назад

Повнотекстові видання Факультету Транспортних та інформаційних технологій (2020 рік)

КАФЕДРА

ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

 

51(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з вищої математики : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки / Ю. А. Мейш, О. І. Білобрицька, І. В. Горбунович та ін. ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2020. – 68 с

 

КАФЕДРА

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

004

М545

     Методологія і технологія захисту інформації: до виконання лабораторних робіт із дисциплін: "Методологія захисту інформації" та "Технологія захисту інформації" / А. Н. Аль-Амморі, П. В. Дяченко, Н. М. Наумова та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 90 с.

 

656(07)

І-741

    

   Аль-Амморі, А. Н.  Інформаційно-комунікаційні технології на транспорті : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для магістрів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 75 с.

 

656

І-741

     Інформаційно-комунікаційні технології на транспорті. Теоретична частина та завдання на лабораторні роботи : навчальний посібник для магістрів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, К. М. Алєксєєнко, А. Є. Клочан ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 160 с.

 

004

О-133

     Об’єктно-орієнтовані технології обробки інформації : навчальний посібник для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” / А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, К. М. Алєксєєнко, А. Є. Клочан ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 170 с.

 

004

М545

     Методологія і технології захисту інформації : навчальний посібник для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” / А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, П. В. Дяченко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 147 с.

 

53(07)

М545

     Ісаєнко, Г. Л.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія», 101 «Екологія» (зі скороченим терміном навчання), 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 53 с.

 

53(07)

М545

     Ісаєнко, Г. Л.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 54 с.

 

004(07)

О-133

     Наумова, Н. М.  Об’єктно-орієнтовані технології обробки інформації : методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” / Н. М. Наумова, К. М. Алєксєєнко, А. Є. Клочан ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 47 с.

 

004.77(07)

М545

     Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів" : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр освітньо-професійної програми "Консолідована інформація" спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Л. В. Осіпа, М. М. Дехтяр, Н. М. Полєва, І. В. Туманова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 49 с.

 

004(07)

М597

     Червякова, Т. І.  Microsoft Office. Електронна таблиця Excel : методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійної робіт з вивчення розділу дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки»... : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 015, галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 029, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 111 с.

 

004(07)

Т307

     Червякова, Т. І.  Текстовий процесор Microsoft Word. Особливості роботи з багатосторінковим : методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійної робіт з вивчення розділу дисциплін «Інформатика та обчислювальна техніка»... : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 015, галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 029, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

КАФЕДРА

МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

001.8(07)

М545

     Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень» : для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Рівень вищої освіти: другий (магістерський), освітні програми: «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа в транспортній галузі», «Транспортні...» / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

336.24(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Митне оформлення" : для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології, спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / В. В. Лебідь, Т. Г. Ануфрієва, Т. Г. Хоботня, Ю. О. Самофалова ; Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с.

 

656.06

М545

     Лужанська, Н. О.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» : для студентів заочної форми здобуття освіти спеціальності 275 «Транспортні системи (на автомобільному транспорті» ступеня «Магістр» освітньо-професійних програм «Організація міжнародних перевезень» та «Митна справа у транспортній галузі» / Н. О. Лужанська ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 44 с.

 

656(07)

М545

     Прокудін, Г. С.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Алгоритмічне та програмне забезпечення оптимізації вантажних потоків в транспортних системах» : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» / Г. С. Прокудін, К. Ю. Гілевська, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 99 с.

 

656(07)

Р584

     Шарай, С. М.  Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Транспортні системи в логістиці» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання / С. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, О. В. Денис ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 65 с.

 

656.025(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / С. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, О. В. Денис, Т. Г. Хоботня ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 39 с.

 

656.025(07)

Р584

     Робоча програма та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / С. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, О. В. Денис, Т. Г. Хоботня ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 81 с.

 

656(07)

Р584

     Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» : для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної форми навчання / С. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, Н. А. Катрушенко та ін. ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 71 с.

 

656.025(07)

М545

     Шарай, С. М.  Методичні вказівки до організації та проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / С. М. Шарай, О. В. Денис ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

КАФЕДРА

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 

656(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Загальний курс транспорту» : для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / О. М. Кошарний, О. В. Семенченко, О. О. Коляда, І. А. Виговська ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с.

 

656.11(07)

М545

     Лановий, О. Т.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка організації дорожнього руху» : для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за Освітньою програмою: Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом / О. Т. Лановий, І. А. Виговська ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

656

Л227

     Лановий, О. Т.  Ефективність функціонування транспортних систем: Економіка організації дорожнього руху : навчальний посібник / О. Т. Лановий, І. А. Виговська ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 200 с.

 

338.47(07)

Р584

     Лановий, О. Т.  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Економіка організації дорожнього руху” : для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за освітніми програмами: «Управління дорожнім рухом», «Транспорні системи вантажних перевезень та логістичне управління»... / О. Т. Лановий, І. А. Виговська ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 47 с.

 

656(07)

М545

     Методичні рекомендації до виконання циклу розрахункових робіт з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» : для студентів денної форми навчання Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / В. П. Поліщук, О. Я. Коцюк, О. Д. Гульчак та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

656(07)

М545

     Савченко, Л. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Розумний транспорт та логістика для міст» : для студентів денної форми навчання, спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Л. В. Савченко, О. М. Кошарний, О. В. Семенченко ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с.

 

656(07)

М545

     Савченко, Л. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» : для студентів заочної форми навчання, спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Л. В. Савченко, О. В. Семенченко ; НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с.