назад

Нові надходження (березень - квітень 2018)

625.7(07)

А224

     Автомобільні дороги і аеродроми : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт спеціальності з дисципліни "Комп'ютерні технології в транспортному будівництві" для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" денної форми навчання / укладачі : С. Л. Ігнатов, І. М. Зіміна ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. проектування доріг, геодезії та землеустрою. – Київ : НТУ, 2018. – 46 с. – Бібліогр. : с. 45. – 12грн.67к.

(15 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : шоста сесія : збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань ВРУ. Т. 21. Засідання 30 - 42 ; 7 квітня - 19 травня 2017 року / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 735 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : шоста сесія : збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань ВРУ. Т. 22. Засідання 43 - 55 ; 23 травня - 20 червня 2017 року / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 687 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : шоста сесія : збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань ВРУ. Т. 23. Засідання 56 - 65 ; 21 червня - 14 липня 2017 року / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 607 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

51(07)

В558

     Вища математика. Самостійна робота : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання перший (Бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальність 073 "Менеджмент". Ч. 1 / укладачі : Т. Р. Давидянц, І. Л. Соловйов, С. М. Худолій ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 50 с. – Бібліогр. : с.49. – 17грн.66к.

(15 прим.)

 

62

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 867 / гол. ред. Н. І. Чухрай ; ред. колегія : З. А. Стоцько [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 79 с. – (Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні). – б/ц.

(1 прим.)

 

621.3

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 870 / гол. ред. Н. І. Чухрай ; ред. колегія : О. Ю. Лозинський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 140 с. – (Електроенергетичні та електромеханічні системи). – б/ц.

(1 прим.)

 

656

Г547

     Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті : підручник / В. Д. Данчук, Л.С. Бєляєвський, А. А. Сердюк, Є.О. Топольськов ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 264 с. – Бібліогр. : с. 260-261. – 114грн.86к.

(20 прим.)

 

625.76(07)

Д44

     Діагностика доріг і проектування капітального ремонту та реконструкції : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / укладач Л. С. Ігнатов ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46. – 12грн36к.

(15 прим.)

 

339.92

К662

     Європейська та євроатлантична інтеграція : навчальний посібник для студентів / М-во освіти і науки України, Луцький НТУ ; за заг. ред. О. М. Лютак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 376 с. – Бібліогр. : с. 363-375. – 230грн.00к.

(0 прим.)

 

378

З-192

     Закон України "Про вищу освіту" : із змінами та доповненнями станом на 01 березня 2018 року. – Київ : Алерта, 2018. – 102 с. – 42грн.00к.

(5 прим.)

 

37

З-192

     Закон України "Про освіту" : станом на 12 бетезня 2018 року. – Київ : Алерта, 2018. – 120 с. – 40грн.00к.

(5 прим.)

 

330

З-415

     Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Вип. 30 / ред. колегія : В. К. Мироненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Державний економіко-технологічний ун-т транспорту. – Київ : ДЕТУТ, 2017. – 288 с. – (Транспортні системи і технології). – б/ц.

(1 прим.)

 

528(07)

І-622

     Інженерна геодезія : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" по спеціалізації "Мости і транспортні тунелі" денної форми навчання / укладачі : С. Л. Ігнатов, С. К. Омельчук ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. проектування доріг, геодезії та землеустрою. – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15. – 6грн.36к.

(15 прим.)

 

331.108(07)

К137

     Кадрове адміністрування : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізацією "Управління персоналом та економіка праці" / укладачі : Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Економіка". – Київ : НТУ, 2017. – 65 с. – Бібліогр. : с. 60-65. – 21грн.84к.

(15 прим.)

 

62(07)

М545

     Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів денної і заочної форм навчання : спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" / розробник В. В. Мороз ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Дорожні машини". – Київ : НТУ, 2017. – 12 с. – 7грн.49к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра : для студентів спеціальностей 2774 "Автомобільний транспорт", 015 "Професійна освіта (транспорт)" / укладачі : С. І. Андрусенко, Ю. Х. Савін, О. С. Бугайчук ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2017. – 42 с. – Бібліогр. : с. 26. – 15грн.54к.

(15 прим.)

 

531(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки (розділ "Кінематика") : для студентів денної форми навчання галузі знань 13 "Механічна інженерія", : спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"; галузі знань 14 "Електрична інженерія" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"; галузі знань 27 "Транспорт" спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / укладачі : Л. С. Рожок, Л. А. Крук ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Теоретичної та прикладної механіки". – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. – Бібліогр. : с. 52. – 10грн.78к.

(15 прим.)

