назад

Нові надходження (січень 2018)

658

М502

     HR-менеджмент у публічному управлінні : навчальний посібник / О. М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с. – 90грн.00к.

(3 прим.)

 

621.43(07)

А224

     Автомобільні двигуни. Двигуни внутрішнього згоряння : методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів, що навчаються за спеціальностями 274 "Автомобільний транспорт", 133 "Галузеве машинобудування" (зі скороченим строком підготовки) / укладачі : В. В. Кухтик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2017. – 64 с. – Бібліогр. : с. 59. – 17грн.07к.

(15 прим.)

 

378

А381

     Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова ; Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”. – Київ : Таксон, 2016. – 234 с. – Бібліогр. : с. 218. – 50грн.00к.

(1 прим.)

 

504

Б402

     Безпека життєдіяльності : підручник для студентів ВНЗ освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спеціальностей / О. І. Запорожець [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 448 с. – Бібліогр. : с. 436-443. – 195грн.00к.

(1 прим.)

 

69

Б902

     Будівельна техніка : підручник / О. Г. Онищенко [та ін.] ; за ред. В. О. Онищенка, С. Л. Литвиненка ; М-во освіти і науки України, Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Київ : Кондор, 2017. – 416 с. – Бібліогр. : с. 412-415. – 260грн.00к.

(5 прим.)

 

332.1

Е457

     Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія / під заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с. – 180грн.00к.

(1 прим.)

 

658.58(07)

Е402

     Економічні основи ремонтного виробництва : методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітньо-професійного рівня зі спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / укладачі : М. Ф. Ковальов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 36 с. – Бібліогр. : с. 23. – 17грн.30к.

(15 прим.)

 

658.58(07)

Е402

     Економічні основи ремонтного виробництва : методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітньо-професійного рівня зі спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / укладачі : М. Ф. Ковальов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с. – Бібліогр. : с. 64. – 26грн.84к.

(15 прим.)

 

03

Е644

     Енциклопедія Сучасної України. Т. 16. Куз - Лев / ред. колегія : І. М. Дзюба [та ін.] ; Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : НАН України, 2016. – 712 с. – 73грн.88к.

(2 прим.)

 

03

Е644

     Енциклопедія Сучасної України. Т. 17. Лег - Лощ / ред. колегія : І. М. Дзюба [та ін.] ; Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : НАН України, 2016. – 712 с. – 73грн.88к.

(2 прим.)

 

352

І-907

     Історія та теорія місцевого самоврядування : навчальний посібник / О. М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти та науки, Чернігівський національний технологічний ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с. – Бібліогр. : с. 220-224. – 125грн.00к.

(1 прим.)

 

343.21

К823

     Кримінально-виконавче право України : у схемах і таблицях : навчальний посібник / В. І. Олефір [та ін.] ; Тернопільський національний економічний ун-т, Юридичний факультет, Кафедра кримінального права та прогресу. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 260 с. – Бібліогр. : с. 256-260. – 120грн.00к.

(1 прим.)

 

656.13(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання магістерської випускної роботи : для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / С. І. Андрусенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2017. – 40 с. – Бібліогр. : с. 20. – 12грн.12к.

(15 прим.)

 

352(03)

М657

     Місцеве самоврядування : словник-довідник : навчальний посібник / укладачі : О. М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти та науки, Чернігівський національний технологічний ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 182 с. – Бібліогр. : с. 176-179. – 110грн.00к.

(1 прим.)

 

379.85(07)

М879

     МПП.1.5. Управління розвитком туризму : робоча програма з навчальної дисципліни. Галузь знань 24 "Сфера обслуговування". Спеціальність 242 "Туризм". Спеціалізація "Туризмознавство" / розробники : О. К. Грищук, І. О. Темник ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф.: Туризм. – Київ : НТУ, 2017. – 40 с. – Бібліогр. : с. 30-39. – 13грн.58к.

(15 прим.)

 

347.2

Н34

     Науково-практичний коментар до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" : станом на 12 лютого 2016 р. / авт. колектив : В. О. Воронін [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 350 с. – 150грн.00к.

(1 прим.)

 

811.112.2(03)

Н67

     Німецько-український, українсько-німецький словник : 75 000 слів та словосполучень / укл. О. Мазур. – Київ : Глорія, 2016. – 704 с. – 40грн.00к.

