назад

Нові надходження (квітень - вересень 2017)

 

62

А224

  Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : видається з 1965 р. : український міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 50 / відп. ред. З. А. Стоцько ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2016. – 139 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : третя сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 10. 22 грудня 2015 року - 2 лютого 2016 року № 42 - 53 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 624 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 11. 2 лютого - 17 березня 2016 року № 1 - 16 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 752 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 12. 18 березня - 21 квітня 2016 року № 17 - 33 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 879 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 13. 22 квітня - 2 червня 2016 року № 34 - 50 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 840 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 14. 3 червня - 15 липня 2016 року № 51 - 69 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 768 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : п'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 15. 6 - 23 вересня 2016 року № 1 - 12 та позачергового засідання 29 вересня 2016 року / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 696 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : п'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 16. 4 жовтня - 1 листопада 2016 року № 13 - 26 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 760 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : п'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 17. 2 листопада - 7 грудня 2016 року № 27 - 39 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 680 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. Вип. 1 (34) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 580 с. – (Технічні науки). – б/ц.

(2 прим.)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. Вип. 2 (35) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 276 с. – (Технічні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

629.3

В535

     Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. Вип. 2 (38) / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 99 с. – (Економічні науки). – 67грн.92к.

(6 прим.)

 

338.24

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : видається з 1964 р. № 847 / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай ; ред. колегія : Й. М. Петрович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 280 с. – (Проблеми економіки та управління). – б/ц.

(1 прим.)

 

34

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 845 / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай ; ред. колегія : В. Л. Ортинський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 567 с. – (Юридичні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

34

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 850 / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай ; ред. колегія : В. Л. Ортинський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 579 с. – (Юридичні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

681.5

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 852 / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай ; ред. колегія : А. Й. Наконечний [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 183 с. – (Автоматика, вимірювання та керування). – б/ц.

(1 прим.)

 

378

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 853 / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай ; ред. колегія : Д. В. Федасюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 131 с. – (Інформатизація вищого навчального закладу). – б/ц.

(1 прим.)

 

528

Г355

     Геодезія, картографія і аерофотознімання : збірник наукових праць = Geodesy, cartography and aerial photography : interdepartmental scientific and technical review : міжвідомчий науково-технічний збірник : видається з 1964 р. Вип. 84 / відповідальний ред. К. Р. Третяк ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2016. – 112 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

625.08(07)

Д692

     Дорожні машини : методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни : напрям машинобудування 6.050503. Спеціальність "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" (перелік 2006 р.). Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" (перелік 2015 р.). Ч. 1. Машини для влаштування основ і покрить / укладачі : М. О. Білякович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Дорожні машини". – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 40. – 8грн.21к.

(10 прим.)

 

349.6(07)

Е457

     Екологічне право : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" (спеціалізація "Менеджмент природоохоронної діяльності") / розр. О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2016. – 32 с. – Бібліогр. : с. 27-29. – 10грн.43к.

(10 прим.)

 

504(07)

Е457

     Екологічний менеджмент : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" (за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / розр. О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 36-37. – 12грн.05к.

(10 прим.)

 

504(07)

Е457

     Екологія рослин і тварин : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / розр. О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27. – 9грн.62к.

(10 прим.)

 

331.1(07)

Е457

     Економіка праці і соціально-трудові відносини : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.03050301 "Міжнародна економіка", 6.03050401 "Економіка підприємства" (спеціальності 051 "Економіка") / укладачі : О. В. Комчатних[та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 16-20. – 9грн.49к.

(10 прим.)

 

338.47

Е457

     Економіка та управління на транспорті : науковий журнал. Вип. 4 / ред. кол. М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 156 с. – 82грн.39к.

(15 прим.)

 

339.92(07)

Е457

     Економічна безпека : робоча програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 051 "Економіка" / укладачі : Н. В. Дулеба [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 43-45. – 13грн.67к.

(10 прим.)

 

338(07)

Е457

     Економічна діагностика : робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" / укладач В. В. Бойко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. – Бібліогр. : с. 51-53. – 16грн.97к.

(10 прим.)

 

338(07)

Е457

     Економічна діагностика : робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" / укладач В. В. Бойко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. – Бібліогр. : с. 50-52. – 16грн.97к.

(10 прим.)

 

338(07)

Е457

     Економічна діагностика : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" (спеціалізація "Економіка підприємства") / укладач В. В. Бойко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2017. – 68 с. – Бібліогр. : с. 56-58. – 18грн.67к.

(10 прим.)

 

629.083(07)

Е457

     Експлуатація транспортних машин : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 015 "Професійна освіта (транспорт)" / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2017. – 36 с. – Бібліогр. : с. 31. – 14грн.54к.

(6 прим.)

