назад

ЕНМВ ВИКЛАДАЧІВ АВТОМЕХАНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НТУ (2017)

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ

 

629.052.7(07

М545

     Тімков, О. М.  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення моментів інерції автомобіля» з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів» : для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» та спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», з дисципліни «Автомобілі» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт» та спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / НТУ, Кафедра автомобілів ; укладачі : доцент, кандидат технічних наук О. М. Тімков, кандидат технічних наук Д. М. Ященко, асистент В. М. Босенко. – Київ : НТУ, 2017. – 16 с.

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

621.891(07)

М545

     Дмитриченко, М. Ф.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Триботехніка" : для студентів спеціальностей: 133 - "Галузеве машинобудування", 142 - "Енергетичне машинобудування", 274 - "Автомобільний транспорт", 015 -"Професійна освіта (Транспорт)" денної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М.Ф. Дмитриченко, О.А. Міланенко, Ю.О. Туриця [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 52 с.

 

621.891(07)

М545

     Дмитриченко, М. Ф.  Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни "Триботехніка і основи надійності машин" : для студентів спеціальності 131 - "Прикладна механіка" денної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М.Ф. Дмитриченко, О.А. Міланенко, Ю.О. Туриця [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 65 с.

 

531(07)

М545

     Дмитриченко, М. Ф.  Методичні вказівки та програма до проведення науково-дослідницької практики для студентів другого (магістерського) освітнього рівня з спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М. Ф. Дмитриченко, О. П. Левківський, М. Ф. Ковальов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 12 c.

 

621.8(07)

М545

     Ковальов, М. Ф.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін: "Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів", "Відновлення деталей" для студентів спеціальностей:131 - "Прикладна механіка", 274 - "Автомобільний транспорт", 015... / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М. Ф. Ковальов, І. К. Римаренко, Ю. О. Сопоцько. – Київ : НТУ, 2017. – 59 с. 

 

62-182(07)

М545

     Ковальов, М. Ф.  Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : для студентів спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" заочної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М. Ф. Ковальов, О. Л. Педан, Ю. О. Туриця. – Київ : НТУ, 2017. – 47 с.

 

531(07)

М545

     Левківський, О. П.  Методичні вказівки та програма до проведення виробничої практики для студентів другого (магістерського) освітнього рівня з спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі: О. П. Левківський, М. Ф. Ковальов, І. К. Римаренко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 23 с.

 

621.8(07)

М545

     Левківський, О. П.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологічні процеси і комплекси зміцнення та відновлення" : для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня з спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : О. П. Левківський, А. Д. Дулеба, В. Г. Нікітін. – Київ : НТУ, 2017. – 42 с.

  

620.2(07)

М545

     Посвятенко, Е. К.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін: "Технологія металів і матеріалознавство" та "Основи обробки металів" : для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальностей: 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування", 274 "Автомобільний транспорт"... Ч. 1 / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : д.т.н., професор Е. К. Посвятенко, О. В. Сушко, О. В. Мельник [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 55 с.

 

620.2(07)

М545

     Посвятенко, Е. К.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін: "Технологія металів і матеріалознавство" та "Основи обробки металів" : для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальностей: 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування", 274 "Автомобільний транспорт"... Ч. 2 / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : д.т.н., професор Е. К. Посвятенко, О. В. Сушко, О. В. Мельник [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с.

 

62(07)

М545

     Туриця, Ю. О.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи інженерно-педагогічної творчості" : для студентів спеціальності 015 - "Професійна освіта (Транспорт)" денної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : к.т.н., доцент Ю. О. Туриця, З. І. Краснокутська. – Київ : НТУ, 2017. – 41 с.

 

КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ

 

621.43(07)

П784

     Кухтик, В. В.  Програма курсу і методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Автомобільні двигуни" : для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" (зі скороченим строком підготовки) / НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки ; укладачі : В. В.Кухтик, М. І.Гуменчук, М. П.Цюман [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с.

 

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

 

ПРОГРАМИ

 

62(07)

Р584

     Варфоломєєв, Ю. М.  Робоча програма з переддипломної практики для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладач доцент Ю. М. Варфоломєєв. – Київ : НТУ, 2017. – 8 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

62-192(07)

М545

     Білякович, М. О.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» : для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : М. О. Білякович, С. В. Ковбасенко, В. В. Сімоненко. – Київ : НТУ, 2017. – 25 с.

 

62(07)

М545

     Варфоломєєв, Ю. М.  Методичні вказівки до виконання дипломної роботи перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладач доцент Ю. М. Варфоломєєв. – Київ : НТУ, 2017. – 17 с.

 

518.87(07)

М545

     Високович, Є. В.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу "Математичне моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладач канд. техн. наук Є. В. Високович.– Київ : НТУ, 2017. – 22 с. 

 

621.8(07)

М545

     Дем'янюк, В. А.  Методичні вказівки до курсового проекту з навчальної дисципліни "Деталі машин" (теорія, приклади розрахунків, креслення та довідкова інформація). Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (денна та заочна форми навчання) / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : професор, д-р техн. наук В. А. Дем’янюк, старший викладач С. А. Левківський, старший викладач В. М. Тютін. – Київ : НТУ, 2017. – 84 с.

