назад

Повнотекстові видання Кафедри Транспортного будівництва та управління майном (2012-2019). Частина 2

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

336.5(07)

М545

   Козарчук, І. А.  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Ціноутворення в транспортному будівництві" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізацій "Автомобільні дороги і аеродроми", "Будівництво та експлуатація аеродромів", "Мости і транспортні тунелі"... / І. А. Козарчук ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 26 с.

 

336.1(07)

М545

     Лихоступ, М. М.  Методичні вказівки виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Кошторисна справа" : для студентів денної форми навчання 6.060101 "Автомобільні дороги і аеродроми", спеціалізації: "Автомобільні дороги і аеродроми", "Будівництво та експлуатація аеродромів", "Мости і транспортні тунелі"... / М. М. Лихоступ, Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2012. – 19 с.

 

303.732.4(07)

М545

   Лихоступ, М. М.  Методичні вказівки на виконання курсової роботи з дисципліни "Основи системного аналізу. Організація будівництва" : спеціальності - 192 "Будівництво та цивільна інженерія", за освітньою програмою "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", "Мости і транспортні тунелі", "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"... / М. М. Лихоступ, Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2018. – 43 с.

 

336.1(07)

М545

   Лихоступ, М. М.  Методичні вказівки проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни "Кошторисна справа" : для студентів денної форми навчання 6.060101 "Автомобільні дороги і аеродроми", спеціалізації: "Автомобільні дороги і аеродроми", "Будівництво та експлуатація аеродромів", "Мости і транспортні тунелі"... / М. М. Лихоступ, Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2012. – 15 с.

 

331.1(07)

М545

   Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Управління персоналом" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" / Ю. М. Осяєв, І. А. Козарчук ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 42 с.

 

625.74(07)

М545

   Петрович, В. В.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія будівництва доріг" на тему "Проект виробничого підприємства" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 2. Проект кар'єру кам'яних матеріалів / В. В. Петрович, В. І. Каськів, О. Ю. Усиченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 41 с.

 

69(07)

М545

     Петрович, В. В.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Виробнича база будівництва" (програма, організація самостійної роботи студентів, порядок оцінювання знань та контрольні заходи) : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / В. В. Петрович, О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

625.7(07)

М545

     Петрович, В. В.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Прикладні задачі будівництва доріг та агротехнічні роботи на дорогах" (програма, організація самостійної роботи студентів, порядок оцінювання знань та контрольні заходи) : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / В. В. Петрович, О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

625.74(07)

М545

  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія будівництва доріг" на тему "Проект виробничого підприємства" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 1. Проект асфальтобетонного заводу / В. Я. Савенко, В. В. Петрович, В. І. Каськів, О. С. Чечуга ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. 

 

69

Т384

   Савенко, В. Я.  Технологічне забезпечення якості при будівництві та експлуатації інженерно-транспортних споруд : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.08010101 та 8.08010101 “Геодезія” / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, М. Д. Аленич ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 25 с.

 

69

У677

     Савенко, В. Я.  Управління якістю у технічному та технологічному забезпеченні землеустрою : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.08010103 і 8.08010103 “Землеустрій та кадастр" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, М. Д. Аленич ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с.

 

332.2

У677

     Савенко, В. Я.  Управління якістю у технічному та технологічному забезпеченні землеустрою : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.0801010 і 8.08010103 “Землеустрій та кадастр” / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, М. Д. Аленич ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с.

 

625.74(07)

М545

  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія будівництва автомобільних доріг" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, А. М. Фещенко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 104 с.

 

69

Б903

   Будівництво та експлуатація інженерних мереж : методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямом 6.060101 “Будівництво ” спеціальностей 7.06010105 та 8.06010105 “Автомобільні дороги та аеродроми” / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. С. Чечуга, В. В. Стьожка ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2012. – 68 с.

 

625.74(07)

М545

   Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Будівництво та експлуатація інженерних мереж" : для студентів денної форми навчання спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. С. Чечуга, В. В. Стьожка ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 70 с.

 

625.74(07)

М545

   Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Будівництво та експлуатація інженерних мереж" : для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. С. Чечуга, В. В. Стьожка ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 70 с.

 

69(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни “Будівництво та експлуатація інженерних мереж” : для студентів денної форми навчання за напрямом 6.060101 “Будівництво ” спеціальностей 7.06010105 та 8.06010105 “Автомобільні дороги та аеродроми” / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. С. Чечуга, В. В. Стьожка ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2012. – 68 с.

 

625.74(07)

М545

  Савенко, В. Я.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія будівництва доріг" : для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" фахове спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми" / В. Я. Савенко, О. Ю. Усиченко, О. С. Чечуга ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 34 с.

 

528(07)

М545

  Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна" (за переліком 2015 року) / О. С. Славінська, В. В. Гончаренко, А. М. Харченко, В. І. Каськів ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2016. – 33 с.

 

502(07)

М545

   Соколова, Н. М.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Еколого-економічне оцінювання використання майнового потенціалу та економіка природокористування" : для студентів спеціальності "Геодезія та землеустрій", спеціалізація "Оцінка землі та нерухомого майна" / Н. М. Соколова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2016. – 47 с.

 

69(07)

М545

     Соколова, Н. М.  Методичні вказівки з дисципліни «Економіка будівництва» : для студентів напряму 6.060101 «Будівництво», 6.06010104 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»,6.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми», спеціалізація «Будівництво та експлуатація аеродромів» ... / Н. М. Соколова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.

 

551.5(07)

М545

     Усиченко, О. Ю.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Метеорологія і кліматологія" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 6.040106 "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / О. Ю. Усиченко, О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 70 с.

 

551.5(07)

М545

     Усиченко, О. Ю.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Метеорологія і кліматологія" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 6.040106 "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / О. Ю. Усиченко, О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 42 с.

 

725(07)

М545

     Фещенко, А. М.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Архітектура будівель і споруд. Технологія будівельного виробництва" : для студентів заочної форми навчання спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / А. М. Фещенко, М. М. Малько ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 50 с.

 

347.2(07)

М545

     Харченко, А. М.  Методичні вказівки до вивчення курсу та лабораторних занять з дисципліни "Практичні питання майнових прав та їх законодавчого забезпечення" : для спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна" / А. М. Харченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2016. – 41 с.

 

332.6(07)

М545

     Шпиг, А. Ю.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок" : для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна" (за переліком 2015 року) / А. Ю. Шпиг ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 31 c.

 

332.6(07)

М545

     Шпиг, А. Ю.  Методичні вказівки до вивчення та самоконтролю з дисципліни "Нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок" : для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна" (за переліком 2015 року) / А. Ю. Шпиг ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 17 c.