назад

Нові надходження (листопад 2017)

656

Р90

     Prace naukowe. Transport = Транспортні проблеми в логістичній інженерії - частина 2. Z. 118. Problemy transportu w inzynierii logistyki - czesc 2 / Oficyna wydawnicza politechniki warszawskiej. – Warszawa : OWPW, 2017. – 435 c. – (Politechnika Warszawska). – б/ц.

(1 прим.)

 

625.7

А224

     Автомобільні дороги і дорожнє будівництво : науково-технічний збірник : заснований у 1964 р. Вип. 97 / ред. колегія : В. Я. Савенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 224 с. – 87грн.41к.

(5 прим.)

 

625.7

А224

     Автомобільні дороги і дорожнє будівництво : науково-технічний збірник : заснований у 1964 р. Вип. 98 / ред. колегія : В. Я. Савенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 321 с. – 105грн.97к.

(5 прим.)

 

625.7

А224

     Автомобільні дороги і дорожнє будівництво : науково-технічний збірник : заснований у 1964 р. Вип. 99 / ред. колегія : В. Я. Савенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 307 с. – 114грн.43к.

(5 прим.)

 

625.7

А224

     Автомобільні дороги і дорожнє будівництво : науково-технічний збірник : заснований у 1964 р. Вип. 100 / ред. колегія : В. Я. Савенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 416 с. – 148грн.17к.

(5 прим.)

 

379.85(07)

А64

     Аналіз діяльності підприємства в туризмі : методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм" / укладачі : О. К. Грищук, С. І. Іванчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 32 с. – Бібліогр. : с. 24. – 9грн.53к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

В181

     Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни туризмознавчого циклу : для студентів першого курсу заочної форми навчання Центр заочного та дистанційного навчання; Спеціальність - 242 "Туризм" / укладачі : В. В. Ципко [та ін.] ; М-во науки і освіти України, НТУ, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2017. – 40 с. – Бібліогр. : с. 21. – 14грн.82к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

В181

     Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни туризмознавчого циклу : для студентів другого курсу заочної форми навчання Центр заочного та дистанційного навчання; Спеціальність - 242 "Туризм" / укладачі : В. В. Ципко [та ін.] ; М-во науки і освіти України, НТУ, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. – Бібліогр. : с. 39. – 19грн.81к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

В181

     Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни туризмознавчого циклу : для студентів третього курсу заочної форми навчання Центр заочного та дистанційного навчання; Напрям підготовки - 6.140103 "Туризм" / укладачі : В. В. Ципко [та ін.] ; М-во науки і освіти України, НТУ, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2017. – 40 с. – Бібліогр. : с. 31. – 14грн.82к.

(15 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : шоста сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 19. 7 лютого - 15 березня 2017 року № 1 - 15 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 704 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : шоста сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 20. 16 березня - 6 квітня 2017 року № 16 - 29 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 728 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

62-182(07)

В406

     Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" заочної форми навчання / укладачі : М. Ф. Ковальов, О. Л. Педан, Ю. О. Туриця ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с. – Бібліогр. : с. 41. – 17грн.44к.

(15 прим.)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. Вип. 3 (36) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 105 с. – (Економічні науки). – 71грн.10к.

(6 прим.)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. Вип. 1 (37) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 479 с. – (Технічні науки). – 230грн.31к.

(6 прим.)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. Вип. 3 (39) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 256 с. – (Технічні науки). – б/ц.

(5 прим.)

 

378

Г945

     Гуманітарний форум НТУ : часопис студентських наукових праць : До 25-річчя від Дня незалежності України : видається з 2014 р. Вип. 3. Соціально-гуманітарні науки / гол. ред. С. В. Волобуєва ; ред. кол. І. В. Богачевська, А. В. Арістова, Ю. Д. Доброносова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. філософії та педагогіки, Фак. економіки та права. – Київ : НТУ, 2016. – 65 с. – 143грн.57к.

(5 прим.)

 

340

Д362

     Держава і право : збірник наукових праць. Вип. 75 / ред. кол. Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2017. – 414 с. – (Юридичні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

340

Д362

     Держава і право : збірник наукових праць. Вип. 76 / ред. кол. Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2017. – 222 с. – (Юридичні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

62-197(07)

Е456

     Експлуатація та обслуговування машин : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / укладачі : М. О. Білякович, С. В. Ковбасенко, В. В. Сімоненко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017   . – 24 с. – Бібліогр. : с. 15. – 8грн.03к.

