назад

Нові надходження (березень 2017)

625.717

А202

     Авіаційне будівельне матеріалознавство : навчальний посібник для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" : спеціалізація - "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"... / М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко, Л. М. Карафізі ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 260 с. – Бібліогр. : с. 256-258. – 79грн.06к.

(65 прим.)

 

336.24(03)

Б177

     Базовий термінологічний словник з організації митного контролю на транспорті (для іноземних студентів) : навчальний посібник / Г. С. Прокудін, О. П. Процик, Ю. О. Сілантьєва, Ю. Л. Бондаренко, О. А. Чупайленко, Е. Ю. Махмудов, К. Ю. Гілевська, К. В. Шейко, В. А. Маняк, С. В. Кабанець ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 251 с. – Бібліогр. : с. 251. – 107грн.55к.

(39 прим.)

 

57(07)

Б634

     Біологія : методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання за спец. 101 "Екологія" / розробник О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України ; НТУ, Каф. "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2016. – 41 с. – Бібліогр. : с. 40. – 13грн.00к.

(10 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 3. 3 - 13 лютого 2015 року № 1 - 11 та позачергового засідання 2 березня 2015 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 664 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 5. 21 травня - 19 червня 2015 року № 42 - 55 / редакційна колегія : П. О. Бондар [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 791 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України восьмого скликання : друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 3. 3 березня - 10 квітня 2015 року № 12 - 27 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 735 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 3. 4 червня - 5 липня 2013 року № 29 - 46 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 871 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : третя сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 4. 3 вересня - 10 жовтня 2013 року № 1 - 16 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 847 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : третя сесія. Позачергова сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 5. 22 жовтня 2013 року - 16 січня 2014 року № 17 - 43, 28 - 29 січня 2014 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 783 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 6. 4 лютого - 15 березня 2014 року № 1 - 11 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 760 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 7. 17 березня - 15 квітня 2014 року № 12 - 28 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 727 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : перша сесія ; друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 1. 12 грудня 2012 року - 11 січня 2013 року № 1 - 6 ; 22 лютого - 17 квітня 2013 року № 1 - 13 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 751 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України сьомого скликання : друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 2. 18 квітня - 24 травня 2013 року № 14 - 28 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 784 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : десята сесія. Позачергова сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 40. 19 червня - 6 липня 2012 року № 48 - 59, 30 липня 2012 року / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 719 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : одинадцята сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 41. 4 вересня - 6 грудня 2012 року № 1 - 15 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 935 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

342.3

В363

     Верховна Рада України шостого скликання : десята сесія : збірник стенографічних бюлетенів. Т. 39. 22 травня - 8 червня 2012 року № 37 - 47 / редакційна колегія : В. І. Слишинський [та ін.] ; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 679 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

51(07)

Р584

     Вища математика (інтегральне числення, функції декількох змінних, диференціальні рівняння, ряди) : Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання з напряму підготовки: 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / укладачі : В. Г. Дегтярь [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. вищої математики. – Київ : НТУ, 2016. – 76 с. – Бібліогр. : с. 76. – 19грн.60к.

(10 прим.)

 

621.43

Д235

     Двигуни автомобільні (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовами) : навчальний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, В. І. Дмитренко, А. О. Корпач, А. А. Лісова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2016. – 65 с. – Бібліогр. : с. 65. – б/ц.

(9 прим.)

 

621.791.7

З-426

     Зварювання плавленням в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, О. П. Левківський, Б. В. Шапошніков, О. П. Токін, В. Г. Кошелєв, О. В. Мельник ; М-во освіти у науки, України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 180 с. – Бібліогр. : с. 154. – 130грн.07к.

(5 прим.)

 

339.9

З-781

     Зовнішньоекономічна діяльність : підприємство-регіон : навчальний посібник / за ред. Ю. Г. Козака. – 6-те вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 290 с. – Бібліогр. : с. 285-290. – 135грн.00к.

(5 прим.)

 

656

И889

     Исследование операций в транспортных системах : конспект лекций по дисциплине для студентов ИДПМС направление подготовки 6.070101 (по перечню 2010 г.) "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)" : специальность 275 (по перечню 2015 г.) "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)" / сост. Н. Т. Кунда ; М-во образования и науки Украины, НТУ. – Киев : НТУ, 2016. – 152 с. – Библиогр. : с. 150. – 51грн.95к.

