назад

Повнотекстові видання Факультету Економіки та права (2020 рік)

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

338.27(07)

М545

     Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" : для студентів денної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Логістика" (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) / В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 43 с.

 

658.14(07)

М545

     Гайдай, Г. Г.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Капітал підприємства: його формування і використання" та виконання курсової роботи : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за ОПП "Економіка підприємства" (спеціальність 051 Економіка) / Г. Г. Гайдай ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 60 с.

 

331.108(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Кадрове адміністрування» : для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 64 с.

 

339.92(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна економічна безпека» і виконання курсової роботи : для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 88 с.

 

330.1(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Національна економіка» : за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 73 с.

 

330.1(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Національна економіка» : за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 71 с.

 

001(07)

М545

     Левіщенко, О. С.  Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Консалтинг" : для студентів всіх форм навчання здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 051 "Економіка" / О. С. Левіщенко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 60 с.

 

330.1(07)

М545

     Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни "Мікроекономіка" : для студентів всіх форм навчання здобуття вищої освіти за першим (бакаврським) рівнем спеціальності 073 "Менеджмент" / О. С. Левіщенко, Н. О. Редько, С. В. Кривошеєва, М. К. Жижома ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 67 с.

 

330.1(07)

М545

     Хмелевський, М. О.  Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Макроекономіка" : для студентів всіх спеціальностей та форм навчання / М. О. Хмелевський ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 19 с.

 

330.101(07)

М545

     Хмелевський, М. О.  Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Політична економія" : для студентів всіх спеціальностей та форм навчання / М. О. Хмелевський ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 25 с.

 

КАФЕДРА

ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

811.112.2(07)

М545

     Васильківська, Л. О.  Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни "Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька)" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Л. О. Васильківська, А. П. Джурило ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 50 с.

 

81'25(07)(09)

М545

     Єгорова, А. В.  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Історія перекладу" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / А. В. Єгорова, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 23 с.

 

811.111(07)

М545

     Єгорова, А. В.  Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Історія основної іноземної мови (англійська)" : для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 Гуманітарні науки" / А. В. Єгорова, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 57 с.

 

316.77(07)

М545

     Косіцька, О. М.  Методичні рекомендації до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Теорія міжкультурної комунікації" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / О. М. Косіцька ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 37 с.

 

811.124(07)

М545

     Косіцька, О. М.  Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни "Латинська мова" : для підготовки іноземних студентів І-ІІ курсу Центру міжнародної освіти за спеціальністю 081 "Право", галузь знань 08 "Право" заочної форми навчання / О. М. Косіцька ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 56 с.

 

378.2(07)

Р584

     Косіцька, О. М.  Робоча програма та методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / О. М. Косіцька, Я. О. Мозгова, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 33 с.

 

811.112.2(07)

М545

     Лейцюсь, Г. М.  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Лексикологія німецької мови" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Г. М. Лейцюсь ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

811.112.2(07)

М545

     Лейцюсь, Г. М.  Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни "Лексикологія німецької мови" для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Г. М. Лейцюсь, Я. О. Мозгова ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

81'25(07)

М545

     Литнєва, Г. П.  Методичні вказівки до проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Методика викладання перекладу у вищій школі" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Г. П. Литнєва ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 48 с.

 

811(07)

М545

     Мартиненко, О. Є.  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни "Ділова іноземна мова" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" денної форми навчання / О. Є. Мартиненко, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

811(07)

М545

     Мартиненко, О. Є.  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова наукового спілкування" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво"денної форми навчання / О. Є. Мартиненко, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

811.111(07)

М545

     Мартиненко, О. Є.  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни "Наукова англійська мова" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / О. Є. Мартиненко, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 71 с.

 

811.111(07)

М545

     Мартиненко, О. Є.  Методичні рекомендації до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Порівняльна типологія англійської та української мов" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / О. Є. Мартиненко, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 34 с.