(15 прим.)

 

504(07)

З-14

     Загальна екологія (та неоекологія) : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / укладачі А. П. Парасочка, Н. О. Кухтик, О. В. Спасіченко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2017. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19. – 9грн.97к.

(15 прим.)

 

658(07)

К639

     Комунікативний менеджмент в управлінні персоналом : методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни денної форми навчання для спеціальностей першого рівня освіти (бакалавр) 242 Туризм, 073 Менеджмент / укладач Н. В. Івасишина ; М-во освіти і науки України, НТУ, Фак. менеджмент, логістика та туризм, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24. – 8грн.10к.

(15 прим.)

 

343.21

К823

     Кримінально-виконавчий кодекс України із змінами та доповненнями станом на 18 березня 2016 року. – Київ : Правова Єдність, 2016. – 82 с. – 26грн.00к.

(2 прим.)

 

379.85(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" (напряму підготовки 6.140103 "Туризм") / укладачі : Н. О. Щербакова, Н. В. Івасишина, О. В. Василенко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. – 8грн.87к.

(15 прим.)

 

514.18

Н288

     Нарисна геометрія. Теорія і практика : методичні настанови для студентів автомеханічного факультету, факультету транспортного будівництва, факультету транспортних та інформаційних технологій, центру заочного та дистанційного навчання НТУ / укладачі : Н. М. Букраба, В. Г. Жемчужніков, О. М. Крикун ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2016. – 180 с. – Бібліогр. : с. 177-178. – 156грн.42к.

(80 прим.)

 

62(07)

О-752

     Основи інженерно-педагогічної творчості : методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 015 - "Професійна освіта (Транспорт)" денної форми навчання / укладачі : Ю. О. Туриця, З. І. Краснокутська ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 40 с. – Бібліогр. : с.38. – 16грн.31к.

(15 прим.)

 

656.025.2

П124

     Пассажирские перевозки : учебно-методическое пособие / И. П. Гамеляк, А. С. Дудник, И. Н. Вакарчук, Н. Н. Цымбал, С. А. Коритчук ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Каф. аэропортов. – Киев : НТУ, 2017. – 80 с. – Библиогр. : с. 73-76. – 63грн.11к.

(11 прим.)

 

330(07)

П504

     Политическая экономия : программа курса и методические указания по дисциплине для студентов дневной формы обучения за специальностями 051 Экономика , 071 Учет и налогообложение, 072 Финансы, банковское дело и страхование / сост. Н. А. Хмелевский [и др.] ; М-во образования и науки Украины, НТУ. – Киев : НТУ, 2017. – 40 с. – Библиогр. : с. 37-39. – 15грн.18к.

(15 прим.)

 

347.77

П685

     Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / О. І. Харитонова [та ін.] ; за ред. О. І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 540 с. – Бібліогр. : с. 527-539. – 290грн.00к.

(1 прим.)

 

355.58

П691

     Практикум з навчальної дисципліни "Цивільний захист" : для студентів ВНЗ денної та заочної форм навчання / укладачі : П. І. Чуваєв, С. Т. Сусло ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2017. – 197 с. – Бібліогр. : с. 195-196. – 50грн.31к.

(100 прим.)

 

656

П81

     Промислово-транспортна екологія : навчально-методичний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, А. М. Редзюк, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська, О. С. Добровольський ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2017. – 85 с. – Бібліогр. : с. 84. – 27грн.27к.

(103 прим.)

 

368(07)

С836

     Страхування : методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальної і самостійної роботи студентів з дисципліни : денної форми навчання для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування / укладачі : В. В. Ципко, К. К. Софійчук ; М-во освіти і науки України, НТУ, Фак. менеджмент, логістика та туризм, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2017. – 36 с. – Бібліогр. : с. 31-34. – 10грн.27к.

(15 прим.)

 

621.1(07)

Т338

     Теоретичні основи теплотехніки. Термодинаміка та теплові процеси зварювання. Теплотехніка : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін : для студентів, що здобувають освітній ступінь - бакалавр спеціальностей : 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 142 Енергетичне машинобудування, 274 Автомобільний транспорт, 015 Професійна освіта (транспорт) / укладачі : Ю. Ф. Гутаревич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 39 с. – Бібліогр. : с. 39. – 11грн.10к.

(15 прим.)

 

536(07)

Т352

     Термодинаміка та теплові процеси зварювання : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" / укладачі : А. О. Корпач, В. І. Дмитренко, В. В. Кухтик ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2017. – 41 с. – Бібліогр. : с. 36. – 13грн.08к.

