ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ВЕРЕСНІ МІСЯЦІ   

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Організація природоохоронних заходів" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с.

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія», 101 «Екологія» (зі скороченим терміном навчання), 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 53 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 54 с.