 

811.111(07)

М545

     Мозгова, Я. О.  Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни "Порівняльна типологія англійської та української мов" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Я. О. Мозгова, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 43 с.

 

81'25(07)

М545

     Мошковська, Л. М.  Методичні вказівки до лекційного курсу, проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Теорія і практика перекладу іноземної мови" : для студентів ІІ курсу за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" денної форми навчання / Л. М. Мошковська, Н. В. Шеверун ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 89 с.

 

81'25(07)

М545

     Мошковська, Л. М.  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Переклад ділового мовлення" : для студентів ІІ курсу за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" денної форми навчання / Л. М. Мошковська, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 79 с.

 

81'25(07)

М545

     Мошковська, Л. М.  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська). Усний/письмовий" : для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)", галузь знань 03 "Гуманітарні науки". Частина 1 / Л. М. Мошковська, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 94 с.

 

811.111(07)

М545

     Сілютіна, І. О.  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Комунікативні стратегії англійської мови" : для студентів ІІ курсу за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" галузь знань 27 "Транспорт" денної форми навчання / І. О. Сілютіна ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 64 с.

 

81'25(07)

М545

     Шеверун, Н. В.  Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Основи послідовного перекладу та техніки нотування" : для студентів II курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" денної форми навчання / Н. В. Шеверун ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 26 с.

 

81'25(07)

М545

     Шеверун, Н. В.  Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни "Основи перекладу та редагування стандартизованої документації" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Н. В. Шеверун ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 40 с.

 

81'25(07)

М545

     Шеверун, Н. В.  Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни "Стратегії усного та письмового перекладу" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Н. В. Шеверун ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 65 c.

 

811.111(07)

М545

     Шеверун, Н. В.  Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни "Термінологія основної іноземної мови (англійська)" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Н. В. Шеверун, Я. О. Мозгова ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

КАФЕДРА

КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 

341

М581

     Задорожний, Ю. А.  Міжнародне право : навчально-методичний комплекс в рамках впровадження кредитно-модульної системи / Ю. А. Задорожний ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2020. – 78 с. 

 

КАФЕДРА

ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

811.161.2(07)

У453

     Горбань, Г. М.  Українська мова. Корегувальний курс : методичні розробки для студентів-іноземців 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Г. М. Горбань, М. В. Дем'яненко, О. М. Остапко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2020. – 70 с.

 

811.161.1(07)

Р894

     Демьяненко, М. В.  Русский язык. Научный стиль речи : методические разработки для самостоятельной работы студентов-иностранцев 2 курса экономических специальностей дневной и заочной форм обучения / М. В. Демьяненко, А. Н. Остапко ; НТУ, Кафедра теории и истории государства и права. – Киев : НТУ, 2020. – 66 с.

 

811.161.2

У453

     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним спрямуванням. Вправи та завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 132"Матеріалознавство", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.

 

КАФЕДРА

ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

174(07)

Е881

     Доброносова, Ю. Д.  Етика бізнесу : методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 " Менеджмент" : освітніх програм "Менеджмент організацій та адміністрування" (транспортний менеджмент), "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент природоохоронної діяльності", "Логістика" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2020. – 43 с.

 

1

Т367

     Доброносова, Ю. Д.  Тести, вправи і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Філософія глобальних проблем сучасності" : для студентів денної форми навчання спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2020. – 43 с.

 

140.8(07)

Ф796

     Доброносова, Ю. Д.  Формування системного наукового світогляду : методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять : для здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальностей 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2020. – 40 с.

 

001(07)

М545

     Синяков, С. В.  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни "Теоретичні концепції та напрямки розвитку сучасного наукового дискурсу" : для здобувачів ступеня доктора філософії галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" / С. В. Синяков, Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

001(07)

М545

     Синяков, С. В.  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни "Теоретичні концепції та напрямки розвитку сучасного наукового дискурсу" : для здобувачів ступеня доктора філософії галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" / С. В. Синяков, Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.