(15 прим.)

 

621.43

Т384

     Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД : монография. Ч. 1. Лопатки компрессора и вентилятора / В. А. Богуслаев [и др.]. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Запорожье : ОАО "Мотор Сич", 2017. – 500 с. – Библиогр. : с. 497. – б/ц.

(1 прим.)

 

379.85(07)

Т877

     Туристсько-рекреаційне проектування : методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.140106 "Туризм" (за Переліком - 2010); спеціальність 242 "Туризм (за Переліком - 2015) / укладач Н. О. Щербакова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 14-18. – 8грн.08к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

У677

     Управління діловим видом туризму : Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни денної форми навчання для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 242 Туризм / укладач В. В. Ципко ; М-во освіти і науки, НТУ, Фак. менеджмент, логістика та туризм, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2017. – 20 с. – Бібліогр. : с. 14-17. – 7грн.21к.

(15 прим.)

 

53(07)

Ф503

     Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальностями : 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 274 "Автомобільний транспорт", 275 "Транспортні технології" / укладачі : Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 84 с. – Бібліогр. : с. 78. – 19грн.47к.

(15 прим.)

 

691(07)

Ф503

     Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів денної форми навчання (за переліком 2015 року) галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" : спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (за переліком 2010 р.) "Будівництво та архітектура" 7.06010104 "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріал"(ТК) / укладач : Н. О. Березіна ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. ДБМ і хімії. – Київ : НТУ, 2017. – 12 с. – Бібліогр. : с. 9-11. – 9грн.98к.

(15 прим.)

 

657

Ф591

     Фінансовий облік - ІІ : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Є. Ю. Шара [та ін.] ; Державна податкова адміністрація України, Національний ун-т державної служби України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 398 с. – Бібліогр. : с. 351-359. – 140грн.00к.

(1 прим.)

 

004.5

А56

     Аль-Амморі, Алі  Елементи теорії надійності комп'ютеризованих систем : навчальний посібник з розв'язанням задач у Mathcad / А. Аль-Амморі ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 240 с. – Бібліогр. : с.238. – 140грн.05к.

(9 прим.)

 

2

А813

     Арістова, А.  Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси / А. Арістова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 182 с. – Бібліогр. : с. 171-179. – б/ц.

(1 прим.)

 

657.92

А877

     Архипов, В. В.  Экспертная оценка товаров (движимого имущества) : учебное пособие / В. В. Архипов. – 2-е изд. – Киев : ЦУЛ, 2016. – 280 с. – Библиогр. : с. 176-177. – 130грн.00к.

(1 прим.)

 

656.13

Є704

     Єресов, В. І.  Телематичне управління дорожнім рухом : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму "Транспортні технології" денної та заочної форм навчання / В. І. Єресов, О. В. Григор'єва ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 120 с. – Бібліогр. : с. 117-118. – 35грн.87к.

(61 прим.)

 

656.13

Є704

     Єресов, В. І.  Технічні засоби організації дорожнього руху : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму "Транспортні технології" денної та заочної форми навчання / В. І. Єресов, О. В. Григор'єва ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 144 с. – Бібліогр. : с. 141. – 43грн.14к.

(53 прим.)

 

347.12

К73

     Кот, О. О.  Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. – Київ : Алерта, 2017. – 494 с. – Бібліогр. : с. 426-492. – б/ц.

(1 прим.)

 

321

Н84

     Носа, М.  Високий храм незалежності : Публіцистика. Есе / М. Носа ; Закарпатське обласне товариство борців за незалежність України в ХХ ст. , Карпатський ун-т ім. Августина Волошина. – Ужгород : КАУ, 2017. – 96 с. : фото. – б/ц.

(1 прим.)

 

004.9

Ф326

     Федин, С. С.  Нейросетевая аппроксимация градуировочных характеристик NTC - термисторов : монография / С. С. Федин, И. С. Зубрецкая. – Киев : Интерсервис, 2017. – 196 с. – Библиогр. : с 184-195. – б/ц.

(1 прим.)

 

331.45

Х831

     Хорькова, Г. В.  Основы охраны труда и безопасность человека : учебное пособие / Г. В. Хорькова ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Каф. "Экология и безопасность жизнедеятельности". – Киев : НТУ, 2017. – 156 с. – Библиогр. : с. 154. – 76грн.05к.

(22 прим.)