(15 прим.)

 

656(07)

И889

     Исследование операций в транспортных системах : рабочая программа, контрольные задания, методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине : для студентов спец. 275 "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)" / разработчик Н. Т. Кунда ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Центр международного образования. – Киев : НТУ, 2016. – 62 с. – Библиогр. : с. 60-61. – 17грн.42к.

(10 прим.)

 

330.34

І-665

     Інноваційна діяльність та трансфер технологій : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Корітчук, Д. І. Дятчик, Т. В. Покшевницька ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 36 с. – Бібліогр. : с. 96-97. – 37грн.27к.

(55 прим.)

 

629.3.083

Л124

     Лабораторний практикум з діагностування та технічного обслуговування автомобілів Scania : для студентів спеціальностей: 274 «Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)»; 015 «Професійна освіта (транспорт)» : 101 «Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)»; 131 «Прикладна механіка (Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин)»... / С. І. Андрусенко, Ю. М. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2016. – 112 с. – Бібліогр. : с. 85. – 58грн.87к.

(40 прим.)

 

62(07)

М545

     Методичні вказівки та програма до проведення виробничої практики : Галузь знань - 0505 Машинобудування та матеріалообробка : напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування напрям підготовки 6.050504 "Зварювання". Галузь знань - 0701 Транспорт та транспортна інфраструктура напрям підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" / укладачі: О. П. Левківський, Ю. О. Туриця, Р. В. Кондратенко ; М-во освіти і наук України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 22 с. – Бібліогр. : с. 9. – 6грн.98к.

(10 прим.)

 

621.86

М55

     Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навчальний посібник. Ч. 1. Транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби / за заг. ред. С. С. Литвиненка ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорта ім. академіка В. Лізаряна, Національний авіаційний ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – 208 с. – Бібліогр. : с. 191-193. – 105грн.00к.

(5 прим.)

 

502(07)

М733

     Моніторинг довкілля : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за спец. 101 "Екологія" (за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)" / укладач В. В. Лук'янова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 45-46. – 13грн.86к.

(10 прим.)

 

621

Н34

     Науково-технологічному алмазному концерну (АЛКОН) - 20 років / ред. колегія : М. В. Новіков [та ін.] ; Національна академія наук України, Науково-технологічний алмазний концерн (АЛКОН), Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ : "Інженерно-Виробничий Центр АЛКОН" НАН України, 2016. – 184 с. : 32 с. фото. – б/ц.

(1 прим.)

 

164

О-641

     Організація та проектування логістичних систем : підручник / авторський колектив : М. П. Денисенко, В. С. Марунич, І. М. Вакарчук, В. С. Харута [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Академія муніципального управління, НТУ, Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтва, Нац. ун-т технологій та дизайну. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ : Міленіум, 2016. – 388 с. – Бібліогр. : с. 375-377. – 97грн.00к.

(10 прим.)

 

502(07)

О-641

     Організація та управління в природоохоронній діяльності : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання за спец.: 101 "Екологія" (за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / розробник Н. О. Кухтик ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28. – 10грн.09к.

(10 прим.)

 

656.06(07)

О-753

     Основи фірмового обслуговування : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів : за напрямом підготовки 6.010101 "Професійна освіта (Транспорт)" денної форми навчання (перелік 2006 р.); спец. 015 "Професійна освіта (Транспорт)" денної форми навчання (перелік 2015 р.) / укладачі: С. І. Андрусенко, О. М. Іванушко, О. О. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 63 с. – Бібліогр. : с. 62. – 17грн.13к.

(10 прим.)

 

656.13

О-924

     Охорона праці на автомобільному транспорті (будівництвр, ремонт, утримання автомобільних доріг) : навчальний посібник / І. П. Піскун [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2016. – 480 с. – 300грн.00к.

(5 прим.)

 

504

П691

     Практикум з дисципліни "Екологія людини" : для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та спеціальністю 101 "Екологія" / укладачі : Г. Ф. Гусєв, А. П. Парасочка ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2016. – 126 с. – Бібліогр. : с. 122-124. – 49грн.33к.

(51 прим.)

 

656.13

П78

     Проактивне управління програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту : монографія / Т. А. Воркут, О. С. Ігнатенко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 172 с. – Бібліогр. : с. 151-167. – 65грн.28к.