(1 прим.)

 

640.41(07)

О-641

     Організація та технологія готельного господарства : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму 242 "Туризм" / укладачі : О. К. Грищук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 32 с. – Бібліогр. : с. 12-13. – 11грн.78к.

(15 прим.)

 

331.45

О-753

     Основи охорони праці : підручник для студентів ВНЗ / О. І. Запорожець [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Бібліогр. : с. 253-254. – 125грн.00к.

(1 прим.)

 

311

С781

     Статистичний щорічник м. Києва за 2016 рік / за ред. Р. Г. Віленчук ; відпов. за вип. С. М. Батечко ; Державна служба статистики України, Головне управління статистики у м. Києві. – Київ : ТОВ "Видавництво "Консультант", 2017. – 432 с. – 231грн.00к.

(3 прим.)

 

658

С833

     Стратегічний аналіз : навчальний посібник для студентів ВНЗ усіх спеціальностей / О. В. Кочетков [та ін.] ; за ред. О. В. Кочеткова ; М-во освіти і науки України, Луганський національний аграрний ун-т. – 3-є вид., випр. – Київ : Кондор, 2017. – 412 с. – Бібліогр. : с. 400-409. – 260грн.00к.

(5 прим.)

 

811.161.2(076)

С916

     Сучасна українська літературна мова : збірник вправ / Л. Г. Погиба [та ін.]. – Київ : Кондор, 2016. – 244 с. – Бібліогр. : с. 240-242. – 115грн.00к.

(1 прим.)

 

811.161.2(07)

У455

     Українська мова за професійним спрямуванням : навчальна програма та методичні вказівки до вивчення курсу для студентів денної форми навчання всіх напрямів підготовки / укладач А. В. Шкода ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 80 с. – Бібліогр. : с. 78. – 30грн.27к.

(65 прим.)

 

339.13(07)

У677

     Управління конкурентоспроможністю підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни денної форми навчання для студентів другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 073 Менеджмент / розробники : М. Н. Бідняк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Фак. Менеджменту, логістики та туризму, Каф. "Менеджмент". – Київ : НТУ, 2017. – 42 с. – Бібліогр. : с. 27-28. – 11грн.66к.

(15 прим.)

 

658.7

У677

     Управління матеріальними ресурсами : навчальний посібник / М. Н. Бідняк, О. О. Бакуліч, О. Р. Омельянович, М. М. Гребельник ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 252 с. – Бібліогр. : с. 243-246. – б/ц.

(5 прим.)

 

656.13

А663

     Андрусенко, С. І.  Технології підвищення ефективності виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту : навчальний посібник для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : Медінформ, 2017. – 212 с. іл. – Бібліогр. : с. 175-177. – 20грн.00к.

(7 прим.)

 

316.6

Б28

     Батаєва, К. В.  Соціальна візуалістика і медіа-візуальність : навчальний посібник / К. В. Батаєва. – Київ : Кондор, 2017. – 344 с. – 230грн.00к.

(5 прим.)

 

340.12

Б404

     Безбородий, Є. Ф.  Світова класична думка про державу і право / Є. Ф. Безбородий, В. С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 400 с. – Бібліогр. : с. 395-399. – 176грн.00к.

(5 прим.)

 

159.9

Б51

     Берн, Е.  Ігри, у які грають люди : світовий бестселер із психології стосунків / Е. Берн. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 256 с. – Бібліогр. : с 250-252. – 60грн.00к.

(1 прим.)

 

343.3

Б811

     Бондарчук, О. Г.  Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України : монографія / О. Г. Бондарчук ; Національний ун-т державної податкової служби України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 462 с. – Бібліогр. : с. 331-409. – 200грн.00к.

(1 прим.)

 

572

Б825

     Борисова, О. В.  Соціальна антропологія : навчальний посібник / О. В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Луганський національний аграрний ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – 224 с. – Бібліогр. : с. 215-220. – 110грн.00к.

(1 прим.)

 

343.1

В148

   Вакулік, О. А.  Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні : навчальний посібник / О. А. Вакулік, Ю. І. Азаров ; Національна академія внутрішніх справ. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 184 с. – Бібліогр. : с. 1491-66. – 90грн.00к.

(1 прим.)

