назад

Нові надходження (січень 2019)

621.3(07)

А585

     Альтернативні енергоустановки : програма курсу і методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" / укладачі : Д. М. Тріфонов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27. – 10грн.42к.

(15 прим.)

 

621.3(07)

А585

   Альтернативні енергоустановки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" : "Особливості робочих процесів нетрадиційних теплових двигунів" та "Випробування двигунів внутрішнього згорання" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування" / укладачі : Д. М. Тріфонов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 24. – 10грн.47к.

(15 прим.)

 

516(07)

А64

     Аналітична геометрія та лінійна алгебра : методичні вказівки та індивідуальні тестові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" / укладачі: О .В. Глушакова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2018. – 60 с. – Бібліогр. : с. 59. – 13грн.07к.

(15 прим.)

 

65.014(07)

А721

     Антикризове управління підприємством : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Бізнес-аналітика» / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Економіка". – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. – Бібліогр. : с. 53-55. – 16грн.73к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

В181

     Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з циклу дисциплін професійної підготовки : для студентів заочної форми навчання, спеціальність - 242 "Туризм" / укладачі : В. В.Ципко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2018. – 64 с. – Бібліогр. : с. 49-50. – 19грн.14к.

(15 прим.)

 

629.3.083(07)

В428

     Визначення стану систем запалювання з механічним розподілом високої напруги : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів автомеханічного факультету спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт", 133 "Галузеве машинобудування", 015 "Професійна освіта. Транспорт" / укладачі : П. Д. Годованюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Автомеханічний факультет, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 29. – 8грн.74к.

(10 прим.)

 

621.791(07)

В423

     Відновлення деталей багатоелектродним багатодуговим автоматичним наплавленням : методичні вказівки для виконання лабораторної роботи з дисциплін: "Зварювання плавленням", "Технологія та обладнання для наплавлення" : "Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів" для студентів спеціальностей: 133 "Галузеве машинобудування", 131 "Прикладна механіка" денної та заочної форми навчання / укладачі : М. Ф. Ковальов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 27 с. – Бібліогр. : с. 26. – 6грн.91к.

(15 прим.)

 

504(07)

В858

     Вступ до фаху : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / укл. В. В. Лук'янова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2018. – 68 с. – Бібліогр. : с. 65. – 21грн.71к.

(15 прим.)

 

621.78(07)

Г138

     Газотермічна обробка металів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" / укладачі : Е. К. Посвятенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ,  2018. – 40 c. – Бібліогр. : с. 38. – 13грн.78к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

Г353

     Географія туризму та країнознавство : програма курсу та методичні вказівки до лекційних та самостійних занять з дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" / укладачі : В. В. Ципко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет "Менеджменту, логістики та туризму", Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2018. – 60 с. – Бібліогр. : с. 32-36. – 19грн.23к.

(15 прим.)

 

532(07)

Г464

     Гідравліка, гідрологія, гідрометрія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", освітньої програми "Мости і транспортні тунелі". Гідро і пневмопривод / укладачі : І. В. Башкевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра мостів та тунелів. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – 12грн.81к.

(15 прим.)

 

621.8(07)

Д38

     Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Спеціальність "Автомобільний транспорт" (заочна форма навчання) : методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної дисципліни / укладач В. А. Дем'янюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 20 с. – Бібліогр. : с. 16. – 7грн.13к.

(15 прим.)

 

02(07)

Д638

     Документне фондознавство : методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" (ДЗ) денної форми навчання / укладачі : І. Б. Автушенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2018. – 36 с. – Бібліогр. : с. 32-36. – 14грн.06к.

(15 прим.)

 

504(07)

Е457

     Екологічний менеджмент : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня "магістр" денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" освітня програма: "Менеджмент природоохоронної діяльності" / укладачі : О. О. Бакуліч [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 44 с. – Бібліогр. : с. 37. – 10грн.68к.

(15 прим.)

 

504(07)

Е457

     Екологічно чисті виробництва та технології : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / укладачі : С. В. Коломієць [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2018. – 48 с. – 19грн.31к.

(15 прим.)

 

330.34(07)

Е457

     Економіка і організація інноваційної діяльності : робоча програма та методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: Економіки і права, Кафедра: Економіки. – Київ : НТУ, 2018. – 44 с. – Бібліогр. : с. 41. – 14грн.23к.