 

528(07)

І-622

     Інженерна геодезія. Загальний курс : методичні вказівки до організації та проведення навчальної практики з дисципліни : для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6.060101 "Будівництво" (перелік 2010 р), галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (перелік 2015 р.) / укладачі : В. М. Богаченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28. – 10грн.40к.

(10 прим.)

 

37

І-665

     Інноваційні технології навчання : навчальний посібник / Х. Ш. Бахтіярова, А. В. Арістова, С. В. Волобуєва, С. М. Старовойт, В. В. Ципко, О. А. Лавринович, Л. М. Ліпіч, О. А. Балагура, К. І. Алєксєєва, Л. М. Рибакова, В. І. Дуденок, І. А. Середіна, М. М. Клименко; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 172 с. – 58грн.67к.

(65 прим.)

 

004(07)

І-741

     Інформаційні технології в ремонтному виробництві : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів освітнього рівня "магістр" заочної форми підготовки за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" / укладачі : О. П. Левківський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 20. – 9грн.83к.

(10 прим.)

 

712

М656

     Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. Вип. 63 / відп. ред. М. М. Осєтрін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2017. – 555 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

658

О-912

     Офісний менеджмент. Практикум : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т, Ін-т економіки і менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 360 с. – Бібліогр. : с. 264-266. – 160грн.00к.

(5 прим.)

 

338.26(07)

П372

     Планування соціально-економічного розвитку діяльності підприємства : програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів всіх форм навчання напрямом підготовки "Менеджмент" / укладачі : М. Н. Бідняк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 21. – 15грн.08к.

(10 прим.)

 

336.22

П44

     Податкова система : навчальний посібник для студентів ВНЗ / за ред. В. Л. Андрущенка ; Національний ун-т державної податкової служби України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 416 с. – Бібліогр. : с. 410-413. – 185грн.00к.

(5 прим.)

 

81'25(07)

П691

     Практика перекладу з основної іноземної мови (усний/письмовий) : методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни : для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" (перелік 2010 р.) за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.) / укладачі : Л. М. Мошковська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 92 с. – Бібліогр. : с. 92. – 18грн.27к.

(10 прим.)

 

658

П791

     Проектний менеджмент: регіональній зріз : навчальний посібник / М. П. Бутко [та ін.] ; Чернігівський національний технологічний ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 416 с. – Бібліогр. : с. 412-415. – 180грн.00к.

(5 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник : заснований в 1997. Вип. 47 / відпов. ред. М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2017. – 564 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник : заснований в 1997. Вип. 46 / відпов. ред. М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2016. – 464 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

629.083(07)

Т654

     Транспортні засоби та їх експлуатація : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 073 "Менеджмент" / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2017. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30. – 13грн.51к.

(6 прим.)

 

65.012.34

У673

     Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект : навчальний посібник / Т. А. Воркут О. Є Білоног, А. М. Дмитриченко, Ю. О. Третиниченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 288 с. – Бібліогр. : с. 286-287. – 88грн.49к.

(56 прим.)

 

629.3

У677

     Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. Вип. 17. Ч. 1 / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 131 с. – (Технічні науки). – 72грн.78к.

(5 прим.)

 

629.3

У677

     Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. Вип. 17. Ч. 2 / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 100 с. – (Економічні науки). – 60грн.83к.

(5 прим.)

 

629.3

У677

     Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. Вип. 18. Ч. 1 / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 142 с. – (Технічні науки). – 76грн.90к.

(5 прим.)

 

629.3

У677

     Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. Вип. 18. Ч. 2 / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 104 с. – (Економічні науки). – 62грн.21к.

(5 прим.)

 

53(07)

Ф503

     Фізика : методичні вказівки для самостійної роботи та комп'ютерного контролю знань студентів із дисципліни для студентів, що навчаються за спеціальностями 275 "Транспортні технології", 101 "Екологія" / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : Ю. П. Гололобов, Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 72 с. – Бібліогр. : с. 66. – 14грн.67.

(10 прим.)

 

336(07)

Ф591

     Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до виконання курсової роботи та індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання спеціальностей другого рівня освіти магістр: 015 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" / укладачі : Л. С. Чеснакова [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 34. – 12грн.35к.

(10 прим.)

 

343.61

Р697

     Романюк, Б. В.  Кримінальна відповідальність за спричинення смерті людини : кваліфікація таких діянь та їх відмежування від суміжних злочинів : монографія / Б. В. Романюк, О. Ф. Бантишев. – Київ - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 678 с. – б/ц.

(3 прим.)

 

624.2

Т484

     Ткачук, С. Г.  Розмиви та руслові переформування на мостових переходах : монографія / С. Г. Ткачук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 140 с. – Бібліогр. : с. 131-135. – 49грн.62к.

(65 прим.)