назад

Нові надходження (жовтень 2017)

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : п'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 18. 8 грудня 2016 року - 20 січня 2017 року № 40 - 53 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 744 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

621.43

В387

     Вестник двигателестроения : научно-технический журнал. № 1 / гл. ред. А. Я. Качан ; Запорожский национальный технический ун-т, ОАО "Мотор Сич", Национальный аэрокосмический ун-т им. Жуковского "ХАИ". – Запорожье : ОАО "Мотор Сич", 2017. – 160 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

657.47(07)

В428

     Визначення втрати товарної вартості транспортного засобу : методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему : з дисципліни "Автотранспортне страхування" для студентів за напрямом підготовки : 6.070106 "Автомобільний транспорт" денної форми навчання (перелік 2006 р.) спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" денної форми навчання (перелік 2015 р.) / укладачі : В. В. Березняцький [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 12 с. – Бібліогр. : с. 10. – 6грн.98к.

(10 прим.)

 

656.033.9(07)

В428

     Визначення страхових тарифів : методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему : з дисципліни "Автотранспортне страхування" для студентів напряму підготовки : 6.070106 "Автомобільний транспорт" денної форми навчання (перелік 2006 р.) спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" денної форми навчання (перелік 2015 р.) / укладачі : В. В. Березняцький [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 12 с. – Бібліогр. : с. 10. – 6грн.96к.

(10 прим.)

 

528(07)

Г355

     Геодезія та землеустрій : методичні вказівки до виконання магістерської робіт для студентів спеціальності 193 спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна" (за переліком 2015 року) / укладачі : О. С. Славінська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра управління виробництвом і майном. – Київ : НТУ, 2017. – 32 с. – Бібліогр. : с. 22. – 9грн.98к.

(15 прим.)

 

656(07)

Г547

     Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напрямів : 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» і 6.050101 «Комп’ютерні науки» (перелік 2006 р.) спеціальностей 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» і 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (перелік з 2015 р) / укладачі : Є. О. Топольськов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет транспортних та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем і технологій. – Київ : НТУ, 2017. – 83 с. – Бібліогр. : с. 83. – 24грн.52к.

(15 прим.)

 

625.08(07)

Д692

     Дорожні машини : методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни : напрям 6.050503 машинобудування. Спеціальність "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" (перелік 2006 р.). Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" (перелік 2015 р.) / розробники : А. Л. Зайченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Дорожні машини". – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 3. – 8грн.26к.

(15 прим.)

 

504(07)

Е457

     Екологічний аудит на підприємстві : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / укл. О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. – Бібліогр. : с. 22. – 11грн.94к.

(15 прим.)

 

658(07)

Е457

     Економіка підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" (спеціальності 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент") / укладачі : Л. В. Швець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 16-19. – 10грн.47к.

(15 прим.)

 

338.47(07)

Е457

     Економіка транспорту : робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 275. Транспортні технології (автомобільний транспорт) / розробники : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. – Бібліогр. : с. 22-23. – 8грн.88к.

(15 прим.)

 

629.083(07)

Е457

     Експлуатація транспортних засобів : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 015 "Професійна освіта (транспорт)" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс" ; укладачі : О. А. Лудченко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30. – 13грн.48к.

(6 прим.)

 

330.32(07)

І-585

     Інвестування : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" напрям підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / укладачі : А. П. Гречан [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. – Бібліогр. : с. 17-21. – 11грн.67к.

(15 прим.)

 

008(07)

К906

     Культурологія : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи : для студентів денної форми навчання галузь знань : 02 Культура і мистецтво, спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / укладач В. О. Волошенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с. – Бібліогр. : с. 60-63. – 22грн.75к.

(15 прим.)

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки для самостійної роботи та комп'ютерного контролю знань студентів з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 274 "Автомобільний транспорт", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 193 "Геодезія та землеустрій" та 132 "Матеріалознавство" / М-во освіти і науки України, НТУ; укладачі : Ю. П. Гололобов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 92 с. – Бібліогр. : с. 83. – 18грн.26к.

(10 прим.)

 

656(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання дипломних проектів : для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології" (автомобільний транспорт) / укладачі : Г. С. Прокудін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с. – Бібліогр. : с. 25-28. – 12грн.00к.

(15 прим.)

