назад

Нові надходження (лютий 2020)

316.77

С916

     Сучасні методики контент-аналізу : навчальний посібник / К. Батаєва [та ін.] ; за заг. ред. Н. Костенко [та ін.] ; Національна академія наук України, Ін-т соціології, Ін-т журналістики Київського національного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Кондор, 2018. – 416 с. – 300грн.00к.

(1 прим.)

 

629.113

Г248

   Гащук, П.  Автомобіль. Теорія колісного рушія : навчальний посібник / П. Гащук. – Київ : Кондор, 2018. – 328 с. : 191+5 іл., 3 табл. – Бібліогр. : с. 318-320. – 260грн.00к.

(1 прим.)

 

34

Г41

     Герц, А. А.  Правознавство : навчальний посібник / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. – Київ : Кондор, 2018. – 280 с. – 225грн.00к.

(1 прим.)

 

027.7

Г856

    Грипич, С. Н.  Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навчальний посібник / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. – 2-ге вид., доп. – Київ : Кондор, 2018. – 344 с. – Бібліогр. : с. 320-337. – 260грн.00к.

(1 прим.)

 

620.91

К783

   Краснянський, М. Ю.  Енергозбереження : навчальний посібник / М. Ю. Краснянський. – Київ : Кондор, 2018. – 136 с. – Бібліогр. : с. 132. – 110грн.00к.

(1 прим.)

 

658

К821

   Кривов'язюк, І. В.  Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств : монографія / І. В. Кривов'язюк, С. Ф. Смерічевський, Ю. М. Кулик ; М-во освіти і науки України, Луцький національний технічний ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 200 с. – Бібліогр. : с. 163-180. – 185грн.00к.

(1 прим.)

 

340.12

Л634

   Лісовська, Ю. П.  Правова держава: історія, теорія, методологія : навчальний посібник / Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський, С. А. Подоляка. – Київ : Кондор, 2018. – 348 с. – Бібліогр. : с. 323-346. – 265грн.00к.

(1 прим.)

 

621.3

М607

   Мілих, В. І.  Електропостачання промислових підприємств : підручник для студентів електромеханічних спеціальностей / В. І. Мілих, Т. П. Павленко ; М-во освіти і науки України, Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Київ : Каравела, 2018. – 272 с. – Бібліогр. : с. 262-263. – 300грн.00к.

(1 прим.)

 

378

П338

     Пірус, В. О.  Теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти / В. О. Пірус ; заг. ред. Б. М. Андрушків, О. І. Павликівська ; М-во освіти і науки України, Хмельницький національний ун-т, Тернопільський національний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. – 329 с. – Бібліогр. : с. 218-239. – 230грн.00к.

(1 прим.)

 

658

Ш626

  Шинкарук, Л. В.  Менеджмент : навчальний посібник для студентів за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 123 «Ком­п’ю­терна інженерія», 073 «Менеджмент» / Л. В. Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. О. Власенко ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту. – Київ : Кондор, 2018. – 220 с. – Бібліогр. : с. 214-216. – 150грн.00к.

(1 прим.)