 

808

В17

     Вандишев, В. М.  Риторика у філософсько-комунікативному вимірі : підручник / В. М. Вандишев, О. С. Переломова. – Київ : Кодор, 2017. – 492 с. – 290грн.00к.

(5 прим.)

 

004(076)

В191

     Васильєв, О.  Програмування на СС++ в прикладах і задачах : навчальний посібник / О. Васильєв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 382 с. – 270грн.00к.

(3 прим.)

 

519.85

В253

     Вдовин, М. Л.  Математичне програмування : теорія та практика : навчальний посібник / М. Л. Вдовин, Л. Г. Данилюк. – Львів : Новий світ-2000, 2016. – 160 с. – Бібліогр. : с. 121-123. – 98грн.00к.

(1 прим.)

 

341.9

Д214

     Дахно, І. І.  Міжнародне приватне право-4 : навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 633 с. – 270грн.00к.

(1 прим.)

 

82.Авс

З-934

     Зузак, М.  Крадійка книжок : роман / М. Зузак ; Пер.пер. з англ. Н. Гоїн. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 416 с. – 68грн.30к.

(1 прим.)

 

65.018

К202

     Капінос, Г. І.  Управління якістю : навчальний посібник / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. – Київ : Кондор, 2016. – 278 с. – Бібліогр. : с. 273-277. – 150грн.00к.

(5 прим.)

 

1

К445

     Кислюк, К. В.  Філософія : навчальний посібник для студентів ВНЗ усіх спеціальностей / К. В. Кислюк. – 3-є вид., випр. – Київ : Кондор, 2016. – 230 с. – Бібліогр. : 221-224. – 115грн.00к.

(5 прим.)

 

004.4

К563

     Ковалюк, Т. В.  Алгоритмізація та програмування : підручник для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямами «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія» / Т. В. Ковалюк ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 400 с. – (Комп’ютинг). – Бібліогр. : с. 394-395. – 230грн.00к.

(1 прим.)

 

16

К64

     Конверський, А. Є.  Логіка : підручник для студентів юридичних факультетів ВНЗ / А. Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 5-те вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 320 с. – Бібліогр. : с. 315. – 145гнр.00к.

(1 прим.)

 

502

К703

     Корчмит, Ю. В.  Охрана природной среды. Механизмы государственного регулирования : монография / Ю. В. Корчмит, А. Ю. Корчмит ; М-во образования и науки Украины, Севастопольский национальный технический ун-т. – Киев : ЦУЛ, 2016. – 416 с. – Библиогр. : с. 399-406. – 318грн.00к.

(1 прим.)

 

330.341.1

К787

     Краус, Н. М.  Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Н. М. Краус ; М-во фінансів України, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління", Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 596 с. – Бібліогр. : с. 545-594. – 255грн.00к.

(1 прим.)

 

657.3

Л466

     Лень, В. С.  Звітність підприємства : підручник для студентів ВНЗ / В. С. Лень, В. В. Гливенко ; М-во освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний ун-т. – Вид. 4-те. – Київ : Каравела, 2016. – 676 с. – Бібліогр. : с. 675. – 300грн.00к.

(1 прим.)

 

130.2

Л634

     Лісовський, П. М.  Мудрість народів світу : навчальний посібник / П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2017. – 332 с. – Бібліогр. : с. 304-330. – 215грн.00к.

(5 прим.)

 

14

Л634

     Лісовський, П. М.  Персонологія: специфіка, структура, механізм : навчальний посібник / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2016. – 314 с. – Бібліогр. : с. 306-313. – 145грн.00к.

(5 прим.)

 

657

М482

     Мельник, Т. Г.  Бухгалтерський облік. Практикум : навчальний посібник / Т. Г. Мельник ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2017. – 269 с. – Бібліогр. : с. 231-234. – 250грн.00к.

(3 прим.)

 

744

М69

     Михайленко, В. Є.  Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник для студентів ВНЗ / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В. Є. Михайленка ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури, НТУ України "Київський політехнічний ін-т". – 7-е вид. – Київ : Каравела, 2016. – 368 с. – Бібліогр. : с. 347. – 300грн.00к.

(1 прим.)

 

54

М673

     Мітрясова, О. П.  Хімія з основами біогеохімії : навчальний посібник / О. П. Мітрясова. – Київ : Кондор, 2016. – 384 с. – Бібліогр. : с. 377-378. – 170грн.00к.

(5 прим.)