(5 прим.)

 

62-192(07)

П783

     Прогнозування надійності і довговічності транспортних машин : методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання : Галузь знань-0505 напрям підг.6.050504"Зварювання"(Перелік 2006р.). Галузь знань-13 спец.131"Прикл. механіка"(Перелік 2015р.). Галузь знань-0101 напрям підг.6.01010401 "Проф. освіта (тр-т)(Перелік2006 р.). Галузь знань-01 спец.015"Проф. освіта(тр-т)" / укладачі : О. І. Богданова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 56 с. – Бібліогр. : с. 56. – 12грн.40к.

(10 прим.)

 

656

П784

     Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, В. П. Волков, О. К. Грищук, М. П. Цюман, І. В. Грищук, Г. О. Вайганг, О. А. Клименко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 204 с. – Бібліогр. с. 180-194. – 79грн.87к.

(15 прим.)

 

330.32(07)

П791

     Проектний аналіз : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для студентів спец. 073 "Менеджмент" спеціалізація "Транспортний менеджмент і логістика", "Менеджмент у системах автосервісу" / укладачі : Л. С. Козак, В. В. Бойко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. економіки. – Київ : НТУ, 2016. – 60 с. – Бібліогр. : с. 56-57. – 16грн.00к.

(10 прим.)

 

621.8(07)

Р386

     Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів : методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів третього курсу заочної форми навчання напрям підготовки "Зварювання" (Перелік 2006 р.) спец. 131 - "Прикладна механіка" (Перелік 2015 р.) / укладачі: О. П. Левківський, І. К. Римаренко, Ю. О. Сопоцько ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2016. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17. – 8грн.61к.

(10 прим.)

 

330.3(07)

С833

     Стратегія сталого розвитку. Стратегія сталого розвитку транспорту : метод. вказ. до практичних занять з дисц. для студ. денної та заочної форми навчання за спец. : 274"Автомобільний транспорт", 131"Прикладна механіка", 133"Галузеве машинобудування", 142"Енергетичне машинобудування", 015"Професійна освіта(тр-т)" / розробник Н. О. Кухтик ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 47-48. – 10грн.63к.

(10 прим.)

 

658.58(07)

Т338

     Теоретичні основи ремонту машин : методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітнього рівня "магістр" заочної форми підготовки за спец. 131 - "Прикладна механіка" фахового спрямування" "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" / укладачі : О. П. Левківський, М. Ф. Ковальов, Ю. О. Сопоцько ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 16 с. – Бібліогр. : с. 13. – 9грн.98к.

(10 прим.)

 

621.7

Т338

     Теорія та практика обробки матеріалів тиском : монографія / В. О. Богуслаєв [та ін.]. – Запоріжжя : АТ "Мотор Січ", 2016. – 522 с. – Бібліогр. : с. 520-521. – б/ц.

(1 прим.)

 

629.083(07)

Т384

     Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни : для напр. підготовки 6.070106 "Автом. тр-р" денної форми навч. (перелік 2006) спец. 274 "Автомоб. тр-т"(перелік 2015) для напряму підготовки 6.010104 "Проф. освіта (тр-т)" денної форми навч.(перелік 2006) спец. 015 "Проф. освіта (тр-т)"(перелік 2015) / укладачі : М. М. Худолій, М. М. Кошарний, М. М. Гордієнко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2016. – 46 с. – Бібліогр. : с. 46. – 14грн.08к.

(10 прим.)

 

656.025

Т654

     Транспортно-експедиторська діяльність : навчальний посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Національний авіаційний ун-т. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2016. – 184 с. – Бібліогр. : с. 167-171. – 95грн.00к.

(5 прим.)

 

621.891

Т67

     Триботехнічні характеристики мастильних матеріалів в умовах експлуатації машин і механізмів : монографія / М. Ф. Дмитриченко, О. М. Білякович, О. А. Міланенко, А. М. Савчук, Ю. О. Туриця ; М-во науки і освіти України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 124 с. – Бібліогр. : с. 208-209. – 66грн.95к.

(5 прим.)

 

658.567(07)

У677

     Управління поводження з відходами : методичні вказівки для проходження практичних робіт з дисципліни для студ. денної форми навчання за спец. 101 "Екологія" (за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / укладач В. В. Лук'янова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2016. – 59 с. – Бібліогр. : с. 58. – 16грн.31к.

