ПОРЯДОК ПІДПИСУ ОБХІДНИХ ЛИСТІВ

 

(НБК по вул. М. Бойчука, 42)

  

Вибуваючи з університету (в т.ч. на час академвідпустки), читачі повинні повністю розрахуватися з бібліотекою. Студенти, виключені з університету, повинні не пізніше 3-х днів після виходу наказу ректора повернути до бібліотеки книги.

 

Користувачі (магістри, спеціалісти), що закінчили навчання в університеті, або співробітники, які звільняються з роботи, зобов'язані розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист встановленого зразка. Для цього необхідно отримати його у відділі кадрів НТУ, потім отримати відмітку працівників бібліотеки про відсутність заборгованості на абонементах:

 

навчальної літератури (9 поверх, 907 кімната)

 

наукової літератури (9 поверх, 906 кімната).

 

Для підпису обхідного листа необхідно пред'явити документ, а саме: студентський квиток, залікову книжку або паспорт.