 

658

Н193

     Назарчук, Т. В.  Менеджментр організацій : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 560 с. – 250грн.00к.

(1 прим.)

 

658

О-754

     Осовська, Г. В.  Менеджмент організацій : підручник / Г. В. Осовська, Л. Ц. Масловська, О. А. Осовський. – Київ : Кондор, 2016. – 366 с. – 180грн.00к.

(5 прим.)

 

001

П187

    Партико, З. В.  Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навчальний посібник / З. В. Партико. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2017. – 232 с. : табл., рис. – Бібліогр. : с. 229-231. – 210грн.00к.

(5 прим.)

 

004

П245

     Пекарський, Б. Г.  Основи програмування : навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж" / Б. Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2016. – 364 с. – 160грн.00к.

(4 прим.)

 

94(477)

П398

     Плохій, С.  Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності = Serhii Plokhy The Gates of Europe. A History of Ukraine / С. Плохій ; Пер.з англ. Р. Клочка. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 496 с. – Бібліогр. : с. 477-483. – 122грн.00к.

(1 прим.)

 

502.1

П777

     Прищепа, А. М.  Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник для студентів ВНЗ / А. М. Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай. – Київ : Кондор, 2016. – 496 с. – Бібліогр. : с. 484-491. – 270грн.00к.

(5 прим.)

 

628

Р156

     Радовенчик, Я. В.  Фізико-хімічні методи доочищення води : підручник для студентів напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Я. В. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – Киї : Кондор, 2016. – 264 с. – Бібліогр. : с. 253-263. – 160грн.00к.

(5 прим.)

 

339.165.5

Р691

     Романадзе, Л. Д.  Інтелектуальна власність : підручник для студентів економічних спеціальностей / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Одеський національний економічний ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с. – Бібліогр. : с. 352-386. – 240грн.00к.

(5 прим.)

 

343.3

С137

     Савченко, А. В.  Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навчальний посібник / А. В. Савченко ; М-во внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 168 с. – Бібліогр. : с. 152-159. – 80грн.00к.

(1 прим.)

 

338.24

С165

     Сало, І. В.  Контроль у системі управління : монографія / І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2016. – 166 с. – Бібліогр. : с. 163-165. – 152грн.00к.

(1 прим.)

 

629.7(03)

С454

     Скрипець, А. В.  Авіаційно-технічний словник-довідник з цивільної авіації : у 2 т. : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Т. 2 / А. В. Скрипець ; М-во освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 736 с. – 105грн.91к.

(2 прим.)

 

625.08

С895

     Сукач, М. К.  Будівельні машини і обладнання : підручник для студентів ВНЗ / М. К. Сукач. – Київ : Ліра-К, 2017. – 408 с. – Бібліогр. : с. 397-398. – 205грн.00к.

(5 прим.)

 

330.341.1(477)

Т45

     Тітаренко, Г. Б.  Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика : монографія / Г. Б. Тітаренко. – Київ : Кондор, 2016. – 400 с. – Бібліогр. : с. 359-395. – 200грн.00к.

(7 прим.)

 

164

Т985

     Тюріна, Н. М.  Логістика : навчальний посібник / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 392 с. – Бібліогр. : с. 357-370. – 175грн.00к.

(3 прим.)

 

94(477)

Ф152

     Фадєєв, О.  Долітописна історія України / О. Фадєєв ; Пер.з рос. В. Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 424 с. – 156грн.00к.

(1 прим.)

 

657

Х227

     Харченко, С. І.  Бухгалтерський облік виконання бюджетів : монографія. Кн. 2 / С. І. Харченко. – Київ : Кондор, 2016. – 544 с. – Бібліогр. : с. 290-322. – 240грн.00к.

(2 прим.)

 

336.76

Х958

     Хрущ, Н. А.  Біржова діяльність : навчальний посібник / Н. А. Хрущ, П. Г. Іжевський, С. В. Безвух. – Київ : Кондор, 2017. – 347 с. – 230грн.00к.

(5 прим.)

 

811.161.2

Ч-689

     Чистякова, А. Б.  Українська мова для іноземців : підручник для іноземних студентів ВНЗ / А. Б. Чистякова, Л. І. Селіверстова, Т. М. Лагута ; М-во освіти і науки України, Харківський національний ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. – 524 с. – 250грн.00к.

(10 прим.)