 

528(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт : спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" з дисципліни "Комп'ютерні технології при геодезичних роботах" / укладач С. Л. Ігнатов ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. проектування доріг, геодезії та землеустрою". – Київ : НТУ, 2018. – 31 с. – Бібліогр. : с. 30. – 9грн.58к.

(15 прим.)

 

531(07)

М545

     Методичні вказівки до дипломної роботи : для студентів з спеціальностей: 131 - "Прикладна механіка", 274 - "Автомобільний транспорт", 015 - "Професійна освіта (Транспорт)" денної та заочної форм навчання / укладачі : Є. К. Посвятенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 60 с. – Бібліогр. : с. 27-28. – 21грн.36к.

(15 прим.)

 

62(07)

М545

     Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт : студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Автомобільні транспортні засоби" / укладачі : В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с. – Бібліогр. : с. 26. – 13грн.01к.

(15 прим.)

 

502

М773

     Моніторинг довкілля : підручник / В. М. Боголюбов [та ін.] ; за ред. В. М. Боголюбова, Т. А. Сафранова ; М-во освіти і науки України. – Херсон : [б. в.], 2016. – 530 с. – Бібліогр. : с. 513-520. – 150грн.00к.

(2 прим.)

 

338(07)

Н354

     Национальная экономика : методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине для студентов специальностей 051 "Экономика", 072 "Финансы, банковское дело и страхование", 071 "Учет и налогообложение" / сост. : Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Каф. "Экономика". – Киев : НТУ, 2017. – 36 с. – Библиогр. : с. 28. – 13грн.62к.

(15 прим.)

 

656(07)

О-753

     Основи теорії транспортних процесів і систем : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) (на основі ОПП молодшого спеціаліста) / укладачі : І. Г. Лебідь, В. В. Лебідь, Т. Г. Хоботня ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2017. – 32 с. – Бібліогр. : с. 26. – 12грн.02к.

(15 прим.)

 

656.025.2

П19

     Пасажирські перевезення: тренінг та практика : навчальний посібник. Ч. 2 / В. С. Марунич, В. С. Харута, І. Ф. Шпильовий, І. М. Вакарчук, О. І. Мельниченко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал, Ю. В. Лущай ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 208 с. – Бібліогр. : с. 187-200. – 78грн.34к.

(50 прим.)

 

62(07)

П784

     Програма та методичні розробки до проведення виробничої практики : студентів другого(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Автомобільні транспортні засоби" / укладачі : В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с. – 9грн.48к.

(15 прим.)

 

62(07)

П784

     Програма та методичні розробки до проведення науково-дослідницької практики : студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Автомобільні транспортні засоби" / укладачі : В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с. – 9грн.33к.

(15 прим.)

 

62(07)

П784

     Програма та методичні розробки до проведення переддипломної практики : студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Автомобільні транспортні засоби" / укладачі : В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 19 с. – 9грн.66к.

(15 прим.)

 

62(07)

Р584

     Робоча програма з переддипломної практики : для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / укладач Ю. М. Варфоломієв ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 8 с. – 6грн.74к.

(15 прим.)

 

624.01(07)

Р654

     Розрахунок залізобетонного перекриття : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрям підготовки: 6.060101 "Будівництво" фахове спрямування: Мости і транспортні тунелі / укладачі : Н. М. Хвощинська, О. О. Давиденко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. мостів та тунелів. – Київ : НТУ, 2018. – 48 с. – Бібліогр. : с. 38. – 11грн.80к.

(15 прим.)

 

625.76

С409

     Системні аспекти будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів. Технологічні карти : навчальний посібник / М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко, Д. Л. Журавський ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 244 с. – Бібліогр. : с. 240. – 74грн.03к.

(79 прим.)

  

811.161.2(07

У455

     Українська мова. Науковий стиль мовлення (Основи економіки) : методичні розробки для студентів-іноземців 2 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / укладачі : Г. М. Горбань, Т. Д. Савенко, В. А. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 64 с. – 20грн.66к.

(15 прим.)

 

504(07)

У69

     Урбоекологія : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / укладачі : В. І. Зюзюн, Н. О. Кухтик ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2017. – 37 с. – Бібліогр. : с. 37. – 14грн.81к.

(15 прим.)

 

316.6

А733

     Ануфрієва, Н. М.  Соціальна психологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова ; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Київ : Каравела, 2016. – 370 с. – Бібліогр. : с. 362-369. – 200грн.00к.

(15 прим.)

 

625.08

С895

     Сукач, М. К.  Будівельні машини і обладнання : підручник для студентів ВНЗ / М. К. Сукач. – Київ : Ліра-К, 2016. – 408 с. – Бібліогр. : с. 397-398. – 190грн.00к.

(1 прим.)