі" : для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 242 "Туризм" / Н. В. Івасишина ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Міжнародний туризм" : для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". Спеціальність: 242 "Туризм" / О. В. Парубець ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 19 с.

 

Маркетинг: ситуаційні вправи (кейси) та практичні завдання : навчально-методичний посібник для проведення практичних занять студентів економічних та технічних спеціальностей НТУУ "КПІ" / С. О. Солнцев ; під ред. доктора фізико-математичних наук, професора С. О. Солнцева. – Київ : НТУ, 2020. – 447 с.

 

Стратегічні пріоритети туристичної галузі України в умовах євроінтеграції: історико-культурний та соціально-економічний аспекти : монографія / В. В. Ципко ; За загальною редакцією В. В. Ципко. – Київ : Людмила, 2018. – 248 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Транспортне забезпечення в туризмі" : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, О. К. Грищук, І. С. , В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 21 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Транспортне забезпечення в туризмі" : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 35 с.

 

Методичні вказівки для проходження виробничої практики : для студентів для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 14 с.

 

Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 11 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом в туризмі" : для студентів денної та заочної ,форми навчання освітнього ступеня "Магістр" Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Корпоративне управління" : для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 18 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Сервісологія та сервісна діяльність" : для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня "Магістр" 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Управління персоналом в туризмі" : для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра НТУ. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" Спеціальність: 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, Н. О. Щербакова, О. М. Мамонтова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів з дисципліни "Подієвий туризм" : спеціальність 242 - "Туризм" освітній ступінь магістр / Н. О. Щербакова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 18 с.

 

Методичні вказівки до проведення аудиторних практичних занять з дисципліни "Подієвий туризм" : для студентів спеціальності 242 "Туризм" / Н. О. Щербакова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 23 с.

 

Програма курсу та методичні вказівки до проведення аудиторних практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Управління проектами у туризмі" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Н. О. Щербакова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 31 с.