назад

Нові надходження (листопад 2016)

379.85(07)

Г353

     Географія туризму та країнознавство : програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / укладачі : О. К. Грищук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: економіки менеджменту і права, Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2016. – 25 с. – Бібліогр. : с. 24-25. – 3грн.42к.

(10 прим.)

 

55(07)

Г36

     Геологія і геоморфологія : методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" / укладачі : О. В. Шабатура [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 68 с. – 8грн.39к.

(15 прим.)

 

621.8(07)

Д38

     Деталі машин : методичні вказівки до курсового проекту з навчальної дисципліни : напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування" (перелік 2010 р.) спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (перелік 2015 р.) (денна та заочна форми навчання). Ч. 1. Теорія та довідкова інформація / укладач В. А. Дем'янюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 50 с. – Бібліогр. : с. 40. – 5грн.59к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

П592

     Порівняльна граматика англійської та української мов : методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни : для студентів ІІІ курсу денної форми навчання галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" напрям підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010 р.), галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальність 035 "Філологія" (перелік 2015 р.) / М-во освіти і науки України, НТУ ; упорядник А. В. Єгорова. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – 2грн.68к.

(5 прим.)

 

811.112(07)

П691

     Практичний курс німецької як другої іноземної мови : методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни : для студентів І - ІІ курсів денної форми навчання галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" напрямом підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010 р.), галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальність 035 "Філологія" (перелік 2015 р.) / укладач С. М. Бойко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 44 с. – 4грн.92к.

(5 прим.)

 

379.85(07)

Р364

     Рекреалогія : програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм", (спеціальності 242 - "Туризм") / укладачі : О. К. Грищук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: економіки менеджменту і права, Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2016. – 13 с. – Бібліогр. : с. 13. – 2грн.57к.

(10 прим.)

 

81'25(07)

Р584

     Робоча програма та методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів ІV курсу : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" напрям підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010 р.), галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальність 035 "Філологія" (перелік 2015 р.) / укладачі : Я. О. Мозгова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2014. – 28 с. – Бібліогр. : с. 15-16. – 3грн.05к.

(5 прим.)

 

656.13(07)

Т654

     Транспортні споруди на автомобільному транспорті : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напрямку підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" : фахове спрямування: "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" (за переліком - 2010) та спеціальності 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", (за переліком - 2015) / укладачі : В. П. Поліщук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 60 с. – Бібліогр. : с. 58-59. – 6грн.69к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

Т654

     Транспортні споруди на автомобільному транспорті : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів напрямку підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" : фахове спрямування "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" (за переліком - 2010) та спеціальності 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", (за переліком - 2015) / укладачі : В. П. Поліщук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 80 с. – Бібліогр. : с. 76-78. – 9грн.28к.

(15 прим.)

 

54(07)

Ф503

     Фізична хімія і хімія силікатів : методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни : для студентів денної форми навчання. Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво. Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. Спеціалізація: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТК) / укладач О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 76 с. – Бібліогр. : с. 76. – 9грн.25к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х465

     Хімія : навчальні (контрольні) завдання для самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання (за переліком 2015 року), галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" : спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації "Мости і транспортні тунелі" (МТ), "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" (БД), "Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди" (БА) / укладачі : К. В. Мудрак [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 92 с. – Бібліогр. : с. 91. – 7грн.80к.

(15 прим.)

 

556(07)

Я456

     Якість води та методи її покращення : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни : для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (перелік 2006 р.) спеціальність 101 "Екологія" (перелік 2015 р.) / укладач В. В. Лук'янова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2015. – 78 с. – Бібліогр. : с. 74-75. – 8грн.37к.

(14 прим.)