назад

Нові надходження (травень 2021)

070

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / гол. ред. Н. І. Чухрай ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2020. – 220 с. – (Журналістські науки ; Вип. 4). – 92грн.00к.

(1 прим.)

 

658(07)

Е457

     Економіка підприємства : методичні вказівки до виконання циклу розрахункових робіт з дисципліни : для студентів денної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" / укл. : Л. В. Швець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 36 с. – Бібліогр. : с. 30-33. – 9грн.34к.

(15 прим.)

 

681.5(07)

З-363

     Засоби автоматики та телемеханіки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальністю "Транспортні технології" / укл. : А. Н. Аль-Амморі [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 56 с. – 10грн.93к.

(15 прим.)

 

7.012(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання науково-дослідної та педагогічної практики магістрів : для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" / укл. : М. П. Кузьмінець ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с. – Бібліогр. : с. 24. – 14грн.95к.

(15 прим.)

 

712

М656

     Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник : заснований у 1998 р. Вип. 76 / гол. ред. М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2021. – 326 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

338(07)

Н354

     Национальная экономика : методические рекомендации по выполнению расчетно-графических работ по дисциплине : для студентов специальности 051 «экономика» образовательной программы «международная экономика» / сост. : Л. С. Козак [и др.] ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Центр международного образования. – Киев : НТУ, 2019. – 23 с. – Библиогр. : с. 16. – 9грн.76к.

(15 прим.)

 

005.8(07)

П791

     Проектний аналіз : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" / укл. В. В. Бойко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2019. – 28 с. – Бібліогр. : с. 20-22. – 11грн.14к.

(15 прим.)

 

005.8(07)

П791

     Проектний аналіз : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" / укл. : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с. – Бібліогр. : с. 23-25. – 9грн.61к.

(15 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник : заснований в 1997 р. Вип. 58 / відпов. ред. В. В. Товбич ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2020. – 320 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник : заснований в 1997 р. Вип. 57 / відпов. ред. В. В. Товбич ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2020. – 420 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

625.08(07)

У677

     Управління віковим складом парку дорожніх транспортних засобів : методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 : з дисц. "Експлуатація та обслуговування машин" для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спец. 133, 142 ; з дисц. "Організація та управління технологічними процесами" для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спец. 101 / розробники : Ю. Х. Савін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 14 с. – 7грн.89к.

(15 прим.)

 

658.1(07)

У677

     Управлінський аналіз господарської діяльності : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №1 "Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства" з дисципліни : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Спеціальності 073 "Менеджмент" / укл. Т. Г. Турпак ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 18. – 9грн.75к.

(15 прим.)

 

658.1(07)

У677

     Управлінський аналіз господарської діяльності : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №2 "Аналіз ефективності управління оборотними коштами підприємства" з дисципліни : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Спеціальності 073 "Менеджмент" / укл. Т. Г. Турпак ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 18. – 9грн.75к.

(15 прим.)

 

658.1(07)

У677

     Управлінський аналіз господарської діяльності : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №3 "Аналіз ефективності управління оборотними коштами підприємства" з дисципліни : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" / укл. Т. Г. Турпак ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 16. – 9грн.75к.

(15 прим.)

 

658.1(07)

У677

     Управлінський аналіз господарської діяльності : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №4 "Аналіз ефективності управління оборотними коштами підприємства" з дисципліни : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" / укл. Т. Г. Турпак ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 17. – 9грн.75к.

(15 прим.)

 

629.433

А92

     Атаманов, Ю. Е.  Теория повижного состава : в 2 ч. : учебно-методическое пособие по лабораторным работам для студентов специальности 1-37 01 05 «Электрический и автономный транспорт». Ч. 2. Криволинейное движение, устойчивость, колебания и плавность хода подвижного состава / Ю. Е. Атаманов, В. Н. Плищ ; М-во образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический ун-т, Кафедра "Тракторы". – Минск : БНТУ, 2021. – 392 с. – Библиогр. : с. 287-290. – б/ц.

(1 прим.)

 

629.33

Б725

     Бобровник, А. И.  Автомобили и тракторы : учебное пособие для специальности 1-36 01 07 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин» / А. И. Бобровник, Т. А. Варфоломеева ; М-во образования республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод". – Минск : БНТУ, 2020. – 408 с. – Библиогр. : с. 408. – б/ц.

(1 прим.)

 

656.13

В433

     Вікович, І. А.  Охорона праці на підприємствах автомобільного транспорт : підручник / І. А. Вікович, М. Ф. Дмитриченко, Я. П. Яворський ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка", НТУ. – Львів : Растр-7, 2020. – 568 с. – Бібліогр. : с. 565-567. – б/ц.

(1 прим.)

 

744

З-488

     Зеленый, П. В.  Инженерная графика : учебно-методическое пособие для студентов специальностей 1-36 01 07 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин», 1-37 01 01 «Двигатели внутреннего сгорания», 1-37 01 02 «Автомобилестроение (по направлениям)», 1-37 01 03 «Тракторостроение» / П. В. Зеленый ; М-во образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический ун-т, Каф. "Инженерная графика машиностроительного профиля". – Минск : БНТУ, 2021. – 131 с. – Библиогр. : с. 123-124. – б/ц.

(1 прим.)

 

004.8

Ф326

     Федин, С. С.  Системы искусственного интеллекта и технологии анализа данных : практикум / С. С. Федин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Интерсервис, 2021. – 848 с. – Библиогр. : с. 842-848. – б/ц.

(1 прим.)