(15 прим.)

 

658(07)

Е457

     Економіка підприємства : методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: Економіки та права, Кафедра: Економіки. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 14-15. – 9грн.75к.

(15 прим.)

 

658(07)

Е457

     Економіка підприємства : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: Економіки та права, Кафедра: "Економіка". – Київ : НТУ, 2018. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-47. – 15грн.12к.

(15 прим.)

 

338(07)

Е457

     Економіка підприємства : методичні вказівки до виконання контрольної та курсової роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальностями: 073 "Менеджмент", 051 "Економіка", 242 "Туризм" / укладачі : Л. В. Швець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 37 с. – Бібліогр. : с. 32-34. – 13грн.12к.

(15 прим.)

 

621.89(07)

Е457

     Експлуатаційні матеріали : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / укладач А. М. Чуб ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2018. – 20 с. – Бібліогр. : с. 18. – 9грн.50к.

(15 прим.)

 

621.89(07)

Е457

     Експлуатаційні матеріали : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / укл. А. М. Чуб ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 21. – 12грн.63к.

(15 прим.)

 

514.18(076)

З-414

     Збірник задач з нарисної геометрії : для студентів "Автомеханічного факультету" / укладачі : Т. С. Степаненко, М. І. Піскур, К. М. Павленчик ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра інженерної, комп’ютерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. – 5грн.84к.

(15 прим.)

 

514.18(076)

З-415

     Збірник задач по нарисній геометрії до вивчення завдань з розділу "Проекції з числовими позначками" : для студентів факультету "Транспортне будівництво" / укладачі : М. І. Піскун, К. М. Павленчик ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра інженерної, комп’ютерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. – 5грн.36к.

(15 прим.)

 

94(477)

І-907

     Історія України та української культури : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання. Галузей знань: 01 Освіта; 02 Культура і мистецтво; 10 Природничі науки. Спеціальностей: 015 Професійна освіта; 022 Дизайн; 101 Екологія / укладачі : І. Б. Автушенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 100 с. – Бібліогр. : с. 8. – 20грн.21к.

(15 прим.)

 

004(07)

К637

     Комп‘ютерна техніка і програмування : методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» / укладачі : Т. І. Червякова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Центр заочного та дистанційного навчання. – Київ : НТУ, 2018. – 116 с. – Бібліогр. : с. 116. – 33грн.60к.

(15 прим.)

 

658.5(07)

К651

     Контролінг : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Міжнародна економіка" / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30-32. – 11грн.70к.

(15 прим.)

 

339.138(07)

М266

     Маркетинг : програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / укладачі : О. М. Ложачевська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ,Факультет менеджменту, логістики та туризму, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 22-23. – 9грн.53к.

(15 прим.)

 

339.138(07)

М266

     Маркетинг : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання за спеціальностями 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", перший (бакалаврський) рівень / укладачі : О. М. Ложачевська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет менеджменту, логістики і туризму, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30-31. – 8грн.66к.

(15 прим.)

 

621.878(07)

М382

     Машини для земляних робіт : методичні вказівки для виконання курсових проектів, бакалаврських випускових робіт та самостійної роботи по дисципліні, спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" (перелік 2015 р.). Скрепери / укладачі : В. Д. Мусійко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Дорожні машини". – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. – Бібліогр. : с. 54. – 19грн.77к.

(15 прим.)

 

339.9(07)

М502

    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього рівня бакалавра за спеціальністю "Менеджмент" / укладачі : В. Г. Сєдой [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 44 с. – Бібліогр. : с. 34-35. – 10грн.68к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

М545

     Методичні вказівки для проходження виробничої практики : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр", спеціальність : 242 "Туризм" / укладачі : В. В. Ципко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет : Менеджменту логістики і туризму, Кафедра "Туризм" ;. – Київ : НТУ, 2018. – 12 с. – 5грн.72к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

М545

     Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" для спеціальності 242 "Туризм" / укладачі : В. В. Ципко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет : Менеджменту логістики і туризму, Кафедра "Туризм" ;. – Київ : НТУ, 2018. – 12 с. – 7грн.19к.

(15 прим.)

 

62(07)

М545

     Методичні вказівки для проходження технологічної практики : для студентів денної форми навчання. Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" / розробники : В. В. Мороз [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Дорожні машини". – Київ : НТУ, 2018. – 12 с. – 6грн.69к.