 

629.083(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциплін "Технічна експлуатація транспортних засобів" та "Технічна експлуатація автомобілів і тракторів" : для студентів спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування" за фаховим спрямуванням "Колісні та гусеничні транспортні засоби" та 142 "Енергетичне машинобудування" за фаховим спрямуванням "Двигуни внутрішнього згоряння" / укладач М. М. Ященко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Фак. "Автомеханічний", Каф. "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2016. – 46 с. – Бібліогр. : с. 28-29. – 12грн.44к.

(10 прим.)

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 193 "Геодезія та землеустрій", 275 "Транспортні технології" / М-во освіти і науки України, НТУ; укладачі : Ю. П. Гололобов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. – Бібліогр. : с. 50. – 11грн.28к.

(10 прим.)

 

53(07)

М545

    Методичні вказівки з фізики для самостійної роботи студентів, які вивчають курс фізики протягом одного семестру : для студентів, що навчаються за спеціальностями 275 "Транспортні технології", 101 "Екологія" / укладачі : Ю. П. Гололобов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 40 c. – Бібліогр. : с. 38. – 10грн.78к.

(15 прим.)

 

004(07)

М545

     Методичні вказівки по виконанню розрахунків важільних механізмів на ПК : напряму підготовки "Машинобудування" 6.050503 (перелік 2006 р.) спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (перелік 2015 р.) / укладачі : Є. В. Високович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 30 с. – Бібліогр. : с. 25. – 7грн.91к.

(10 прим.)

 

55(07)

М545

     Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики з інженерної геології, грунтознавства та механіки грунтів : для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" (перелік 2010) для студентів галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (перелік 2015) / укладачі : П. П. Борковський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. – Бібліогр. : с. 32. – 12грн.99к.

(10 прим.)

 

338(07)

М545

     Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Міжнародна економіка») / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Економіка". – Київ : НТУ, 2017. – 48 с. – Бібліогр. : с. 26-28. – 13грн.18к.

(15 прим.)

 

338(07)

М545

     Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства») / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Факультет економіки та права, Кафедра "Економіка". – Київ : НТУ, 2017. – 40 с. – Бібліогр. : с. 23-26. – 11грн.55к.

(15 прим.)

 

712

М656

     Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. Вип. 64 / відп. ред. М. М. Осєтрін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2017. – 582 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

332.6(07)

Н832

     Нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок : методичні вказівки до вивчення та самоконтролю з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" : спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна", для студентів напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" фахових спрямувань: "Геодезія", "Оцінка землі та нерухомого майна" / укл. А. Ю. Шпиг ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра управління виробництвом і майном. – Київ : НТУ, 2017. – 32 c. – Бібліогр. : с. 31. – 12грн.82к.

(15 прим.)

 

332.6(07)

Н832

     Нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок : методичні вказівки до вивчення та самоконтролю з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" : спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна", для студентів напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" фахових спрямувань: "Геодезія", "Оцінка землі та нерухомого майна" / укл. А. Ю. Шпиг ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра управління виробництвом і майном. – Київ : НТУ, 2017. – 16 c. – Бібліогр. : с. 16. – 8грн.24к.

(15 прим.)

 

656.073(07)

О-641

     Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень : методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни спеціальність 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / укладачі : Н. Т. Кунда [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 21-22. – 10грн.31к.

(15 прим.)

 

502(07)

О-641

     Організація та управління в природоохоронній діяльності : програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю: 101 "Екологія" (за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / укл. Н. О. Кухтик ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. – Бібліогр. : с. 24. – 11грн.50к.

(15 прим.)

 

502(07)

О-641

     Організація та управління в природоохоронній діяльності : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю: 101 "Екологія" (за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / укл. Н. О. Кухтик ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2017. – 20 с. – Бібліогр. : с. 15-16. – 9грн.25к.

(15 прим.)

 

37

П32

     Підвищення ефективності функціонування трикутника знань в Україні : цільова специфікація = Improving the effectiveness of the knowledge triangle in Ukraine : target specification : українською : англійською мовами / European Commission Tempus, Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova (Підтримка трикутника знань у Білорусі, Україні і Молдові), НТУ, Ужгородський національний ун-т, Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : НТУ, 2016. – 100 с. – Бібліогр. : с. 57-58. – б/ц.

(5 прим.)

 

625.731

П791

     Проектування технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Будівництво" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко, Г. М. Фещенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 348 с. – Бібліогр. : с. 288-290. – 104грн.07к.

(55 прим.)

 

004.9

С409

     Системи автоматизованого перекладу : навчальний посібник з дисципліни "Система автоматизованого перекладу" / укладач Л. В. Осіпа ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. електроніка та обчислювальної техніки. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с. – Бібліогр. : с. 63. – 42грн.72к.