(10 прим.)

 

658.1

Ф591

     Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу : монографія / колектив авторів : Н. В. Антоненко, А. В. Базилюк, Л. М. Бабич, А. О. Безуглий, Ю. М. Бібик, Н. В. Бойко, Н. А. Боровик, І. В. Горобінська, В. В. Гошовська, О. І. Гуцайлюк, О. В. Жулин, В. В. Концева, О. І. Корольова, Н. П. Левковець, Я. Я. Назаренко. – Київ : Кондор, 2016. – 238 с. – Бібліогр: с. 230-237. – 180грн.00к.

(1 прим.)

 

629.7

Б748

     Богуслаев, В. А.  Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения : 150 лет со дня рождения Бориса Луцкого - гения моторостроения / В. А. Богуслаев, А. В. Фирсов. – Запорожье : АО "МОТОР СИЧ", 2017. – 108 с. : ил. – Библиогр. : с. 105. – б/ц.

(1 прим.)

 

629.7

В189

     Варяник, О. В.  Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) : 100-летию выпуска первого двигателя "ДЕКА" М-100 посвящается / О. В. Варяник. – Запорожье : АО "МОТОР СИЧ", 2017. – 124 с. : ил. – б/ц.

(1 прим.)

 

330.341

К59

     Козак, Л. С.  Міжнародні стратегії економічного розвитку : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 212 с. – Бібліогр. : с. 202-210. – 78грн.17к.

(55 прим.)

 

82.У

К592

     Козловский, В.  Автобус в ад : роман / В. Козловский. – Житомир : Рута, 2016. – 160 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

82.У

К592

     Козловский, В. В.  Цветок Пандоры : триллер / В. В. Козловский. – Житомир : Рута, 2016. – 136 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

330.341.1

К821

     Кривов'язюк, І. В.  Інноваційна економіка : навчальний посібник / І. В. Кривов'язюк. – Київ : Кондор, 2016. – 384 с. – Бібліогр. : с. 374-376. – 240грн.00к.

(5 прим.)

 

82.У

М338

     Матвієнко, В.  До України - як до храму / В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2016. – 152 с. – б/ц.

(2 прим.)

 

54

М917

     Мустяца, О. Н.  Фізико-хімічні властивості розплавів іонно-електронних (поліфункціональних) провідників на основі халькогенідів миш'яку, сурми і вісмуту : монографія / О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних і хімії. – Київ : НТУ, 2016. – 216 с. : іл., 116, табл. 51 разом з додатком, бібл. 213 назв. – Бібліогр. : с. 140-148. – б/ц.

(5 прим.)

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформатика та інформаційні технології в економіці (Office 2007, MS Access) : навчальний посібник : теоретична частина, лабораторні роботи, завдання для індивідуального та самостійного виконання. Ч. 2 / Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 136 с. – Бібліогр. : с. 135. – 52грн.64к.

(59 прим.)

 

624.131

П125

     Павлюк, Д. О.  Визначення осідань дорожніх конструкцій при штампових випробуваннях : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальностей 192 "Будівництво та цивільна інженерія" та 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Автомобільні дороги, вулиці та..." / Д. О. Павлюк, С. А. Гладун ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 88 с. – Бібліогр. : с. 86. – 39грн.81к.

(59 прим.)

 

656.13

П347

     Пістун, І. П.  Охорона праці на автомобільному транспорті : навчальний посібник для студентів ВНЗ / І. П. Пістун, Й. В. Хом'як, В. В. Хом'як. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2016. – 374 с. – Бібліогр. : с. 359-360. – 220грн.00к.

(5 прим.)

 

658

С174

     Самокиш, О. В.  Креативний монеджмент : навчальний посібник / О. В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с. – Бібліогр. : с. 193-197. – 100грн.00к.

(5 прим.)

 

504

С218

     Сафранов, Т. А.  Еколого-економічні основи природокористування : навчальний посібник / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 350 [2] с. – Бібліогр. : с. 335-341. – 80грн.00к.

(25 прим.)

 

629.7

Ф627

     Фирсов, А. В.  Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО "Мотор Сич" / А. В. Фирсов. – Запорожье : АО "МОТОР СИЧ", 2017. – 120 с. : ил. – Библиогр. : с. 116. – б/ц.

(1 прим.)