(15 прим.)

 

574(07)

М545

     Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами спеціальності 101 "Екологія" перший (бакалаврський) рівень освіти / укладачі : В. О. Хрутьба [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2018. – 20 с. – 9грн.92к.

(15 прим.)

 

658.1(07)

М545

     Методичні рекомендації до проходження виробничої практики : для студентів спеціальностей: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" / укладачі : В. В. Концева [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2018. – 20 с. – 8грн.79к.

(15 прим.)

 

658.1(07)

М545

     Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики : для студентів спеціальностей: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" / укладачі : В. В. Концева [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2018. – 20 с. – 8грн.79к.

(15 прим.)

 

336.24(07)

М667

     Митний контроль : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» ступеня «Бакалавр» / укладачі : І. Г. Лебідь [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27. – 8грн.50к.

(15 прим.)

 

502(07)

Н834

     Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» / укладачі : В. І. Зюзюн [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2018. – 60 с. – Бібліогр. : с. 52. – 17грн.34к.

(15 прим.)

 

640.43(07)

О-641

     Організація та технологія ресторанного господарства : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Бакалавр" галузь знань 24 "Сфера обслуговування". Спеціальність 242 "Туризм" факультет "Менеджменту, логістики та туризму" / укладачі : Н. В. Івасишина [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2018. – 32 c. – Бібліогр. : с. 28. – 8грн.51к.

(15 прим.)

 

504(07)

О-753

     Основи екології та економіка природокористування : програма, плани практичних занять та тестові завдання з навчальної дисципліни, для студентів спеціальності 051 Економіка / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки та права, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. – Бібліогр. : с. 55. – 16грн.46к.

(15 прим.)

 

504(07)

О-753

     Основи екології та економіка природокористування : методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни, для студентів спеціальності 051 Економіка / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки та права, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 26-27. – 10грн.42к.

(14 прим.)

 

656(07)

О-753

     Основи теорії транспортних процесів і систем : робоча програма та методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" денної форми навчання / укладачі : С. М. Шарай [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Міжнародні перевезення та митний контроль". – Київ : НТУ, 2018. – 48 с. – Бібліогр. : с. 43. – 11грн.09к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

О-753

     Основи туризмознавства : методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність: 242 "Туризм" / укладач В. В. Ципко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: Менеджменту логістики і туризму, Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 15. – 9грн.74к.

(15 прим.)

 

656.062

О-932

     Оцінка ефективності інвестицій в підприємства автомобільного сервісу при виконанні дипломних робіт бакалавра та магістра : для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / укладач С. І. Андрусенко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. – Бібліогр. : с. 43. – 16грн.46к.

(15 прим.)

 

711.4(07)

П372

     Планування міст і транспорт. Інженерна підготовка територій : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів другого курсу денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / укладачі : А. Я. Хом'як [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою. – Київ : НТУ, 2018. – 52 с. – Бібліогр. : с. 50-51. – 13грн.90к.

(15 прим.)

 

316(07)

П503

     Політолого-соціологічний курс : плани семінарських занять та питання для самоконтролю з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей: 081 "Право", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / укладачі : О. А. Лавринович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 18-21. – 10грн.40к.

(15 прим.)

 

316(07)

П503

     Політолого-соціологічний курс : програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 081 "Право", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / укладачі : О. А. Лавринович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2018. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-48. – 15грн.54к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

П691

     Практичний курс англійської мови : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни : для студентів І і IІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та література (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки". Ч. 1 / укладачі : О. Є. Мартиненко [та ін.] ; М0во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 52 c. – Бібліогр. : с. 49. – 12грн.00к.

(15 прим.)

 

811.112.2(07)

П692

     Практичний курс другої іноземної мови (німецька) : методичні вказівки для домашнього читання з дисципліни : для студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010), галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.) / укладачі : А. П. Джурило [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Москва : НТУ, 2018. – 52 с. – Бібліогр. : с. 51. – 13грн.16к.

(15 прим.)

 

624.2(07)

П791

     Проектування металевих мостів : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Мости і транспортні тунелі" / укладачі : В. П. Снитко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра мостів та тунелів. – Київ : НТУ, 2018. – 53 с. – Бібліогр. : с. 24-25. – 14грн.08к.

(15 прим.)