назад

Повнотекстові видання Кафедри Фінансів, обліку та аудиту (2012-2019)

ДОВІДНИКИ

 

338(03)(08)

Т352

     Термінологічний словник : навчальний довідник для студентів з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / А. В. Базилюк, О. В. Жулин, Я. Я. Назаренко, Н. П. Теслюк ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2013. – 52 с.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

336.71

Н156

     Базилюк, А. В.  Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Національний банк та грошово-кредитна політика" : для студентів спеціальності 03050801 "Фінанси і кредит" (згідно переліку 2010 р.) 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (згідно переліку 2015 р.) / А. В. Базилюк, І. В. Горобінська ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2016. – 31 с.

 

336.74(07)

Н156

     Базилюк, А. В.  Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Гроші і кредит" для студентів фахового спрямування 6.030503 "Міжнародна економіка" / А. В. Базилюк, О. В. Жулин ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2014. – 48 с.

 

336(07)

Н156

     Базилюк, А. В.  Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінанси" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / А. В. Базилюк, О. В. Жулин ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2014. – 64 с.

 

336.71

Н156

    Базилюк, А. В.  Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Банківські операції" : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (згідно переліку 2010 р.) 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (згідно переліку 2015 р.) / А. В. Базилюк, Н. П. Левковець ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с.

 

65.016

Н156

     Базилюк, А. В.  Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Управління фінансовою санацією" : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (згідно переліку 2010 р.) 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (згідно переліку 2015 р.) / А. В. Базилюк, Н. П. Левковець ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2016. – 44 с.

 

339.7(07)

Н156

     Базилюк, А. В.  Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" / А. В. Базилюк, Н. П. Теслюк ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2014. – 47 с.

 

336.74(07)

У912

     Базилюк, А. В.  Учебно-методические материалы по дисциплине "Деньги и кредит" для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки 6.030503 "Международная экономика" / А. В. Базилюк, И. В. Горобинская, Е. И. Гуцалюк ; НТУ, Кафедра финансов и аудита. – Киев : НТУ, 2014. – 61 с.

 

339.7(07)

У912

     Базилюк, А. В.  Учебно-методические материалы к изучению дисциплины "Международные финансы" для студентов дневной формы обучения направления подготовки 6.030503 "Международная экономика" / А. В. Базилюк, Н. П. Теслюк ; НТУ, Кафедра финансов, учёта и аудита. – Киев : НТУ, 2014. – 38 с.

 

336(07)

У912

     Гуцалюк, Е. И.  Учебно-методический материал по дисциплине "Финансы" : для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки 6.030504 "Экономика предприятий", 6.030503 "Международная экономика" / Е. И. Гуцалюк ; НТУ, Кафедра финансов, учёта и аудита. – Київ : НТУ, 2013. – 36 с.

 

336(07)

Н156

  Теслюк, Н. П.  Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни "Фінанси" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємництва" / Н. П. Теслюк, О. В. Жулин ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2014. – 48 с.

 

ПРОГРАМИ

 

658.5(07)

К651

     Концева, В. В.  Контролінг : робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / В. В. Концева, О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2014. – 44 с.

 

657(07)

У677

     Концева, В. В.  Управлінський облік : робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / В. В. Концева, О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2014. – 44 с.

 

657(07)

Р584

     Корольова, О. І.  Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" : для студентів заочної форми навчання за спеціальністю - 051 "Економіка" / О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2015. – 26 с.

 

330(07)

Е457

    Турпак, Т. Г.  Економічний аналіз : робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2013. – 52 с.

 

330(07)

Т338

   Турпак, Т. Г.  Теорія економічного аналізу : робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни : для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2013. – 30 с.

 

658.5(07)

Т381

     Турпак, Т. Г.  Техніко-економічний аналіз : робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2013. – 52 с.

 

330(07)

Э401

    Турпак, Т. Г.  Экономический анализ : рабочая программа курса и методические указания к выполнению курсовой работы : для студентов (иностранцев) дневной формы обучения по направлению подготовки 6.030504 "Экономика предприятия" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра финансов, учёта и аудита. – Київ : НТУ, 2013. – 53 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

657(07)

З-133

     Антоненко, Н. В.  Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №1 "Теоретичні основи бухобліку і аудиту в Україні" з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" / Н. В. Антоненко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 16 c.

 

657(07)

З-133

     Антоненко, Н. В.  Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №2 "Складання оборотно-сальдової відомості за перший місяць поточного року" з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" / Н. В. Антоненко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 32 c.

 

657(07)

З-133

     Антоненко, Н. В.  Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №3 "Складання оборотно-сальдової відомості за другий місяць поточного року" з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" / Н. В. Антоненко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 32 c.

 

657(07)

З-133

     Антоненко, Н. В.  Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №4 "Складання балансу станом на 31.03 п.р." з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" / Н. В. Антоненко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 40 c.

 

336.22(07)

М545

   Антоненко, Н. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / Н. В. Антоненко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 40 с.

 

657.6(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання дипломної (магістерської) роботи для студентів спеціальності "Облік і аудит" / А. В. Базилюк, В. В. Концева, Н. А. Боровик, Н. В. Бойко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2012. – 44 с.

 

336(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання дипломної (магістерської) роботи для студентів спеціальності "Фінанси і кредит" / А. В. Базилюк, В. В. Концева, Н. А. Боровик, Н. В. Бойко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2012. – 41 с.

 

658.1(07)

М545

  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий аналіз" : для студентів за напрямом підготовки 071, 072 / В. В. Концева, А. О. Безуглий, Я. Я. Назаренко, Н. В. Бойко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2018. – 40 с. 