(25 прим.)

 

621.8(07)

Т384

     Технологічні процеси і комплекси зміцнення та відновлення : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня з спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / укладачі : О. П. Левківський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с. – Бібліогр. : с. 28. – 14грн.64к.

(15 прим.)

 

621.891(07)

Т67

     Триботехніка : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни : для студентів спеціальностей: 133 - "Галузеве машинобудування", 142 - "Автомобільний транспорт", 015 - "Професійна освіта (Транспорт)" денної форми навчання / укладачі : М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 62 с. – Бібліогр. : с. 59. – 22грн.99к.

(15 прим.)

 

621.891(07)

Т67

     Триботехніка і основи надійності машин : методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни : для студентів спеціальності 131 - "Прикладна механіка" денної форми навчання / укладачі : М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 76 с. – Бібліогр. : с. 71. – 23грн.49к.

(15 прим.)

 

811.161.2(07)

У455

     Українська мова. Науковий стиль мовлення (Основи економічних знань) : методичні розробки : для студентів-іноземців 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / укладачі : О. М. Остапко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. – 19грн.38к.

(15 прим.)

 

658.7(07)

У677

     Управление материально-техническим обеспечением предприятия : программа курса и методические указания к выполнению контрольной и самостоятельной работы по дисциплине для студентов заочной формы обучения уровня образования бакалавр специальности 073 "Менеджмент" / составитель М. М. Гребельник ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Центр международного образования, Кафедра менеджмента. – Киев : НТУ, 2017. – 36 с. – Библиогр. : с. 35-36. – 16грн.48к.

(15 прим.)

 

658.7(07)

У677

     Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства : програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавра спеціальності 073 "Менеджмент" / укл. М. М. Гребельник ; М-во освіти і науки України, НТУ, Центр заочного та дистанційного навчання, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с. – Бібліогр. : с. 34-35. – 16грн.48к.

(15 прим.)

 

331.1(07)

У681

     Управління персоналом : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" / укладачі : Ю. М. Осяєв ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с. – Бібліогр. : с. 40-41. – 11грн.65к.

(15 прим.)

 

691(07)

Ф503

     Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів : методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання (за переліком 2015 р.) галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" : спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації "Мости і транспортні тунелі" (МТ), "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" (БД), "Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди" (БА) ... / укладачі : Н. О. Березіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра ДБМ і хімії. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с. – Бібліогр. : с. 44. – 7грн.09к.

(15 прим.)

 

1

Ф561

     Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник / А. Арістова, С. Волобуєва, Ю. Доброносова, О. Лавринович, К. Рибакова, О. Балагура, Л. Ліпіч, С. Уреньова, Е. Юрченко, І. Середіна, В. Дуденок, О. Льовкіна ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 184 с. – Бібліогр. : с. 176-180. – 66грн.60к.

(65 прим.)

 

336(07)

Ф591

     Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 015 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" / укладачі : Л. С. Чеснакова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 32 с. – Бібліогр. : с. 28. – 12грн.11к.

(15 прим.)

 

336.5(07)

Ц654

     Ціноутворення в транспортному будівництві : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізацій "Автомобільні дороги і аеродроми" : "Будівництво та експлуатація аеродромів", "Мости і транспортні тунелі", "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій", спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна" / укл. І. А. Козарчук ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра управління виробництвом і майном. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. – Бібліогр. : с. 25-26. – 8грн.88к.

(15 прим.)

 

004

Г124

     Гавриленко, В. В.  Практичне використання СУБД MySQL : навчальний посібник для студентів НТУ, які навчаються за спеціальностями "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" та "Інженерія програмного забезпечення" / В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 144 с. – Бібліогр. : с. 120-122. – 54грн.65к.

(55 прим.)

 

656.025.2

І-264

     Ігнатенко, О. С.  Пасажирські перевезення : підручник. Ч. 2 / О. С. Ігнатенко, В. С. Маруніч ; М-во освіти і науки України. – Київ : НТУ, 2017. – 265 с. – Бібліогр. : с. 214-227. – 84грн.80к.

(54 прим.)

 

656.025.2

І-264

     Ігнатенко, О. С.  Пасажирські перевезення : підручник. Ч. 1 / О. С. Ігнатенко, В. С. Маруніч ; М-во освіти і науки України. – Київ : НТУ, 2017. – 283 с. – Бібліогр. : с. 236-239. – 161грн.49к.

(5 прим.)