 

62(07)

М545

     Мороз, В. В.  Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів денної і заочної форм навчання. Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладач канд. техн. наук доцент В. В. Мороз. – Київ : НТУ, 2017. – 10 с.

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

504

Б24

     Барабаш, О. В.  Біоіндикація : словник-довідник / О. В. Барабаш. – Київ, 2017. – 117 с.

 

331.45

Х831

     Хорькова, Г. В.  Основы охраны труда и безопасность человека : учебное пособие для студентов центра международного образования дневной и заочной форм обучения / Г. В. Хорькова ; НТУ, Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности. – Киев : НТУ, 2017. – 132 с. 

 

ПРАКТИКУМИ

 

504

П691

     Хрутьба, В. О.  Практикум з навчальної дисципліни "Основи безпеки людини" для студентів всіх форм навчання за всіма спеціальностями / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : к.т.н., доцент В. О. Хрутьба, доцент П. І. Чуваєв, к.т.н., доц. М. В. Половко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 207 с. 

 

355.58

П691

     Чуваєв, П. І.  Практикум з навчальної дисципліни "Цивільний захист" : для студентів університету денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : доцент П. І. Чуваєв, доцент С. Т. Сусло. – Київ : НТУ, 2017. – 197 с. 

 

ПРОГРАМИ

 

502.1(07)

П784

     Кухтик, Н. О.  Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності» : для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» (за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач Н. О. Кухтик. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

504(07)

М545

     Барабаш, О. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Екологічний аудит на підприємстві" : для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач доцент О. В. Барабаш. – Київ : НТУ, 2017. – 27 с.

 

574(07)

М545

     Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Урбоекологія" для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач канд. техн. наук, старший викладач В. І. Зюзюн. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

574(07)

М545

     Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Урбоекологія" для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : канд. техн. наук, старший викладач В. І. Зюзюн, старший викладач Н. О. Кухтик. – Київ : НТУ, 2017. – 37 с.

 

574(07)

М545

     Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами спеціальності 101 - "Екологія" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач канд. техн. наук, старший викладач В. І. Зюзюн. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с.

 

502.1(07)

М545

     Кухтик, Н. О.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності» : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» (за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач Н. О. Кухтик. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с.

 

574(07)

М545

     Матейчик, В. П.  Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 101 "Екологія" галузі знань "Природничі науки" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : В.П. Матейчик, В.О. Хрутьба, В.О. Барабаш [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с.

 

574(07)

М545

     Парасочка, А. П.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)" для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : асистент А. П. Парасочка, старший викладач Н.О. Кухтик, асистент О. В. Спасіченко. – Київ : НТУ, 2017. 

 

574(07)

М545

     Хрутьба, В. О.  Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами спеціальності 101 "Екологія" (перший (бакалаврський) рівень освіти) / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : к.т.н., доцент В. О. Хрутьба, канд. біол. наук, доцент О. В. Барабаш, канд. біол. наук, доцент О. П. Кобзиста [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с. 

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

ПРАКТИКУМИ

 

656.06

П691

     Андрусенко, С. І.  Практикум для практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Основи фірмового обслуговування» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : професор, к.т.н. С. І. Андрусенко, к.т.н., доцент В. В. Березняцький, асистент О. М. Іванушко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 56 с.

 

ПРОГРАМИ

 

656.13(07)

П784

     Андрусенко, С. І.  Програма та методичні вказівки до переддипломної практики студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» (напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт») / НТУ, Кафедра ТЕАА ; укладачі : канд. техн. наук, професор С. І. Андрусенко, канд. техн. наук, доцент Ю. Х. Савін, старший викладач А. М. Чуб [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. 

 

656.13(07)

П784

     Ященко, М. М.  Програма та методичні вказівки до технологічної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» (напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт») / НТУ, Кафедра ТЕАА ; укладачі : канд. техн. наук, доцент М. М. Ященко, старший викладач А. М. Чуб, асистент В. С. Подпіснов. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

656.13(07)

М545

     Андрусенко, С. І.  Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : канд. техн. наук, професор С. І. Андрусенко, к.т.н., доцент Ю. Х. Савін, к.т.н., доцент О. С. Бугайчук. – Київ : НТУ, 2017. – 43 с. 

 

656.13(07)

М545

     Андрусенко, С. І.  Методичні вказівки до виконання магістерської випускної роботи для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : С. І. Андрусенко, к.т.н., професор О. А. Лудченко, к.т.н., доцент Ю. Х. Савін [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 38 с. 

 

629.3.064(07

М545

     Андрусенко, С. І.  Методичні вказівки до лабораторної роботи «Діагностування бортових електричних і електронних систем автомобіля SCANIA» з дисципліни «Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів» : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : С. І. Андрусенко, к.т.н., доцент В. О. Білецький, асистент О. М. Іванушко. – Київ : НТУ, 2017. – 25 с.

 

621.43(07)

М545

     Білецький, В. О.  Методичні вказівки до лабораторної роботи «Перевірка працездатності форсунок системи Common Rail та двигуна вцілому, методом «балансу потужності циліндрів» автомобілів SCANIA» з дисципліни «Сучасні методи та системи діагностування транспортних..." : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : к.т.н., доцент В. О. Білецький, асистент О. М. Іванушко. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с.