 

657(07)

М545

     Концева, В. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" : для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / В. В. Концева, Т. І. Ткачук ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с.

 

657(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 "Менеджмент" / В. В. Концева, Т. І. Ткачук, Н. В. Бойко, А. О. Безуглий ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 27 с.

 

657.6(07)

О-641

   Корольова, О. І.  Організація обліку : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю - 071 "Облік і оподаткування" / О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2015. – 13 с.

 

625.7

Ф591

  Корольова, О. І.  Фінансовий контролінг на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю - 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2015. – 22 с.

 

625.7(07)

М545

  Масалітіна, В. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу" : для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / В. В. Масалітіна, І. О. Карлова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с.

 

625.7(07)

М545

     Назаренко, Я. Я.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Фінанси підприємств дорожньо-транспортного комплексу" : для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / Я. Я. Назаренко, Н. В. Бойко ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с.

 

330(07)

Е457

     Турпак, Т. Г.  Економічний аналіз. Аналіз господарської діяльності : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання : за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування " / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2016. – 67 с.

 

330(07)

Е457

     Турпак, Т. Г.  Економічний аналіз. Аналіз господарської діяльності. Техніко-економічний аналіз : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання : за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с.

 

658.1(07)

М545

     Турпак, Т. Г.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 36 с.

 

658.1(07)

М545

     Турпак, Т. Г.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №1 "Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства" з дисципліни "Управлінський аналіз господарської діяльності" : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

658.1(07)

М545

     Турпак, Т. Г.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №2 "Аналіз ефективності управління оборотними коштами підприємства" з дисципліни "Управлінський аналіз господарської діяльності" : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

658.1(07)

М545

     Турпак, Т. Г.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №3 "Аналіз ефективності управління оборотними коштами підприємства" з дисципліни "Управлінський аналіз господарської діяльності" : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с.

 

658.1(07)

М545

     Турпак, Т. Г.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №4 "Аналіз ефективності управління оборотними коштами підприємства" з дисципліни "Управлінський аналіз господарської діяльності" : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с.

 

330(07)

Т381

     Турпак, Т. Г.  Техніко-економічний аналіз : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання : за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 073 "Менеджмент" / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2016. – 70 с.

 

658(07)

М545

  Чеснакова, Л. С.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". 073 "Менеджмент" / Л. С. Чеснакова, В. В. Масалітіна ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2017. – 30 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

336.71(07)

М545

   Базилюк, А. В.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики для студентов дневной формы обучения по направлениям подготовки : 6.030508 "Финансы и кредит", 6.030509 "Учет и аудит" (согласно перечня 2010г.). 071 "Учет и налогообложение", 072 "Финансы, банковское дело и страхование" (согласно перечня 2015г.) / А. В. Базилюк, Н. П. Левковец, Е. И. Гуцалюк ; НТУ, Кафедра финансов, учёта и аудита. – Киев : НТУ, 2016. – 16 с.

 

336(07)

М545

  Горобинская, И. В.  Методические рекомендации по прохождению технологической практики для студентов дневной формы обучения по направлениям подготовки : 6.030508 "Финансы и кредит", 6.030509 "Учет и аудит" (согласно перечня 2010г.), 071 "Учет и налогообложение", 072 "Финансы, банковское дело и страхование" (согласно перечня 2015г.) / И. В. Горобинская, Е. И. Гуцалюк ; НТУ, Кафедра финансов, учёта и аудита. – Киев : НТУ, 2016. – 27 с

 

336(07)

М545

     Горобинская, И. В.  Методические рекомендации по прохождению учебной практики для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки : 6.030508 "Финансы и кредит" и 6.030509 "Учёт и аудит"(согласно перечня 2010г.), 071 "Учет и налогообложение", 072 "Финансы, банковское дело и страхование" (согласно перечня 2015г.) / И. В. Горобинская, Е. И. Гуцалюк ; НТУ, Кафедра финансов, учёта и аудита. – Киев : НТУ, 2016. – 21 с.

 

657.6(07)

М545

     Концева, В. В.  Методичні рекомендації до проходження науково-дослідної практики для студентів спеціальностей : 8.03050901 "Облік і аудит" та 8.03050801 "Фінанси і кредит" (згідно переліку 2010 р.) 071 "Облік і оподаткування" та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (згідно переліку 2015 р.) / В. В. Концева, І. В. Горобінська ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2016. – 29 с.

 

658.1(07)

М545

    Концева, В. В.  Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики : для студентів спеціальностей: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" / В. В. Концева, І. В. Горобінська ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2018. – 20 с.

 

657.6(07)

М545

    Концева, В. В.  Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальностей 7.03050901 "Облік і аудит" та 7.03050801 "Фінанси і кредит" / В. В. Концева, І. В. Горобінська ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2014. – 29 с.

 

658.1(07)

М545

    Методичні рекомендації до проходження виробничої практики : для студентів спеціальностей: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" / В. В. Концева, І. О. Карлова, В. В. Масалітіна, І. В. Горобінська ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2018. – 20 с.

 

338(07)

М545

  Корольова, О. І.  Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за переліком 2006 року галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" : за переліком 2015 року -- галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с.

 

657.6(07)

М545

    Теслюк, Н. П.  Методичні рекомендації до проходження технологічної практики для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит" / Н. П. Теслюк, І. О. Карлова, С. А. Наконечна ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2013. – 14 с.

 

338(07)

М545

     Турпак, Т. Г.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів : за переліком 2006 року - галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"; за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа..." / Т. Г. Турпак ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2017. – 30 с.